orbit

listen to the pronunciation of orbit
Englisch - Türkisch
yörünge

Uydu, ay etrafında yörüngede. - The satellite is in orbit around the moon.

ESA yörüngeye bir uydu yerleştirdi. - The ESA put a satellite into orbit.

orbital gezegen yörüngesine ait
{f} yörüngede dönmek
(Kimya) dolanca
mahrek
yörüngeye oturtmak
orbita
bir gökcismi etrafında dönmek veya döndürmek
{f} yörünge izlemek
(Tıp) Göz çukuru, oribta
{i} göz

Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler. - Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn.

{f} rota izlemek
göz çukuruna
göz çukuru
{f} -in etrafında bir yörüngede dönmek
{i} faaliyet sahası
bir yörüngede dönmek
kuşların gözleri etrafındaki deri
(Askeri) YÖRÜNGE: Bir gök cisminin, diğer bir cisim çevresinde dönerken çizdiği yol
{f} yörüngesine almak
anat
{f} yörüngeye sokmak
{i} etki alanı
yörüngede dön

Sputnik 1 dünyanın etrafındaki yörüngede dönen ilk uyduydu. - Sputnik 1 was the first satellite to orbit around the Earth.

Binlerce uydu dünyanın etrafında yörüngede döner. - Thousands of satellites orbit around the earth.

(Denizbilim) orbit
orbit determination
(Askeri) yörünge tespiti
orbit sharing
yörünge paylaşımı
Orbit insertion
(Astronomi) Yörüngeye oturtma işi
orbit of capitalism
kapitalizmin yörüngesine
orbit shift coil
yörünge kaydırma bobini
orbit, circle
yörünge, daire
orbit a satellite
uyduyu yörüngeye oturtmak
orbit a satellite
uyduyu yörüngeye oturtma
orbit determination
(Askeri) YÖRÜNGE TESPİTİ: Bir uydunun yörünge parametrelerine göre geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki durumunun tarif edilmesi
orbit method
orbit metodu
orbit point
(Askeri) yörünge noktası
orbit point
(Askeri) YÖRÜNGE NOKTASI: Havadaki uçakların yerlerini tayin etmek için kullanılan kara veya deniz üzerindeki coğrafi veya elektronik olarak tanımlanmış mevkii
orbit sharing
yorunge paylasimi
orbiter
(Reklam) Yörünge aracı
circular orbit
(Bilgisayar,Teknik) dairesel yörünge
geosynchronous orbit
(Bilgisayar,Fizik) yere eşzamanlı yörünge
stationary orbit
(Askeri) sabit yörünge
apparent orbit
görünürdeki yörünge
bohr orbit
bohr yörüngesi
coupling spin orbit
bağlama spin yörüngesi
delocalizer orbit
yaygın yörünge
inclination of an orbit
yörünge eğikliği
orbital
orbital
orbital
yörüngesel
particle orbit
tanecik yörüngesi
earth orbit
yörünge
equatorial orbit
ekvator yörüngesi
geostationary earth orbit
Geosenkron yörünge
geostationary orbit
yörüngede
geostationary satellite orbit
eşlemeli uydu yörünge
inclination of the orbit
yörünge eğikliği
relative orbit
bağıl yörünge
to be in orbit
yörüngede olmak
circular orbit
dairesel yorunge
electron orbit
elektron yörüngesi
equilibrium orbit
(Nükleer Bilimler) denge yörüngesi
escape orbit
(Askeri) KAÇIŞ YÖRÜNGESİ (HV.): Merkezi bir kuvvet alanından kurtulmak isteyen bir cisim veya partikülün kaçış için takip etmesi gereken yollardan biri. Bu yörüngenin bir parabolik eğri veya hiperbolik eğride olduğu gibi birden fazla bir dışmerkezliliği bulunması gerekir
escape orbit
(Askeri) kaçış yörüngesi
exact orbit
(Askeri) gerçek yörünge
exact orbit
(Askeri) GERÇEK YÖRÜNGE (HV.): Beklenilen bilgilerin elde edilebilmesi için bir arz uydusunun ulaşması ve takip etmesi gerekli planlanmış yörünge
geosynchronous earth orbit
(Askeri) jeosenkronize dünya yörüngesi
geosynchronous orbit
yere eszamanli yorunge
get into orbit
yörüngeye girmek
go into orbit
yörüngesine oturmak
highly elliptical orbit
(Askeri) basıklığı yüksek eliptik yörünge
inertial orbit
(Askeri) ATALET YÖRÜNGESİ (HV.): Gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili Kepler kanununa göre bütün gök cisimleri tarafından çizilen yörünge şekli. Bu terim; muharrik kuvvetleri, çekici güç kesildiği anda moment tarafından verilip seyir esnasında hiç bir çekici güç altında bulunmayan bütün uydulara ve uzay araçlarına uygulanır. Bak. "Keplarian trajectory"
low Earth orbit
(Askeri) alçak Dünya yörüngesi
lunar orbit
(Askeri) ay yörüngesi
lunar orbit
(Askeri) AY YÖRÜNGESİ: Ay çevresinde yörüngeye oturmuş bir cismin çizdiği yörünge
medium Earth orbit
(Askeri) orta Dünya yörüngesi
orbital
(Diş Hekimliği) 1. Orbitanın alt kenarının en alçak noktası. 2. Orbitaya ilişkin
orbital
{s} göz
orbital
{s} yörüngeye ait
orbital
(Tıp) Göz çukuruna ait, orbitalis
orbital
çevre yolu
orbital
göz çukuruna ait
orbital
yörüngemsi
orbiting
(Askeri) TURLAMA: Hava önlemesinde turlama veya turlayarak arama anlamına gelir
put into orbit
yörüngeye sokmak
put into orbit
yörüngesine almak
put s.t. into orbit
bir şeyi yörüngeye oturtmak
put something into orbit
bir şeyi yörüngeye oturtmak
quantum orbit
kuantum yörüngesi
rim orbit
jant yörüngesi
stable orbit
(Nükleer Bilimler) kararlı yörünge
stationary orbit
(Askeri) SABİT YÖRÜNGE: Bir gezegen çevresinde ekvator düzlemi üzerinde ve gezegeninkine eşit bir dönüş süresine sahip, daire şeklinde bir yörünge. Arz için sabit yörünge yarı çapı ortalama 26.000 mildir. Kararlı sabit bir yörünge üzerinde hareket eden bir cisim, gezegen yüzeyinde cisme bakan yarım küre üzerinde bulunan bir gözlemciye, gök yüzünde sabit bir nokta gibi görünür
Türkisch - Türkisch

Definition von orbit im Türkisch Türkisch wörterbuch

orbital
Yörünge
Englisch - Englisch
To move around the general vicinity of something

The harried mother had a cloud of children orbiting her, asking for sweets.

The path an electron takes around an atom's nucleus
To circle or revolve around another object

The Earth orbits the Sun.

A circular or elliptical path of one object around another object

The Moon's orbit around the Earth takes nearly one month to complete.

The bony cavity containing the eyeball; the eye socket
To place an object into an orbit around a planet

A rocket was used to orbit the satellite.

The course of one's usual progression, or the extent of one's typical range

The convenience store was a heavily travelled point in her daily orbit, as she purchased both cigarettes and lottery tickets there.

A collection of points related by the evolution function of a dynamical system
A sphere of influence; an area of control

In the post WWII era, several eastern European countries came into the orbit of the Soviet Union.

1When two or more objects move around a common centre of gravity 2The elliptical (occasionally circular) path followed by an object as it moves around a centre of gravity
{n} the line in which a planet moves, a track
The path of a planet around the sun or a satellite around a planet
An orb or ball
the path of a celestial body through space
The path of an object revolving around another object or point
{f} rotate around a heavenly body on a set course (Astronomy); put into rotation around a heavenly body (Space Technology); follow a repeating course
The path of a celestial body as it moves through space
the (usually elliptical) path described by one celestial body in its revolution about another; "he plotted the orbit of the moon" the path of an electron around the nucleus of an atom move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the nucleus
The path an object takes as it moves around another object
The path of an object that is moving around a second object or point
an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"; "the ambit of municipal legislation"; "within the compass of this article"; "within the scope of an investigation"; "outside the reach of the law"; "in the political orbit of a world power"
The path of a body in space, generally under the influence of gravity
The path described by the centre of mass of a satellite in space, subjected to natural forces, principally gravitational attraction, and occasional low-energy corrective forces exerted by a propulsive device in order to achieve and maintain the desired path
move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the nucleus"
The path of one body around another due to the influence of gravity P
The motion of a massive body around another body, governed by the force of gravity Planets in our solar system follow an orbit around the Sun, as first noted by Johannes Kepler, in the shape of an ellipse An orbit is actually composed of two motions: one directly toward the other body (planet or star ) and the another that points away In the case of a circular orbit, these two component motions are orthogonal (90 degrees apart, or at right angles) Einstein would say that an orbit is actually a geodisc in space -- time, formed by the interaction between space and the mass of the two bodies
the (usually elliptical) path described by one celestial body in its revolution about another; "he plotted the orbit of the moon"
The path of an artificial or natural celestial body
The path described by a heavenly body in its periodical revolution around another body; as, the orbit of Jupiter, of the earth, of the moon
An orbit is the curved path in space that is followed by an object going round and round a planet, moon, or s(Tarih) Mars and Earth have orbits which change with time The planet is probably in orbit around a small star
The skin which surrounds the eye of a bird
The path of an object around another object, e g , planets moving around the Sun
If something such as a satellite orbits a planet, moon, or sun, it moves around it in a continuous, curving path. In 1957 the Soviet Union launched the first satellite to orbit the earth. = circle. to travel in a curved path around a much larger object such as the Earth, the sun etc
The closed path of one object around another
The path of a satellite around a body under the influence of gravity
the path of an electron around the nucleus of an atom move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the nucleus
The path of a satellite, planet, or heavenly body around another, larger, body in space For example, the Earth is in orbit around the Sun The Moon is in orbit around the Earth Orbits differ in their eccentricities
the bony cavity in the skull containing the eyeball
Orbit is the path a satellite takes as it travels around the planet
The path followed by an object in space as it goes around another object
{i} course of planets or satellites around another heavenly body; path of protons or electrons circling the nucleus of an atom; usual course of activity; orb
a particular environment or walk of life; "his social sphere is limited"; "it was a closed area of employment"; "he's out of my orbit"
The bony socket in which the eye resides It is shaped like a pyramid that is lying on its side with the tip pointing backwards and inwards towards the centre of the brain The orbit is described as having a roof, floor, apex, inner (medial) and outer (lateral) wall
the path of an electron around the nucleus of an atom
The course of ones usual progression, or the extent of ones typical range
n the path of a planet, moon, or any other object in space as it revolves around another object, such as the sun
The path of one object about another (used here for an object orbiting the sun)
The path an electron takes around an atoms nucleus
The cavity or socket of the skull in which the eye and its appendages are situated
  The path, relative to a specified frame of reference, described by the center of mass of a satellite or other object in space subjected primarily to natural forces, mainly the force of gravity [NTIA] [RR]
A set of points of the complex plane containing all points which are equivalent under all transformations in some subgroup of the modular group
is the path of a body, such as a planet or satellite, in its periodic revolution around another body in space For example, satellites which orbit Earth near latitude 0~ are said to have equatorial orbits, since they remain above the equator Satellites with inclinations near 900 are said to be in polar orbits because they cross over or near Earth's north and south poles as they revolve around the planet
circle
Orbit insertion
(Astronomi) Orbit insertion is a deceleration or acceleration maneuver performed by a spacecraft designed to allow the spacecraft to be captured into orbit around a planet or other body such as a moon
orbit of the eye
round socket in the skull which holds the eyeball
orbit period
the time it takes to complete one full orbit around a celestial body; "the orbit period depends on the altitude of the satellite
Clarke orbit
geostationary orbit
Clarke orbit
geostationary Earth orbit
cranial orbit
An eye socket
low Earth orbit
A satellite orbit around the Earth within the altitude range of 200 - 2000 km, in which a satellite can communicate with Earth with a small time lag and energy consumption. Abbreviation: LEO
orbital
Of or relating to the eye socket (eyehole)
orbital
An orbital motorway
orbital
A specification of the energy and probability density of an electron at any point in an atom or molecule
orbital
Of, or related to an orbit
osculating orbit
The orbit that an astronomical body such as a planet, asteroid, comet or satellite would follow if suddenly all perturbing forces other than the gravitational attraction of the Sun or (for a satellite) its planet were to disappear
subsynchronous orbit
The orbit of a satellite that is nearer the planet than it would be if it were in synchronous orbit
synchronous orbit
A satellite orbit where the orbital period is equal to, or multiples of, the Earth’s rotational period; i.e. making one, two, three, etc., orbits in a 24-hour period
orbiter
an object which orbits another, especially a spacecraft that orbits a planet etc without landing on it
orbital
{a} like or pertaining to an orbit
Clarke orbit
system of geosynchronous communications satellites that orbit the Earth at high altitudes (named after Arthur C. Clarke, a science fiction author who invented the concept)
Low Earth Orbit
communication satellite system that orbits the Earth at a low altitude (mainly used for cellular telephone communications), LEO
Orbital
orbituary
Orbital
orbitar
circular orbit
path which circles around and ends at its starting point, circular route
geostationary orbit
a geosynchronous orbit that is fixed with respect to a position on the Earth
geosynchronous orbit
An equatorial, circular orbit approximately 36,000 km above the centre of the Earth in the plane of the equator
geosynchronous orbit
A satellite orbit in which the satellite is stationary with respect to the earth The satellite is always positioned over the same location
geosynchronous orbit
The orbit position where communication satellites will rotate at the same speed as the surface of the earth, remaining stationary over the same earth location (about 23,300 miles above the earth's equator)
geosynchronous orbit
a direct, circular, low inclination orbit in which the satellite's orbital velocity is matched to the rotational velocity of the planet; a spacecraft appears to hang motionless above one position of the planet's surface
geosynchronous orbit
An orbit in which a satellite revolves about the Earth at the same rate at which the Earth rotates on its axis It is 22,300 statute miles, 19,300 nautical miles, or 35,880 kilometers above the surface of the Earth From the Earth, the satellite appears to be stationary over a point on the Earth
geosynchronous orbit
An orbit in which a satellite's orbital velocity is matched to the rotational velocity of the planet A spacecraft in geosynchronous orbit appears to hang motionless above one position of a planet's surface
geosynchronous orbit
Any orbit about the Earth, which orbit has a period equal to the period of rotation of the Earth about its axis, and in the same sense, i e , direction, as the rotation of the Earth
geosynchronous orbit
the orbit a satellite takes around the Earth This orbit takes about 24 hours and is located the same distance from the surface of the Earth in synchrony with the Earth's rotation
geosynchronous orbit
a circular orbit around the Earth having a period of 24 hours
geosynchronous orbit
Orbit about 22,300 miles above the earth that communications satellites are placed in, causing the satellite to orbit at the same speed as the earth, so the dish antennas used to send and receive microwave signals remain fixed on the appropriate satellite at all times 6 12
geosynchronous orbit
A circular satellite orbit at the distance from Earth at which the orbital period of a satellite is 1 day, i e , equal to the rotational period of Earth Because a satellite in this orbit remains above the same point on the ground, it is the location of many communications and weather satellites
geosynchronous orbit
– An orbital path above the earth where satellites can travel at earth's speed of rotation so that it appears to be stationary in relation to a fixed position on earth
geosynchronous orbit
An equatorial orbit roughly 35,800 kilometers above Earth in which a satellite can remain fixed relative to Earth's surface
geosynchronous orbit
The orbit of a satellite that travels above the Earth's equator from west to east so that it has a speed matching that of the Earth's rotation and remains stationary in relation to the Earth (also called geostationary) Such an orbit has an altitude of about 35,900 km (22,300 miles)
geosynchronous orbit
A direct, circular, low-inclination orbit in which the satellite's orbital velocity is matched to the rotational velocity of the planet; a spacecraft appears to hang motionless above one position of the planet's surface
geosynchronous orbit
Sometimes known as a geostationary orbit, in which a satellite's orbital velocity is matched to the rotational velocity of the planet, and as such, a geostationary satellite would appear to be stationary relative to the Earth
geosynchronous orbit
Position over the equator that communication satellites assume; an area about 23,000 miles above the earth's surface where a satellite's velocity matches the rotation of the earth, causing it to remain stationary relative to a point on the earth
geosynchronous orbit
The position at which communications satellites will remain in orbit above the same location on the earth, about 23,000 miles above the surface
low earth orbit
LEO is the term used to describe the space between 160 nautical miles to up to 300 nautical miles attitude Which is the range of Space Shuttle missions
low earth orbit
An orbit from about144 to 960 kilometers above the Earth commonly used by the Space Shuttle luminosity - The radiant energy output from an object
low earth orbit
an orbit just above the Earth's atmosphere
low earth orbit
Any orbit around the earth substantially below the geostationary satellite orbit, generally below the geostationary satellite orbit, generally within several hundred km above the earth's surface and usually inclied to the equatorial plane
low earth orbit
An orbit within the Earth's atmosphere, but at its highest layer Any satellite in a low Earth orbit can make observations of the Earth from fairly low down
orbital
Another word for a ring road 'Orbital' tends only to be used for very large or important ring roads - London's industrial-size ring road, the M25, is the original one The term is often applied to the M60 also, and recently Blackburn has started signposting its own slightly less impressive ring road as an orbital too
orbital
of or relating to an orbit; "orbital revolution"; "orbital velocity"
orbital
{s} of an orbit, of a course; circuitous, spherical
orbital
Orbital describes things relating to the orbit of an object in space. The newly discovered world followed an orbital path unlike that of any other planet. a road that goes around a large city to keep the traffic away from the centre = ring road. adj. Mathematical expression, called a wave function, that describes properties characteristic of no more than two electrons near an atomic nucleus or molecule. An orbital can be considered a three-dimensional region in which there is a 95% probability of finding an electron. Atomic orbitals are designated by a combination of numerals and letters (e.g., 1s, 2p, 3d, 4f). The numerals are the principal quantum number and are related to the atomic energy level and distance from the nucleus; the letters indicate the orbital's angular momentum and hence its shape. An s orbital with zero net orbital angular momentum is spherical. A p orbital with one fundamental unit of angular momentum, , is shaped somewhat like a dumbbell ( is Planck's constant, h, divided by 2). The shapes of the other orbitals are more complicated. Molecular orbitals have geometries determined by the overlap of two or more atomic orbitals and are designated by Greek symbols, e.g., and
orbital
The probability pattern of position of an electron about the nucleus of an atom
orbital
a specific wave function for an electron in an atom The square of this function gives the probability distribution for the electron
orbital
The region in space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum is known as an orbital of that electron The region of higher probability of electron cloud is called as orbital Orbitals are named by the letters s,p,d and f Each has a typical shape When l = 0, orbital is spherical, designated by letter s When l = 1, orbital is dumb-bell shaped, designated by letter p When l = 2, orbital is four lobed, planar , designated by letter d When l = 3, orbital is complicated in shape, designated by letter f
orbital
of or relating to an orbit; "orbital revolution"; "orbital velocity
orbital
A region of space where an electron or pair of electrons spends 90%-95% of its time
orbital
Any immobile ship An orbital is generally assumed to be in in orbit around a given planet (thus its immobility and the root of the term orbital) It is also generally assumed to have racks, though this is certainly not a requirement
orbital
Of or pertaining to an orbit
orbital
a three-dimensional region around the nucleus in which an electron moves; can hold up to two electrons
orbital
of or relating to the eye socket; "orbital scale"; "orbital arch" of or relating to an orbit; "orbital revolution"; "orbital velocity
orbital
Taking place in orbit, as orbital refueling , orbital launch , or pertaining to an orbit as orbital plane
orbital
An orbital road goes all the way round a large city. a new orbital road round Paris
orbital
In the approximation that each electron in a molecule has a distinct, independent °wave function, the spatial distribution of an electron wave function corresponds to a molecular orbital These, in turn, can be approximated as sums of contributions from the orbitals characteristic of the isolated atoms An electron added to a molecule--or, similarly, one excited to a higher-energy state within a molecule--would occupy a state with a different wave function from the rest; an unoccupied state of this kind corresponds to an unoccupied molecular orbital Orbital-symmetry effects on reaction rates arise when a reaction requires °overlap between two lobes of the orbitals on each of two °reagents: if the algebraic signs of the wave functions in the facing lobes do not match, bond formation between those orbitals is prohibited
orbital
of or relating to the eye socket; "orbital scale"; "orbital arch"
orbital
The space or path in which an electron orbits the nucleus of an atom
orbital
Representation of electron cloud See "atomic" and "molecular" orbital
orbited
past of orbit
orbiter
the part of the Space Shuttle that flies into space and back down again, carrying people and equipment
orbiter
Part of the shuttle that carries astronauts and cargo; its sleek, winged profile is visible during landings
orbiter
man-made equipment that orbits around the earth or the moon
orbiter
An accessory attached to an EDM ram to enable orbiting See ORBIT
orbiter
{i} something which moves on a particular path, that which is designed to orbit (about a spaceship or satellite)
orbiting
present participle of orbit
orbiting
{s} moving in a route around, moving in a course around
orbits
plural of orbit
orbits
third-person singular of orbit
parking orbit
A temporary orbit for a spacecraft
stationary orbit
A geostationary orbit
synchronous orbit
A geostationary orbit
Türkisch - Englisch
(Denizbilim) orbit
orbit altı
(Tıp) infraorbital
orbit metodu
orbit method
orbital
orbital
orbit
Favoriten