life

listen to the pronunciation of life
Englisch - Türkisch
yaşam

Yaşam olduğu sürece umut da olacaktır. - While there is life, there is hope.

Kendi yaşamını riske atarak çocuğu kurtardı. - He saved the boy at the risk of his own life.

hayat

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

(isim) ömür

Sana uzun bir ömür verebilirim. - I can give you a long life.

Tom'un daha fazla sabuna ihtiyacı yok. Mary ona bir ömür boyu yetecek kadar sabun verdi. - Tom doesn't need any more soap. Mary gave him enough to last a lifetime.

life annuity kişiye yaşadığı sürece bağlanmış olan gelir
şahsen
varlık

Varlıklı bir bayan olarak Leyla'nın yaşamı bir seraptı. - Layla's life as a wealthy lady was a mirage.

yaşantı

Tom Mary'ye Boston'daki yaşantı hakkında birçok soru sordu. - Tom asked Mary many questions about life in Boston.

Günlük yaşantından memnun musun? - Are you satisfied with your daily life?

dayanırlık
cankurtaran

Tom yerel bir yüzme havuzunda bir cankurtaran. - Tom is a lifeguard at the local swimming pool.

Bu gemide kaç tane cankurtaran sandalı var. - How many lifeboats are on this ship?

yaşam süresi

Japonya'da ortalama yaşam süresi nedir? - What is the average life span in Japan?

Bir kelebeğin ortalama yaşam süresi ne kadar? - What's the average lifespan of a butterfly?

can

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

Tom ve ben can kurtaranız. - Tom and I are lifeguards.

can katan kimse ya da şey
kişi

Hayatımda en önemli kişi sizsiniz. - You are the most important person in my life.

Bir kişinin hayatı geçici bir şeydir. - The life of a person is a transient thing.

hareket

Sami hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorundaydı. - Sami had to act to save his life.

Onun yüzsüzce meydan okuma hareketi neredeyse hayatına mal oluyordu. - His brazen act of defiance almost cost him his life.

durmuş
canlılık

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

{i} canlı

Bebek şaşırtıcı bir biçimde canlı gibiydi. - The doll was surprisingly lifelike.

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

yaşama tarzı
{i} yaşam tarzı

Bu Amerikan yaşam tarzıdır. - This is the American way of life.

Kısa sürede yaşam tarzına alıştı. - She soon adjusted to his way of life.

{i} (çoğ. lives)
ilah
(Tıp) Hayat, vita
ruhani hayat
ebedi hayat

Bazı insanlar ölümden sonra ebedi hayata inanıyorlar. - Some people believe in eternal life after death.

dayanma müddeti
hayat merkezi
süre

Tom kısa sürede kendini okul hayatına alıştırdı. - Tom soon adapted himself to school life.

Yaşam olduğu sürece umut da olacaktır. - While there is life, there is hope.

vade

Pek çok dinler ölümden sonra hayat vadediyor. - Very many religions promise life after death.

zindelik
eskime süresi
dirlik
dirim
hayattan
yaşamı
lifeless
{s} cansız

Fadıl, Dania'nın cansız bedenini bir göle attı. - Fadil dumped Dania's lifeless body in a lake.

Hayvanlar cansız nesneler değildir. - Animals are not lifeless objects.

life expectancy
ortalama yaşam süresi
Life-Cycle Assessment
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
life cycle
yaşam süreci
life sentence
müebbet hapis cezası

Tom üç müebbet hapis cezasına mahkum edildi. - Tom has been sentenced to three consecutive life sentences.

Tom cezaevinde müebbet hapis cezasını çekiyor. - Tom is serving a life sentence in prison.

life belt
(Askeri) cankurtaran yeleği
life belt
(Askeri) cankurtaran simidi
life boat
(Askeri) cankurtaran filikası
life boat
(Askeri) cankurtaran salı
life boat
(Askeri) cankurtaran sandalı
life boat
(Askeri) flika
life boat
(Askeri) can salı
life coach
yaşam koçu
life companion
Hayata eşlik eden şey ya da kişi
life cycle
(Meteoroloji) yaşam evresi
life cycle
yaşam süresi
life cycle
ömür süresi
life cycle
kullanım süresi
life cycle cost
ömür maliyeti
life cycle cost
(Bilgisayar,Ticaret) yaşam çevrim maliyeti
life cycle cost
(Bilgisayar) toplam maliyet
life fear
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaşam korkusu
life force
yaşam gücü
life goal
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaşam hedefi
life history
yaşamöyküsü
life interest
(Ticaret) intifa hakkı
life lie
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaşam yalanı
life line
(Askeri) can halatı
life plan
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaşam planı
life raft
(Askeri) cankurtaran sandalı
life ring
(Askeri) can simidi
life saver
çıkış
life saver
sığınak
life science
canlı bilimi
life skill
hayat becerisi
life space
hayat alanı
life story
hayat hikayesi

Tom Mary'ye hayat hikayesini anlatmak istemedi. - Tom didn't want to tell Mary his life story.

Sami bize kendi hayat hikayesini anlattı. - Sami told us his life story.

life style
yaşam stili
life table
yaşam tablosu
life test
(Bilgisayar) ömür sınaması
life test
(Askeri,Bilgisayar,Tıp) ömür deneyi
life time
ömür boyu
life time
ömür
life tree
yaşam ağacı
life zone
(Meteoroloji) yaşam kuşağı
life-cycle analysis
Yaşam döngüsü analizi
life-threatening
Hayâtî tehlikesi olan
life activities
hayati faaliyetler
life annuity
ömür boyu gelir
life assurance
hayat sigortası
life belt
cankurtaran kemeri
life blood
yaşamak için gerekli kan
life boat
cankurtaran
life buoy
cankurtaran simiti
life buoy
can simidi
life coverage
hayat sigortası teminatı
life cycle
yaşam çevrimi
life expectancy
ortalama ömür
life fund
hayat sigortası fonu
life history
biyografi
life imprisonment
müebbet hapis
life income
yaşam boyu gelir
life insurance
hayat sigortası
life jacket
can yeleği

Ne yazık ki, Tom bir can yeleği giymiyordu. - Unfortunately, Tom wasn't wearing a life jacket.

Tom bir can yeleği giymiyordu. - Tom wasn't wearing a life jacket.

life line
cankurtaran halatı
life mask
oksijen maskesi
life of the party
neşe saçan kişi
life preserver
cankurtaran

Cankurtaran yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olmalıdır. - The life preserver must be made of high quality materials.

life raft
cankurtaran salı
life saver
cankurtaran
life span
yaşam süresi

Japonya'da ortalama yaşam süresi nedir? - What is the average life span in Japan?

life span
ömür
life story
yaşam öyküsü
life style
yaşam biçimi
life support system
yaşam destek jüyesi
life test
ömür testi
life-size
doğal büyüklükte
Life slope
Life grafikte söz konusu olan parametre
life affirming
yaşamı onaylayan
life and soul of the party
hayat ve parti ruhu
life automation
hayat otomasyon
life coaching
yaşam koçluğu
life enhancing
hayatı geliştirme
life event
yaşam olayı
life experience
yaşam deneyimi
life giving
hayat veren
life go on
bkz: life goes on
life is not easy as it seems
hayat göründüğü kadar kolay değildir
life list
yaşam listesi
life of
yaşam
life preserver
Can simidi
life saver
kurtarıcı
life sciences
Fen bilimleri
life sucks
hayat berbat!
life support unit
yaşam destek ünitesi
life tenant
hayat kiracı
life threat
Ölüm tehditi

He implied that he received a life threat.

life veins
hayat damarları
life vest
can yeleği

Mary can yeleğini giymedi. - Mary did not wear her life vest.

life-affirming
yaşamı onaylayan
life-form
yaşam formu
life-giving
Hayat veren
life-or-death
Hayat memat, ölüm kalım
life-sized
Doğal boyutlarında (resim, heykel vs)
life-support
Yaşam destek
life-support
YAŞATMA DESTEÐİ: Hayatı güçleştiren çevre şartları içinde organizmanın yaşamasını temin maksadıyla yapılan koruma ve besleme faaliyeti
life-threatening
Yaşamı tehdit eden
life-time employment
ömür boyu istihdam
lives
i., çoğ., bak. life
God
{i} ilah

Allah'tan başka bir ilâh yoktur ve Muhammed, Allah'ın elçisidir. - There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God.

life buoy
simit
life expectancy
beklenen yaşama süresi
life expectancy
beklenen yaşam süresi
life span
(Askeri) hizmet süresi
life time
hayat süresi
lifeless
soluk
lifeless
donuk
lifelessly
durgun bir şekilde
lifelessly
soluk bir halde
lives
hayatlar

Binlerce ve binlerce asker hayatlarını kaybetti. - Thousands and thousands of soldiers lost their lives.

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

lives
ömürler

Böylece, evlenmediler ve mutlu mesut ömürlerinin sonuna kadar yaşadılar. - And so they didn't marry and they lived happily until the end of their lives.

İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var? - Do introverts have shorter lives than extroverts?

lifeless
ölgün
lifeless
ruhsuz
lifeless
ölü
lifelike
canlı gibi görünen
lifelike
canlı

Bebek şaşırtıcı bir biçimde canlı gibiydi. - The doll was surprisingly lifelike.

to the life
tıpatıp
to the life
aynen
breathe life into, give life to
içine nefes hayat, hayat vermek
life changing
hayatı değiştiren
life form
yaşam formu

Onlar sentetik yaşam formu yaratmak istiyor. - They want to create a synthetic life form.

life goes on
hayat devam ediyor

Ölüm üzücü bir konu ama hayat devam ediyor. - Death is a sad matter, but life goes on.

life size
yaşam boyutu
lifelessness
cansızlık
lives
yaşamakta
God
{i} put
Lives
(isim) Yaşar
life buoy
cankurtaran simidi
life cycle
(Askeri) KULLANIM SÜRESİ: Bir maddenin yapıldıktan kullanılarak tüketildiği veya bilinen tüm malzeme ihtiyacının dışında olduğu için atıldığı zamana kadar geçirdiği tüm aşamalar
life cycle
yaşam devresi,yaşam süreci
life expectancy
ortalama yaşam umudu
life expectancy
ortalama ömür uzunluğu, beklenimli yaşam süresi
life expectancy
tahmini ömür
life expectancy
umulan yaşam süresi
life expectancy
(Hukuk) yaşam süresi
life preserver
topuzlu baston
life preserver
cankurtaran malzemesi
life preserver
(Askeri) standby yüzücü
life sentence
ömür boyu hapis

Tom'a bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verildi. - Tom was given a life sentence for killing a security guard.

Onun ömür boyu hapis cezası var. - He has a life sentence.

life sentence
(Kanun) müebbet hapse mahkum etmek
life sentence
(Kanun) müebbed ağır hapis cezası
life sentence
ömür boyu hapis cezası

Onun ömür boyu hapis cezası var. - He has a life sentence.

Tom'a bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verildi. - Tom was given a life sentence for killing a security guard.

life sentence
(Kanun) müebbet hapse çarptırmak
life size
doğal boyutlarında
life size
doğal ölçüsünde
life span
yaşam uzaması
life style
yaşam tarzı

O sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir. - She has a healthy life style.

Onların geleneksel yaşam tarzı artık yok. - Their traditional life style no longer exists.

lifeless
durgun
lifeless
lifelessnesscansızlık
lifeless
camit
lifeless
sönük
lifeless
lifelesslycansızca
lifelessly
cansız bir şekilde
lifelessness
(isim) cansızlık
lifelike
{s} canlı gibi

Bebek şaşırtıcı bir biçimde canlı gibiydi. - The doll was surprisingly lifelike.

lifelike
sağ imiş gibi
lifelike
{s} gerçek gibi
lives
live yaşa
lives
yaşam

Tom'un sorunu kendi dünyasında yaşamaktır. - Tom's problem is that he lives in his own bubble.

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

Englisch - Englisch
God
Something which is inherently part of a person's existence, such as job, family, a loved one, etc

She's my love, my life.

One of the player's chances to play, lost when a mistake is made

Scoring 1000 points is rewarded with an extra life.

A status given to any entity including animals, plants, fungi, bacteria, etc. — and sometimes viruses — having the properties of replication and metabolism
The most worthwhile component or participant

And he is the life of the party at the Musgroves for precisely this reason: the navy has made him into a great storyteller.

The state that follows birth, and precedes death
A life sentence; a term of imprisonment of a convict until his or her death
The essence of the manifestation and the foundation of the being

...I realize as never before how cheap and valueless a thing is life. Life seems a joke, a cruel, grim joke. You are a laughable incident or a terrifying one as you happen to be less powerful or more powerful than some other form of life which crosses your path; but as a rule you are of no moment whatsoever to anything but yourself. You are a comic little figure, hopping from the cradle to the grave. Yes, that is our trouble--we take ourselves too seriously; but Caprona should be a sure cure for that. She paused and laughed.

The period of time during which an object is recognizable

The life of this milk carton may be thousands of years in this landfill.

A biography

His life of the founder is finished, except for the title.

A worthwhile existence

He gets up early in the morning, works all day long — even on weekends — and hardly sees his family. That's no life!.

The world in general; existence

Man's life on this planet has been marked by continual conflict.

The span of time during which an object operates

This light bulb is designed to have a life of 2,000 hours.

the subjective and inner manifestation of the individual
{n} animation, the state of an organized being while its functions are performed, whether animals or plants, the present state of existence, manner of living, energy, exact likeness, narrative of ones life
{i} monthly American magazine that specializes in photojournalism
approval If you refer to someone as the life and soul of the party, you mean that they are very lively and entertaining on social occasions, and are good at mixing with people. In American English, you usually say that they are the life of the party
Something which is inherently part of a persons existence, such as their job, their family, their loved one, etc
the organic phenomenon that distinguishes living organisms from nonliving ones; "there is no life on the moon"
The life of something such as a machine, organization, or project is the period of time that it lasts for. The repairs did not increase the value or the life of the equipment
Australia's first information service on the world wide web Primarily focuses on biology and the environment
Figuratively: The potential or animating principle, also, the period of duration, of anything that is conceived of as resembling a natural organism in structure or functions; as, the life of a state, a machine, or a book; authority is the life of government
Programme for innovative work to implement and test EU environment policy
If you say that someone is fighting for their life, you mean that they are in a very serious condition and may die as a result of an accident or illness. He was in a critical condition, fighting for his life in hospital
the period during which something is functional (as between birth and death); "the battery had a short life"; "he lived a long and happy life"
-See Structured society
You can use life to refer to a period of someone's life when they are in a particular situation or job. Interior designers spend their working lives keeping up to date with the latest trends That was the beginning of my life in the television business
The condition that distinguishes animals and plants from inorganic objects and dead organisms, being manifested by growth through metabolism, reproduction and the POWER OF ADAPTATION to environment through changes ORIGINATING INTERNALLY
You can use life to refer to the events and experiences that happen to people while they are alive. Life won't be dull! It's the people with insecurities who make life difficult
A person; a living being, usually a human being; as, many lives were sacrificed
emphasis You can use in all my life or in my life to emphasize that you have never previously experienced something to such a degree. I have never been so scared in all my life
the period from the present until death; "he appointed himself emperor for life
If someone takes another person's life, they kill them. If someone takes their own life, they kill themselves. Before execution, he admitted to taking the lives of at least 35 more women He helped his first wife take her life when she was dying of cancer
The lifetime or extent of an object is the time for which the object is live
Someone's life is the period of time during which they are alive. He spent the last fourteen years of his life in retirement For the first time in his life he regretted that he had no faith
A certain way or manner of living with respect to conditions, circumstances, character, conduct, occupation, etc
Life is a recent addition to the pantheon of characters He was created for two reasons 1) to be a foil to Death and 2) to help facilitate the creation of new characters Life's first creation was the third High Priestess who was crafted out of clay ala Prometheus Life was not based on anyone Life wears gold armor and laurels as a sign of his power and majesty He has a horizontal stripe of face paint which was inspired Adam Ant
Life is the quality which people, animals, and plants have when they are not dead, and which objects and substances do not have. a baby's first minutes of life Amnesty International opposes the death penalty as a violation of the right to life. the earth's supply of life-giving oxygen
living things collectively; "the oceans are teeming with life"
n - Number of years or periods over which an alternative or asset will be used; the evaluation time (1 7)
An essential constituent of life, esp
a status given to any entity including animals, plants, fungi, bacteria, etc. - and sometimes viruses - having the properties of replication and metabolism
The activities one's 'sposed to be performing when one's actually spending time staring at a monitor and altering code instead
the course of existence of an individual; the actions and events that occur in living; "he hoped for a new life in Australia"; "he wanted to live his own life without interference from others"
The state of being which begins with generation, birth, or germination, and ends with death; also, the time during which this state continues; that state of an animal or plant in which all or any of its organs are capable of performing all or any of their functions; - - used of all animal and vegetable organisms
the experience of living; the course of human events and activities; "he could no longer cope with the complexities of life"
1 Economic: that period of time after which a machine or facility should be discarded or replaced because of its excessive costs or reduced profitability The economic impairment may be absolute or relative 2 Physical: that period of time after which a machine or facility can no longer be repaired in order to perform its design function properly 3 Service: the period of time that a machine or facility will satisfactorily perform its function without major overhaul
on life, still alive ; e g , only child on life, sole surviving child
The living or actual form, person, thing, or state; as, a picture or a description from the life
living things collectively; "the oceans are teeming with life" the experience of living; the course of human events and activities; "he could no longer cope with the complexities of life" a motive for living; "pottery was his life" a living person; "his heroism saved a life" the organic phenomenon that distinguishes living organisms from nonliving ones; "there is no life on the moon" the course of existence of an individual; the actions and events that occur in living; "he hoped for a new life in Australia"; "he wanted to live his own life without interference from others" a characteristic state or mode of living; "social life"; "city life"; "real life" the period during which something is functional (as between birth and death); "the battery had a short life"; "he lived a long and happy life" the period between birth and the present time; "I have known him all his life" the period from the present until death; "he appointed himself emperor for life
If you refer to someone's life, you mean their state of being alive, especially when there is a risk or danger of them dying. Your life is in danger A nurse began to try to save his life The intense fighting is reported to have claimed many lives
Something dear to one as one's existence; a darling; used as a term of endearment
The Spirit of God as it is revealed through His Creation
a motive for living; "pottery was his life"
A history of the acts and events of a life; a biography; as, Johnson wrote the life of Milton
a prison term lasting as long as the prisoner lives; "he got life for killing the guard"
The recommended safe duration (in hours or measurable wear on the component) of any part on an aircraft This length of time is determined by either fatigue or the operational wear on the part
Animation; spirit; vivacity; vigor; energy
A term of imprisonment of a convict until his or her death. More formally called a life sentence
the period from the present until death; "he appointed himself emperor for life"
The system of animal nature; animals in general, or considered collectively
{s} of life; lifelong
emphasis If you say that someone does something for dear life or for their life, you mean that they do it using all their strength and effort because they are in a dangerous or urgent situation. I made for the life raft and hung on for dear life
Interest:            A life interest in an estate or interest in an asset under a will or in a trust given to a person (the life tenant) for the period of his own life or during the lifetime of another person
If someone risks life and limb, they do something very dangerous that may cause them to die or be seriously injured. Viewers will remember the dashing hero, Dirk, risking life and limb to rescue Daphne from the dragons
"Life" of individual rolling bearing is the number of revolutions (or hours at some given constant speed) which bearing runs before first evidence of fatigue develops in the material of either ring or washer or any of rolling elements
a characteristic state or mode of living; "social life"; "city life"; "real life"
If something starts life or begins life as a particular thing, it is that thing when it first starts to exist. Herr's book started life as a dramatic screenplay
1 The force of will which strives to coalesce a dynamic organism from inanimate matter 2 A force which demonstrates a purposeful intentionality to feed, process matter into energy, grow, and reproduce
our existence; the state of being
life after death
The state of afterlife; existence in heaven
life and limb
existence together with bodily faculties

risks to life and limb.

life assurance
An insurance policy that pays out on death (or on certain other conditions)
life belt
A buoyant inflatable ring carried onboard ships which can be thrown to someone in the water in an emergency to keep themselves afloat
life belts
plural form of life belt
life child
A person who has lived with his or her parents all the way to their deaths
life class
A teaching session in which art students practice drawing or painting the human figure using a live (often naked) model
life cycle
the useful life of a product or system; the developmental history of an individual or group in society
life cycle
the course of stages through which an organism passes from fertilized zygote until maturity, reproduction, and death
life cycles
plural form of life cycle
life estate
An estate in land which is owned by a party only for the duration of the life of that party, and for which ownership will revert to another upon the death of that party
life estate pur autre vie
An estate in land which is given by a grantor to a party only for the duration of the life of a third party, and for which ownership will revert to another upon the death of that third party

Example: Joe gives property to Mike for the life of Bob; Joe has created a life estate pur autre vie for Mike, but when Bob dies, the property automatically reverts to Joe.

life estates
plural form of life estate
life estates pur autre vie
plural form of life estate pur autre vie
life expectancy
statistical chances
life expectancy
probable future
life expectancy
chances of survival
life expectancy
years of expected life according to statistical tables
life force
The hypothetical principle that animates all living organisms
life form
Alternative form of lifeform
life form
The morphology of an organism that distinguishes it from others
life forms
plural form of life form
life history
Information concerning a person's diseases and medical disorders suffered during his lifetime; especially useful if the disorders are genetic
life history
an investigation into the details and activities of a person during his/her lifetime; one's background

His life history shows that he frequently moves from town to town, moving from one job to the next.

life imitates art
The notion that an event in the real world was inspired by a creative work
life jacket
an article of protective clothing that is designed to keep the wearer's head floating above the surface of the water
life jackets
plural form of life jacket
life of Reilly
Alternative spelling of life of Riley
life of Riley
An ideal life of carefree prosperity and contentment

This is the story of the softships of the Third American Army. For the Yankee troops who were assigned to take and hold the Coblenz bridgehead are leading the life of Riley on the Rhine.

life of the party
A person who participates in entertainment events in a very enthusiastic manner and who has a leading role in inspiring others to join in the spirit of festivity

Tom was the life of the party, and the way he cut up was simply awful, as Nellie declared.

life partner
A romantic partner for life. This can be same-sex or opposite-sex, married or without marriage, and monogamous or polyamorous
life partners
plural form of life partner
life peer
A member of the House of Lords, appointed for life, but whose position is not hereditary
life preserver
A buoyant ring or vest intended to keep a person afloat
life preservers
plural form of life preserver
life raft
A usually inflatable raft carried aboard a ship or airplane, used to save lives in case the vessel has to be abandoned in an emergency on the sea
life rings
plural form of life ring
life sciences
plural form of life science
life sentence
Sentence of imprisonment for the rest of the defendant's life
life stance
the relation that ones has with what he or she accepts as being of ultimate importance, the presuppositions and theory of this, and the commitments and practice of working it out in living
life style
A style of living that reflects the attitudes and values of a person or group
life style
the totality of the likes and dislikes of a particular section of the market, especially when expressed in terms of the products and services that they would buy; a marketing strategy based on the self-image of such a group
life support
An artificial system designed to provide oxygen in an environment that lacks oxygen
life support
A machine that keeps the body of an ill or injured person alive
life tenant
The recipient of a life estate
life tenants
plural form of life tenant
life vest
Life jacket
life vests
plural form of life vest
life zone
any large portion of the Earth's land area which has a generally uniform climate and soil and therefore a high degree of uniformity in the composition of species; a number of different classifications have been proposed by different people
life's a bitch
An expression of acceptance of misfortune
life's not all skittles and beer
Skittles and Beer refers to the carefree, indulgent bar life; skittles being a British pub game. Thus, life's not all skittles and beer means that not everything is about pleasure
life-assurance
Attributive form of life assurance, noun

life-assurance policy.

life-buoy
torus-shaped object of density low enough to keep a person, which usually slips his head, shoulders, and arms through it, afloat. Often coloured white and bright red to be seen from great distance and in adverse weather or light conditions. Designed to be thrown after a person that went overboard; hence often found attached to railings close to water, e.g. on a ship.So this product was designed to save lives
life-child
Attributive form of life child

life-child syndrome.

life-force
Alternative spelling of life force
life-giving
Describing that necessary for life

We would have died without the unexpected rain that brought life-giving water.

life-giving
Describing that which creates or engenders life, a source of life
life-lease
A lifetime appointment, a condition that exists or service that is provided for the duration of a person's lifetime or for the remainder of a person's life

I had counted on a life-lease of the profits, whereas I only received those of a few short years.

life-size
Of any representation, especially pictures, statues: The same size as the real thing

Many consider the life-size painting of King Peter to be one of the artist's best works.

life-sized
Full scale, as a model that is the same size as what it is a model of

The life-sized statue was the same size as the subject, and since he had never fit in that chair, neither did the statue.

life-style
A style of living that reflects the attitudes and values of a person or group
life-style
the totality of the likes and dislikes of a particular section of the market, especially when expressed in terms of the products and services that they would buy; a marketing strategy based on the self-image of such a group
life-support
Alternative spelling of life support
life-threatening
Used to describe something that endangers the continued life of the subject

The life-threatening illness caused him to be rushed to the hospital, where doctors worked around the clock to save his life.

life form
the characteristic bodily form of a mature organism
life form
A life form is any living thing such as an animal or plant. The characteristic morphology of a mature organism. a living thing such as a plant or animal
life-threatening
causing fear or anxiety by threatening great harm; "a dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening disease"
life-threatening
If someone has a life-threatening illness or is in a life-threatening situation, there is a strong possibility that the illness or the situation will kill them. Caitlin was born with a life-threatening heart abnormality. a life-threatening situation, illness, or injury could cause a person to die fatal
Life-Cycle Assessment
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
life-cycle analysis
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
life-threatening
(of an illness, situation) that makes it possible that the person affected will die
life automation
Life Automation: Life Automation holds two slightly different meaning. First, it serves as an umbrella term that refers to the myriad of twenty-first-century personal solutions (e.g., outsourcing, crowdsourcing, household robots, personalized web services, and so on) that enable us to make our lives significantly more efficient, effective, productive, simplified, rewarding, and stress-free. (Life Automation = modern solutions for streamlining and improving our lives.) Second, it connotes an ideal state of being where we spend “99.9%” of our time, energy, and money on only those things that add value to our lives. Anything that doesn’t is automatically (or semi-automatically) taken care of for us — by someone else or by some technological means — freeing us to live, work, and pursue happiness as we see fit. (Life Automation = a life goal worth pursuing.)
life cycle cost analysis
Life cycle cost analysis became popular in the 1960s when the concept was taken up by U.S. government agencies as an instrument to improve the cost effectiveness of equipment procurement. From that point, the concept has spread to the business sector, and is used there in new product development studies, project evaluations and management accounting. As there is high interest in life cycle cost analysis in maintenance, the International Electrotechnical Commission published a standard (IEC 60300) in 1996, which lies in the field of dependability management and gives recommendations how to carry out life cycle costing. This standard was renewed in July 2004
lifeless
dull or lacking vitality
lifeless
dead; having lost life
lifeless
uninhabited, or incapable of supporting life
lifelessly
Without life or appearing to be without life
lifelike
Like a living being, resembling life, giving an accurate representation, as, a lifelike portrait

The robot was so lifelike, Jack could hardly tell it apart from his sister.

lives
Third-person singular simple present indicative form of live
lives
plural form of life
lifelike
realistic
lifeless
{a} dead, void of spirit, inactive, dull, heavy
lifelessly
{a} without spirits, dully, heavily
lifelessness
{n} deadness, dullness, heaviness, sloth
lifelike
{a} resembling life or a living person
Life Cycle
lc
Life force
jiva
life buoy
a life preserver in the form of a ring of buoyant material
life buoy
A buoyant device, such as a cork or polystyrene ring, for keeping a person afloat in water
life cycle
– The sequence of developmental stages through which an organism passes from fertilization to reproductive maturity
life cycle
Computer viruses have a "life cycle" that starts when they're created and ends when they're completely eradicated (see Creation)
life cycle
a "crade to grave"approach to asset management that looks at products and services from initial concept through procurement, to disposal once the item is no longer usable or required
life cycle
The life cycle of an animal or plant is the series of changes and developments that it passes through from the beginning of its life until its death. The dormant period is another stage in the life cycle of the plant
life cycle
- For this report, the various stages of a product's existence - from procuring the raw materials, to manufacture, distribution and use of the product, to how it is disposed or recycled at the end of its usefulness
life cycle
The lifetime of a product or business, from its creation to its demise or transformation
life cycle
The life cycle of something such as an idea, product, or organization is the series of developments that take place in it from its beginning until the end of its usefulness. Each new product would have a relatively long life cycle. all the different levels of development that an animal or plant goes through during its life
life cycle
The length of time a key can be kept in use and still provide an appropriate level of security
life cycle
The description of the distinct phases through which each product passes during its product life This includes phases such as requirements definition, concept design, production, operation, maintenance, etc [There's nothing cyclic about it, 'life cycle' is simply more euphonic, less doom-laden than 'life span' ]
life cycle
A generic term covering all phases of acquisition, operation, and logistics support of an item, beginning with concept definition and continuing through disposal of the item
life cycle
a series of stages through which an organism passes between recurrences of a primary stage the course of developmental changes in an organism from fertilized zygote to maturity when another zygote can be produced
life cycle
the course of developmental changes in an organism from fertilized zygote to maturity when another zygote can be produced
life cycle
All stages in the lifetime of a product from raw materials through to use and disposal It includes production of raw materials, the production, processing, storage, transport of materials, and use, recycling and disposal
life cycle
A series of stages in which attitudes and behavioral tendencies change over time as a result of developing maturity, income, and status
life cycle
The sequence of events in planning, design, construction, use, and abandonment or disposal (e g , through sale, demolition, substantial renovation) during the economic or service life of a facility; may include changes in use and reconstruction
life cycle
The framework events of a component's existence Each type of component has defining events which mark its transition into states where it has varying availability for use For example, a servlet is created and has its init method called by its container prior to invocation of its service method by clients or other servlets who require its functionality After the call of its init method it has the data and readiness for its intended use The servlet's destroy method is called by its container prior to the ending of its existence so that processing associated with winding up may be done, and resources may be released The init and destroy methods in this example are callback methods Similar considerations apply to all J2EE component types: enterprise beans (EJBs), web components (servlets or JSP pages), applets, and application clients
life cycle
the continuous sequence of changes undergone by an organism from one primary form to the development of the same form again
life cycle
The useful or total productive time span of an asset or system or The present value total cost for acquisition and operation over the cost useful life of an asset or system
life cycle
The period of time from when the idea for a product or service is conceived until the time it is no longer available for use This includes phases such as a requirements phase, a development phase, an installation phase, an operation phase, and a retirement phase
life cycle
A life cycle is a plan, composed of several phases, aimed at maximizing the efficient development of a quality, usable product A life cycle is a set of procedures, some required and others optional, which serve as a template for generating an individual design process The plan is not meant to be a strict step by step process, but rather a flexible process insuring that users, designers, and management are directly involved in the development of the final product In general, a life cycle requires the project team to plan the development process, obtain training, generate the deliverables, and obtain timely product team manager approval for continued development The typical life cycle is composed of five phases: Investigation, User Requirements, Analysis, Design, and Implementation & Release Each phase is defined by activities, deliverables, and checkpoints
life cycle
The series of changes or stages undergone by an organism from fertilization, birth or hatching to reproduction of the next generation
life cycle
the set of stages and changes in the development of an animal or a plant, beginning with the earliest stage of one generation and ending with that same stage in the next generation
life cycle
The sequence of events in the lifetime of an organisms that starts with the first embryo through its growth until it can reproduce and the cycle begins again
life cycle
a series of stages through which an organism passes between recurrences of a primary stage
life cycle
The successive stages through which an organism passes from the spore or fertilized egg of one generation to the spore or fertilized egg of the next generation A continuous, descriptive account of a life cycle is called the life history of an organism
life cycle
The series of stages in form and functional activities through which an organism passes between successive recurrences of a specified primary stage
life cycle
Refers to the period of time between when a document is archived and when it is destroyed
life cycle
progression of the various stages of life of an organism (initial formation, growth, development, maturation, and death)
life cycle
A test to determine the length of time before failure in a controlled, usually accelerated, environment
life cycle
This term refers to the process used to build and support the deliverables produced by the project (Since a project has a start date and end date, the long-term support of a solution is usually performed after the project is completed ) For software development, the entire life cycle might consist of planning, analysis, design, construct/test, implementation and support
life expectancy
The expected remaining average number of years of life for a group of persons of a given age according to a mortality table
life expectancy
The average number of years a person can be expected to live under current mortality conditions (See 384)
life expectancy
The average number of years people in a given population can expect to live; the mean age at death
life expectancy
The estimated number of years an individual is expected to live as determined by statistics
life expectancy
The number of years a person is expected to live as determined by actuaries using mortality (actuarial) tables This information is used to calculate annuity payments, life insurance premiums, and annual minimum distributions from IRAs
life expectancy
The average number of years of life remaining for a group of persons given age according to a particular mortality table
life expectancy
The average number of years a person is expected to live based on a national average per age group, and other factors
life expectancy
The number of years that an average person of a given age may be expected to live, according to mortality tables (CMD 1997)
life expectancy
Life Expectancy is the average number of years of life remaining to a person at a particular age and is based on a given set of age-specific death rates, generally the mortality conditions existing in the period mentioned
life expectancy
The length of time that an average person is expected to live, which is used by insurance companies use to make projections of benefit payouts
life expectancy
The length of time that an average person is expected to live, which is used by insurance companies to make projections of benefit payouts
life expectancy
Average number of years a new born individual can be expected to live
life expectancy
The average number of years a person can expect to live
life expectancy
The average number of years remaining for a person of a given age to live as shown on the mortality or annuity table used as a reference (LI)
life expectancy
an expected time to live as calculated on the basis of statistical probabilities
life expectancy
The average age to which a person is expected to live, as calculated by actuaries Life expectancy is influenced by many factors, including current age, sex, heredity and health characteristics Life expectancy determines the Minimum Required Distribution for many types of retirement accounts
life expectancy
– represents the average remaining number of years for a person who survives at the beginning of a given age interval Most commonly cited as life expectancy at birth
life expectancy
The average number of years remaining for a person of a given age to live as shown on the mortality or annuity table used as a reference
life expectancy
The average duration of the life remaining to a number of persons of a given age, according to a given mortality table The term life expectancy should not be confused with probable lifetime The latter refers to the difference between a person's present age and the age at which death is most probable, i e , the age at which most deaths occur
life expectancy
The average number of years that an average person of a given age may be expected to live, usually as determined by mortality tables
life expectancy
Life expectancy is a summary measure of the health status of a population It is defined as the average number of years an individual of a given age is expected to live if current mortality rates continue to apply
life expectancy
The life expectancy of a person, animal, or plant is the length of time that they are normally likely to live. The average life expectancy was 40 They had longer life expectancies than their parents. The number of years that an individual is expected to live as determined by statistics
life expectancy
This entry contains the average number of years to be lived by a group of people born in the same year, if mortality at each age remains constant in the future The entry includes total population as well as the male and female components Life expectancy at birth is also a measure of overall quality of life in a country and summarizes the mortality at all ages It can also be thought of as indicating the potential return on investment in human capital and is necessary for the calculation of various actuarial measures World Factbook: http: //www odci gov/cia/publications/factbook/notes html
life expectancy
The probability of an individual living to a certain age according to a particular mortality table This is the beginning point in calculating the pure cost of life insurance and annuities and is reflected in the basic premium
life expectancy
average number of years a person can expect to live
life expectancy
Average number of years a newly born child can expect to live
life force
energy within a living being
life force
Life force is energy that some people believe exists in all living things and keeps them alive
life force
(biology) a hypothetical force (not physical or chemical) once thought by Henri Bergson to cause the evolution and development of organisms
life goes on
no matter what happens the world continues to function (usually said to encourage one after a tragedy or sad event)
life preserver
(Slang) doughnut in the form of a ring
Türkisch - Englisch

Definition von life im Türkisch Englisch wörterbuch

life karşı ilgi
(Tekstil) fiber affinity
life
Favoriten