yaşam tarzı

listen to the pronunciation of yaşam tarzı
Türkisch - Englisch
life style

Tom has a healthy life style. - Tom'un sağlıklı yaşam tarzı var.

Their traditional life style no longer exists. - Onların geleneksel yaşam tarzı artık yok.

way of living
lifestyle

Tom has a healthy lifestyle. - Tom'un sağlıklı bir yaşam tarzı vardır.

One's lifestyle is largely determined by money. - Kişinin yaşam tarzı, büyük ölçüde para ile belirlenir.

modus vivendi
way of life

How dare you criticize my way of life! - Yaşam tarzımı değiştirmeye nasıl cesaret edersin!

His idea will radically alter our way of life. - Onun fikri yaşam tarzımızı kökünden değiştirecektir.

life-style
{i} living

My grandmother never changed her style of living. - Büyükannem yaşam tarzını hiçbir zaman değiştirmedi.

I think my living with you has influenced your way of living. - Sizinle yaşamamın yaşam tarzınızı etkilediğini düşünüyorum.

{i} life

Tom has a healthy lifestyle. - Tom'un sağlıklı bir yaşam tarzı vardır.

Take a fresh look at your lifestyle. - Yaşam tarzınıza dikkatle bir göz atın.

yahudi yaşam tarzı
jewish way of life
yaşam tarz
lifestyle

Tom has a healthy lifestyle. - Tom'un sağlıklı bir yaşam tarzı vardır.

Take a fresh look at your lifestyle. - Yaşam tarzınıza dikkatle bir göz atın.

yaşam tarzı
Favoriten