dead, void of spirit, inactive, dull, heavy

listen to the pronunciation of dead, void of spirit, inactive, dull, heavy
Englisch - Türkisch

Definition von dead, void of spirit, inactive, dull, heavy im Englisch Türkisch wörterbuch

lifeless
{s} cansız

Onun gri ve cansız gözleri, iki sıcak kömür gibi yandı. - His grey and lifeless eyes burned like two hot coals.

Tom'un cansız bedeni su üzerinde yüzüyordu. - Tom's lifeless body floated on the water.

lifeless
ölgün
lifeless
ölü
lifeless
ruhsuz
lifeless
donuk
lifeless
lifelessnesscansızlık
lifeless
lifelesslycansızca
lifeless
(Tekstil) cansız, soluk
lifeless
{s} durgun
lifeless
{s} sönük
Englisch - Englisch
{a} lifeless
dead, void of spirit, inactive, dull, heavy
Favoriten