soluk

listen to the pronunciation of soluk
Türkisch - Englisch
breath

Tom stopped to catch his breath. - Tom soluklanmak için durdu.

Let's sit down and catch our breath. - Oturalım ve soluklanalım.

faded

Faded jeans are still in fashion. - Soluk pantolonlar hâlâ modadır.

Tom is wearing a faded blue shirt. - Tom soluk bir mavi gömlek giyiyor.

pale

She has a pale complexion. - O bir soluk cildi vardır.

The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue. - Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi.

breathing
wind

Give me a minute to catch my wind. - Soluklanmam için bana bir dakika ver.

wax
thin
puff
washed-out
fade

Tom only has one faded photograph of grandfather. - Tom sadece büyükbabasının soluk bir fotoğrafına sahip.

The cloth's very faded. - Kumaşın rengi çok soluk.

(Askeri) flat
lifeless
inspiration
sallow

A tall man with a sallow complexion walked into the room and sat down next to Tom. - Soluk tenli uzun boylu bir adam odaya girdi ve Tom'un yanına oturdu.

wan
colourless [Brit.]
pasty
watery
faint
dull
washy
exhalation
dim , dimmed
ashy
pale, pallid; faded
cadaverous
pallid
sickly
sick

This plant looks sick. - Bu bitki soluk görünüyor.

colorless
pale; faded
lurid
dingy
ghastly
paler
insipid
washedout
cadaver
{s} colourless
spiro
green
soluk almak
inhale
soluk alma
inhalation
soluk dışarı vermek
exhale
soluk renk
pastel
soluk soluğa
out of breath
soluk-vurgusu
(Dilbilim) syllable
soluk-vuruşu
(Dilbilim) syllable
soluk alma
(Denizbilim) inspration
soluk alma
(Tıp) respiration
soluk alma
respite
soluk alma
(Biyokimya,Dilbilim) inspiration
soluk almak
rest
soluk almak
take a breather
soluk almak
breathe in
soluk almak
catch one's breath
soluk almak
inbreathe
soluk almak
breath
soluk almak
have a rest
soluk bir halde
lifelessly
soluk borusu
(Botanik, Bitkibilim,Dilbilim,Tıp) trachea
soluk borusu
(Tıp) weasand
soluk borusu açımı
(Tıp) tracheotomy
soluk borusu iltihabı
(Tıp) tracheal
soluk borusuna ait
(Tıp) tracheal
soluk gri
ashen
soluk mavi
pale blue
soluk renk
faint
soluk soluğa
with bated breath
soluk soluğa
breathlessly
soluk soluğa kalmak
gasp
soluk soluğa kalmış
breathless
soluk veriş
(Denizbilim) expiration
soluk vermek
breathe out
soluk vermek
expire
soluk alabilir
capable of breathing
soluk alamamak
(deyim) be short of breath
soluk alamamak
(deyim) be out of breath
soluk aldırma cihazı
inhaler

Can you buy an inhaler without prescription ? - Reçetesiz olarak bir soluk aldırma cihazı alabilir misin?

soluk aldırmak
respite
soluk aldırmamak
give no respite
soluk aldırmamak
to give no respite
soluk alma ile ilgili
inspiratory
soluk alma maskesi
breathing mask
soluk almadan
before you can say knife
soluk almak
inspire
soluk almak
take a breath
soluk almak
respire
soluk almak
draw breath
soluk almak
a) to breathe in, to breath, to respire b) to have a rest, to rest
soluk almanın dinmesi
(Tıp) apnoea
soluk alır
capable of breathing
soluk baskısı
(Dilbilim) force of breath
soluk benizli
sallow
soluk benizli
paleface
soluk benizlilik
pallor
soluk benizlilik
pastiness
soluk bile almamak
(deyim) not to breathe a syllable
soluk bir şekilde
dingily
soluk bir şekilde
cadaverously
soluk bir şekilde
colourlessly
soluk bir şekilde
waxily
soluk borusu
trachea, windpipe
soluk borusu
windpipe
soluk borusu iltihabı
tracheitis
soluk borusu içinde
(Tıp) endotracheal
soluk borusunun ağzına ait
(Tıp) glottal
soluk darlığı
(Tıp) shortness of breath
soluk deliği
(Biyoloji) stigmate
soluk durması
(Tıp) apnoea
soluk infarkt
(Tıp) pale infarct
soluk kapasitesi
(Fizyoloji) vital capacity
soluk kesici
breathtaking
soluk komut
(Bilgisayar) dimmed command
soluk kümesi
(Dilbilim) breath group
soluk mavimsi gri renk
pearl-gray
soluk olmayan
unfaded
soluk sarı
flaxen
soluk sarı saçlı
towheaded
soluk simge
(Bilgisayar) dimmed icon
soluk soluğa bırakmak
to puff sb out
soluk soluğa bırakmak
puff somebody out
soluk soluğa kalmak
blow
soluk soluğa kalmış
wind-broken
soluk soluğa olmak
pant for breath
soluk soluğa olmak
to be out of breath
soluk soluğa olmak
be out of breath
soluk soluğa söylemek
gasp out
soluk verme
(Dilbilim) exhalation
soluk verme
expiration
soluk vermek
to breathe out, to expire
soluk vurgusu
(Dilbilim) expiratory accent
soluk yükselt
(Bilgisayar) faded ascend
soluk yüzlü
wheyfaced
soluk yüzlü
tallow faced
soluk çeken
inhalant
kuvvetle soluk vermek
blow away
soluk kesici
breathless
ses soluk
breath sounds
kör soluk
blackdamp, choke damp
nefes ya da soluk almaya ait
(Tıp) inspiratory
soluk vermek
(Anatomi) expiratio
Türkisch - Türkisch
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes: "Kalp gitgide hafiflemekteydi ve soluklarda hafif bir hışıltı başlamıştı."- R. N. Güntekin
Rengi atmış olan (nesne)
Rengi atmış olan
Parlaklığını, gücünü yitirmiş olan
Parlaklığını, gücünü yitirmiş olan (ışık): "Bahçeye, kafeslerden elenen soluk bir ışık vurmuş."- Y. Z. Ortaç
Donuk bir beyazlığı olan, rengi atmış olan, solmuş (cilt): "Dudağının soluk rengini bile fark ettirecek kadar rengi bir tuhaf kırmızıydı."- S. F. Abasıyanık
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
Dikkat çekici, çarpıcı yanları olan kimse veya şey
Donuk bir beyazlığı olan, rengi atmış olan, solmuş
nefes
soluk borusu
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
soluk darlığı
Soluk alamaz duruma gelmek
soluk kesici
Çok heyecan veya korku veren
soluk soluğa
Koşmaktan güçlükle soluk alarak, sık sık soluyarak, yorgun, bitkin veya telâşla
Soluk borusu
trake
ses soluk
Haber
ses soluk
Patırtı, gürültü
soluk
Favoriten