have to

listen to the pronunciation of have to
Englisch - Türkisch
zorunda olmak

Sizin için endişelenmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to worry about you.

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

-meli
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

mecbur olmak
zorunda kalmak

Seni tekrar uyarmak zorunda kalmak istemiyorum. - I don't want to have to warn you again.

Sen sadece Tom'u öpmek zorunda kalmaktan korkuyorsun. - You're just afraid you'll have to kiss Tom.

-mek zorunda olmak
mecburiyetinde kalmak
-malı
-meli, -malı: I have to go. Gitmeliyim. had better -se iyi olur: I had better go. Gitsem iyi olur
have
sahip olmak

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Bir araba sürmek için bir ehliyete sahip olmak gereklidir. - It is necessary to have a license to drive a car.

have
{f} göz yummak
have
{f} yapmak

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

have
{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
have
it has geçmi zaman had malik olmak
have
{f} almak

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

got to
lazım olmak
have
anlamak

Bu tür müzik, daha yaşlı insanların anlamakta zorluk çektiği bir şeydir. - This kind of music is something that older people have difficulty understanding.

Kadınların veya küçük çocukların size ne dediklerini anlamakta güçlük çekiyor musunuz? - Do you have difficulty understanding what women or small children say to you?

have
she it has
have
he
have
kabul etmek

Tom'un kabul etmekten başka hiç bir seçeneği olmayacak. - Tom will have no choice but to agree.

Tom'dan yardım isteme konusunda biraz tereddütlü olduğumu kabul etmek zorundayım. - I have to admit I'm a little hesitant about asking Tom for help.

have
elinde bulunmak
have
saymak

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

have
eline ulaşmak
have
tutmak

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

Üç yıldır bir günlük tutmaktayım. - I have kept a diary for three years.

have
-si olmak
have
kuraldışı çekimleri
have
haiz olmak
have
yemek

Onu yemek zorunda değilsiniz. - You don't have to eat it.

O günlerce yemek yememiş olabilir. - He might not have eaten for days.

have
bilmek

Tom ne yapacağını bilmek için yeterli tecrübeye sahip değildi. - Tom didn't have enough experience to know what to do.

Ben sadece bilmek zorundayım. - I simply have to know.

have
doğurmak
have
izin vermek

Onunla konuşmama izin vermek zorundasın. - You have to let me talk to him.

İçeri girmeme izin vermek zorundasın. - You have to let me in.

have
buyurmak
have
{f} elde etmek

Yaptığını sandığım başarı türünü elde etmek istiyorsan, öyleyse daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. - If you want to achieve the kind of success that I think you do, then you'll have to study harder.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

have
fi
have
içmek

Biraz su içmek istiyorum. - I would like to have some water.

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

have
sahip ol

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

have
geçirmek

Sadece birlikte biraz zaman geçirmek istedim. - I just wanted to have some time together.

Çinli firmalar, dünya pazarını ele geçirmek için bir arayış başlattı. - Chinese firms have embarked on a quest to conquer the world market.

have
(have got)
have
davet etmek

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

have
karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

have
çağırmak

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

have
(rüya) görmek
have
(yardımcı fiil)
have
yaptırmak

Rezervasyon yaptırmak zorundasın. - You have to make a reservation.

İlginç bir kişi olmak için aklınızı beslemek ve egzersiz yaptırmak zorundasınız. - To be an interesting person you have to feed and exercise your mind.

have
kural dışı çekimleri
have
{f} olmak

Bu akşam yemekte benimle olmak ister misin? - Would you like to have dinner with me tonight?

Mezun olmak için yeterli kredim yok. - I don't have enough credits to graduate.

have
sahipler
have
zorunda

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

have to be
olmak zorunda
to have to
zorunda olmak
have
bulunmak

Siyasal etkinlikte bulunmak için zamanım yok. - I have no time to engage in political activity.

Çevreyi korumak için herkes katkıda bulunmak zorunda kalacak. - Everybody will have to pitch in to save the environment.

have
varlıklı kimse
have
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
have
{i} kumpas
have
{f} dolandırmak
have
{i} üçkâğıt
have
{i} hile

Ben hile yapma niyetim yok. Konu ne? - I have no intention of cheating. What's the point?

Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı. - Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud.

have
{f} etmek

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız. - If we are to be there at six, we will have to start now.

have
zorunda olmak

Sizin için endişelenmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to worry about you.

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

have
aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

Englisch - Englisch
Must; need to; to be required to. Indicates obligation

You have to wear a seat belt.

Must (logical conclusion)

It has to be an electrical fault.

have
To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

have
Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

have
To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

have
To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

have
must

Note: there's a separate entry for have to.

The burglar must have entered the mansion from the roof. - The cat burglar must have entered the mansion from the roof.

I must've made a mistake. - I must have made a mistake.

have
To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

have
To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

have
To be able to speak a language

I have no German.

have
To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

have
To defeat in a fight; take

I could have him!.

have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

have
To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

have
To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

have to.
got to

We've got to escape this place. - We have to escape this place.

I've got to go to the hospital. - I have to go to the hospital.

have
{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require
have
hab
have
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
have
have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
have
ave
have
To hold in possession or control; to own; as, he has a farm
have
To get possession of; to obtain; to get
have
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have
To depict as being
have
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

have
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
have
a person who possesses great material wealth
have
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
have
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
have
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
have
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
have
To give birth to
have
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
have
To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)
have
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
have
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
have
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
have
To hold, regard, or esteem
have
undergo; "The stocks had a fast run-up"
have
To accept possession of; to take or accept
have
Used in forming the perfect aspect and the past perfect aspect
have
To engage in sexual intercourse with
have
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
have
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
have
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
have
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
have
To bear, as young; as, she has just had a child
have
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
have
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
have
To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him
have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
have
To cause or force to go; to take
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
have
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
Türkisch - Englisch

Definition von have to im Türkisch Englisch wörterbuch

HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation training net
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation net
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK; headquarters
have
shaft
have
mining
have
working face, face, breast
have to

  Türkische aussprache

  häv tı

  Aussprache

  /ˈhav tə/ /ˈhæv tə/

  Etymologie

  [ 'hav, (h)&v, v; in "hav ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English habban; akin to Old High German habEn to have, and perhaps to hevan to lift; more at HEAVE.

  Gemeinsame Collocations

  have to be

  Videos

  ... So we have to handle this issue of duplicates quite ...
  ... Long term, we're going to have to pull together around making ...

  Wort des Tages

  fussbudget
Favoriten