mining

listen to the pronunciation of mining
Englisch - Türkisch
{f} çıkar: prep.çıkararak
(Madencilik) madenden çıkararak
(Ticaret) maden işletmeciliği
(Askeri) mayınlama
{f} çıkar
madencilik

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

Çöktüğü zaman madencilik yapıyorlardı. - They were mining when it collapsed.

{i} maden kazma
{i} mayın döşeme
{i} ask. mayın dökme, mayınlama
mayın dökme
x mayın döşe/maden çıkar
maadin
maade
maden çıkarma
have
mine
mayın

Mayın tarayıcının amacı, mayınları patlatmadan mayın tarlasını temizlemektir. - The objective of Minesweeper is to clear the minefield without detonating the mines.

Bir mayının üzerinden sürdü ve onun cipi patladı. - He drove over a land mine and his jeep blew up.

mine
benimki

Senin fikrinle benimki arasında temel bir fark vardır. - There is a fundamental difference between your opinion and mine.

Onun bisikleti benimkinden daha iyi. - Her bike is better than mine.

mine
maden

Bu maden gelecek ay kapanacak. - This mine will close down next month.

Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi. - The army sent soldiers to remove the miners.

mining law
(Askeri) madencilik kanunu
mining machine
(Madencilik) madencilik makineleri
mining company
maden şirketi
mining engineer
maden mühendisi
mining engineering
maden mühendisliği
mining school
maden okulu
mining apprentice
madencilik çırak
mining apprentices
madencilik çırak
mining geology
maden yerbilimi
mining industry
madencilik sektöründe
mining laws
madencilik yasaları, madencilik hukuku
mining market forces
madencilik piyasa güçleri
mining activities
madencilik faaliyetleri
mining basket
maden sepeti
mining effect
(Askeri) MAYIN TESİRİ: Toprak veya su sathı altında vukua gelen bir infilak kuvvetinin sebebiyet verdiği tahrip veya hasar. Ayrıca bakınız: "blast effect"
mining effect
(Askeri) mayın tesiri
mining faculty
(Eğitim) madencilik fakültesi
mining geology
madencilik jeolojisi
mining laws
(Madencilik) madencilik hukuku
mining laws
(Madencilik) madencilik yasaları
mining licence
(Ticaret) maden arama ruhsatı
mining licence
(Ticaret) maden izni
mining licence
(Ticaret) maden arama izni
mining licence
(Ticaret) maden ruhsatı
mining license
(Madencilik) maden çıkarma lisansı
mining license
(Ticaret) maden izni
mining license
(Madencilik) maden çıkarma ruhsatı
mining license
(Ticaret) maden arama ruhsatı
mining license
maden ruhsatı
mining license
(Madencilik) maden lisansı
mining license
(Ticaret) maden arama izni
mining permit
(Ticaret) maden ruhsatı
mining permit
(Ticaret) maden arama ruhsatı
mining permit
(Ticaret) maden izni
mining permit
(Ticaret) maden arama izni
mining pollution
(Çevre) madencilik kirliliği
mining royalty
(Ticaret) maden yeri kirası
mining securities
(Ticaret) maden menkul kıymetleri
mining see
madencilik bknz
mining share
(Ticaret) maden şirketi hisse senedi
mining site
(Madencilik) maden alanı
mining society
maden şirketi
mining system
(Askeri) LAĞIM SİSTEMİ: Düşmanın tahkimli mevzilerine gizlice sokulup bunları havaya uçurmak için açılan seri halinde yeraltı dehlizleri
mining system
(Askeri) lağım sistemi
mining system
(Askeri) mayınlama sistemi
mining town
(Madencilik) madenci şehri
mining wastes
(Madencilik) madencilik atıkları
mining with stowing
(Madencilik) dolgulu kazı
mining with stowing
(Madencilik) rambleli kazı
mineral mining machine
maden ocağı makinesi
mine
benim

Onun bisikleti benimkinden daha iyi. - Her bike is better than mine.

Masadaki hesap makinesi benim. - The calculator on the table is mine.

web mining
(Antika) Web Madenciliği: Web üzerindeki bilgileri işleyerek analiz etme işi
mine
mayın döşemek
mine
{f} kazmak
mine
{f} kazıp çıkarmak
mine
{i} ask. mayın
mine
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN (KARA MAYIN HARBİ): Kara, Deniz ve Hava araçlarını imha etmek veya hasara uğratmak; personeli yaralamak, öldürmek veya başka bir şekilde iş göremez hale getirmek maksadıyla hazırlanmış ve normal olarak, bir kap içine yerleştirilmiş infilak maddesi veya diğer malzeme. Mayın; cisim veya şahsın üzerinde yaptığı etkiyle, zamanla veya kontrollü vasıtalarla, kendiliğinden patlar. Ayrıca bakınız: "antipersonnel mine (land mine warfare) ", "Chemical mine (land mine warfare) ", "inertmine (land mine warfare) ", "oscillating type mine (land mine warfare) ", "phony mine (land mine warfare) ", "practice mine (land mine warfare)"
mine
bana ait
mine
(Askeri) mayın dökmek
mine
(Madencilik) maden çıkartmak
mine
maden çıkarmak
mine
kaynak

İl, maden kaynaklarınca zengindir. - The province is rich in mineral resources.

Bu ülke maden kaynakları açısından zengindir. - This country is rich in mineral resources.

mine
çıkarmak (maden)
strip mining
(Madencilik) açık işletme
hydraulic mining
sulu kazı
mechanical mining
mekanik kazı
mine
maden ocağını işletmek
mine
maden ocağı
mine
{f} çıkar

Eğer senin cevabın doğruysa bundan da şu sonuç çıkar ki benim ki yanlış. - If your answer is correct, it follows that mine is wrong.

Onlar bu kasabada 350 yıldır demir çıkardılar. - They mined iron in this town for 350 years.

mine
(maden/vb.) çıkarmak
surface mining
açık işletme
underground mining
yeraltı madenciliği
undersea mining
denizaltı madenciliği
bauxite mining
Boksit madenciliği, boksit çıkartılması
coal-mining
kömür madenciliği
data mining
(Kanun) veri madenciliği
data-mining
veri madenciliği
deep mining
derin madenciliği
graph mining
(Bilgisayar) Çizge didikleme
mine
(Sanat) Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
(Sanat) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
(Sanat) İnce ve parlak nakış
mine
(Sanat) Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
mine
{f} maden çıkar
mine
benimkiler
open cast mining
açık ocak işletmeciliği
open pit mining
açık ocak işletmeciliği
opencast mining
Açık (toprak altında yapılmayan) madencilik
ore mining
cevheri madenciliği
solution mining
eritmeli madencilik
strip-mining
strip-madencilik
text mining
(Bilgisayar) Metin madenciliği

Text Mining is the discovery by computer of new, previously unknown information, by automatically extracting information from different written resources.

allied mining publications
(Askeri) MÜTTEFİK MAYINCILIK YAYINLARI
axial mining
(Askeri) eksenine mayınlama
coal mining
(Madencilik) kömür çıkarma
coal mining
kömür madenciliği
contour strip mining
(Madencilik) kontur şeridi madenciliği
deep mining
(Jeoloji) derin ocak madenciliği
defensive mining
(Askeri) SAVUNMA MAYINLAMASI
gravel mining
(Çevre) çakıl ocağı işletmesi
laws concerning mining
(Askeri) madencilik ile ilgili kanunlar
mine
{f} maden işletmek
mine
adl

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

mine
{f} yeraltında (lağım/yol) kazmak
mine
kazıp çıkarmak yeraltı
mine
{f} tünel kazmak
mine
{i} torpil
mine
sabit torpil
mine
mayın/maden
mine
mine detector mayın detektörü
mine
{i} memba
mine
{f} mad. kazıp çıkarmak
mine
çıkarmak
mine
hazine
mine
{f} sinsice bozmak
mine
x mayın döşe/maden çıkar
mine
{z} benim; benimki: It's mine. O benim./Benim
mine
(Askeri) MAYIN: 1. Kara mayın harbinde, yer araçları, gemiler, veya hava araçlarını tahrip etmek yada hasar vermek veya personeli yaralamak, öldürmek veya diğer şekillerde tesirsiz kılmak için tasarlanan, normal olarak koruyucu bir kaplama malzeme içinde bulunan, bir patlayıcı veya diğer tür bir malzeme. Kurbanının faaliyeti, zaman geçmesi, veya kontrol araçları ile patlatılabilir. Bak. "mine (land mine warfare) ". 2. Deniz mayın harbinde, gemilere hasar verme yada batırma niyeti ile veya bir giriş bölgesine gemilerin yaklaşmasını önlemek amacıyla denize dökülen bir patlayıcı aygıt. Terim gemilerin veya liman tesislerinin altlarına, dalgıçlar tarafından iliştirilen aygıtları ve yerleştirilmesinden belirli bir süre sonra patlayacağı tahmin edilen aygıtları içermez
mine
{f} araştırıp bulmak
mine
kendiminki
mine
lağım
open-pit mining
açık işletme madenciliği
opencast mining
açık işletme madenciliği
placer mining
(isim)hirden eleyerek altın elde etme
placer mining
nehirden eleyerek altın elde etme
route mining
(Askeri) YOLLARIN MAYINLANMASI
strategic mining
(Askeri) STRATEJİK MAYINLAMA: Belirli deniz rotalarını ve deniz sahalarını düşmanın kullanmasını önlemek üzere planlanmış uzun vadeli mayınlama harekatı
strip mining
geniş yayılımlı açık işletme madenciliği
submarine mining
(Askeri) denizaltı ile mayın dökme
submarine mining
(Askeri) MAYIN DÖKME: Bir su sahasına düşmanı sokmamak için veya bu sahaya giren düşman vasıtalarını tahrip etmek maksadıyla su altı mayınları dökmek
tactical mining
(Askeri) TAKTİK MAYINLAMA: Deniz mayın harbinde, belirli bir harekatı etkilemek yada bilinen veya varsayılan bir taktik düşman amacına karşı koymak için tasarlanan mayınlama işlemi. Taktik mayınlamanın özelliği, mayın tarlasının etkinliğinin sınırlı bir süre geçerli olmasıdır
urgent mining
(Askeri) acele mayınlama
urgent mining
(Askeri) ACELE MAYINLAMA: Deniz mayın harbinde, mayınların doğru aralıklarla fakat emredilen veya planlanan yerlerine bakılmaksızın döşenmesi. Burada, mayınlar kendi kuvvetlerimizden ziyade düşman kuvvetlerinin hareketini engelleyecek şekilde müsaade edilen alanın içine veya dışına döşenir
Türkisch - Türkisch

Definition von mining im Türkisch Türkisch wörterbuch

mine
Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
İnce ve parlak nakış
mine
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
Saat kadranı
mine
Madeni eşya üzerine vurulan renkli cam tabakası
mine
Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
Englisch - Englisch
Present participle of mine. Placing a mine
Present participle of mine Working in a mine

He will be mining all next week.

Present participle of mine Extracting resources
The activity of placing explosives underground, rigged to explode
The business of removing solid valuables from the earth; e.g., gold mining
Any activity directed to the extraction of ore and associated rock Included are open pit work, quarrying, auguring, alluvial dredging, and combined operations, including surface and underground operations
Was to dig a tunnel beneath the building, removing the foundations bit by bit and replacing them with timber props The props were surrounded by bundles of straw and inflammables such as bacon fat or pitch When all was ready all was fired As the props burned through the weight of the tower or wall dragged the stones free and the buildings collapsed
Of or pertaining to mines; as, mining engineer; mining machinery; a mining region
Mining is the industry and activities connected with getting valuable or useful minerals from the ground, for example coal, diamonds, or gold. traditional industries such as coal mining and steel making. the work or industry of getting gold, coal etc out of the earth coal/gold etc mining. Excavation of materials from the Earth's crust, including those of organic origin, such as coal and petroleum. Modern mining is costly and complicated. First, a mineral vein that can likely produce enough of the desired substance to justify the cost of extraction must be located. Then the size of the vein or deposit is determined, and mining engineers decide the best way to mine it. Most of the world's yearly mineral production is extracted by surface mining, which includes open-pit mining, strip mining, and quarrying. For ore bodies that lie a considerable distance below the surface, underground mining must be considered. In both techniques, excavating and extracting mineral substances involve costly combinations of drilling, blasting, hoisting, and hauling, as well as measures for health and safety and reduction of environmental impact. coal mining data mining placer mining strip mining
the act of extracting ores or coal etc from the earth
{s} extracting ores; hewing, quarrying
When more of a material is taken out of the ground than is put back in, it's called mining This may be true for minerals, oil, water, etc We are taking five to six million acre-feet of water a year from underground sources, while restoring only about one million acre-feet
laying explosive mines in concealed places to destroy enemy personnel and equipment
The extraction of economically important minerals and ores from the earth
{i} act or process of extracting ores; hewing, quarrying; process of working mines; act of laying explosive mines
Traditional hardrock mining usually involves digging tunnels and adits (horizontal entrances into hillsides) to reach lodes of mineral-rich ore Traditional underground mining and open pit mining require that the ore-bearing rock be removed and then put through a milling and extraction plant to extract the desired minerals After the ore body is exhausted, miners move on leaving behind huge mounds of finely-ground tailings and coarser waste rock, as well as an underground tunnel complex and/or open pit
Withdrawal over a period of time of ground water that exceeds the rate of recharge of the aquifer ADVANCE \x 540
The act or business of making mines or of working them
means to take, win, or extract, by whatever means, a mineral existing in its natural state in land, or a chemical substance from that mineral, for the purpose of obtaining the mineral or chemical substance; but does not include prospecting or exploration; and "to mine" has a corresponding meaning (Crown Minerals Act S 2)
The withdrawal of more water than can be replaced
Activity whose purpose is the extraction, concentration, and smelting of economic minerals from a mineral deposit It includes exploration (in the strict sense), development of mineral deposits, constructing the mine and mining, i e , extracting and processing the ore or tailings
Includes establishments engaged in the extraction of minerals occurring naturally: solids, such as coal and ores; liquids such as crude petroleum; and gases, such as natural gas Quarrying, well operation, milling, and related services are also included
Working in a mine
Extraction of nonmetallic metals (except fuels), quarrying sand and gravel
the removal of minerals (like coal , gold, or silver) from the ground
The extraction of earth products for sale or transport off-site including the removal of associated material such as overburden
the act of extracting ores or coal etc from the earth laying explosive mines in concealed places to destroy enemy personnel and equipment
mining bee
Any of very many species of bee, of the genus Andrena, that nest in burrows
mining company
a company that owns and manages mines
mining engineer
an engineer concerned with the construction and operation of mines
mining engineer
engineer who designs mines and plans digging in mines
mining geology
the branch of economic geology that deals with the applications of geology to mining
data mining
A technique for searching large-scale databases for patterns; used mainly to find previously unknown correlations between variables that may be commercially useful
mine
A device intended to explode when stepped upon or touched, or when approached by a ship, vehicle, or person
mine
A type of firework that explodes on the ground, shooting sparks upward
mine
Non-premodifying possessive case of I. My; belonging to me; that which belongs to me
mine
To remove (ore) from the ground

Crater of Diamonds State Park is the only place in the world where visitors can mine their own diamonds.

mine
The cavity made by a caterpillar while feeding inside a leaf
mine
A passage dug toward or underneath enemy lines, which is then packed with explosives
mine
To sow mines (the explosive devices) in (an area)

We had to slow our advance after the enemy mined the road ahead of us.

mine
An excavation from which ore or solid minerals are taken, especially one consisting of underground tunnels
mine
To damage (a vehicle or ship) with a mine (an explosive device)
quartz mining
the mining of gold-bearing quartz
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals
mine
" Rom
mine
{p} belonging to me only
mine
{n} a place where minerals are dug, a hole dug
mine
{v} to dig mines, sap, ruin, destroy slowly
text mining
A technique of locating and deriving high quality information from text
coal mining
Extraction of coal deposits from the Earth's surface and from underground. Because coal was the basic energy source that fueled the Industrial Revolution, the resulting industrial growth supported the large-scale exploitation of coal deposits. In the late 20th century, open pit mines replaced underground mines as the principal source of coal in the industrial nations. The mining of coal from surface and underground deposits today is a highly productive, mechanized operation
data mining
Nontrivial extraction of implicit, previously unknown and potentially useful information from data, or the search for relationships and global patterns that exist in databases [Bob Klevecz "The Whole EST Catalog" Scientist 12 (2): 22 Jan 18 1999] more Algorithms & data analysis glossary
data mining
A technique to analyse data in very large databases Analysis can reveal trends and patterns and can be used to improve vital business processes
data mining
Category of DBMS applications that seek to find new information and relationships within multiple, often heterogeneous, legacy data stores; for example, searching and analyzing customer sales transaction detail to determine buying habits by ZIP code or other demographic criteria See Active Data Warehousing page
data mining
Applications that retrieve data over the grid and apply an algorithm; under development
data mining
A technique of sifting through vast amounts of data to discover trends in customer needs, buying patterns, profitability, and other critical business measurements Usually requires the construction of a data warehouse
data mining
The practice of searching databases for hidden patterns of data which reveal additional information to create detailed profiles -- which may or may not be sold to third-parties
data mining
The comparison and study of large databases in order to discover new data relationships Mining a clinical database may produce new insights on outcomes, alternate treatments or effects of treatment on different races and genders
data mining
a type of application with built-in proprietary algorithms that sort, rank, and perform calculations on a specified and often large data set, producing visualizations that reveal patterns which may not have been evident from mere listings or summaries View records related to this term
data mining
Finding unexpected relationships in a data set Similar to exploratory data analysis Vitalnet is excellent at data mining Some say data dredging, since if you look long enough, you will always find unusual events just by chance
data mining
The process of discovering previously unknown information from the data in data warehouses
data mining
The process of analyzing large volumes of data using pattern recognition or knowledge discovery techniques to identify meaningful trends and relationships represented in data in large databases
data mining
searching, accessing, extracting and manipulating data in databases Exploration en profondeur de données
data mining
(Computers) data processing used to search for hidden information and hidden patterns in a group of data
data mining
Extraction of useful information from data sets Data mining serves to find information that is hidden within the available data
data mining
The function of database applications that probe for hidden or undiscovered patterns in given collections of data These applications use pattern recognition technologies as well as statistical and mathematical techniques and can have a key impact on the return on investment (ROI) for a technology expenditure upon discovering marketing or customer service data about one's clients Data mining is not simple, and most companies have not yet actively mined their data, though nearly all have plans to do so in the future
data mining
The process of using statistical techniques to discover subtle relationships between data items, and the construction of predictive models based on them The process is not the same as just using an OLAP tool to find exceptional items Generally, data mining is a very different and more specialist application than OLAP, and uses different tools from different vendors Normally the users are different, too OLAP vendors have had little success with their data mining efforts
data mining
Data mining involves collecting information from data stored in a database, for example in order to find out about people's shopping habits. Data mining is used to analyse individuals' buying habits. the process of using a computer to examine large amounts of information about customers, in order to discover things about them that are not easily seen or noticed. Type of database analysis that attempts to discover useful patterns or relationships in a group of data. The analysis uses advanced statistical methods, such as cluster analysis, and sometimes employs artificial intelligence or neural network techniques. A major goal of data mining is to discover previously unknown relationships among the data, especially when the data come from different databases. Businesses can use these new relationships to develop new advertising campaigns or make predictions about how well a product will sell. Governments also use these techniques to discern illegal or embargoed activities by individuals, associations, and other governments
data mining
A process of reviewing information in a database and making new connections among the information
data mining
Data mining entails analyzing information for previously undiscovered correlations between two markets Data mining connections can be made through associations (baseball fans also watch football), sequences (buying wood and then buying paint), forecasting (based on patterns found), and clustering (grouping information in a new way)
data mining
Analyzing information in a database using tools that look for trends or anomalies without knowledge of the data's meaning Data mining is crucial in CRM strategies, particularly in e-commerce
data mining
As the term suggests, data mining is the analysis of data to establish relationships and identify patterns
data mining
refers to the many methods of data analysis(often using sophisticated algorithms) to answer open-endedquestions about your data Data mining is easily used by non-technical people and provides information in real time
data mining
data processing using sophisticated data search capabilities and statistical algorithms to discover patterns and correlations in large preexisting databases; a way to discover new meaning in data
data mining
The process of analyzing data to identify patterns or relationships
data mining
The analysis of database information; this usually involves identifying specific product information and codes, cleansing data and re-formatting it
data mining
The process of analyzing large amounts of data in order to extract new kinds of useful information (such as implicit relationships between different pieces of information)
data mining
A technique using software tools geared for the user who typically does not know exactly what he's searching for, but is looking for particular patterns or trends Data mining is the process of sifting through large amounts of data to produce data content relationships This is also known as data surfing
data mining
An information extraction activity whose goal is to discover hidden facts contained in databases Using a combination of machine learning, statistical analysis, modeling techniques and database technology, data mining finds patterns and subtle relationships in data and infers rules that allow the prediction of future results Typical applications include market segmentation, customer profiling, fraud detection, evaluation of retail promotions, and credit risk analysis
mine
n the site of an underground mineral or rock excavation operation
mine
A rich source of wealth or other good
mine
In land mine warfare, an explosive or other material, normally encased, designed to destroy or damage ground vehicles, boats, or aircraft, or designed to wound, kill, or otherwise incapacitate personnel It may be detonated by the action of its victim, by the passage of time, or by controlled means (Joint Pub 1-02)
mine
Used as a pronominal adjective in the predicate; as, "Vengeance is mine; I will repay
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel excavation in the earth from which ores and minerals are extracted lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
land mine submarine mine United Mine Workers of America
mine
xii
mine
{i} excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones, minerals, coal, etc.), diggings; treasure, abundant source; explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
mine
To form subterraneous tunnel or hole; to form a burrow or lodge in the earth; as, the mining cony
mine
excavation in the earth from which ores and minerals are extracted
mine
To get, as metals, out of the earth by digging
mine
- a firework similar to a shell that explodes in a mortar, igniting effects such as stars and launching them in a fan-shaped pattern into the air Not to be confused with military land mines
mine
To dig a mine or pit in the earth; to get ore, metals, coal, or precious stones, out of the earth; to dig in the earth for minerals; to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise
mine
To dig away, or otherwise remove, the substratum or foundation of; to lay a mine under; to sap; to undermine; hence, to ruin or destroy by slow degrees or secret means
mine
A plant built to extract an ore or mineral substance either underground or from the surface When the ore is extracted underground, the mine needs a system of excavations in the rock to gain access to the ore areas When the ore is mined from surface, the ore is extracted from one or several pits
mine
Belonging to me; my
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel
mine
Used as a pronominal to me; my
mine
Amghiz
mine
{f} extract certain substances (minerals, precious stones, etc.) from the ground, dig out; make tunnels, burrow; plant explosive mines in the ground; search and make use of an abundant source of information; undermine, attack underhandedly
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals"
mine
Typically a complete with firing tube, but generally the firework itself
mine
Any place where ore, metals, or precious stones are got by digging or washing the soil; as, a placer mine
mine
pron. belonging to me
mine
A cavity or tunnel made under a fortification or other work, for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent
mine
A mine would have been any sort of operation where there was an attempt to find and obtain lead or zinc minerals from the soil or rock Sometimes the name of a mine endured for most of the mining era while other names were ephemeral or even just on paper
mine
(of mine: my)
mine
A subterranean cavity or passage A pit or excavation in the earth, from which metallic ores, precious stones, coal, or other mineral substances are taken by digging; distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken, and which are called quarries
mine
To dig into, for ore or metal
mine
Fig
mine
Rom
mine
lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
adj   Belonging to me if I can hold or seize it
mine
Also, in the old style, used attributively, instead of my, before a noun beginning with a vowel
placer mining
mining valuable minerals from a placer by washing or dredging
placer mining
The obtaining of minerals from placers by washing or dredging.placer miner n. Oldest method of recovering gold from alluvial deposits. It takes advantage of gold's high density, which causes it to sink more rapidly from moving water than the lighter siliceous materials with which it is found. Panning, used by 19th-century miners, employed a pan in which a few handfuls of the gold-bearing soil or gravel and a large amount of water were placed; by swirling the pan's contents, the miner washed the siliceous material over the side, leaving the gold and heavy materials behind. Dredging is the most important placer-mining method today. Used worldwide is the bucket-ladder dredge, with its continuous chain of buckets rotating around a rigid adjustable frame called the ladder. In sluicing, a slightly sloping wooden trough called a box sluice, or a ditch cut in hard gravel or rock called a ground sluice, is used as a channel along which gold-bearing gravel is carried by a stream of water. Riffles placed transversely along the bottom of the sluice cause the water to eddy into small basins, retarding the current so that gold may settle
strip mining
the mining of ore or coal from an open mine
strip mining
Strip mining is a method of mining that is used when a mineral is near the surface and underground passages are not needed. Technique for the surface mining of coal by removing the soil and rock overburden above a seam and extracting the exposed mineral. The method is used to best advantage where the coal seam is thin and not deeply buried. (Thicker and deeper seams would be extracted by open-pit or underground mining.) Strip mining is most economical where flat terrain and horizontal seams permit a large area to be stripped. Where deposits occur in rolling or mountainous terrain, a contour method is used that creates a shelf with a slope on one side and an almost vertical wall on the other. A variety of equipment is used, including dozers, scrapers, hydraulic shovels, draglines, and bucket-wheel excavators. Concern over the environmental effects of strip mining have resulted in numerous requirements for the reclamation of excavated land
Türkisch - Englisch

Definition von mining im Türkisch Englisch wörterbuch

Mine
(isim) Enamel
mine
porcelain enamel
mine
(Botanik, Bitkibilim) mina
mine
(Diş Hekimliği) dentine
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alison
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alyssum
mine
enameling
mine
enamel dial (of a clock or watch)
mine
verbena
mine
enamel (of a tooth)
mine
glazing
mining

  Silbentrennung

  min·ing

  Türkische aussprache

  maynîng

  Aussprache

  /ˈmīnəɴɢ/ /ˈmaɪnɪŋ/

  Videos

  ... advantage of the data modeling and the data mining that ...

  Wort des Tages

  hoi polloi
Favoriten