izin vermek

listen to the pronunciation of izin vermek
Türkisch - Englisch
allow

You have to allow for the boy's age. - Çocuğun yaşı nedeniyle izin vermek zorundasın.

Tom stepped aside to allow Mary to pass. - Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi.

warrant
permit
let

I had to let Tom win. - Tom'un kazanmasına izin vermek zorunda kaldım.

Tom didn't intend to let Mary kiss him. - Tom Mary'nin onu öpmesine izin vermek niyetinde değildi.

consent
enable
make allowances for
allow to
be in the clear
authoritize
give green light
(Askeri) discharge
stand for
give permission
(Dilbilim) let loose
admit
give somebody the green light
(deyim) give one's blessing
tolerate
authorization
allow to be
allowed
suffer
admit to
indulge
authorize
excuse
authorise
licence [Brit.]
(Hukuk) to license
empower
sanction
permit of
give smb. notice
license
1. to give permission. 2. (Askeriye) to discharge. 3. obs. to dismiss, fire
a) to give permission, to consent b) to let, to allow, to permit c) to license, to licence d) to discharge
have

You have to let me in. - İçeri girmeme izin vermek zorundasın.

I have to let you go. - Gitmene izin vermek zorundayım.

free
countenance
say the word
to give permission
give smb. the green light
brook
{f} licence
izin ver
(Bilgisayar) allow cookie
izin ver
(Bilgisayar) allow

My father won't allow me to keep a dog. - Babam benim köpek bakmama izin vermez.

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

izin ver
(Bilgisayar) permit only
izin verme
empowering
izin verme
(Bilgisayar) disallow
izin verme
(Kanun) licentiation
izin verme
toleration
izin verme
permitting
izin verme
(Bilgisayar) deny
izin ver
let

Mary does not let her sister borrow her clothes. - Mary, kız kardeşinin elbiselerini ödünç almasına izin vermez.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

izin ver
let&
izin ver
allow to be
izin ver
{f} permit

My father would not permit me to go on to college. - Babam üniversiteye devam etmeme izin vermezdi.

It was not permitted that the inhabitants trespass in the area. - Burada oturanların bu alandan geçmelerine izin verilmedi.

izin ver
{f} permitting

I will come, weather permitting. - Hava izin verirse, gelirim.

izin ver
make allowances for
izin ver
{f} consent

His mother will not consent to his going there alone. - Annesi onun oraya yalnız gitmesine izin vermeyecek.

If I'd known that it would come to this, I would have never consented. - İşin buraya geleceğini bilseydim, izin vermezdim.

izin ver
made allowances for
izin ver
{f} permitted

It was not permitted that the inhabitants trespass in the area. - Burada oturanların bu alandan geçmelerine izin verilmedi.

The teacher permitted the boy to go home. - Öğretmen çocuğun eve gitmesine izin verdi.

izin ver
allow to
izin ver
{f} allowed

No ambiguities are allowed in a contract. - Bir sözleşmede belirsizliklere izin verilmez.

You will be allowed to use this room tomorrow. - Yarın bu odayı kullanmana izin verilecek.

istediğini yapmasına izin vermek
give smb. his head
izin ver
allowto
izin ver
countenance
izin verme
excuse
izin verme
(Hukuk) granting
kefalete izin vermek
allow bail
kimlik sormadan geçmesine izin vermek
let smb. pass unchallenged
çıkmasına izin vermek
let out
ücretsiz izin vermek
stand off
Türkisch - Türkisch

Definition von izin vermek im Türkisch Türkisch wörterbuch

İzin verme
(Hukuk) MÜSAAFE
izin vermek
Favoriten