hardness

listen to the pronunciation of hardness
Englisch - Türkisch
{i} katılık
{i} sertlik
yiğitlik
güçlük
cesaret
cüret
{i} aksilik
{i} inatçılık
{i} sağlamlık
{i} (fiziksel olarak) katılık, sertlik
{i} zorluk
{i} katı yüreklilik
{i} dayanıklılık
{i} katılık, sertlik, acımasızlık
sertlik derecesi
hard
{s} sert

Elmas doğal olarak serttir. - Diamond is essentially hard.

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

hard
{s} çetin

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

hard
{s} katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Tom Mary'ye karşı katıydı. - Tom was hard on Mary.

hard
zor

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

hardness number
sertlik sayısı
hardness test
sertlik testi, sertlik deneyi
hardness tester
sertlikölçer, sertlik ölçme aygıtı
hard
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

hard
(Askeri) alabanda
hard
sağlam

Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu. - Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring.

Onların evde kalmasını sağlamak için çok uğraştım fakat onlar beni dinlemeyi reddettiler. - I tried hard to make them stay home, but they refused to listen to me.

hard
erkek

Sınıftaki bütün erkek çocukları çok çalıştı. - All the boys in class worked hard.

Onun erkek kardeşi çok çalışır. - His brother studies very hard.

hard
dayanıklı
hard
büyük bir gayretle
brinell hardness figure
brinell sertlik sayısı
hard
çok soğuk (mevsim/hava)
hard
berk
hard
zor güç
hard
sertlik
hard
ancak

Tom çok çalıştı, ancak başarısız oldu. - Tom tried hard, but failed.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

hard
sert (söz)
hard
terslik
hard
kuvvetle

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

hard
kolayca kırılmayan
hard
zorluk
hard
(Askeri) son hadde kadar
hard
sert güç
hard
aşırı ölçüde
hard
aksilik
hard
çok

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

O çok çalışan bir öğrencidir. - She is a student who studies very hard.

hard
acı (su)
hard
kuvvetli
hard
fena halde
hard
kireçli
hard
çekek
hard
güçlükle

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

hard
hızla

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

hard
acımasız

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

hard
kazık
hard
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

hard
tıkız
hard
sert (içki)
hard
şiddetle
hard
kask
temporary hardness
geçici sertlik
hard
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

bicarbonate hardness
bikarbonat sertliği
brinell test of hardness
brinell sertlik deneyi
calcium hardness
kalsiyum sertliği
case hardness
doku sertliği
case hardness testing
doku sertliği denemesi
core hardness
göbek sertliği
hard
zalim
hard
hoşgörüsüz
hard
yoğun

John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma. - John, you're working too hard. Sit down and take it easy for a while.

Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik. - The fog was so dense, we could hardly see anything.

hard
merhametsiz
hard
çok miktarda
hard
alışkanlık yapan
hard
bağımlı kılan
hard
(on ile) katı
hard
zorlu

Ben konsantre olmakta zorluk çekiyorum. - I'm having a hard time concentrating.

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

hard
güçlük dolu
hard
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

hard
kuvvet isteyen
hard
(su) sert
hard
büyük gayretle
hot hardness
sıcak sertlik
knoop hardness tester
knoop sertlik ölçeri
magnetic hardness
mıknatıs sertliği
maximum hardness
maksimum sertlik
scratch hardness
çizinti sertliği
scratch hardness
kazıma sertliği
surface hardness
yüzey sertliği
hard
{s} sıkı

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

Yapabildiğiniz kadar sıkı çalışın. - Study as hard as you can.

indentation hardness
dişleme sertliği
knoop hardness
knoop sertliği
natural hardness
doğal sertlik
red hardness
kızıl sertlik
scratch hardness
kazıma sertliği, çizinti sertliği
stoniness; hardness
taşlılık; sertlik
uniform hardness
uniform sertlik, tekbiçimli sertlik
degree of hardness
sertlik derecesi
degrees of water hardness
(Denizbilim) su sertlik derecesi
hard
{s} ağır

Tom kulağı ağır işitiyor gibi davranıyordu. - Tom pretended to be hard of hearing.

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

hard
kalın sesli cimri
hard
yakın

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

hard
{s} nasırlı
hard
{s} ekşimiş
hard
adv.sıkı: adj.zor,sert
hard
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
hard
{s} katı, sert, pek
hard
aşırı

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

Onu gördüğümde çok aşırı güldüm. - I laughed very hard when I saw that.

hard
{s} ekşi
hard
{s} acı, ağır, sert (söz)
hard
zorla

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

Biz çok çalışmak için zorlandık. - We were forced to work hard.

hard
{s} güç

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

hard
eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

hard
{s} şiddetli

Dün şiddetli yağmur yağdı. - It rained hard yesterday.

Bu gece şiddetli yağmur yağıyor. - It's raining hard tonight.

hard
büyük

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

hard
şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
hard
acı gram
hard
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
kernel hardness
(Gıda) tane sertliği (buğday)
micro vikers hardness
(İnşaat) vickers sertlik test cihazı
minimum hardness
minimum sertlik
permanent hardness
(Tekstil) kalıcı sertlik, daimi sertlik
rebound hardness test
geri tepme sertlik deneyi
rockwell hardness scale
rockwell sertlik ölçeği
rockwell hardness test
rokvel sertlik deneyi
rockwell hardness test
rockwell sertlik deneyi
rockwell hardness tester
(İnşaat) rockwell sertlik test cihazı
rockwell hardness tester
rockwell sertlikölçeri
schmidt hardness test
schmidt sertlik deneyi
schmidth hardness test
schmidth sertlik deneyi
scratch hardness
çizilme sertliği
scratch hardness test
çentik sertlik testi
scratch hardness tester
(İnşaat) kazıma sertlik test cihazı
shore hardness tester
(İnşaat) destekli sertlik test cihazı
temporary hardness
(Tekstil) geçici sertlik (su)
total hardness
(Tekstil) toplam sertlik
uniform hardness
tekbiçimli sertlik
uniform hardness
uniform sertlik
water hardness
(Tekstil) su sertliği
Englisch - Englisch
The quality of being hard
An instance of this quality; hardship
Such water forms an insoluble compound with soap, and is hence unfit for washing purposes
Resistance of metal to plastic deformation, usually by indentation However, the term may also refer to stiffness or temper, or to resistance to scratching, abrasion or cutting Indentation hardness tests, such as Brinell, Rockwell and Vickers
The amount of calcium and magnesium dissolved in the water "Water" or "total" hardness refers to the total magnesium and calcium dissolved in the water Calcium hardness refers to just the calcium Measured by a test kit and expressed as ppm The proper range is 200 to 400 ppm
Resistance to a distorting force measured by the relative resistance of the material to an indented point of a standard hardness testing instrument
Is a measure of the resistance of a material to scratching and indention
A characteristic of natural water due to the presence of dissolved calcium and magnesium; water hardness is responsible for most scale formation in pipes and water heaters and forms insoluble "curd" when it reacts with soaps Hardness is usually expressed in grains per gallon, parts per million, or milligrams per liter, all as calcium carbonate equivalent
The peculiar quality exhibited by water which has mineral salts dissolved in it
1 mineralogy The measure of the resistance of a mineral to scratching or abrasion 2 water A property of water resulting from the presence of calcium carbonate and magnesium carbonate in solution
– The resistance to surface indentation usually measured by the depth of penetration of a blunt point under a given load using a particular instrument according to a prescribed procedure Rockwell hardness is a test for the harder plastics in which the hardness number is derived from the dent, or permanent deformation, caused by a steel ball The Rockwell hardness may correlate with resistance to surface marring in end-use, but not usually with abrasion or wear resistance (ASTM D785)
A property of water which causes an increase in the amount of soap that is needed to produce foam or lather and that also produces scale in hot water pipes, heaters, boilers and other units in which the temperature of water is increased materially Hardness is produced almost completely by the presence of calcium and magnesium salts in solution The following scale may assist in appraising water hardness, measured by weight of dissolved salts (in milligrams) per unit (in liters) of water
Resistance of metal to plastic deformation usually by indentation However, the term may also refer to stiffness or temper, or to resistance to scratching, abrasion, or cutting
Hardness is the resistance of a material to deformation, indentation, or scratching Hardness is measured on various scales, such as Mohs, Brinell, Knoop, Rockwell, and Vickers
the measure of a material's resistance to deformation by surface indentation or by abrasion
The degree of resistance of a given mineral to scratching, indicating the strength of the bonds that hold the mineral's atoms together The hardness of a mineral is measured by rubbing it with substances of known hardness
the property of being rigid and resistant to pressure; not easily scratched; measured on Mohs scale
Is a measure of the amount of calcium and magnesium salts in water More calcium and magnesium lead to greater hardness The term "hardness" comes from the fact that it is hard to get soap suds from soap or detergents in hard water This happens because calcium and magnesium react strongly with negatively-charged chemicals like soap to form insoluble compounds
The amount of dissolved calcium salts and/or magnesium present in water Hardness is measured in units of parts per million (ppm) or grains per gallon (gpg) [gpg x 17 1 = ppm] Poor water treatment can result in excessive scale that provides excessive resistance to heat transfer and thus inefficiency and higher costs Optimum Utility Systems can direct you to effective water treatment systems
the quality of being difficult to do; "he assigned a series of problems of increasing hardness" the property of being rigid and resistant to pressure; not easily scratched; measured on Mohs scale
excessive sternness; "severity of character"; "the harshness of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
A common measurement of water mineral levels in the water supply, expressed as parts-per-million Temporary hardness is determined by the concentration of carbonate and bicarbonate The hardness that carbonate and bicarbonate ions contribute is temporary because carbonate and bicarbonote are precipitated when water is boiled Permanent hardness is determined by the amount of calcium and magnesium ions present in the water
The sum of the divalent cation concentrations expressed as meq/L or mg calcium carbonate per liter [mg CaCO3/L] It is important because hard waters require increased amounts of soap for bathing or washing clothes and because of scale formation on piping, cooking vessels, water heaters, boilers, heat exchangers, etc
Measure of a material's resistance to localized plastic deformation Most hardness tests involve indentation, but hardness may be reported as resistance to scratching (file test), or rebound of a projectile bounced off the material (scleroscope hardness) Some common measures of indentation hardness are Brinell Hardness Number, Rockwell Hardness Number, ASTM Hardness Number, Diamond Pyramid Impact Test Hardness Number, Durometer Hardness, Knoop Hardness, and Pfund Hardness A table relating various types of hardness values of metals is given in ASTM E-140 Hardness often is a good indication of tensile and wear properties of a material
a characteristic of water, imparted by salts of calcium, magnesium, and iron, such as bicarbonates, carbonates, sulfates, chlorides, and nitrates that cause curdling of soap, deposition of scale in boilers, damage in some industrial process, and sometimes objectionable taste It may be determined by a standard laboratory procedure or computed from the amounts of calcium and magnesium as well as iron, aluminum, manganese, barium, strontium, and zinc; expressed as equivalent parts per million of calcium carbonate
Resistance of a mineral to scratching, described relative to a standard scale of 10 minerals known as the Mohs hardness scale. Hardness is an important diagnostic property in mineral identification. There is a general link between hardness and chemical composition (via crystal structure); thus, most hydrous minerals, halides, carbonates, sulfates, and phosphates are relatively soft; most sulfides are relatively soft (two exceptions being marcasite and pyrite); and most anhydrous oxides and silicates are hard. See also hardening
the measure of some materials' resistance to deformation by surface indentation or by abrasion
(1) A measure of the amount of calcium, magnesium, and iron dissolved in water; (2) a property of water that is roughly proportional to the ion concentration Water from a calcareous aquifer is often hard due to calcium carbonate content Such waters are very resistent to fluctuations in pH (Lee unpublished)
Resistance of a material to indentation as measured by such methods as Brinell, Rockwell, and Vickers The term hardness also refers to stiffness of a material, or its resistance to scratching, abrasion, or cutting
{i} strength, toughness; stiffness; firmness, solidness
In mineralogy "hardness" is a measure of the ability of a mineral to resist a mechanical force such as scratching or abrasion This contrasts with the definition of the metallurgist who is more concerned with the ability of one material to dent or penetrate another Hardness is a distinguishing characteristic of minerals that can be useful in identifying unknown specimens See hardness scale [glossary]
devoid of passion or feeling
(1) Water-quality parameter that indicates the level of alkaline salts, principally calcium and magnesium, and expressed as equivalent calcium carbonate (CaCO3) Hard water is commonly recognized by the increased quantities of soap, detergent, or shampoo necessary to lather (2) In mineralogy, the degree of hardness of a mineral is an aid in identification Geologists have assigned numbers to the hardness of several minerals; in this hardness scale, softer minerals are assigned a low mineral and the harder minerals a higher number
The cohesion of the particles on the surface of a body, determined by its capacity to scratch another, or be itself scratched; measured among minerals on a scale of which diamond and talc form the extremes
The quality or state of being hard, literally or figuratively
a characteristic of water caused by various salts, calcium, magnesium and iron (e g bicarbonates, sulfates, chlorides and nitrates) Top
the quality of being difficult to do; "he assigned a series of problems of increasing hardness"
Degree to which a metal will resist cutting, abrasion, penetration, bending and stretching The indicated hardness of metals will differ somewhat with the specific apparatus and technique of measuring For details concerning the various types of apparatus used in measuring hardness, See Brinell Hardness, Rockwell Hardness, Vickers Hardness, Scleroscope Hardness Tensile Strength also is an indication of hardness Brinell Hardness: Brinell hardness of aluminum alloys is obtained by measuring the permanent impression in the material made by a ball indenter 10 millimetres in diameter after loading with a 500 kilogram force for 15 seconds and dividing the applied load by the area of the impression
obduredness
obdureness
hard
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
hard
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
hard
Near, close
hard
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

hard
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

hard
Compactly

The lake had finally frozen hard.

hard
With much force or effort

Think hard on your choices.

hard
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
hard
With difficulty

His degree was hard earned.

hard
severe, harsh, unfriendly, brutal
hard
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
hard
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
knoop hardness
(metallurgy) The relative microhardness of a material, such as metal, determined by the Knoop indentation test
Brinell hardness number
The numerical value assigned to the Brinell hardness of metals and alloys. Also called Brinell number
Hard
durous
Mohs Scale of Hardness
{i} Mohs Scale, scale used to classify minerals according to their relative hardness (Mineralogy)
Mohs hardness
Rough measure of the resistance of a smooth surface to scratching or abrasion, expressed in terms of a scale devised by German mineralogist Friedrich Mohs in 1812. Minerals are ranked in comparison with the Mohs scale, which is made up of 10 minerals that have been given arbitrary hardness values on a scale from 1 (least hard, or talc) to 10 (hardest, or diamond)
hard
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
hard
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
hard
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
hard
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
hard
Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade
hard
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
hard
A ford or passage across a river or swamp
hard
Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc
hard
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
hard
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
hard
indulging excessively; "he drank heavily"
hard
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
hard
An image with high contrast and harsh tones
hard
Of drink, strong
hard
Sexually aroused
hard
With difficulty; as, the vehicle moves hard
hard
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
hard
So as to raise difficulties
hard
having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
hard
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
hard
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
hard
of speech sounds
hard
pungent tea, desired in some Assam teas
hard
If you are hard on someone, you treat them severely or unkindly. Don't be so hard on him. soft Hard is also an adverb. He said the security forces would continue to crack down hard on the protestors
hard
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
hard
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
hard
If someone is hard put to do something or, in British English if they are hard pushed to do something, they have great difficulty doing it. Mr Morton is undoubtedly cleverer than Mr Kirkby, but he will be hard put to match his popularity
hard
Unquestionable
hard
Of water, high in dissolved calcium compounds
hard
Requiring a lot of effort to do or understand
hard
With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly
hard
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
hard
If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force. I kicked a dustbin very hard and broke my toe. Hard is also an adjective. He gave her a hard push which toppled her backwards into an armchair
hard
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
hard
Uneasily; vexatiously; slowly
hard
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
hard
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
hard
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
hard
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
hard
something which cannot be squashed easily
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
hard
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
hard
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
hard
Hard drugs are very strong illegal drugs such as heroin or cocaine. soft
hard
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
hard
To be hard hit by something means to be affected very severely by it. California's been particularly hard hit by the recession
hard
If you take something hard, you are very upset or depressed by it. Maybe I just took it too hard. adj. hard coal hard disk hard water strong and hard punishment Townes Charles Hard
hard
If a person or their expression is hard, they show no kindness or sympathy. His father was a hard man gentle
hard
It is said of an acid wine
hard
To harden; to make hard
hard
If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort. I'll work hard. I don't want to let him down Am I trying too hard? Hard is also an adjective. I admired him as a true scientist and hard worker
hard
You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time. I've never seen Terry laugh so hard It was snowing hard by then
hard
Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style
hard
Hard evidence or facts are definitely true and do not need to be questioned. There are probably fewer hard facts about the life of Henry Purcell than that of any other great composer since the Renaissance
hard
Resistant to pressure
hard
with firmness; "held hard to the railing"
hard
{s} rigid, stiff; difficult
hard
Something that is hard is very firm and stiff to touch and is not easily bent, cut, or broken. He shuffled his feet on the hard wooden floor Something cold and hard pressed into the back of his neck. soft + hardness hard·ness He felt the hardness of the iron railing press against his spine
hard
If you feel hard done by, you feel that you have not been treated fairly. The hall porter was feeling hard done by at having to extend his shift
hard
With much strength or energy
hard
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
hard
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
hard
Difficult to resist or control; powerful
hard
of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
hard
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
hard
having undergone fermentation; "hard cider"
hard
Something that is hard is very difficult to do or deal with. It's hard to tell what effect this latest move will have Our traveller's behaviour on the journey is hard to explain That's a very hard question. = difficult easy
hard
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
hard
With tension or strain of the powers; violently; with force; tempestuously; vehemently; vigorously; energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence, rapidly; nimbly; as, to run hard
hard
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
hard
Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms
hard
Hard water contains a lot of calcium compounds that stop soap making bubbles and sometimes appear as a deposit in kettles and baths. soft
hard
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
hard
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
hard
If you say that something is hard on a person or thing, you mean it affects them in a way that is likely to cause them damage or suffering. The grey light was hard on the eyes These last four years have been hard on them
hard
Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure
hard
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
hard
If someone plays hard to get, they pretend not to be interested in another person or in what someone is trying to persuade them to do. I wanted her and she was playing hard to get
hard
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
hard
Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem
hard
Descriptive term for cooked cheeses
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention. You had to listen hard to hear the old man breathe Hard is also an adjective. It might be worth taking a long hard look at your frustrations and resentments
hard
Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before" unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break" not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock" metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb" of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor" very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard" to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left" slowly and with difficulty; "prejudices die hard" causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure" with firmness; "held hard to the railing" earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused" with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard" very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening" into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition
hard
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
hard
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
hard
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
hard
Close or near
hard
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
hardness

  Silbentrennung

  hard·ness

  Türkische aussprache

  härdnıs

  Aussprache

  /ˈhärdnəs/ /ˈhɑːrdnəs/

  Etymologie

  [ -n&s ] (noun.) before 12th century. From hard + -ness

  Wort des Tages

  querist
Favoriten