the quality of being hard

listen to the pronunciation of the quality of being hard
Englisch - Englisch
hardness
the quality of being hard

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing hard

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng härd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈhärd/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈhɑːrd/

  Wort des Tages

  paragoge
Favoriten