acımasız

listen to the pronunciation of acımasız
Türkisch - Englisch
pitiless
relentless
cruel

He was very hurt by her cruel words. - Onun acımasız sözleriyle çok yaralandı.

Why are people so cruel? - İnsanlar neden böyle acımasız?

merciless

Old age is merciless. - İleri yaş acımasızdır.

He crushed the insect mercilessly. - O böceği acımasızca ezdi.

brutal

Tom was brutally murdered. - Tom acımasızca öldürüldü.

Are they brutal enough? - Onlar yeterince acımasızlar mı?

outrageous
ruthless

Dan was a ruthless killer. - Dan acımasız bir katildi.

The gang is lead by a ruthless criminal called Tom. - Çete, Tom adında acımasız bir suçlu tarafından yönetiliyor.

fiendish
atrocious
hard hearted
inexorable
merciless, pitiless, ruthless, savage, unmerciful, heartless, brutal, unrelenting, atrocious, remorseless, relentless, cruel, bestial, barbarous, cold-blooded
harsh

I think Tom is harsh. - Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum.

Teenagers must adapt to today's harsh realities. - Gençler bugünün acımasız gerçeklerine uymalılar.

tyrannic

Tyrannical governments frequently put their political opponents in prison. - Acımasız hükümetler sık ​​sık siyasi muhaliflerini cezaevine sokarlar.

flinty
implacable
coldhearted
inhumane
grim

The outlook for planning the defense is grim. - Savunmayı planlamak için görünüm acımasızdır.

inclement
dead
cutthroat
despot
ferocious
slashing
without remorse
mercilessly

He crushed the insect mercilessly. - O böceği acımasızca ezdi.

They tease me mercilessly. - Benimle acımasızca alay ediyorlar.

fierce

Tom is a fierce competitor. - Tom acımasız bir rakip.

hard

Fate taught me a hard lesson. - Kader bana acımasız bir ders verdi.

I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today. - O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim.

savage

The young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool. - Ağlamamış genç bir adam acımasızdır ve gülmeyecek yaşlı bir adam bir aptaldır.

mean

I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today. - O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim.

confiscatory
barbarous
stony
inhuman
satanic
unpitying
repressive
uncharitable
remorseless
heartless
rough
hard-hearted
barbaric
cold-blooded
bestial
unfeeling
unsparing
diabolical
punitive
{s} stern
draconian
{s} unmerciful
{s} tyrannical

Tyrannical governments frequently put their political opponents in prison. - Acımasız hükümetler sık ​​sık siyasi muhaliflerini cezaevine sokarlar.

{s} unpitied
{s} unrelenting

Tom is unrelenting, isn't he? - Tom acımasız, değil mi?

{s} tyrannous
{s} truculent
hardhearted
acımasız eleştiri
onslaught
acımasız kadın
Harpy
cesur ve acımasız asker
Ironsides
Türkisch - Türkisch
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı
DiNSiZ
acımasız
Favoriten