gain

listen to the pronunciation of gain
Englisch - Türkisch
kazanmak

Zaman kazanmak için uçağa bindik. - To gain time we took the plane.

Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır. - Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.

elde etmek
edinmek
kazanç

Emeksiz kazanç olmaz. - No gains without pains.

Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır. - Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.

kazanım

Küçük bir kazanım, büyük bir kayba yeğdir. - Better a small gain than a great loss.

çoğalma
{f} almak

Leyla, üç çocuğunun velayetini almak için yasal işlem başlattı. - Layla launched a legal action to gain custody of her three children.

Çok fazla kilo almak sağlığınız için iyi değil. - Gaining too much weight is not good for your health.

ileri gitmek
f oluk açmak
sağlamak

Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar. - They tried very hard to gain an advantage over one another.

var/ileri git/kazan
çıkar
(Kanun) kazanç elde etmek
edinç
-e sahip olmak
kazandırmak
ulaşmak
kâr

Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar. - They tried very hard to gain an advantage over one another.

Zararın neresinden dönersek kârdır. - A small gain is better than a great loss.

ilerleme
(sögen) ileri gitmek
artış

Bugün Dow Jones ortalama iki puanlık artış ilan etti. - The Dow Jones average posted a gain of two points today.

yarar

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

-e varmak
artma
{f} kazan

Emeksiz kazanç olmaz. - No gains without pains.

Övüldüğümüz zaman güven kazanırız. - When we are praised, we gain confidence.

fayda

Haksız kazançların kimseye faydası olmaz. - Ill-gotten gains never benefit anyone.

(Elektrik, Elektronik) Kazanç, çıkış değeri(akım, gerilim, vs.); giriş değeri (akım, gerilim, vs.)
{i} yükselme
f oluk
{f} ileri gitmek (saat)
{f} artırmak
(fiil) kazanmak, kâr etmek, elde etmek, artırmak, ilerlemek, yükselmek, çoğalmak, ulaşmak, ileri gitmek (saat), almak
{f} yükselmek
{f} on (takip eden kişi/şey) yaklaşmak, aradaki mesafeyi kapatmak
{f} -i elde etmek, -e sahip olmak
{f} çoğalmak
yatak açmak
yuva açmak
nail olmak
ilerlemek
gain time
zaman kazanmak

Zaman kazanmak için uçağa bindik. - To gain time we took the plane.

gain weight
kilo almak
gain edge
Avantaj sağlamak
gain strength
güçlenmek
gain weight
almak
gain access
erişim sağlamak
gain control
(Elektrik, Elektronik) kazanç ayarı
gain fat
(Gıda) yağ bağlamak
gain ground
(deyim) gelişmek
gain ground
(deyim) başarmak
gain margin
kazanç payı
gain money
eli genişlemek
gain on
(deyim) yaklaşmak
gain on
aradaki mesafeyi kapatmak
gain or loss
(Ticaret) kar veya zarar
gain profit
kar elde etmek
gain profit
kazanç elde etmek
gain speed
çabuklaşmak
gain strength
güç kazanmak
gain strength
berkinmek
gain time
ileri gitmek (saat)
gain weight
et bağlamak
gain/loss
(Ticaret) kar/zarar
gain a point
bir puan kazan
gain and loss account
kâr ve zarar hesabı
gain control
kazanç kontrolü
gain control over
kontrolü ele al
gain experience
tecrübe kazanmak
gain ground
önemi artmak
gain ground
geliştir
gain ground
ilerlemek
gain ground
rağbet kazanmak
gain heat
sıcaklık kazan
gain knowledge
bilgi kazan
gain on one
arayı kapatmak
gain on one
(yarışta) yavaş yavaş yaklaşmak
gain strength
direnç kazan
gain the ear of
birine söz geçirmek
gain the upper hand
üstün gelmek
gain vigor
kuvvet kazan
gain weight
ağırlık kazan
gain a march on so.
öyle bir yürüyüşü kazanç
gain a victory
bir zafer kazanmak
gain back
geri kazanmak
gain confidence
Güven kazanmak

Several ways on how a person can gain confidence in his life.

gain courage
kazanmak cesaret
gain flesh
kazanç et
gain from demand
sürümden kazanmak
gain head
kazanç kafa
gain in
Nitelikte artış göstermek
gain in strength
Güçlennmnek, güç kazanmak
gain insight
kazanç içgörü
gain insight into
kazanç kavrama içine
gain on/upon
kazanç / üzerine
gain recognition
Kabul görmek
gain so.'s heart
kazanmak kadar. 'kalp s
gain so.'s point
kazanmak kadar. 'nokta s
gain so.'s subsistence
kazanmak kadar. 'geçim s
gain the ear of
kulak kazancı
gain traction
(deyim) İlgi çekmek, popüler olmak

On the Web, ideas gain traction based on their perceived merits, rather than on the political power of their sponsors.

gain upon
kazanç üzerine
gain victory over
kazanmak zafer üzerinde
gain votes
kazanç oy
gain-guided
Kazanç güdümlü, kazanca güdümlü
gain a bad reputation
adı çıkmak
gain a foothold
dayanak bulmak
gain a hearing
söz hakkı almak
gain a hearing
savunma hakkı kazanmak
gain a point
bir puan kazanmak
gain a seat
yer edinmek
gain ability
yetenek kazanmak
gain admission
alınmak
gain admission
kabul edilmek
gain admission
girmek
gain advantage from
kazançlı çıkmak
gain advantage from
yarar sağlamak
gain altitude
irtifa almak
gain an advantage over
(bir başkasından) daha kuvvetli olmak
gain an advantage over smb
daha kuvvetli olmak
gain approval
onaydan geçmek
gain approval
onay almak
gain bandwidth product
kazanc bantgenisligi carpimi
gain courage
(Konuşma Dili) cesaret kazanmak
gain currency
güncellik kazanmak
gain depth
derinlik kazanmak
gain error
kazanç hatası
gain factor
(Nükleer Bilimler) kazanç faktörü
gain fame
üne kavuşmak
gain fame
ünü yakalamak
gain ground
(askerler) ilerlemek
gain ground
(hastanın durumu) iyiye gitmek
gain ground
kazanç sağlamak
gain in weight
kilo alma
gain in weight
şişmanlama
gain independence
(Politika, Siyaset) bağımsızlık kazanmak
gain independence
bağımsızlaşmak
gain independence
(Politika, Siyaset) bağımsızlığını kazanmak
gain licence
lisans almak
gain lost
(Kanun) kardan yoksun kalma zararı
gain margin
kazanc payi
gain momentum
hızı artmak
gain momentum
büyümek
gain on
(Fiili Deyim ) rakibe yetişmek yada yetişip geçmek
gain one's ends
amacına ulaşmak
gain one's independence
bağımsızlığına kavuşmak
gain over
dostluğunu kazanmak
gain right
hakkı kazanmak
gain score
(Pisikoloji, Ruhbilim) kazanç puanı
gain sensitivity
kazanc duyarliligi
gain sharing
(Ticaret) verimlilik primi
gain speed
hızlanmak
gain speed
hız kazanmak
gain strenght
güç kazanmak
gain sympathy
sempati kazanmak
gain sympathy
sempati toplamak
gain the upper hand
avantaj (birine) geçmek, avantaj (birinde) olmak
gain time
vakit kazanmak
gain time
(saat) ileri gitmek
gain trust
güven kazanmak
gain validity
geçerlilik kazanmak
gain value
değer kazanmak
gain value
kıymetlenmek
gain wealth
zengin olmak
no pain no gain
Zahmetsiz rahmet olmaz
gaining
{i} kazanma

Onların ilişkisi ivme kazanmaya başladı. - Their relationship really started gaining momentum.

amplifier gain
(Bilgisayar,Teknik) yükselteç kazancı
capital gain
(Ticaret) değer artışı
device gain
(Bilgisayar) aygıt kazancı
differential gain
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) ayrımsal kazanç
filter gain
(Bilgisayar,Teknik) süzgeç kazancı
gained
kazanılmış
gained
elde edilmiş
gainer
elde eden
height gain
(Bilgisayar,Teknik) yükseklik kazancı
insertion gain
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) araya sokma kazancı
loop gain
(Bilgisayar,Teknik) döngü kazancı
price gain
(Ticaret) kur kazancı
record gain
(Bilgisayar) kayıt kazancı
record gain
(Televizyon) kayıt kazanma
aerial gain
anten kazancı
ampere turn gain
amper sarım kazancı
antenna field gain
anten alan kazancı
antenna gain
anten kazancı
anticluner gain control
otomatik parazit giderici
automatic gain control
otomatik kazanç ayarı
bridging gain
köprüleme kazancı
capital gain
sermaye geliri
closed loop gain
kapalı çevrim kazancı
closed loop voltage gain
kapalı çevrim voltaj kazancı
common mode gain
ortak mod kazancı
differential gain
diferansiyel kazanç
dlrective gain
yönelme kazancı
gaining
{f} kazan

Tom bizim üzerimizden kazanıyor. - Tom is gaining on us.

Uzaktaki uğursuz bir fırtına hız ve güç kazanıyordu. - The ominous thunderstorm in the distance was gaining speed and strength.

insertion gain
eklenen kazanç
instantaneous automatic gain control
ani otomatik kazanç kontrolü
loss and gain
zarar ve kâr
master gain control
ana kazanç kontrolü
maximum available gain
elde edilebilir en büyük kazanç
power gain
güç kazancı
receiver gain
alıcı kazancı
receiver gain knob
alıcı kazanç düğmesi
gaining
kazanarak
gains
kazanç

Ben maddi kazançlarla ilgilenmiyorum. - I'm not interested in material gains.

Emeksiz kazanç olmaz. - No gains without pains.

gains
kazanımları
gain weight
şişmanlamak
gainer
{i} kazançlı çıkan kimse
gainer
bak full gainer
gainer
{i} kazanan
gainer
i kazanan veya ileri giden kimse veya şey
gainer
{i} saltolu dalış
gaining
(isim) kazanma
Englisch - Englisch
To increase
Straight, direct; near; short

the gainest way.

To put on weight
Suitably; conveniently; dexterously; moderately
To be more likely to catch or overtake an individual
Against
The factor by which a signal is multiplied
Tolerably; fairly

gain quiet (= fairly/pretty quiet).

To reach
Honest; respectable; moderate; cheap
To run fast
What one gains, as a return on investment or dividend

No pain, no gain.

Suitable; convenient; ready
Straightly; quickly; by the nearest way or means
Easy; tolerable; handy, dexterous
The act of gaining
To acquire possession of what one did not have before
{f} acquire; earn; add; purchase
{n} profit, benefit, interest, a bevelling shoulder or sapping of timber
{v} to get obtain, procure, win, draw, attain
A square or beveled notch cut out of a girder, binding joist, or other timber which supports a floor beam, so as to receive the end of the floor beam
An increase or amplification There are two general usages of the term in radar meteorology: (a) antenna gain (or gain factor) is the ratio of the power transmitted along the beam axis to that of an isotropic radiator transmitting the same total power; and (b) receiver gain (or video gain) is the amplification given a signal by the receiver
the advantageous quality of being beneficial
The gain of an antenna is a parameter that describes the directional response of an antenna compared to an isotropic source theoretical antenna radiating the same amount of power in all directions A directive antenna can be compared to a spotlight and the isotropic source to a light bulb producing light in all directions The gain of transmitting antenna is defined by the ratio : g = Maximum radiated intensity of the analysed antenna/Maximum radiated intensity of the reference antenna The reference antenna is usually an "isotropic antenna" which radiates equally in all directions Other reference antennas are : half wave dipol and Hertz's dipol
If something such as an idea or an ideal gains ground, it gradually becomes more widely known or more popular. The Christian right has been steadily gaining ground in state politics
expressed in decibels (dB), is the comparison of the antenna pattern to a standard If the standard is a theoretical point in free space (isotropic) radiator, the unit is dBi If compared to a dipole in free space, the unit is dBd The isotropic radiator would have a spherical antenna pattern (no directivity) As the antenna pattern becomes more directive, the antenna is said to exhibit gain The isotropic radiator has a negative gain of -2 15 dBd An antenna gain of 3 dB over a reference antenna is the equivalent of doubling your transmitter power into the reference antenna
reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
To come off winner or victor in; to be successful in; to obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a case at law; to gain a prize
The increase of the power level, current or voltage of a signal In an amplifier it is the ratio of the output to the input signal levels
The difference in the amplitude of two signals This is commonly used to compare the input and output of an electronic component (e g , Richard’s tweeters were not loud enough, so he turned up the gain on his high-frequency crossover output ) Graphic: The type of equalizer whose controls give some indication of the intended response (e g , A 9-band graphic equalizer usually has nine slider controls that move up and down to alter the electrical response ) Ground-Loop Isolator: A transformer, usually with a 1: 1 turns ratio, that is used to pass the AC signal from one component to the next component, but block the DC ground return between the components Commonly used to eliminate ground-loop type alternator whine from car audio systems (e g , It is important to use quality transformers in a ground-loop isolator so that the signal will not be altered )
obtain; "derive pleasure from one's garden"
The increase in signal power that can occur during transmission measured in dB
A measure of amplification expressed in dB For matched CATV components Gain of an amplifier is usually specified at the highest frequency of operation, for example, at Channel 13 of all-band equipment
an increase in the strength of the signal radiated or received by an antenna from a certain direction
The increase of voltage, current, or power over a standard or previous reading Usually expressed in decibels
That which is gained, obtained, or acquired, as increase, profit, advantage, or benefit; opposed to loss
the amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input
derive a benefit from; "She profited from his vast experience"
To draw into any interest or party; to win to one's side; to conciliate
increase in; "gain momentum"; "gain nerve"
Convenient; suitable; direct; near; handy; dexterous; easy; profitable; cheap; respectable
An increase in signal power in transmission from one point to another and usually expressed in decibels
win something through one's efforts; "I acquired a passing knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of international finance"
The increase of voltage, current, or power over a standard or previous reading usually expressed in decibels GRD/gnd Ground
"The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference"
increase (one's body weight); "She gained 20 pounds when she stopped exercising"
A measure of the amplifying or focussing power of an antenna when transmitting to, or receiving from, a particular direction in space The gain of an antenna is the ratio of the power radiated (or received) per unit solid angle by the antenna in a given direction to the power radiated (or received) per unit solid angle by an isotropic antenna fed with the same power The gain is usually expressed in dBi
The increase of voltage, current or power over a standard or previous reading Usually expressed in decibels
To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage
The amount of amplification used in an electrical circuit Gain is usually measured in decibels, but it can also be expressed as the ratio of output power to input power
If you gain something, you obtain it, especially after a lot of hard work or effort. They realise that passing exams is no longer enough to gain a place at university = obtain
The profit made on a securities transaction realized when a stock, bond, mutual fund, futures contract, or other financial instrument is sold for more than its purchase price When the security has been held for more than one year, the gain is taxable at more favorable capital gain rates If the asset is held for less than one year the gain is taxed at regular income tax rates
If a person or place gains something such as an ability or quality, they gradually get more of it. Students can gain valuable experience by working on the campus radio or magazine While it has lost its tranquility, the area has gained in liveliness
The factor of power amplification in an electrical circuit A signal, which enters a system at 1 watt and exits at 100 watts, has a gain of 100 Since gain is a ratio, it is expressed in decibels
the amount by which the revenue of a business exceeds its cost of operating
obtain advantages, such as points, etc ; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference"
A measure of amplification - in decibels (dB)
The amount of amplification used in an electrical circuit Ground: 1 The electrical neutral line having the same potential as the surrounding earth 2 The negative side of do power supply 3 Reference point for an electrical system Grounded Junction: A form of construction of a thermocouple probe where the hot or measuring junction is in electrical contact with the sheath material so that the sheath and thermocouple will have the same electrical potential
obtain advantages, such as points, etc
rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today"
To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top of a mountain; to gain a good harbor
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month
To have or receive advantage or profit; to acquire gain; to grow rich; to advance in interest, health, or happiness; to make progress; as, the sick man gains daily
Another term for amplification, usually referring to the efficiency of a lasing medium in attaining a population inversion High gain is typically more than 50% per pass of the light wave between cavity mirrors
To gain something such as weight or speed means to have an increase in that particular thing. Some people do gain weight after they stop smoking She gained some 25lb in weight during her pregnancy. lose Gain is also a noun. Excessive weight gain doesn't do you any good. = increase
a quantity that is added; "there was an addition to property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks"
The obtaining or amassing of profit or valuable possessions; acquisition; accumulation
The ratio, usually expressed in decibels, of the power required at the input of a loss-free reference antenna to the power supplied to the input of the given antenna to produce, in a given direction, the same field strength or the same power density at the same distance When not specified otherwise, the gain refers to the direction of maximum radiation Gain may be considered for a specified polarization Gain may be referenced to an isotropic antenna (dBi) or a half-wave dipole (dBd)
disapproval If you do something for gain, you do it in order to get some advantage or profit for yourself, and for no other reason. buying art solely for financial gain
How much the amplitude is increased by an amplifier
gain line
an imaginary line running across the pitch perpendicular to the touchline and passing through the breakdown or set piece. The subsequent phase is said to have passed "over the gain line" if the gain line at the subsequent breakdown is in front of the last, or "behind the gain line" if it is behind
gain lines
plural form of gain line
gain-
against, counter-; back, in return; toward

gainstrive.

gain in strength
Get stronger, grow stronger

The miners they're here to help are gaining in strength.

gain a majority
obtain support from more than half of a group
gain a victory
win, succeed
gain access
obtain entrance, gain admission, procure passage
gain an advantage
gain ground on the competition, distance oneself from (as in a race); get a leg up, have the upper hand
gain and loss exhibit
report on income and profits or losses sustained by a business during an accounting period (Accounting)
gain control
A device which allows the gain to be adjusted(such as volume control or potentiometer)
gain control
It's the core of what we help our customers do
gain control
The knob or slider that adjusts the level of increase for the system or part of the system This is how volume is adjusted Another term for this is level control
gain control
there are two non-specific gain control signals in the ART network: G1 and G2 for the F1 and F2 layers, respectively; G1 implements the 2/3 rule in the F1 layer, G2 controls (enables/disables) the F2 layer
gain control
Metre Marking Computer Static CD
gain control
Gain Control of the transponder is done via TT&C commands to the Flux Control Attenuator (FCA) in the satellite The FCA is used to set the incident flux density necessary to saturate each transponder (SFD)
gain control
A device that changes the gain of an amplifier or circuit, often a knob that can be turned or a slide that can be moved up arid down
gain control
An adjustable control that changes the gain of an amplifier
gain control of the fire
manage to bring a fire under control
gain experience
acquire knowledge through repeated involvement, gain familiarity
gain ground
obtain advantages, such as points, etc ; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference"
gain ground
progress, advance
gain independence
obtain autonomy
gain insight
acquire understanding, acquire wisdom
gain insight into
acquire the ability to understand (a situation, person, machine, etc.)
gain momentum
increase in impetus, increase in force
gain on
catch up with, get nearer, overtake, approach
gain on
If you gain on someone or something that is moving in front of you, you gradually get closer to them. The Mercedes began to gain on the van
gain one's laurels
earn respect or honor for oneself
gain one's livelihood
earn one's keep, support oneself
gain one's living
earn one's keep, support oneself
gain reprieve
obtain a deferral or postponement
gain strength
increase in power or might; recover; be intensified, gain momentum
gain the ear of
attract the attention of
gain the edge on
gain the advantage over; surpass
gain the summit
arrive at the top
gain the upper hand
win; acquire an advantage
gain time
obtain more time, obtain a delay or postponement
gain upon
move closer to, close the distance between
gain weight
{f} become fatter, increase in weight
brain gain
An increase in the number of skilled workers in a country as a result of immigration
brain-gain
Alternative spelling of brain gain
capital gain
An amount by which the value or the proceeds of the sale of a capital asset by its owner exceed its cost to the owner
capital gain
An increase in the value of a capital asset
gainer
One who gains a profit or advantage
gainer
A diving (or gymnastics) maneuver (from a high-dive diving board or high diving platform) involving a simultaneous inversion and rotation
no pain, no gain
One must be willing to endure some inconvenience or discomfort in order to achieve worthwhile goals
weight gain
Increase in weight, usually of a person or animal
gainer
{n} one who gains or receives advantage
gained
past of gain
gainer
A gainer is a person or organization who gains something from a particular situation. Overall, there were more losers than gainers loser
gainer
a person who gains weight
gainer
One who gains
gainer
a dive in which the diver throws the feet forward to complete a full backward somersault and enters the water feet first and facing away from the diving board a person who gains (gains an advantage or gains profits); "she was clearly the gainer in that exchange"
gainer
A diving (or gymnastics) maneuver (from a high-dive diving board, or insanely high diving platform) involving a simultaneous inversion and rotation
gainer
a person who gains (gains an advantage or gains profits); "she was clearly the gainer in that exchange"
gainer
{i} person that profits; winner
gainers
Plural of gainer
gaining
present participle of gain
gaining
{i} attainment, achievement
gains
The number on the left indicates gains from outside the Center (hires, return to duty, transfers from other government agencies, etc ) The number on the right is the total number of gains including gains external to the Center plus any reassignments from another directorate into that directorate
gains
third-person singular of gain
gains
Profits that are made on the disposal of investments (such as shares) and other assets The profits made are normally liable to capital gains tax, but in some cases are liable to income tax
gains
{i} profit
gains
Water which enters a river in a defined reach from a source other than an upstream release When flow released into a reach is greater than the river flow exiting the lower end of the reach, the net gain is negative (loss of water in the reach)
gains
plural of gain
gains
Increases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity during a period except those that result from revenues or investments by owners
gain
Favoriten