orta çağ

listen to the pronunciation of orta çağ
Türkisch - Englisch
middle ages
dark ages
middle age
ortaçağ
medieval

I'm looking for a book about medieval Spain. - Ortaçağ İspanyası hakkında bir kitap arıyorum.

Tom bought a medieval shirt on Etsy. - Tom Etsy'de bir ortaçağ gömleği aldı.

ortaçağ
mediaeval
ortaçağ
the middle ages
ortaçağ
mediaeval [Brit.]
ortaçağ
the Middle Ages; medieval, mediaeval
ortaçağ
Middle Ages

Notre Dame Cathedral in Paris dates from the Middle Ages. - Paris'teki Notre Dame Katedrali Ortaçağ'dan kalmadır.

Which idea do you think had the greatest influence on the English in the Middle Ages? - Ortaçağda İngilizler üzerinde en büyük etkisi olduğunu düşündüğünüz hangi fikirdir?

Türkisch - Türkisch
Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (476) başlayarak 1453 'e veya 1492'ye kadar süren çağ
orta çağ
Favoriten