a political candidate who is not well known but could win unexpectedly

listen to the pronunciation of a political candidate who is not well known but could win unexpectedly
Englisch - Türkisch

Definition von a political candidate who is not well known but could win unexpectedly im Englisch Türkisch wörterbuch

dark horse
beklemediği halde aday gösterilen adam
dark horse
yarışta kazanması umulmayan at
dark horse
yetenekleri bilinmeyen kimse
dark horse
(deyim) sürpriz at
dark horse
kazanma ihtimali zor olan
Englisch - Englisch
dark horse
a political candidate who is not well known but could win unexpectedly

  Silbentrennung

  a po·li·ti·cal can·di·date who I·s not well known but could Win un·ex·pect·ed·ly

  Türkische aussprache

  ı pılîtıkıl kändıdeyt hu îz nät wel nōn bʌt kûd wîn ʌnîkspektîdli

  Aussprache

  /ə pəˈlətəkəl ˈkandədāt ˈho͞o əz ˈnät ˈwel ˈnōn ˈbət ˈko͝od ˈwən ˌənəkˈspektədlē/ /ə pəˈlɪtəkəl ˈkændədeɪt ˈhuː ɪz ˈnɑːt ˈwɛl ˈnoʊn ˈbʌt ˈkʊd ˈwɪn ˌʌnɪkˈspɛktɪdliː/

  Wort des Tages

  odium
Favoriten