leap in the dark

listen to the pronunciation of leap in the dark
Englisch - Türkisch
tehlikeli girişim
sonu belirsiz iş
(Konuşma Dili) riskli girişim
(Ticaret) tehlikeli iş
sonu belirsiz atılım
(deyim) tehlikeli tesebbus ,kafadan atma (cevabi)
in the dark
habersiz
in the dark
(deyim) bilinmeyen
in the dark
bilmeyerek
in the dark
gizli bir şekilde
in the dark
gizlilikle
shot in the dark
kaba tahmin
in the dark
(Konuşma dili) Olaya Fransız kalmış
a leap in the dark
körü körüne işe atılma
a leap in the dark
cüretli atak
in the dark
karanlıkta

Küçük çocuklar karanlıkta yalnız bırakılmaktan korkuyorlar. - Small children are afraid of being left alone in the dark.

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

in the dark
(Askeri) IN THE DARK" KODU: Hava önlemede "benim skopumda görünmüyor anlamına gelen bir kod
in the dark
(deyim) in the dark ( ozellikle be /leave someone..) bilgi vermeme,olup biteni bilmeme
shot in the dark
(deyim) tehlikeli tesebbus,kafadan atma (cevap vermede)
Englisch - Englisch
shot in the dark
jumping into the unknown, entering an unfamiliar situation
in the dark
Without information

They remained in the dark until the newspaper story came out.

in the dark
Lacking information

I was in the dark about the surprise party until I walked in.

in the dark
Unaware, ignorant, oblivious, uninformed, unenlightened, unacquainted, unconversant
in the dark
uniformed, with no knowledge of recent developments
leap in the dark
Favoriten