belirsizce

listen to the pronunciation of belirsizce
Türkisch - Englisch
darkly
uncertainly
dubiously
indistinctly
ambiguously
belirsiz
indefinite

She was sent to a psychiatric hospital for an indefinite period of time. - O belirsiz bir süre için bir akıl hastanesine gönderildi.

In Esperanto there is no indefinite and only one definite article. - Esperantoda belirsiz artikel yoktur ve sadece bir tane belirli artikel vardır.

belirsiz
{s} uncertain

Tom was uncertain how to react. - Tom'un nasıl tepki göstereceği belirsizdi.

The uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character. - Hava hakkındaki belirsizlik İngilizlerin karakterlerinde belirli bir etkiye sahiptir.

belirsiz
ambiguous

Niobe is an ambiguous character. - Niobe belirsiz bir karakterdir.

He might possibly say something ambiguous again. - Muhtemelen tekrar belirsiz bir şey söyleyebilir.

belirsiz
{s} undetermined

The future of humanity remains undetermined, as it depends on it. - O ona bağlı olduğu için, insanlığın geleceği belirsiz kalır.

belirsiz
{s} unclear

It's unclear why Tom did that. - Tom'un onu neden yaptığı belirsiz.

It's unclear how long Tom wants us to stay. - Tom'un ne kadar kalmamızı istediği belirsiz.

belirsiz
{s} vague

Tom gave a vague answer. - Tom belirsiz bir cevap verdi.

She gave a vague answer. - O belirsiz bir cevap verdi.

belirsiz
{s} obscure

His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure. - Onun tezi bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle onun teması belirsiz.

The meaning of this sentence is obscure. - Bu cümlenin anlamı belirsiz.

belirsiz
fuzzy
belirsiz
{s} indistinct
belirsiz
tentative
belirsiz
indeterminate
belirsiz
hazy
belirsiz
in the balance
belirsiz
misty
belirsiz
equivocal
belirsiz
{s} indefinable
belirsiz
shrouded in mystery

The origins of these people is shrouded in mystery. - Bu insanların kökenleri belirsizdir.

The cause of Tom's death is still shrouded in mystery. - Tom'un ölüm nedeni hâlâ belirsiz.

belirsiz
inarticulate
belirsiz
touch-and-go
belirsiz
problematical
belirsiz
off-color
belirsiz
murky
belirsiz
neutral
belirsiz
undeterminate
belirsiz
off-colour
belirsiz
indetermined
belirsiz
(Konuşma Dili) in the air

The date of the party is still up in the air. - Partinin tarihi henüz belirsiz.

belirsiz
darksome
belirsiz
unequivocal
belirsiz
nebulous
belirsiz
faint
belirsiz
indeterminant
belirsiz
cloudyly
belirsiz
woolly
belirsiz
indistinguished
belirsiz
(deyim) anybody's guess
belirsiz
delphian
belirsiz
nebulated
belirsiz
indecisive
belirsiz
dubio
belirsiz
unapparent
belirsiz
(Konuşma Dili) as clear as mud
belirsiz
(Dilbilim) ambigious
belirsiz
noncommittal
belirsiz
clouded
belirsiz
dim
belirsiz
borderline
belirsiz
impalpable
belirsiz
distant
belirsiz
inappreciable
belirsiz
micro
belirsiz
up in the air
belirsiz
{s} undefined

An irregular galaxy has an undefined shape and is full of young stars, dust, and gas. - Düzensiz bir galaksi, belirsiz bir şekle sahiptir ve genç yıldızlar, toz ve de gazla doludur.

belirsiz
unspecified
belirsiz
abstract
belirsiz
backhanded
belirsiz
indefinite, indeterminate, uncertain, dim, nebulous, ambiguous, inarticulate
belirsiz
lax
belirsiz
{s} inglorious
belirsiz
{s} cloudy
belirsiz
unknown, uncertain, indefinite, undetermined
belirsiz
{s} indescribable
belirsiz
cloudily
belirsiz
imperceptible
belirsiz
{s} dusty
belirsiz
{s} dubious
belirsiz
shadowy

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins? - Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek?

belirsiz
{s} foggy
belirsiz
off colour
belirsiz
off color
belirsiz
background
belirsiz
unsettled
belirsiz
{s} precarious
Türkisch - Türkisch

Definition von belirsizce im Türkisch Türkisch wörterbuch

Belirsiz
gayrimuayyen
Belirsiz
müphem
belirsiz
Bilinmeyen, meçhul
belirsiz
Belirli olmayan, gayrimuayyen: "Tatlı ve mahmur bakışlı gözlerini belirsiz bir noktaya dikti."- Y. K. Karaosmanoğlu
belirsiz
Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem: "Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti."- P. Safa
belirsiz
Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem
belirsiz
Belirli olmayan, gayrimuayyen
belirsizce
Favoriten