habersiz

listen to the pronunciation of habersiz
Türkisch - Englisch
unaware

Mary was unaware of her own beauty. - Mary kendi güzelliğinden habersizdi.

He was unaware of the enormity of the offense. - Suçun iğrençliğinden habersizdi.

unwitting
oblivious
uninformed of, ignorant of
unknowing
in the dark
insensible of
uninformed
unannounced

Mary was annoyed when Tom turned up unannounced, because it wasn't a convenient time for her. - Tom habersiz döndüğünde Mary rahatsız oldu, çünkü onun için uygun bir zaman değildi.

uninformed, unaware, insensible; without warning, without a word
without notice
ignorant

The masses are entirely ignorant of the segregation problem. - Halk ayrımcılık probleminden tamamen habersiz.

Many economists are ignorant of that fact. - Çok sayıda ekonomist, o gerçekten habersiz.

unbeknown
not knowing
unconscious

He seemed unconscious of my presence. - O benim varlığımdan habersiz görünüyordu.

insensible
unbeknownst
without warning, without giving advance notice
dark
unawares
oblivious of
none the wiser
newsless
unaware of

Mary was unaware of her own beauty. - Mary kendi güzelliğinden habersizdi.

He was unaware of the enormity of the offense. - Suçun iğrençliğinden habersizdi.

ignorance
haber
news

I have had no news from him yet. - Ondan henüz haberim yok.

The story about the girl was in the news. - Kızın hakkındaki öykü, haberlerdeydi.

habersiz gelmek
to show up unexpectedly
habersiz olma
ignorance
habersiz oyalanmaktasınız
unannounced vote
habersiz almak
annex
habersiz gelmek
pop-up
habersiz gelmek
pop in
habersiz olmak
to be unaware of
habersiz olmak
be unaware of
habersiz olmak
be in the dark
habersiz olmak
be unconscious of
habersiz olmak
be oblivious of
habersiz çekilen fotoğraf
candid shot
haber
{i} information

I have some information for Tom. - Tom için biraz haberim var.

Electronic news media is our primary source of information. - Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır.

haber
{i} item
haber
message

I received a message from the past today. - Bugün geçmişten bir haber aldım.

Oops, I posted the message to the wrong newsgroup. - Hoop, mesajı yanlış haber grubuna gönderdim.

haber
advice
haber
acquaintance
haber
fame
haber
notice

I wish you'd given me a little more notice. - Keşke bana biraz daha önceden haber verseydin.

Tom was dismissed without notice. - Tom, haber verilmeden görevden alındı ​​.

haber
intimation

He didn't give any intimation about that. - O bu konuda herhangi bir haber vermedi.

haber
annunciation
haber
info

I didn't inform them. - Onlara haber vermedim.

The police informed us of the accident. - Polis kazadan bizi haberdar etti.

haber
communication

The communication of news by TV and radio is very common now. - TV ve radyo ile haber iletişimi artık çok yaygın.

English is a means of communication. - İngilizce bir haberleşme aracıdır.

haber
tidings
haber
{i} dispatch
haber
news item
haber
word

I got word that Mary wants to divorce him. - Mary'nin ondan ayrılmak istediğini haber aldım.

We've had no word from Brian yet. - Brian'dan henüz bir haber almadık.

haber
steer
haber
in news
haber
disclose
benden habersiz
without my knowledge
haber
report

The television show was interrupted by a special news report. - Özel haber nedeniyle televizyon programı kesildi.

Newspapers did not report that news. - Gazeteler bu haberi vermedi.

haber
{i} datum
haber
griff
haber
griffin
haber
gen
haber
advertise
haber
{i} announcement
haber
news, information, message, word
haber
knowledge

Mary made a cake without her mother's knowledge. - Mary annesinin haberi olmadan kek yaptı.

Mary made a cake without her mother's knowledge. - Mary annesinden habersiz kek yaptı.

haber
news, information, notice, communication, message; knowledge
haber
formerly, gram. predicate
kısmen habersiz
semioblivious
olup bitenden habersiz olmak
(deyim) be out of the picture
Englisch - Englisch

Definition von habersiz im Englisch Englisch wörterbuch

Haber
Haber Fritz Haber Bosch process Haber ammonia process
haber
German chemist noted for the synthetic production of ammonia from the nitrogen in air (1868-1934)
Türkisch - Türkisch
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan: "Yolcular, içimdeki mahşerden habersiz, yanımdan geçip gidiyorlardı."- Y. Z. Ortaç
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
Haber vermeden, habersizce
HABER
(Osmanlı Dönemi) Berelenme, yaralanma. Çürüme
Haber
sava
Haber
ses soluk
Haber
acas
Haber
(Osmanlı Dönemi) ZAHR
Haber
(Osmanlı Dönemi) MUGALGAL
haber
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
haber
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
haber
Bilgi
haber
İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
haber
Yüklem
haber
(Osmanlı Dönemi) mesaj
habersiz
Favoriten