değiştirilebilir

listen to the pronunciation of değiştirilebilir
Türkisch - Englisch
convertible
modifiable
exchangeable, convertible
alterable
replaceable
open-ended
changeable
commutable
exchangeable

This garment is exchangeable within three days. - Bu giysi üç gün içinde değiştirilebilir.

(Bilgisayar) change

The prices are subject to change without notice. - Fiyatlar önceden haber vermeden değiştirilebilir.

Terms of use may be changed without notice. - Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir.

transmutable
qualifiable
permutable
interchangable
interchangeable
interchangeably
changable
openended
switchable
open ended
değiştirilebilir gömlek
(Otomotiv) removable liner
değiş
barter

He was bartering information. - Bilgi değiş tokuş ediyordu.

değiş
swap

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

Would you like to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misin?

değiş
{f} change

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

That will change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

değiş
{f} alternating
değiş
{f} changing

Tom is in the garage changing his oil. - Tom garajda yağını değiştiriyor.

If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment. - Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz.

değiş
{f} altering

He's proposing a suggestion for altering the research method. - O araştırma yöntemini değiştirmek için bir öneri teklif ediyor.

I'm tired of altering my plans every time you change your mind. - Senin her fikrini değiştirdiğin zaman planlarımı değiştirmekten usandım.

değiş
{f} range

Prices range from one to five dollars. - Fiyatlar bir dolarla beş dolar arasında değişir.

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

değiş
{f} ranging

Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest. - 12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı.

In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest. - Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.

değiş
vary

Tastes in music vary from person to person. - Müzikte zevkler kişiden kişiye değişir.

Opinions vary from person to person. - koşullardan insandan insana değişir.

değiş
{f} varying

There are varying explanations. - Değişik açıklamalar var.

değiş
{f} alternate
birbiri ile değiştirilebilir
interchangeable
değiş
contact

If the address changes, please contact us. - Eğer adres değişirse, lütfen bizimle bağlantı kurun.

değiş
exchange; trade
yenisi ile değiştirilebilir
renewable
Türkisch - Türkisch

Definition von değiştirilebilir im Türkisch Türkisch wörterbuch

değiş
Bir şey verip yerine başka bir şey alma, mübadele, trampa
değiş
Değme işi veya biçimi
değiştirilebilir
Favoriten