conversion

listen to the pronunciation of conversion
Englisch - Türkisch
dönüştürme

Dolar ve euro arasındaki dönüştürme oranını biliyor musun? - Do you know the conversion rate between dollars and euros?

{i} değiştirme
(Denizbilim) çevirtim
(Felsefe,Pisikoloji, Ruhbilim) evirme
dininden dönme
(Pisikoloji, Ruhbilim) döndürme
çevrilme
(Ticaret) tahvil etme
çevirim
(Kanun,Tıp,Ticaret) konversiyon
(Ticaret) faiz oranını düşürme
çevirme dili
değişim
çevrim
din değiştirme
değişme
dönüşme
tahvil
{i} sayı yapma
{i} sayı
hal
önermelerin aksi
(Tıp) Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi
{i} evirtim
{i} çevirme, bir durumdan başka duruma getirme; değiştirme, dönüştürme; çevrilme; değişme, dönüşme
{i} ihtida
(Tıp) doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme
(Askeri) TAHVİL: Aksam veya nihai madde gibi bir madde parçalarının takılma ameliyesi hariç olmak üzere başka bir madde haline gelecek şekilde tadil edilmesi
(Askeri) (DATA AUTOMATION) DEĞİŞTİRME (BİLGİ İŞLEM): Bilgileri bir temsili gösterme şeklinden diğerine; örn. bir tip makine dilinden başka tip bir makine diline veya manyetik banttan basılı sahifeye değiştirme işlemi
(Nükleer Bilimler) dönüşüm,dönüştürme
{i} çevirme
{i} dönme

Metrik sisteme dönmeye üreticileri tarafından karşı çıkıldı. - Conversion to the metric system was opposed by tool manufacturers.

dönüştürme dönüşüm / dönüştürme
çevrim,dönüşüm
ilah din değiştirme
conversion burner
dönüştürülebilir brülör
conversion burner
çok yakıtlı brülör
conversion disorder
dönüşüm rahatsızlık
conversion disorders
(Pisikoloji, Ruhbilim) dönüşüm rahatsızlıkları
conversion done
(Bilgisayar) dönüştürme tamamlandı
conversion done
(Bilgisayar) dönüştürme bitti
conversion efficiency
(Denizbilim) dönüşme etkinliği
conversion electron
dönüşüm elektronu
conversion factor
(Gıda) çevirme katsayısı
conversion factor
(Gıda) dönüşüm faktörü
conversion factor
(Gıda,Tıp) çevirme faktörü
conversion formula
dönüşüm formülü
conversion histeria
(Pisikoloji, Ruhbilim) dönüşüm histerisi
conversion inspection
dönüşüm denetimi
conversion kit
dönüştürme kiti
conversion lens
(Fotoğrafçılık) açılı mercek
conversion option
(Ticaret) dönüştürme hakkı
conversion option
(Ticaret) değiştirme
conversion option
(Ticaret) değiştirme hakkı
conversion table
değişim tablosu
conversion time
(Bilgisayar) dönüştürme süresi
conversion value
(Ticaret) değişim değeri
conversion value
(Ticaret) dönüştürme değeri
conversion conductance
dönüşüm iletkenliği
conversion device
dönüştürme aygıtı
conversion equipment
dönüştürme ekipmanı
conversion factor
dönüşüm katsayısı
conversion factor
uyum katsayısı
conversion gain
dönüşüm kazancı
conversion of energy
enerji dönüşümü
conversion of time
zaman dönüşümü
conversion process
dönüşüm işlemi
conversion program
dönüşüm programı
conversion ratio
dönüşüm oranı
conversion right
değiştirme hakkı
conversion table
dönüşüm tablosu
conversion difference
değiştirme farkı, konversiyon farkı
conversion disorder
dönüşüm bozukluğu
conversion parity price
değiştirme fiyatı, konversiyon fiyatı
conversion right
değiştirme hakkı, konversiyon hakkı
conversion to christianity
hristiyanlık dönüştürme
conversion to one's own use
kendi mali gibi kullanma
conversion angle
(Askeri) DEĞİŞME AÇISI: Büyük bir daire kerterizi (ortodromik) ile bir noktanın kerte hattı kerterizi arasında müşterek bir kökende ölçülen açı
conversion angle
(Askeri) değişme açısı
conversion angle
(Havacılık) konuşma açısı
conversion coating
(Havacılık) dönüşümlü kaplama
conversion cost
değiştirme maliyeti
conversion cost
dönme maliyeti
conversion efficiency or conversion ratio
(Nükleer Bilimler) dönüşüm verimi veya dönüşüm oranı
conversion equipment
(Elektrik, Elektronik) değiştirme donanımı
conversion equipment
(Bilgisayar,Teknik) dönüştürme donatısı
conversion gain
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karıştırma kazancı
conversion of an undertaking
(Avrupa Birliği) bir işletmenin(başka bir üretim için) dönüştürülmesi
conversion of energy
(Kimya) enerji konversiyonu
conversion parity
(Ticaret) değiştirme paritesi
conversion plant
(Nükleer Bilimler) dönüştürme tesisi
conversion plants
(Nükleer Bilimler) dönüştürme tesisi/tesisleri
conversion process
dönüştürme işlemi
conversion program
(Bilgisayar,Teknik) dönüştürme programı
conversion rate
(Ticaret) kambiyo oranı
conversion rate
(Denizbilim) dönüşme oranı
conversion ratio
(Fizik) çevirme oranı
conversion ratio
(Nükleer Bilimler) dönüştürme oranı
conversion right
(Ticaret) konversiyon hakkı
conversion scale
(Askeri) DEĞİŞME ÖLÇEĞİ: İki ayrı ölçü birimi arasındaki ilişkiyi gösteren bir ölçek. Ayrıca bakınız: "scale"
conversion scale
(Askeri) dönüşüm tablosu
conversion scale
(Askeri) değiştirme cetveli
conversion square
(Askeri) şifre karesi
conversion square
(Askeri) TAHVİL KARESİ: Bak. "cipher square"
conversion string
Dönüştürme dizesi
conversion table
(Askeri) TAHVİL ÇİZELGESİ: Herhangi bir birimin başka bir birim hesabı ile karşılığını gösteren şema. Örneğin, cephane sandıkları atıma; İngiliz ölçü birimlerini metrik sisteme veya milyem birimi ile gösterilen topçu atış esaslarını yardaya tahvil eden çizelgeler gibi
conversion to one's own use
kendi malı gibi kullanma
conversion training
(Askeri) sınıf değiştirme eğitimi
conversion training
(Askeri) TAHVİL EĞİTİMİ
cost of conversion
(Ticaret) dönüştürme maliyeti
concurrent conversion
eş zamanlı dönüşüm
concurrent conversion
(Bilgisayar,Teknik) eş zamanda dönüşüm
concurrent conversion
(Bilgisayar,Teknik) eşanlı dönüşüm
core conversion
(Nükleer Bilimler) kor dönüştürme, kalp dönüştürme
radix conversion
Taban değiştirme
energy conversion
(Nükleer Bilimler) enerji dönüşümü
induced conversion
(Ticaret) özendirici dönüştürme
binary to decimal conversion
ikili onlu dönüşümü
binary to gray code conversion
ikili gray kod dönüşümü
binary to hexadecimal conversion
ikili onaltılı dönüşümü
binary to octal conversion
ikili sekizli dönüşümü
data conversion
veri dönüştürüm
data conversion language
veri dönüştürme dili
direct conversion
doğrudan dönüşüm
energy conversion
erke dönüşümü
forced conversion
zorunlu değişim
heterodyne conversion
heterodin çevirme
internal conversion
iç dönüşüm
language conversion program
dil dönüştürme programı
parallel conversion
paralel dönüşüm
file conversion
dosya dönüştürme, kütük dönüşümü
photovoltaic conversion
fotovoltaik çevirme
religious conversion
dinsel dönüşüm
rule of conversion
dönüşüm kuralı
amplitude frequency conversion
genligin sikliga cevrilmesi
binary to decimal conversion
ikili-onlu dönüşümü
binary to gray code conversion
ikili-gray kod dönüşümü
binary to hexadecimal conversion
ikili-onaltılı dönüşümü
binary to octal conversion
ikili-sekizli dönüşümü
bulk petroleum conversion kilts
(Askeri) DÖKÜM PETROL TAHVİL KAPLARI: Genel maksat sarnıçlarını, döküm petrol ürünleri taşıma aracı haline çevirme imkanı veren mevzuat
case conversion
BÜYÜK/küçük harf dönüşümü
da conversion
bk. Digital Analogue Conversion
data conversion
(Nükleer Bilimler) bilgi çevirme
data conversion equipment
(Askeri) BİLGİ DEĞİŞTİRME TEÇHİZATI: Bir bilgi grubunu, bir bilgi işlem vasıtasından, elverişli "giren bilgi" haline getirip, bir başka bilgi işlem vasıtasına aktarabilen veya tertipleyebilen cihaz
digital analogue conversion
Sayısal Örneksel Çevirici
dose conversion factor
(Çevre) doz çevrim faktörü
electrical energy conversion
elektrik enerjisi donusumu
energy conversion efficiency
(Nükleer Bilimler) enerji dönüşüm verimi
fraudulent conversion
zimmetine geçirme
initial conversion ratio
(Nükleer Bilimler) başlangıç dönüşüm oranı
internal conversion
(Nükleer Bilimler) (iC) iç dönüşüm
internal conversion electron
(Nükleer Bilimler) iç dönüşüm elektronu
interspecies dose conversion
(Çevre) cinsler arası doz çevrimi
media conversion
(Bilgisayar) ortam dönüşümü
medium conversion
(Bilgisayar) ortam dönüşümü
medium conversion
ortam donusumu
microsoft word conversion
(Bilgisayar) microsoft word dönüşümü
mode conversion
(Nükleer Bilimler) mod (dalga) dönüşümü
number conversion
Sayı dönüşümü
ocean thermal conversion
(Askeri) okyanus termal dönüşümü
protocol conversion
protokol cevirisi
protocol conversion
(Bilgisayar,Teknik) protokol çevirisi
relative conversion ratio
(Nükleer Bilimler) bağıl dönüşüm oranı
serial to parallel conversion
diziselden paralele çevirme
serial to parallel conversion
diziselden (seriden) paralele cevirme
serial to parallel conversion
seriden paralele çevirme
structural conversion
yapı tadilatı
structural conversion
yapı değişikliği
tele conversion lens
(Fotoğrafçılık) uzak açı lens
tire size conversion table
(Otomotiv) lastik ebat eşdeğer tablosu
windows write conversion
(Bilgisayar) windows write dönüşümü
Englisch - Englisch
Under the common law, the tort of the taking of someone's personal property with intent to permanently deprive them of it, or damaging property to the extent that the owner is deprived of the utility of that property, thus making the tortfeasor liable for the entire value of the property
The act of turning round; revolution; rotation
An extra point scored by kicking a field goal after scoring a touchdown
An online advertising performance metric representing a visitor performing whatever the intended result of an ad is defined to be
The process whereby a new word is created without changing the form, often by allowing the word to function as a new part of speech
A free-kick, after scoring a try, worth two points
A chemical reaction wherein a substrate is transformed into a product
The act of having converted something or someone

The conversion of the database from ASCII to Unicode.

change from one state or position to another, or from one form to another
{n} a change from one state to another
a change of religion; "his conversion to the Catholic faith"
a successful free throw or try for point after a touchdown
The action of conversion is a common law legal proceeding for damages by an owner of property against a defendant who came across the property and who, rather than return the property, converted that property to his own use or retained possession of the property or otherwise interfered with the property The innocence of the defendant who took the property is not an issue It is the conversion that gives rise to the cause of action This common law action replaced the old action of trover by English law dated 1852 Compare with detinue
(psychiatry) a defense mechanism represses emotional conflicts which are then converted into physical symptoms that have no organic basis
a spiritual enlightenment causing a person to lead a new life a successful free throw or try for point after a touchdown the act of changing from one use or function or purpose to another act of exchanging one type of money or security for another a change in the units or form of an expression: "conversion from Fahrenheit to Centigrade"
a spiritual enlightenment causing a person to lead a new life
The process of making changes to databases or source code
The right of investors to convert preferred stock or convertible debt into common stock at a specified conversion rate or price
A spiritual and moral change attending a change of belief with conviction; a change of heart; a change from the service of the world to the service of God; a change of the ruling disposition of the soul, involving a transformation of the outward life
Any first-time renewal, or the process of converting nonpaid subscribers to paid subscribers (This term is also used online to express the “conversion” of clicks to orders )
An appropriation of, and dealing with the property of another as if it were one's own, without right; as, the conversion of a horse
an event that results in a transformation (psychiatry) a defense mechanism represses emotional conflicts which are then converted into physical symptoms that have no organic basis
a change in the units or form of an expression: "conversion from Fahrenheit to Centigrade"
A change or reduction of the form or value of a proposition; as, the conversion of equations; the conversion of proportions
An online advertising performance metric representing a visitor performing whatever the intended result of an ad is defined to be. This can be a purchase or a download of a whitepaper
The act of interchanging the terms of a proposition, as by putting the subject in the place of the predicate, or the contrary
A code native to the ACCESS and PICK/BASIC languages which perform a "reversible mapping," according to the new definition of SMA More practically, these are the special codes which alter or change the data from one format to another For example, a money amount may be "externally converted" so that it displays the dollar sign, commas, and decimal point
A change of character or use, as of smoothbore guns into rifles
Transformation of a forest from one forest type to another, favoring a particular species or group of species through practices such as cutting, planting, or weeding -Process of sawing or otherwise changing the shape of timber -Transformation of timber into any kind of product
When trading options on futures contracts, a position created by selling a call option, buying a put option, and buying the underlying futures contract, where the options have the same strike price and the same expiration
A change in the type of a value For example, when you add values having different data types, the compiler converts both values to the same type before adding them
Transfer from a Traditional IRA account into a Roth IRA account through (a) a rollover from a Traditional IRA to a Roth IRA within 60 days of the distribution, (b) a trustee-to-trustee transfer from a Traditional IRA to a Roth IRA at a different financial institution or (c) a transfer from a Traditional IRA to a Roth IRA at the same financial institution Conversion is not allowed if modified adjusted gross income (AGI) exceeds $100,000 or if filing a "married filing separately" tax return Due to IRS revisions made in 1998, a shareholder may now reverse a Roth Conversion made from his/her Traditional IRA after discovering his/her adjusted gross income is above the $100,000 limit See also Recharacterization
interchange of subject and predicate of a proposition
The right of a borrower to convert an adjustable or balloon loan into a fixed loan The possible options are as follows Not Available Borrower May Not Convert This Loan Must Requalify Borrower May Convert But Must Requalify Conversion Fee Applies Auto-Qualify Borrower May Convert And Is Automatically Qualified Conversion Fee Applies
A change of front, as a body of troops attacked in the flank
"Making" a spare; i e , knocking down all the pins that remain with a second ball Usually used only when remarking on the conversion of splits
The right of a borrower to convert an adjustable or balloon loan into a fixed loan The Conversion Option column on Monstermoving com balloon tables indicates the right of a borrower to convert this balloon loan The possible options are as follows
A general class of manufacturers who convert plastic and paper stock for a variety of end uses, including those who manufacture cards, badges, tickets and forms containing a magnetic stripe
extra point scored by kicking a field goal after scoring a touchdown
(1) In programming languages, the transformation between values that represent the same data item but belong to different data types Information may be lost because of conversion since accuracy of data representation varies among different data types I (2) The process of changing from one method of data processing to another or from one data processing system to another IBM (3) The process of changing from one form of representation to another; for example, changing from decimal representation to binary representation IBM (4) A change in the type of a value; for example, when you add values having different data types, the compiler converts both values to a common form before adding the values
"a radical shift of allegiance--turning from self which is in rebellion against God, turning to God through faith in the finished work of Christ on the cross, and coming into union with him through the saving blood of Jesus Christ" (Van Rheenen 2001)
Any first-time renewal, or the process of converting nonpaid subscribers to paid subscribers (This term is also used online to express the “conversion” of clicks to orders )
deconversion
act of exchanging one type of money or security for another
The process of converting a qualified prospect into an active client
Transformation of information from one medium to another, including from paper to digital form
Clause - A provision in some ARMs that allows changing an ARM to a fixed-rate loan, usually after the first adjustment period The new fixed rate is based on a formula tied to current rates, and there may be a charge for the conversion feature
The right of a borrower to convert an adjustable or balloon loan into a fixed loan The possible options are as follows
Conversion is the act or process of changing something into a different state or form. the conversion of disused rail lines into cycle routes A loft conversion can add considerably to the value of a house
the act of rendering a file created in one format or using one word-processing program readable by a different program or format; MS-Word for Windows 2 0 must undergo a conversion step before it can be read by MS-Word for the Mac Because different word processing packages store format codes in proprietary ways, and because compatibility issues can make certain word processing packages and office "suites" more marketable than others, companies like Microsoft have a vested interest in making files created in later versions unreadable by earlier versions--thus leading to more sales of software and the new hardware necessary to run it
If someone changes their religion or beliefs, you can refer to their conversion to their new religion or beliefs. his conversion to Christianity It's hard to trust the President's conversion
an event that results in a transformation
(between Image formats) Afni allows several conversions more all the time between BRIK, IMA, img and mnc files See Bob Cox's What's New page for the newest updates on these capabilities MRIcro and ezDicom are also very useful for converting between image formats and displaying different formats (mostly raw, dicom and img) See also UCLA Brain Imaging Center and imconvert See mri_convert In this glossary, see image and format
interchange of subject and predicate of a proposition a change of religion; "his conversion to the Catholic faith"
{i} changing, alteration; change (of religion, political party, etc.); exchange (of money, etc.)
The act of turning or changing from one state or condition to another, or the state of being changed; transmutation; change
The translation of data from one format to another (e g , TIGER to DXF; a map to digital files) 6 Data conversion when transferring data from one system to another (E g , SUN to IBM) 6 See data automation 6
The act of changing one's views or course, as in passing from one side, party, or from of religion to another; also, the state of being so changed
Cases under the Code may be converted from one chapter to another chapter; for example, a Chapter 7 case may be converted to a case under Chapter 13 if the debtor is eligible for Chapter 13 Even though the chapter of the Code which governs it changes, it remains the same case as originally filed
The process of changing from one service provider to another
the act of changing from one use or function or purpose to another
collective bargaining
conversion disorder
A condition where the patient has neurological symptoms such as numbness, blindness, paralysis, or fits, but without any neurological explanation
conversion rate
The proportion of visitors to a website who take an action desired by the marketers, such as buying a product or subscribing to a newsletter
conversion therapies
plural form of conversion therapy
conversion therapy
The use of psychiatric treatment to change the sexual orientation of a person; used especially as an attempt to heteronormalize homosexuals
conversion cost
the cost of converting raw material into a different form; direct labour costs plus factory overhead costs
conversion cost
Cost incurred to convert raw materials or components into finished or semi-finished products This normally includes costs which are specifically attributable to units of production, i e , direct labour, direct expenses and sub-contracted work and production overheads as applicable in accordance with either the direct costing or absorption costing method Production overheads exclude expenses which relate to general administration, finance, selling and distribution
conversion cost
Resources spent to process material in a single stage, from one type to another The costs of converting iron ore to hot metal or pickling hot-rolled coil can be isolated for analysis
conversion course
a course for students who have some knowledge of a subject, but who need slightly different or more knowledge in order to do something
conversion course
course preparing someone to convert to Judaism
conversion disorder
a mental disorder characterized by the conversion of mental conflict into somatic forms (into paralysis or anesthesia having no apparent cause)
conversion factor
A factor used to equate the price of T-bond and T-note futures contracts with the various cash T-bonds and T-notes eligible for delivery This factor is based on the relationship of the cash-instrument coupon to the required eight percent deliverable grade of a futures contract as well as taking into account the cash instrument's maturity or call
conversion factor
a simple equation that can be used to do unit conversions
conversion factor
The conversion factor is a dollar multiplier used to convert the geographically adjusted relative value for a physician service to a Medicare payment amount for the service
conversion factor
factor by which a quantity that is expressed in one set of units must be multiplied in order to convert it into another set of units
conversion factor
A standard dollar value that converts Relative Value Units (RVUs) to dollar amounts The RVUs for each service are multiplied by the conversion factor to produce a fee schedule amount for that service This is typically used to establish fees for physician services
conversion factor
– A dollar amount for one base unit in the relative value scale (RVS) The price to be paid to the provider for a given service equals the relative value of the service multiplied by the dollar amount of the conversion factor
conversion factor
A number that translates units of one system into corresponding values of another system Conversion factors can be used to translate physical units of measure for various fuels into Btu equivalents
conversion factor
A figure published by the CBOT used to adjust a T-Bond hedge for the difference in maturity between the T-Bond contract specifications and the T-Bonds being hedged
conversion factor
Ratio between the economic price value and the financial price value for a project output or input, which can be used to convert the constant price financial values of project benefits and costs to economic values Conversion factors can also be applied for groups of typical items, such as, petrochemicals or grains; and for the economy as a whole, as in the standard conversion factor or shadow exchange rate factor
conversion factor
The number for a particular security which must be multiplied by the price of the futures contract to arrive at the delivery price of the security
conversion factor
The dollar amount used to multiply the Relative Value Schedule (RVS) of a procedure to arrive at the maximum allowable for that procedure
conversion factor
A monetary multiplier that converts relative value units (RVUs) into payment amounts
conversion factor
A numerical factor used to multiply or divide a quantity when converting from one system of units to another
conversion of fractions
changing the form of fractions while maintaining the original values
conversion privilege
right of the borrower to change the nature of a property on which a mortgage has been placed
conversion reaction
A psychopathological condition characterized by the presence of bodily symptoms having no discernible physical cause but for which there is evidence of a psychological conflict. Also called conversion disorder
conversion table
chart which shows how to change a number or quantity into another denomination (Mathematics)
conversion to judaism
changing religion to judaism
conversion value
rate of exchange of foreign currencies
cost per conversion
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
condominium conversion
Changing the ownership of an existing building (usually a rental project) to the condominium form of ownership (Source: FNMA Selling Guide, Glossary)
condominium conversion
The changing of a rental property (two or more units) to the condominium form of ownership Physical changes, as well as paperwork, may be necessary to conform to building and safety codes
condominium conversion
Changing the ownership of an existing building (usually a rental property) to the condominium form of ownership
condominium conversion
Changing the title on a property so that instead of being owned by a single person, each unit in the building is individually owned
condominium conversion
Conversion of existing housing to condominium ownership is regulated by Alameda Municipal Code No conversion of rental housing is allowed when the ratio of owner-occupied units exceeds 60 percent of the total units available Existing tenants not in arrears must be given a 60-day non-transferable right of first refusal for the purchase of his/her rental unit Developers subdividing properties for the purpose of creating condominiums must prepare a relocation assistance program to be approved by the planning board
condominium conversion
Changing the ownership of an existing rental complex or building to the condominium form of ownership
condominium conversion
Changing the ownership of an existing building (usually a rental project) to the condominium form of ownership
condominium conversion
The change in title from a single owner of an entire project or building to multiple owners of individual units
Damascene conversion
A sudden and complete change in one's beliefs
Pauline conversion
the conversion of Paul of Tarsus to Christianity on the road to Damascus
Pauline conversion
any life-changing event in which one's views are significantly altered
backfile conversion
The scanning of a backfile and subsequent saving in a digital format
two-point conversion
An option, for a team that has scored a touchdown, to gain two points by getting the ball into the end zone by a running or pass play, in lieu of a kicked extra point
radix conversion
The process of converting back and forth between external decimal numbers and internal binary numbers
conversions
Conversions enable foreign Holstein Friesian evaluations to be converted to UK PTA equivalents Conversions are also supplied by INTERBULL for Ayrshires, Jerseys and Guernseys Conversions for type traits are produced and published by Holstein UK and Ireland
conversions
plural of conversion
conversions
1 grain = 0 0648 grams 1 gram = 15 4324 grains 1 gram = 0 643 pennyweights 1 gram = 0 03215 troy ounces 1 55517 grams = 1 pennyweight 28 3495 grams = 1 avoirdupois ounce 31 10348 grams = 1 troy ounce 1 kilogram = 32 15076 troy ounces 1 pennyweight = 24 grains 1 pennyweight = 0 05 troy ounces 20 pennyweights = 480 grains 20 pennyweights = 1 troy ounce 14 583 troy ounces = 1 avoirdupois pound 1 troy ounce = 1 09714 avoirdupois ounce
conversions
A switch from one investment to another within the same plan Conversion charges are negotiable between the financial advisor and client (See also Switch)
currency conversion
The process of converting a value in the base currency to a target currency An example is converting the value of $123,456,789 into 203493825 308700 Deutsche Marks or 103,466,912 638698 Euro
currency conversion
exchange of money, currency exchange
currency conversion
A process that converts currency values in a database from one currency into another currency To convert one US dollar into the euro, the current exchange rate, for example, 0 923702, is multiplied to the dollar After conversion (1* 0 923702), the euro amount is 92
currency conversion
Adjust foreign funds to U S Dollars for premium and claim payment
currency conversion
The process by which the transaction currency is converted into the currency of settlement or the currency of the issuer for the purpose of facilitating transaction authorization, clearing and settlement reporting The currency of transaction is determined by the acquirer; the currency of the issuer is the preferred currency used by the issuer, and most often, the currency in which the cardholder will be billed
currency conversion
Instant conversion and cross-rates computing up to 29 currencies (the list of available currencies depends on the model of Language Teacher®)
data conversion
translation of data from one format to another (i e importing DLG, TIGER, and DEM data into a GIS)
data conversion
The changing of data from its original paper form into a form suitable for use with a computer system
data conversion
The changing of data from one format to a different but equivalent format to allow its use in a different computer-aided design application (SM*)
data conversion
In JavaTM data conversion can occur in three ways: assignment conversion, arithmetic promotion, and casting
data conversion
The process by which information is converted from one form to another For example, analog audio signals are 'converted' to digital when recorded onto a DAT The process also refers to the sampling rate conversion that sometimes occurs in the mastering process, where a DAT sampled at 48 kHz is converted to 44 1kHz [BACK]
data conversion
The conversion of data from an original form (paper or electronic) into a form suitable for a particular use in a digital form compatible with the computer system, software, and other data being used
data conversion
Rules for mapping data from a software application for use by another and writing programs to execute the adaptation, for example, a program that systematically adapts data in the current HR system to populate PeopleSoft tables
data conversion
In information systems development, the process of converting existing manual and computer-based files so they can be used by a new system 11 32
data conversion
Changing digital data from one format to another so it can be used in another software application or printed on a specific output device (e g , CMYK to RGB, TIF to GIF, MS Word to Postscript, etc )
data conversion
The translation of data from one format to another Often when data are moved from one system to another, some form of data conversion is required to convert the data to a format the receiving system can interpret Sometimes it is necessary to have an intermediate format
data conversion
conversion from one way of encoding data to another way
data conversion
The process of converting data stored in one format to another format, such as converting data stored as integers to data stored as floating point numbers Some objects, such as ScalarField, perform automatic data conversions
data conversion
Conversion of spatial data to the format compatible with the GIS package
data conversion
The translation of data from one format to another ARC/INFO supports data conversion from many different geographic data formats in addition to routines for converting paper maps Those data formats include DLG, TIGER, DXF, and DEM
data conversion
The translation of data from one format to another Data conversion occurs when data is transferred from one system to another ARC/INFO supports data conversion from many geographic data formats such as DLG, TIGER, DXF, and DEM
data conversion
Process of changing information from one form of representation to another
data conversion
To convert the configuration files (for example, connecting to a host computer) from an earlier version of pcAnywhere so that you can use them in the current version You can also use data conversion to import or export configuration files to or from text files for record-keeping purposes
digital-to-analog conversion
Process by which digital signals (which have a binary state) are converted to analog signals (which theoretically have an infinite number of states). For example, a modem converts computer digital data to analog audio-frequency signals that can be transmitted over telephone lines
file conversion utility
utility program used to change the format of files
parallel conversion
(Ticaret) A project implementation technique in which an existing system is run in parallel with the new system, with the comparison of operations and results to verify that the new system will properly replace the functions of the old. Parallel conversions are often difficult due to the time, expense and viability of operating two systems and problems in comparison and verification when functions have changed significantly. A parallel is often not necessary when the conference room pilot and issue identification and resolution phases are done well, and adequate resources are made available at cutover time
religious conversion
changing of one's religion
stock conversion
exchanging of some stock for other stock
unit of measure conversion
(Ticaret) A transaction or report for a specific product that translates its value from one unit of measure into another, as in the conversion of cases specified on a customer order into the planning and stocking measure of units or eaches
conversion
Favoriten