bore

listen to the pronunciation of bore
Englisch - Türkisch
{f} bunaltmak
delmek
usandırmak
sıkmak

Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you by repeating things you already know.

Canınızı sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

{i} can sıkıcı kimse
"bear" fiilinin geçmiş hâli
kutur
sondalamak
kafa şişirmek
sondaj deliği
çap mermi
başını ağrıtmak
can sıkan
usanç vermek
{i} can sıkıcı
oyuk
büyük gel dalgası
delgi
delik
canını sıkmak

Canını sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

oymak
can sıkıcı/usandırıcı/bezdirici kimse
boru
kutru
sonda
met dalgası
sondaj çukuru
kafa ütülemek
{i} belâ
(Nükleer Bilimler) kovan
delik/sonda/dalga/sıkıntı
{f} can sıkmak
{f} daraltmak
{i} sıkıcı tip
(Askeri) Namlu içi silindir
del/ilerle/sık
{i} çap (mermi)
{f} delik açmak
{i} kuyu
{i} sıkıntı

Dürüst olmak gerekirse, onun konuşmaları her zaman bir sıkıntı. - To be honest, his talks are always a bore.

Can sıkıntısı çok büyük bir sorundur. - Boredom is a huge problem.

{i} dert
{f} sondaj yapmak
{f} kabak tadı vermek
{i} yüksek dalga
{f} kafa uzatmak (at)
bear taşı/doğur/çek/dön
{i} sıkıcı şey
baş belas
(Askeri) NAMLU İÇİ: Bir silah namlusunun, birleştirme konisinden ağzına kadar olan iç kısmı
{i} oyu

Tüm öğleden sonra video oyunlarından sıkılmadın mı? - Do you not get bored of videogames all afternoon?

Mary oyundan sıkılmış gibi görünüyor. - Mary seems to be bored with the game.

f., bak. bear 2
{i} kalibre
iç çap
bıkkınlık vermek
taciz etmek
esnetmek
(Otomotiv) silindir çapı
çap
sondaj kuyusu
bear
dayanmak
boring
bıktıran
boring
sıkıcı

Sana konserin sıkıcı olacağını söyledim. Niçin beni dinlemedin? - I told you the concert was going to be boring. Why didn't you believe me?

Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum. - I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it.

bear
katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

bear
taşımak

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

Bu mevduat yüzde üç faiz taşımaktadır. - This deposit bears three percent interest.

bear
{i} ayı

Benjamin, bir ayıyı tüfekle vurdu. - Benjamin shot a bear with a rifle.

Bir ayı ağaca tırmanabilir. - A bear can climb a tree.

bore safe
(Askeri) namlu emniyetli
bore bit
taş delecek kalem
bore hole
sondaj deliği
bore the pants off
canından bezdirmek
bore and stroke
delik ve inme
bore diameter
Namlu çapı
bore s.o. to death/tears
birinin canını çok sıkmak
bore snore
Bkz. snore bore
bore-snore
kafa ütüleyici
bore a hole in
-de delik açmak
bore a hole in
(bir fikri) azıcık çürütmek
bore a tunnel
(İnşaat) tünel delmek
bore a tunnel
(İnşaat) tünel kazmak
bore brush
(Askeri) uskunca
bore brush
(Askeri) tomar fırçası
bore brush
(Askeri) namlu fırçası
bore brush
(Askeri) NAMLU FIRÇASI, TOMAR FIRÇASI (TOP), USKUNCA (DZ. ): Top ve diğer silahlarda yiv ve setlerin temizliği için kullanılan fırça
bore evacuation
(Askeri) gaz boşaltma silindiri
bore impression
(Askeri) NAMLU İÇİ KALIBI: Bir top namlusunun içindeki yiv ve setlerin vaziyetini tayin etmek için plastik bir madde ile alınan kalıp
bore impression
(Askeri) namlu içi kalıbı
bore log
sondaj loğu
bore rest
(Askeri) NAMLU AĞZI KLİNOMETRE YATAĞI: Bak. "clinometer rest"
bore riding safety pin
(Askeri) merminin namlu emniyet pimi
bore s.o. to
birinin canını çok sıkmak
bore safe
(Askeri) NAMLU EMNİYETLİ: Namlu emniyetini sağlayacak ve mermilerin namlu ağzını terketmeden önce infilak etmelerini önleyecek bir tertibatı bulunan. Buna "detonatorsafe" de denir
bore sight
(Askeri) NİŞAN HATTI KONTROL TERTİBATI, NİŞAN KONTROL ALETİ: Bir silahın namlu eksenini, bir nişan noktası ile aynı hizaya getirmek için kullanılan tertibat
bore sighting
(Askeri) nişan kontrolü
bore sighting
(Askeri) NİŞAN HATTI AYARI, NİŞAN KONTROLÜ: Bir silah veya anten eksenini, kendi nişan aletinin nişan hattı ile, optik veya elektronik şekilde, paralel hale getirme veya bir noktada birleştirme işlemi
bore sighting
(Askeri) nişan hattı ayarı
bore somebody rigid
içini baymak
bore somebody silly
içini baymak
bore somebody stiff
içini baymak
bore somebody to death
içini baymak
bore somebody to death
baygınlık getirmek
bore somebody to distraction
içini baymak
bore somebody to tears
içini baymak
bore someone to death
birinin canını çok sıkmak
bore someone to tears
birinin canını çok sıkmak
bore the pants off
(deyim) canına tak ettirmek
bore to tears
(deyim) bezginlik vermek
bear
{f} gütmek (kin)
bored
sıkılmış

Onun uzun konuşmasından herkes sıkılmıştı. - Everyone was bored by his long speech.

Mary oyundan sıkılmış gibi görünüyor. - Mary seems to be bored with the game.

bored
(canı) sıkılmış
bored
{s} bunalmış

Tom ve Mary bunalmış görünüyorlar. - Tom and Mary look bored.

Bu inekler bunalmış görünüyor. - These cows look bored.

boring
can sıkıcı

Tom can sıkıcıydı, ancak Mary değildi. - Tom was boring, but Mary wasn't.

bear
{f} üstlenmek
bear
hantal kimse
bear
kaba kimse
bear
ayıya benzer hayvan
bored
bıkkın

Tom yüzünde bıkkın bir ifadeyle uzaya bakıyordu. - Tom was staring out into space with a bored expression on his face.

Tom'un yüzünde bıkkın, ilgisiz bir görünüş vardı. - Tom had a bored, disinterested look on his face.

bear
{f} taşı

O, büyük bir demet çiçek taşıyarak geldi. - He came bearing a large bunch of flowers.

Ona karşı hiçbir kötü niyet taşımıyorum. - I bear him no malice.

bear
(Hukuk) tahammül etmek
bear
hazmetmek
bear
doğurmak, dünyaya getirmek
bear
{f} duymak (sevgi)
bear
{f} (bore/eski bare, borne)
bear
dönmek
bear
getirmek
bear
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
bear
{f} sapmak
bear
doğurmak
bear
{i} spekülatör
bear
kaba adam
bear
borsa fiyatlarını düşürmek
bear
{f} değmek
bored
sıkılmak

Sıkılmak bir günahtır. - To be bored is a sin.

Sıkılmak şöyle dursun, biz çok eğlendik. - Far from being bored, we had a very good time.

boring
can sıkıc

Tom can sıkıcıydı, ancak Mary değildi. - Tom was boring, but Mary wasn't.

bear
götürmek
axis of bore
(Askeri) namlu ekseni
bear
basmak
bear
kin gütmek
bear
vermek (meyve)
bear
gelmek
bear
sevgi duymak
bear
beslemek
bear
koca oğlan
bored
delinmiş
bored
canı sıkılmış

Tom canı sıkılmış görünüyordu. - Tom seemed to be bored.

bored
bezgin
bored
sıkkın

Sami sıkkın ve huzursuzdu. - Sami was bored and restless.

Ben pazartesi akşamları hep sıkkınımdır. - I'm always bored on Monday evenings.

bored
canı sıkılmak
boring
delik açma
boring
boru sürme
boring
tuzsuz
boring
boru çapı
boring
(Jeoloji) sondaj yapma
boring
iç çap
boring
sürme
boring
boğucu
boring
bayıcı
boring
(Madencilik) sondaj deliği
guide bore
(Otomotiv) kılavuz çapı
small bore
(Askeri) namlucuk
small bore
(Avcılık) küçük çap
smooth bore
(Avcılık) düz tüfek namlusu
well bore
kuyu sondajı
bear
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

boring
delme
axis of the bore
namlu ekseni
bear
kaldırmak
bear
uygun olmak
bear
sahip olmak
bear
bulundurmak
bear
aklında olmak
bear
vurguncu
bear
ürün vermek
bear
uymak
bear
çekmek

Tom'un ya sabır çekmek dışında bir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
yakışık almak
bearing bore
yatak iç çapı
boring
{f} bıktır

O bıktırıcı ve sıkıcıydı. - It was tedious and boring.

check bore hole
kontrol sondajı
cylinder bore
silindir iççapı
tidal bore
med cezir deliği
Bored
sıkılıyor

Şu anda gerçekten sıkılıyorum. - I'm really bored right now.

Tom ve Mary hala sıkılıyor. - Tom and Mary are still bored.

bear
(Finans) Borsa spekülatörü
bear
(Çiçek, yaprak) açmak

A tree bears leaves in spring.

bear
borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
bored
del
cylinder bore
silindir iççapi
full-bore
Tam, etraflıca
snore bore
Çok sıkıcı, kafa ütüleyen
tidal bore
med cezır deliği
wide-bore
Geniş delikli

Another technique is cyst aspiration with a wide-bore needle.

worm bore
solucan delik
axis of bore
(Askeri) NAMLU EKSENİ: Bir namlu boşluğunun tam merkezinden geçtiği kabul edilen hayali hat
bear
açıkçı
bear
sine

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
{f} vermek
bear
yönelmek
bear
spekülasyon yapmak
bear
bearberry ayı üzümü
bear
{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
bear
spekülatör,v.taşı: n.ayı
bear
{f} dişini sıkmak
big bore
(Avcılık) büyük çap
boring
delik açılırken cıkan moloz
boringly
tuzsuz bir halde
bypass bore
(Otomotiv) kapış memesi
bypass bore
(Otomotiv) jet meme
counter bore
(İnşaat) havşa
lined bore hole
muhafazalı sondaj kuyusu
nominal bore
anılan çap
nominal bore
ticari çap
pinion shaft bore
(Otomotiv) istavroz dişli mili
piston pin bore
(Otomotiv) piston pim deliği
seal bore
keçe deliği
spark plug bore
(Otomotiv) buji yuvası
taper bore
konik delme
throttle bore
(Otomotiv) gaz kelebeği yuvası
tidal bore
(Askeri) gel-git oyuğu
Englisch - Englisch
To inspire boredom in somebody; to disinterest
To make a hole through something
Simple past of bear
A capped well drilled to tap artesian water. The place where the well exists
A hole drilled or milled through something, as in the bore of a cannon
A sudden and rapid flow of tide in certain rivers and estuaries which rolls up as a wave; an eagre
One who inspires boredom or lack of interest
to weary by tediousness or dullness
The size of a hole; the interior diameter of a tube or gun barrel; the caliber
A tidal flood which regularly or occasionally rushes into certain rivers of peculiar configuration or location, in one or more waves which present a very abrupt front of considerable height, dangerous to shipping, as at the mouth of the Amazon, in South America, the Hoogly and Indus, in India, and the Tsien- tang, in China
Caliber; importance
A person or thing that wearies by prolixity or dullness; a tiresome person or affair; any person or thing which causes ennui
{v} to make a hole, to push forward or out
{n} a hole made by boring, the size of a hole
or Cylinder Bore: The internal surface of a cylindrical volume used to retain and seal a moving piston and ring assembly "Bore" is commonly used to refer to the cylinder bore diameter, unusually measured in inches or millimeters Bore surfaces are machined or ground precisely to afford an optimum ring seal and minimum friction with the moving piston and rings
a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes a person who evokes boredom make a hole with a pointed power or hand tool; "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into the wall"; "drill for oil"
To push forward in a certain direction with laborious effort
Same as tidal bore
The inside diameter of the barrel which houses the screw
To be pierced or penetrated by an instrument that cuts as it turns; as, this timber does not bore well, or is hard to bore
The diameter of an engine cylinder or bearing
(1) an internal cylindrical passageway, as of a tube, hose or pipe; (2) the internal diameter of a tube, hose, or pipe
the diameter of the tube of a wind instrument
To shoot out the nose or toss it in the air; said of a horse
The cylindrical hole, opening at the muzzle, into which the charge and projectile are inserted
{f} drill a hole; advance, progress; cause boredom, make weary
To make a hole or perforation with, or as with, a boring instrument; to cut a circular hole by the rotary motion of a tool; as, to bore for water or oil i
Inside diameter of a cylinder
To befool; to trick
Inner Diameter (ID) of the barrel
To form or enlarge by means of a boring instrument or apparatus; as, to bore a steam cylinder or a gun barrel; to bore a hole
You can describe a situation as a bore when you find it annoying. It's a bore to be sick, and the novelty of lying in bed all day wears off quickly. = drag
You describe someone as a bore when you think that they talk in a very uninteresting way. There is every reason why I shouldn't enjoy his company -- he's a bore and a fool
Traveling wave with an abrupt vertical front or wall of water Under certain conditions, the leading edge of a tsunami wave may form a bore as it approaches and runs onshore A bore may also be formed when a tsunami wave enters a river channel, and may travel upstream penetrating to a greater distance inland than the general inundation
diameter of a tube or gun barrel
To perforate or penetrate, as a solid body, by turning an auger, gimlet, drill, or other instrument; to make a round hole in or through; to pierce; as, to bore a plank
(tidal): A tidal type wave which propagates up certain rivers, especially in wedge-shaped shoaling estuaries, at times of spring tides as a solitary wave with a steep leading edge Common in the estuaries discharging into the Gulf of Papua Also known elsewhere as eagre (England), pororóca (Brazil) or mascaret (France)
The smallest internal dimension of inner or outer ring or separator Also, the surface of the inner ring that fits against the shaft
inside diameter of a cylinder such as a bushing or a bearing
A well drilled into rock or sediment body for the purposes of monitoring or extracting groundwater
the inside diameter of the cylinder
make a hole with a pointed power or hand tool; "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into the wall"; "drill for oil"
In a piston engine, the diameter of the cylinder, usually measured in either inches or millimeters
of 1st & 2d Bear
The interior of a firearm's barrel excluding the chamber
Less properly, a very high and rapid tidal flow, when not so abrupt, such as occurs at the Bay of Fundy and in the British Channel
To make (a passage) by laborious effort, as in boring; as, to bore one's way through a crowd; to force a narrow and difficult passage through
A person who talks when you wish him to listen
The internal cylindrical cavity of a gun, cannon, pistol, or other firearm, or of a pipe or tube
To weary by tedious iteration or by dullness; to tire; to trouble; to vex; to annoy; to pester
Interior of cannon barrel
a person who evokes boredom
cause to be bored
If someone or something bores you, you find them dull and uninteresting. Dickie bored him all through the meal with stories of the Navy Life in the country bores me
A tool for making a hole by boring, as an auger
is the diameter of a piston is the diameter of a piston
The diameter of the hole drilled in a door for an entry set knob, lever or deadbolt (Standard cylinder bore - see Machining)
Bore is the past tense of bear. see also bored, boring. One that is wearingly dull, repetitive, or tedious. A high, often dangerous wave caused by the surge of a flood tide upstream in a narrowing estuary or by colliding tidal currents. Also called eagre. Past tense of bear. the past tense of bear
a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by colliding tidal currents or in a narrow estuary)
a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes
Bore is the diameter of the hole drilled in a door for a knob, lever or deadbolt
Very rapid rise of the tide, in which the advancing flood waters form a wave with an abrupt front
A hole made by boring; a perforation
to sink a well by boring for water or oil); to bore with a gimlet; to bore into a tree (as insects)
{i} hole; diameter, caliber; cylindrical hollow (gun barrel, etc.); surge of water
The width or diameter of the cylinder hole where gas is burned and pistons are pushed
If you bore a hole in something, you make a deep round hole in it using a special tool. Get the special drill bit to bore the correct-size hole for the job
The interior of a gun barrel, from the chamber forward to the muzzle
emphasis If someone or something bores you to tears, bores you to death, or bores you stiff, they bore you very much indeed. a handsome engineer who bored me to tears with his tales of motorway maintenance
bore down
Simple past of bear down
bore out
Simple past of bear out
bore up
Simple past of bear up
bore witness
Simple past of bear witness
bore a child
gave birth to a child
bore a grudge
held resentment, had animosity
bore bit
a drill for penetrating rock
bore da
{ü} (Welsh) good morning
bore fruit
{f} produced fruit, made fruit, put forth fruit
bore results
produced results, produced an outcome
bore the responsibility
accepted responsibility, took accountability, took the blame
bore-hole
bore: a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes
artesian bore
A bore-hole drilled in an artesian basin to produce an artificial artesian well
bear
To be - or head - in a specific direction from the observer’s position

The harbour bears North by Northeast.

bear
To produce or yield something, such as fruit or crops
bear
An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear
bear
A difficult situation or problem
bear
An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices

Bears look for over-priced securities to sell short.

bear
very

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

bear
Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets

The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

bear
To declare as testimony

The jury could see he was bearing false witness.

bored
suffering from boredom
bored
uninterested, without attention

The piano teacher's bored look betrayed he wasn't paying much attention to his pupil's boringly stereotype rendition of the brilliantly composed etudes.

bored
perforated by a hole or holes through bioerosion
bored
Simple past tense and past participle of bore
boring
Present participle of bore
boring
A pit or hole which has been bored

It is common in urban areas that a great many borings exist from prior construction work.

boring
That which incites boredom in a person
full-bore
Denoting a firearm of relatively large caliber

Mounted on the wall was a full-bore elephant gun.

full-bore
Thoroughgoing; complete; total

He is full-bore environmental activist.

full-bore
At top speed; with full power

The car raced full-bore into oncoming traffic.

small-bore
insignificant or trivial
small-bore
Having a small caliber
tidal bore
A wave, in the form of a wall of water, formed by an incoming tide funneling into an estuary
bear
{f} give birth
bear
{f} endure; carry; support; suffer; produce
bored
tired of the world; "bored with life"; "strolled through the museum with a bored air
bear
{n} an animal, rude man, constellation
bear
{v} to carry, endure, press, convery, supply, produce
bear
(Finans) A person who sells shares when prices are expected to fall, in order to make a profit by buying them back again at a lower price
full-bore
Complete; thoroughgoing: “a full-bore investigation into the damaging leak” (Tom Morganthau)
snore bore
Totally boring, very boring
Bear
A peak, 4,523.5 m (14,831 ft) high, in the Wrangell Mountains of southern Alaska near the British Columbia border. Generally massive, short-legged mammals constituting the family Ursidae. Bears are the most recently evolved carnivore, found in Europe, Asia, and the Americas. Closely related to the dog and the raccoon, most bears climb with ease and are strong swimmers. As a family, they are omnivores, but dietary preferences vary among species (the polar bear feeds mainly on seals, the spectacled bear on vegetation, etc.). Though they do not truly hibernate, bears often sleep fitfully through much of the winter. They live 15-30 years in the wild but much longer in captivity. They have been hunted as trophies, for hides, and for food. See also black bear; brown bear; sun bear. African ant bear skunk bear Bear Flag Revolt bear grass bear market black bear brown bear Bryant Bear Great Bear Lake grizzly bear bear cat cat bear polar bear spectacled bear Andean bear sun bear honey bear woolly bear wooly bear ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing Born Max
a bore
fuddy-duddy
a bore
stuffed shirt
bear
To support and remove or carry; to convey
bear
An investor who sells commodities, securities or futures in anticipation of a fall in prices
bear
To gain or win
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline
bear
Bears are plantigrade Carnivora, but they live largely on fruit and insects
bear
One who believes prices will move lower
bear
To suffer, as in carrying a burden
bear
To be equipped with something
bear
With witness, to declare as testimony
bear
To afford; to be to; to supply with
bear
Someone who thinks market prices will decline
bear
To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription
bear
To carry something
bear
take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility"
bear
To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor To endure; to tolerate; to undergo; to suffer
bear
A bier
bear
One who expects a decline in prices
bear
An investor who believes that prices are going to fall
bear
move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bear
To carry on, or maintain; to have
bear
To put up with something
bear
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
bear
Someone who believes or speculates that a particular security or the securities in a market will decline in value is referred to as a bear
bear
A large hairy man, especially one who is gay
bear
Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former Hordeum hexastichon or H
bear
To relate or refer; with on or upon; as, how does this bear on the question? To have a certain meaning, intent, or effect
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, in the overall market
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
bear
One who believes prices will decrease
bear
To possess and use, as power; to exercise
bear
General Floor Term One who believes prices will move lower
bear
An investor who thinks the market will fall
bear
To be situated, as to the point of compass, with respect to something else; as, the land bears N
bear
Someone who believes that many investors in the stock market will lose money <top>
bear
Someone who believes the market will decline
bear
Someone who believes that markets will fall
bear
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, usually by 20% or more Related: bull
bear
To conduct; to bring; said of persons
bear
Metaphorically: A brutal, coarse, or morose person
bear
{i} large mammal of the family Ursidae; (Securities industry) investor who believes a share or the overall security market will go down
bear
One who believes the market is headed lower; also, a downtrending market
bear
by E
bear
One who expects a decline in prices The opposite of a "bull " A news item is considered bearish if it is expected to result in lower prices
bear
To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest
bear
bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
bear
an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
bear
To behave; to conduct
bear
vulgare
bear
A person who sells stocks or securities for future delivery in expectation of a fall in the market
bear
Market A market in which prices are declining A "bear" is a person who expects that the market or the price of a particular security will decline
bear
To take effect; to have influence or force; as, to bring matters to bear
bear
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
bear
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
bear
To endure with patience; to be patient
bear
To manage, wield, or direct
bear
have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
bear
One of two constellations in the northern hemisphere, called respectively the Great Bear and the Lesser Bear, or Ursa Major and Ursa Minor
bear
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
bear
A block covered with coarse matting; used to scour the deck
bear
To render or give; to bring forward
bear
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
bear
An investor who believes the stock in an overall market will decline
bear
A person who believes market prices will go down
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature
bear
A market trending downward, or a person who expects prices to go lower
bear
A problem that is very difficult to solve
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
bear
An investor who believes that a stock or the market in general will decline A bear market is an extended period of falling prices in the overall market
bear
An animal which has some resemblance to a bear in form or habits, but no real affinity; as, the woolly bear; ant bear; water bear; sea bear
bear
One who believes prices will go down
bear
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
bear
To be in a specific direction from the observer's position
bear
A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae
bear
be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child"
bear
In economics and finance, someone who thinks market prices will decline
bear
A portable punching machine
bear
An individual who believes a stock or the overall market will decline
bear
Any species of the genus Ursus, and of the closely allied genera
bear
Someone who believes the market will decline (See: Bull)
bear
To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name
bear
To produce, as fruit; to be fruitful, in opposition to barrenness
bear
To endeavor to depress the price of, or prices in; as, to bear a railroad stock; to bear the market
bear
To give birth to someone or something
bear
To press; with on or upon, or against
bear
To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change
bear
To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc
bear
To support or sustain; to hold up
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bored
tired of the monotony, as in: After ten speeches, I got bored because every speaker said the same thing
bored
adj bosan
bored
If you are bored, you feel tired and impatient because you have lost interest in something or because you have nothing to do. I am getting very bored with this entire business. tired and impatient because you do not think something is interesting, or because you have nothing to do
bored
{s} weary, disinterested
bored
past tense and past participle of to bore
bored
tired of the world; "bored with life"; "strolled through the museum with a bored air"
bored
uninterested because of frequent exposure or indulgence; "his blase indifference"; "a petulent blase air"; "the bored gaze of the successful film star"
bored
To increase the diameter of the cylinder
bores
plural of bore
boring
not at all interesting
boring
Someone or something boring is so dull and uninteresting that they make people tired and impatient. Not only are mothers not paid but also most of their boring or difficult work is unnoticed. boring television programmes. = dull, tedious interesting + boringly bor·ing·ly The meal itself was not so good -- everything was boringly brown including the vegetables. not interesting in any way
boring
A hole made by boring
boring
The act or process of one who, or that which, bores; as, the boring of cannon; the boring of piles and ship timbers by certain marine mollusks
boring
— Open-work incorporated into embroidered designs; a sharp-pointed instrument punctures, or bores, the fabric, and stitches are made around the opening to enclose the raw edges
boring
the act of drilling
boring
– A hole created by a drilling device
boring
Present participle of to bore
bore
Favoriten