sine

listen to the pronunciation of sine
Englisch - Türkisch
dikmelik
sinüs

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

(Diş Hekimliği) Dental splint
siz
{i} sinüs [mat.]
sız
i., mat. sinüs
sine die gün kararlaştırmadan sine qua non mutlaka aranılan
(isim) sinüs [mat.]
(Matematik) sinus
sine bar
(Mekanik) sinüs çubuğu
sine qua non
olmazsa olmaz şart
sine wave
sinüs dalgası
sine die
belli bir tarihe bağlı olmadan
sine die
süresiz
sine qua non
onsuz olmaz
sine qua non
zaruri şey
sine galvanometer
sinüs galvanometresi
sine law
sinüs teoremi, dikmelik savı
sine potentiometer
sinüs potansiyometresi
sine qua non
olmazsa olmaz
sine curve
sinüs eğrisi
sine die
(Politika, Siyaset) belirsiz bir süreye erteleme
sine die
gün tayin etmeksizin erteleme
sine die
süresiz erteleme
sine die
gün tayin etmeksizin
sine die
(Latin) belli olmayan güne tehir
sine die
gün belirlemeksizin
sine die
süresi belirsiz
sine galvanometer
sinüs galvanometre
sine hyperbolic
(Matematik) hiperbolik sinüs
sine materia
(Tıp) sine materia
sine of angle
açının sinüsü
sine qua non
vazgeçilmez koşul
sine qua non
olmazsa olmaz şey
sine qua non
gerekli şart
sine wave
sinüsoidal dalga
sine wave
sinüs dalga
adjourn sine die
süresiz olarak ertelemek
arc sine
ark sinüs
hyperbolic sine
sinüs hiperbolik
inverse hyperbolic sine
ters hiperbolik sinüs
inverse sine
ark sinüs
law of sine
sinüs kanunu
nulla poena sine lege
(Kanun) Nulla poena sine lege, "kanunsuz ceza olmaz" anlamına gelen Latince hukuk terimi. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesinin iki ayağından birini oluşturur
nullum crimen nulla poena sine lege
(Kanun) Kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı. Ceza hukukunun temel taşlarından biridir.uzun uğraş ve mücadelelerden sonra uygulama alanı bulmuştur.bu kuralı latince olarak formüle eden alman ceza hukukçusu fauerbach'dir.birleşmiş milletler belgelerinde ve anayasamızın 38.maddesinde ve tck.nun 1.maddesinde yer almaktadır.suç ancak kanunla konur.yetmez,suç açıkça tanımlanmalıdır.muğlak,kaypak terimler vatandaş için tehlikedir.doktrinde "beyaz hüküm" dedikleri "çerçeve kanun"lar ile suç, daha sonra da ceza konulmamalıdır.gerçi anayasa mahkemesi buna imkân tanımaktadır. fakat kuralın zorlanmasıdır.(1567 sayılı türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun ,bir çerçeve kanun olup,sonradan çıkarılan tebliğler ile suç ihdas edilmiş veya kaldırılmıştır)ayrıca işlendiği sırada suç olmayan bir eylem daha sonra çıkarılan bir yasa ile suç haline getirilmiş ise kişiler bu eylemden ötürü yargılanmamalı ve ceza almamalıdır.keza işlendiği zaman daha az cezayı gerektiren eylemin cezası sonradan arttırılmış ise eski ceza uygulanmalıdır.(tck madde 2)
nullum crimen nulla poena sine lege
(Kanun) (Latince-Hukuk)Kanunsuz suç ve ceza olamaz,Ceza muhakkak kanuna dayanmalıdır
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali
nullum Crimen, Nulla poena sine lege praevia poenali
adjourn sine die
belirsiz bir tarihe ertelemek
equivalent sine wave
(Elektrik, Elektronik,Teknik) eşdeğer sinüs dalgası
fourier sine transform
(Matematik) fourier sinüs dönüşümü
hyperbolic sine
(Matematik) hiperbolik dikmelik
hyperbolic sine
hiperbolik sinüs
hyperbolic sine
(Matematik) sinh fonksiyonu
inverse hyperbolic sine
(Matematik) argsinh fonksiyonu
inverse hyperbolic sine
(Matematik) ters sinüs hiperbolik
inverse sine
(Matematik) dikmelik yayı
Türkisch - Türkisch
Göğüs
El dokuma tezgahlarında kullanılan tek atmalı düğüm şekli
Bağır, iç
Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner
Gönül, yürek
Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme ba(Tarih) "- Karacaoğlan
SİNE
(Osmanlı Dönemi) Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz
sîne
(Osmanlı Dönemi) göğüs, sadr, kalb
sine-i millete dönmek
Milletin vekilliğinden ayrılıp, milletin kendisine, içine, onun bağrına, sinesine dönmek, halkın arasına karışmak. Seçimlerde yeterli oyu alarak meclise gönderilen bir partinin, "millete rağmen" millet aleyhine gelişen bir oluşumu önlemek için, demokratik ortamda yapılabilecek her şeyi yaptıktan, denenebilecek her yolu denedikten sonra, yine de çözüme ulaşamaması durumunda bütün milletvekillerinin son çare olarak topyekün istifa etmesi şeklinde gerçekleştirebilecek bir eylemdir
Englisch - Englisch
In a right triangle, the ratio of the length of the side opposite an angle to the length of the hypotenuse
{n} a geometrical line from the end of an arc perpendicular to the radius, being half the chord of double the arc
Please see primary trigonometric functions
the sine of an angle in a right-angled triangle is opposite
The perpendicular itself
Short INterspersed Element Families of selfish DNA elements that are a few hundred basepairs in size and dispersed throughout the genome (see Chapter 5)
See Sine of angle, below
ratio of the opposite side to the hypotenuse of a right-angled triangle
Sine of Angle A= BC\AB Sin of Angle A = opposite\hypotenuse
The ratio of the side opposite the angle to the hypotenuse of the right triangle which contains the angle; abbreviated sin
the y coordinate of any point except the vertex on the terminal side of an angle divided between the vertex and the point
Short interspersed nuclear element A group of retropseudogenes that occur in the hundreds of thousands in the human genome and each of which is typically about 300 bases long
Sin(q) is the y-coordinate of the point on the unit circle so that the ray connecting the point with the origin makes an angle of q with the positive x-axis When q is an angle of a right triangle, then sin(q) is the ratio of the opposite side with the hypotenuse
the fraction calculated for an angle by dividing the length of the side opposite it in a triangle that has a right angle, by the length of the the side opposite the right angle cosine, tangent (sinus, from ; SINUS)
Without
{i} (in right triangles) ratio of the length of the side opposite an acute angle to the length of the hypotenuse (Trigonometry)
The length of a perpendicular drawn from one extremity of an arc of a circle to the diameter drawn through the other extremity
sine die
without specifying a date (for a future event); indefinitely
sine qua non
a test used to establish causation in fact
sine qua non
An essential or indispensable element, condition, or ingredient

...whereas some degree of political freedom is a sine qua non condition for contestation, democracy cannot be sufficiently defined in terms of liberties....

sine quâ non
Alternative spelling of sine qua non
sine ratio
The ratio of the side of a right-angled triangle opposite to a specified angle to the hypotenuse; when expressed as a real number between 0 and 1 it defines the sine of the angle
sine wave
A waveform described by the sine function possibly shifted by some phase
sine curve
the curve of y=sin x
sine curve
n. The graph of the equation y = sin x. Also called sinusoid
sine curve
symmetrical graph that rises and falls alternatingly around the X axis
sine die
without a date determined for a further meeting or hearing; indefinitely adjourned
sine die
without a date fixed (as of an adjournment)
sine nobilitate
(Latin) without nobility
sine nomine
(Latin) without name
sine praejudicio
(Law) without prejudice, without bias, impartially
sine qua non
Latin for "without which not"; something that is absolutely essential
sine qua non
without which not; an indispensable condition
sine qua non
An indispensable condition Latin, Sine qua non potest esse or fieri (that without which [the thing] cannot be, or be done)
sine qua non
something that is indispensable
sine qua non
Latin phrase which means "without which"--refers to something which is needed in order to make the program work at all, i e without this item, a program will not work
sine qua non
a prerequisite
sine qua non
If you don't have the latest Newton's, you're not doing telecom
sine qua non
essential condition, necessary condition
sine qua non
A sine qua non is something that is essential if you want to achieve a particular thing. Successful agricultural reform is also a sine qua non of Mexico's modernisation. something that you must have, or which must exist, before something else can happen sine qua non for/of
sine qua non
Latin for "without which, not;" hence, an alternative way of expressing the presence of a necessary condition
sine qua non
\sin-ih-kwah-NON; -NOHN; sy-nih-kway-\, noun: An essential condition or element; an indispensable thing; an absolute prerequisite
sine qua non
An indispensable condition Latin, Sine qua non potest csse or fieri (that without which [the thing] cannot be, or be done)
sine qua nons
{i} (Latin) something absolutely necessary, something absolutely indispensable, essential condition, type of prerequisite
sine wave
A waveform with deviation that can be graphically expressed as the sine curve
sine wave
a wave whose waveform resembles a sine curve
Latino Sine Flexione
Alternative capitalization of Latino sine Flexione
Latino sine Flexione
An artificial language based on a simplified version of Latin without inflections; also known as Interlingua
coversed sine
The trigonometric function 1 − sin(x). Abbreviation: coversin
hacoversed sine
The trigonometric function equal to half the coversed sine. Abbreviation: hacoversin
haversed sine
The trigonometric function defined as half the versed sine. Abbreviation: haversin
hyperbolic sine
A hyperbolic function that is written in symbol sinh and defined as
injuria sine damno
a legal wrong that causes no actual damage or injury to anyone
nulla poena sine lege
Alternative spelling of nulla pœna sine lege
nulla pœna sine lege
The principle that a person shall receive no punishment unless he has committed an offence as explicitly defined in a law

This is especially pertinent to nulla poena sine lege in its particular reference to punishment.

versed sine
The trigonometric function 1 − cos(x). Abbreviations: versin, vers
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali
(Kanun) Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (Latin, lit. "No crime, no punishment without a previous penal law") is a basic maxim in continental European legal thinking. It was written by Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach as part of the Bavarian Criminal Code in 1813
nulla poena sine lege
(Kanun) The phrase Nulla poena sine lege (Latin: "no penalty without a law") refers to the legal principle that one cannot be punished for doing something that is not prohibited by law. This principle is accepted as just and upheld by the penal codes of constitutional states, including virtually all modern democracies. It is related to the principle called "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali", which means penal law cannot be enacted retroactively
nullum crimen nulla poena sine lege
(Kanun) Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (Latin, No crime (can be committed), no punishment (can be imposed) without (having been prescribed by) a previous penal law) is a basic maxim in continental European legal thinking
arc sine
The inverse of the sine function
causa sine qua non
requisite, necessary condition, vital circumstance (to prove a causal relationship)
coversed sine
of Functions
coversed sine
The versed sine of the complement of an arc or angle
latino sine flexione
Latino without inflectional morphology
sine die
s.d
sines
plural of sine
versed sine
A trigonometric function of an angle equal to one minus the cosine of that angle. Also called versine
Türkisch - Englisch
chest
(Tıp) cine

I went to the cinema with my brother. - Erkek kardeşimle sinemaya gittim.

He lost his cinema ticket. - O, sinema biletini kaybetti.

bosom, breast
bosom
breast
bear

She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties. - O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır,

Tom had no choice but to grin and bear it. - Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu.

sine-i millete dönmek
To go john galt (for a politician or politicians to return to 'normal life' and let things go to hell)
sine iplik
(Botanik, Bitkibilim) clouded thread
sine iplik
(Botanik, Bitkibilim) shadowed thread
sine materia
(Tıp) sine materia
sine-teodolit
(Askeri) cine-theodolite
terkiye/sine almak
1. (for the person in the saddle) to sit (someone) behind (him). 2. to attach or tie (something) to the back of one's saddle
sine
Favoriten