buffer

listen to the pronunciation of buffer
Englisch - Türkisch
tampon

Maalesef, keskin bir tampon bölgeden başka çaremiz yok. - Unfortunately, we have no choices but a certain buffer zone

Büyük Oyun sırasında, Afganistan bir tampon devletti. - During the Great Game, Afghanistan was a buffer state.

tampon,v.tampon vazifesi gör: n.tampon
(Tıp) Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde
(proje yönetimi) yedek zaman aralığı
ara

Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar. - Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists.

(Askeri) baskı tertibatı
(Otomotiv) raspa
cila güderisi
amortisör
(Denizbilim) tamponlayıcı
(Denizbilim) dengeç
geçici bellek
(Bilgisayar) yedek zaman aralığı
bellek boşaltmak
tampon görevi gören kişi ya da şey
(Elektrik, Elektronik) İki elektrik devresinin birbirlerine etkisini en aza indirmek amacıyla aralarına konulan elektrik devresi, tampon devre, tampon kat
cilt yapmada kullanılan bir araç
buffer letter kaynaştırma harfi buffer state tampon devlet
(Nükleer Bilimler) ayırıcı,tampon
aptal/tampon
{f} korumak
buffer beam tampon kirişi
koru
(Askeri) BASKI TERTİBATI, TAMPON: Bir silah ateşlendiği zaman meydana gelen geri tepme (recoil) veya yerine oturma (counterrecoil) kuvvetini emen ve durduran parça veya tertibat
(isim) tampon
arabellek
tampon vazifesi gören herhangi bir şey
arabellek tampon
{f} tampon ile korumak
buffer arm tampon kolu
(Tıp) buffer
(Tıp) tampon madde
(Tıp) tampon sistem
tampon bellek
temizlemek
buffer amplifier
(Bilgisayar,Teknik) yastık yükselteç
buffer base plate
(Otomotiv) tampon alt plakası
buffer beam
tampon traversi
buffer block
(Otomotiv) tampon bloğu
buffer bolt
(Otomotiv) tampon cıvatası
buffer capacity
(Tıp) tamponlama kapasitesi
buffer capacity
(Kimya) tampon kapasitesi
buffer face
(Otomotiv) tampon çarpma yüzü
buffer greenbelt
(Askeri) tampon yeşil kuşak
buffer guide
tampon kovanı yuvası
buffer guide
tampon kovanı
buffer guide base plate
tampon taban plakası
buffer guide flange
tampon kovanı flanşı
buffer head
tampon plakası
buffer height
(Otomotiv) tampon yüksekliği
buffer info
(Bilgisayar) arabellek bilgisi
buffer lost
(Bilgisayar) arabellek kayboldu
buffer memory
(Bilgisayar) arabellek
buffer memory
(Bilgisayar) geçici bellek
buffer occupancy
(Bilgisayar,Teknik) yastık bellek doluluğu
buffer overflow
(Bilgisayar) arabellek taşkını
buffer overflow
(Bilgisayar) arabellek aşımı
buffer overruns
(Bilgisayar) arabellek aşımı
buffer piston
yay yüklü hidrolik piston
buffer plunger retaining pin
kovanlı tampon pemosu
buffer pool
(Bilgisayar,Teknik) ara bellek yeri
buffer question
(Dilbilim) ara soru
buffer register
(Bilgisayar,Teknik) yastık saklayıcı
buffer screw
tampon vida
buffer size
(Bilgisayar) arabellek boyutu
buffer size
(Bilgisayar) arabellek boyu
buffer solutions
tampon çözeltiler
buffer space
(Bilgisayar) ayrılacak arabellek alanı
buffer space
(Bilgisayar) arabellek alanı
buffer stop
tampon
buffer substance
(Biyokimya) tampon madde
buffer tank
tampon tankı
buffer tube
fiber tüp
buffer value
(Tıp) tampon değeri
buffer with rubber spring
lastik sustalı tampon
buffer with volute spring
konik sustalı kovanlı tampon
buffer action
tampon etkisi
buffer arm
tampon kolu
buffer beam
tampon kirişi
buffer memory
tampon bellek
buffer spring
tampon yayı
buffer state
tampon devlet

Büyük Oyun sırasında, Afganistan bir tampon devletti. - During the Great Game, Afghanistan was a buffer state.

buffer stock
ara stok
buffer storage
tampon bellek
buffer storage
yastık bellek
buffer zone
tampon bölge

Maalesef, keskin bir tampon bölgeden başka çaremiz yok. - Unfortunately, we have no choices but a certain buffer zone

buffer battery
tampon batarya
buffer letter
(Dilbilim) kaynaştırma harfi
buffer overrun
(Bilgisayar) Arabellek kapasitesinin aşımı, arabellek taşması
buffer pool
tampon alanı, ara bellek yeri
buffer store
tampon bellek
buffer strip cropping
tampon şerit ekimi
buffer underflow
(Bilgisayar) Arabellek altaşımı (ıng. buffer underrun ve ya buffer underflow): Bilgi işlemde iki cihaz ve ya işlem ile haberleşmede kullanılan arabelleğe, verinin okuma hızından daha düşük bir hızla beslenmesi durumudur. Bu durum, arabellekten okuma yapan program ve ya cihazın arabellek tekrar doldurulurken işlemini durdurmasını gerektirir ve arabelleğe konulan verinin genellikle böyle işlem başlama ve durdurma erişimlerine uygun olmaması nedeniyle istenilmeyen ve bazen çok önemli yan etkilere neden olabilir
buffer underrun
(Bilgisayar) CD yazma sırasında oluşan hafızanın yetersiz olma durumu
buffer underrun
(Bilgisayar) Arabellek altaşımı (ıng. buffer underrun ve ya buffer underflow): Bilgi işlemde iki cihaz ve ya işlem ile haberleşmede kullanılan arabelleğe, verinin okuma hızından daha düşük bir hızla beslenmesi durumudur. Bu durum, arabellekten okuma yapan program ve ya cihazın arabellek tekrar doldurulurken işlemini durdurmasını gerektirir ve arabelleğe konulan verinin genellikle böyle işlem başlama ve durdurma erişimlerine uygun olmaması nedeniyle istenilmeyen ve bazen çok önemli yan etkilere neden olabilir
buffer underrun
(Bilgisayar) Arabellek yetersizliği
buffer amplifier
yastik yukseltec
buffer cache
tampon önbelleği
buffer distance
(Askeri) (NUCLEAR) TAMPON MESAFESİ (NÜKLEER): Emniyet yarı çapına eklendiği zaman, tespit edilmiş tehlike derecesini aşmayan arzu edilir güvenlik derecesini verecek yatay mesafe. Tampon mesafesi, normal olarak, atma hatasının, emniyet bakımından katları ile ifade edilir
buffer memory
ara bellek (bilgisayar)
buffer occupancy
yastik bellek dolulugu
buffer register
yastik saklayici
buffer stock
(Askeri) GÜVENLİK YIĞINI, EMNİYET STOKU
buffer stocks
(Ticaret) tampon mal stokları
buffer zone
(Askeri) tampon bölge C
buffering
(Bilgisayar) ara belleğe alınıyor
buffered
(Bilgisayar) arabelleklenen
buffered
tamponlu
buffering
tampon belleğe alma
buffering
(Tıp) tampona
buffering
(Tarım) tamponluk
buffering
savunmak
flush buffer
tampon belleği temizlemek
output buffer
(Bilgisayar) çıkış yastık belleği
receive buffer
(Bilgisayar) alış arabelleği
receive buffer
(Bilgisayar) alış yastıkbelleği
rubber buffer
lastik tampon
buffering
tamponlama
card punch buffer
kart delici tamponu
double spring buffer
çift yaylı tampon
input output buffer
giriş çıkış tamponu
input/output buffer
giriş / çıkış tamponu
output buffer register
çıktı tampon yazmacı
print buffer
baskı hafızası
screen image buffer
ekran görüntü tamponu
typeahead buffer
hız düzenler tampon hafıza
buffered
tamponlanmış
buffering
(Bilgisayar) Arabelleğe alma, arabelleğe yükleme
frame buffer
çerçeve tampon
process buffer
süreç tamponu
text buffer
metin tampon
buffer zone
ara bölge
buffering
ARABELLEgE ALMA
bytes in buffer
(Bilgisayar) arabellekteki bayt
cable driver modem group buffer
(Askeri) kablo sürücülü modem grup tamponu
cache buffer
Ön Bellek Tamponu
cache buffer
Ön Tampon Bellek
convex buffer
(Otomotiv) bombe tampon
counted buffer
(Bilgisayar) sayılan arabellek
data buffer
Veri arabelleği
elastic buffer
esnek yastik bellek
friction buffer
sürtünme tamponu
friction buffer
friksiyon tamponu
group buffer; Sarin, a nerve agent
(Askeri) grup tamponu; Sarin, bir sinir ajanı
high speed serial data buffer
(Askeri) yüksek hızlı seri veri tamponu
mapped buffer
eşlenmiş arabellek
network buffer
(Bilgisayar,Teknik) ağ tamponu
oil buffer
(Askeri) YAĞ BASKI DÜZENİ: Bazı otomatik silahlarda, özellikle 12,7 mm. lik makinalı tüfeklerde, geri tepme darbesini gidermek ve ateş süratini ayarlamak maksadıyla kullanılan tertibat
output buffer
cikis yastik bellegi
packet buffer
paket yastigi
primary buffer
(Bilgisayar) birincil arabellek
print buffer
baskı tamponu
recall buffer
(Avcılık) geri tepme tampon alanı
receive buffer
alis yastikbellegi
screen buffer
Ekran tamponu
sector buffer
(Bilgisayar) bölüt arabelleği
sound buffer
ses tamponu
synthesizer buffer
birleştirici tampon
transmission buffer
iletim yastigi
transmit buffer
(Bilgisayar) veriş arabelleği
trunk signaling buffer
(Askeri) devre sinyal ara belleği
Englisch - Englisch
A portion of memory set aside to store data, often before it is sent to an external device or as it is received from an external device
To use a buffer or buffers; to isolate or minimize the effects of one thing on another
A solution used to stabilize the pH (acidity) of a liquid
To store data in memory temporarily
Anything used to maintain slack or isolate different objects
A device on trains and carriages designed to cushion the impact between them
The metal barrier to help prevent trains from running off the end of the track
Comparative form of buff: more buff
In international relations, a buffer zone (such as a demilitarized zone) or a buffer state
Someone or something that buffs
A routine or storage medium used to compensate for a difference in rate of flow of data, or time of occurrence of events, when transferring data from one device to another
An isolating circuit, often an amplifier, used to minimize the influence of a driven circuit on the driving circuit
One who polishes with a buff
A substance which is dissolved in the water to boost the alkalinity and/or adjust the pH Buffers may be formulated to adjust the pH to a particular value, or to raise the alkalinity without changing the pH
In spatial information systems, a buffer zone or simply buffer, is a polygon enclosing an area within a specified distance from a point, line or polygon Accordingly, there are point buffers, line buffers and polygon buffers Buffers are useful for proximity analysis, for example, find all primary care facilities within 30 miles of a town center
A temporary storage location for data information being sent or received Usually located between two different devices that have different abilities or speeds for handling the data The buffer acts like a reservoir, capturing the data and then letting it out at speeds the lower river can handle without, hopefully, flooding or overflowing the banks
Storage area used for handling data in transit Buffers are used in internet working to compensate for differences in processing speed between network devices Bursts of data can be stored in buffers until they can be handled by slower processing devices Sometimes referred to as a packet buffer
A pad or cushion forming the end of a fender, which receives the blow; sometimes called buffing apparatus
{i} divider, partition; location in the memory designated for temporary storage (Computers); shock absorber; one that buffs
The buffers on a train or at the end of a railway line are two metal discs on springs that reduce the shock when a train hits them
a power tool used to buff surfaces
A wheel for buffing; a buff
protect from impact; "cushion the blow"
something that lessens or absorbs an impact A buffered drug is commonly a tablet that has been coated with a substance that prevents stomach upset
A substance added to the aquarium water to raise the alkalinity or adjust the pH Several different types of buffering materials are available Some can be used to raise or lower pH, and some can raise alkalinity without affecting pH
An elastic apparatus or fender, for deadening the jar caused by the collision of bodies; as, a buffer at the end of a railroad car
{f} lessen, ease, make less severe; protect, shield; (about aspirin) add an antacid agent; treat with a buffer (Chemistry)
A temporary storage area in memory BULK DUMP: Denotes a series of system-exclusive messages Sometimes, this involves transferring a mass of data, like several choruses of a song that have been stored in memory from the keyboard to the sequencer or vice versa Settings at both ends must be coordinated A keyboard "bulk dumps" to a sequencer as a system exclusive message (Syex) Conversely, a keyboard can receive such data as a system exclusive message
A good-humored, slow-witted fellow; usually said of an elderly man
An area of memory in a device or set aside by a software program for the temporary storage of data during a transfer to cater for differences in speed or capacity between source and destination
On a multitasking system, a certain amount of RAM that is allocated as a temporary holding area so that the CPU can manipulate data before transferring it to a particular device
Temporary storage location Printers have buffer space that allows the computer to send data faster than it can be printed Thus the computer can do another task while the printing continues A computer's RAM can also contain a variety of buffers for temporary information storage Video cards contain buffers so that pictures can be assembled and displayed while the computer is doing something else
A temporary storage place for data, designed to compensate for a difference In transmission speeds or to hold data when there is a difference in timing of events It can be a software program, a storage facility or a hardware device, ensuring the data always has somewhere to go, even if it has to be held up for while in the buffer until it can be transmitted to the destination
(Ticaret) Stock positioned at a processing or usage point to allow for demand or process variations, or to maintain continued operation of a constrained resource
A small storage area in which information is stored temporarily until it is needed Lots of things have buffers; printers frequently have buffers to store the next few lines or pages to print; emacs(a text editor)refers to its copies of the files you are editing as buffers
1 A digital logic circuit inserted between other digital circuits to reduce circuit interaction and/or to provide amplification of a digital signal 2 An intermediate storage circuit used to compensate for a difference in baud rate or, to compensate for different times of occurrence of different events or instructions 3 A circuit for converting input or output voltages for signal level compatibility when transmitting data from one device to another
a cushion-like device that reduces shock due to contact a power tool used to buff surfaces (computer science) a part of RAM used for temporary storage of data that is waiting to be sent to a device; used to compensate for differences in the rate of flow of data between components of a computer system an ionic compound that resists changes in its pH add a buffer (a solution); "buffered saline solution for the eyes
an inclined metal frame at the front of a locomotive to clear the track
a circuit that can be used to isolate one part of the computer from another Buffers often provide extra current capabilities not found in the circuit driving the inputs A buffer can also be used as a temporary storage register
An amount of memory which temporarily stores data to help compensate for differences in the transfer rate of data from one device to another In CD recorders, the buffer helps to prevent buffer underruns Buffer Underrun A buffer underrun occurs when your computer system cannot keep up the steady stream of data required for CD recording The CD recorder has an internal memory buffer to protect against interruptions and slowdowns, but if the interruption is so long that the recorder's buffer is completely emptied, a buffer underrun occurs, writing stops, and most often the recordable CD is ruined See also About Buffer Underruns
An area of memory that's used to hold data enroute to somewhere else For example, a disk buffer holds data as it travels between your computer and the disk drive
A zone of a specified distance around coverage features Both constant- and variable-width buffers can be generated for a set of coverage features based on each feature's attribute values The resulting buffer zones form polygons-areas that are either inside or outside the specified buffer distance from each feature Buffers are useful for proximity analysis (e g , find all stream segments within 300 feet of a proposed logging area)
A buffer is an area in a computer's memory where information can be stored for a short time. Solution usually containing a weak acid and its conjugate weak base, or a salt, of such a composition that the pH is held constant within a certain range. An example is a solution containing acetic acid (CH3COOH) and the acetate ion (CH3COO^-). The pH depends on their relative concentration and can be found with a simple formula involving their ratio. Relatively small additions of acid or base will change the concentration of the two species, but their ratio, and hence the pH, will not change much. Different buffers are useful in different pH ranges; they include phosphoric acid, citric acid, and boric acid, each with their salts. Biological fluids such as blood, tears, and semen have natural buffers to maintain them at the pH required for their proper function. See also law of mass action
If something is buffered, it is protected from harm. The company is buffered by long-term contracts with growers
A section of the computer where data is stored ëat the readyí before being used Buffering allows time for an application to fix differences in bit rates, creating compensatory spaces that allow things to flow with more fluidity in front of you
add a buffer (a solution); "buffered saline solution for the eyes"
The buffer is the basic editing unit; one buffer corresponds to one text being edited You can have several buffers, but at any time you are editing only one, the `current buffer,' though several can be visible when you are using multiple windows (q v ) Most buffers are visiting (q v ) some file See section N Using Multiple Buffers
(1) (n ) A storage device that holds data to be transmitted to another device (2) (n ) A temporary work area or storage area set up within the system memory Buffers are often used by programs, such as editors, that access and alter text or data frequently
an implement consisting of soft material mounted on a block; used for polishing (as in manicuring)
Storage area for data in transit, used to compensate for differences in the processing speed of network devices
Temporary storage used to accommodate differences in speed of data flow when transmitting from one device to another
A data storage medium used to compensate of a difference in rate of data flow or time of occurrence of events when transmitting data from one device to another
A buffer is something that prevents something else from being harmed or that prevents two things from harming each other. Keep savings as a buffer against unexpected cash needs The Prison Service acts as a buffer between the minister and his critics
an ionic compound that resists changes in its pH
a cushion-like device that reduces shock due to contact
(computer science) a part of RAM used for temporary storage of data that is waiting to be sent to a device; used to compensate for differences in the rate of flow of data between components of a computer system
(n ) A temporary storage area in memory Many methods for routing messages between processors use buffers at the source and destination, or at intermediate processors See also packet switching, virtual cut-through and wormhole routing
buff
buffer lass
A young woman employed at a factory cleaning and polishing cutlery
buffer lasses
plural form of buffer lass
buffer overflow
The event when the amount of data sought to be added to a buffer exceeds the size of the buffer; generally resulting in a catastrophic error if this case has not been anticipated
buffer overflows
plural form of buffer overflow
buffer solution
A solution, containing a buffer, that maintains a relatively constant pH
buffer zone
A neutral area, between hostile forces, designed to prevent hostilities
buffer zone
A transitional area between areas of different land use
buffer underflow
(Bilgisayar) In computing, buffer underrun or buffer underflow is a state occurring when a buffer used to communicate between two devices or processes is fed with data at a lower speed than the data is being read from it. This requires the program or device reading from the buffer to pause its processing while the buffer refills. This can cause undesired and sometimes serious side effects because the data being buffered is generally not suited to stop-start access of this kind
buffer underrun
(Bilgisayar) In computing, buffer underrun or buffer underflow is a state occurring when a buffer used to communicate between two devices or processes is fed with data at a lower speed than the data is being read from it. This requires the program or device reading from the buffer to pause its processing while the buffer refills. This can cause undesired and sometimes serious side effects because the data being buffered is generally not suited to stop-start access of this kind
Buffer underrun
(Computers) error that occurs when a stream of data recorded on a CD is slower than the laser burning the CD (due to poor software or limited buffer memory in the CD drive)
buffer area
means that area in a primary enclosure for a swim-with-the-dolphin program that is off-limits to members of the public and that directly abuts the interactive area Business hours means a reasonable number of hours between 7 a m and 7 p m , Monday through Friday, except for legal Federal holidays, each week of the year, during which inspections by APHIS may be made
buffer area
A geographical area outside of the disputed area that separates the two sides from each other, or separates at least one of the sides from the disputed area, or surrounds the disputed area
buffer area
A protected area around a stream or other feature where human use is restricted
buffer area
A parcel or strip of land that is designed and designated to permanently remain vegetated in an undisturbed and natural condition to protect an adjacent aquatic or wetland site from upland impacts, to provide habitat for wildlife and to afford limited public access
buffer brake
brake which lessens the impact when a vehicle is stopping
buffer management
(Ticaret) The set of processes used in the theory of constraints to manage the buffers used to ensure continued operation of the constraint. Activities and materials processing operations are prioritized on the basis of their criticality to maintaining or rebuilding buffer stocks
buffer solution
a solution containing a buffer
buffer solution
substance within a solution which makes the degree of acidity more resistant to change
buffer spring
spring which neutralizes shock
buffer state
A buffer state is a peaceful country situated between two or more larger hostile countries. Turkey and Greece were buffer states against the former Soviet Union. A neutral state lying between two rival or potentially hostile states and serving to prevent conflict between them
buffer state
a small neutral state between two rival powers
buffer state
state that stands in between two enemy countries
buffer stock
A quantity of goods or articles kept in storage to safeguard against unforeseen shortages or demands
buffer stock
A quantity of goods or articles kept in store to safeguard against unforeseen shortages or demands
buffer stock
amount of stored commodities adequate to meet the demand for a certain period of time in case of emergency (e g , low production, late harvest, or calamity) It can be used to stabilize prices of commodities
buffer stock
Reserve commodities held by a government or an international association to ensure adequate supplies and/or stabilize prices
buffer store
type of computer memory for temporary storage (print memory, etc.)
buffer zone
an area separating different trial areas and different triplets There are inner and outer buffer zones; these are explained in Section 4 5 Data on the incidence of TB in cattle in the buffer zones will not be included in the main analysis of the trial
buffer zone
neutral area which acts as a protective barrier separating two conflicting forces An area which acts to minimize the impact of pollutants on the environment or public welfare For example, a buffer zone is established between a compositing facility and neighboring residents to minimize odor problems
buffer zone
the region near the border of a protected area - a transition zone between areas managed for different objectives
buffer zone
A strip of land separating one parcel from another BUILDING PERMIT - A written permission granted by the County Building Department and required prior to beginning the construction of a new building or other improvement (including fences, fence walls, retaining walls and swimming pools)
buffer zone
a specific area around a feature that is isolated for or from further analysis For example, buffer zones are often generated around streams in site assessment studies, so that further analyses will exclude these areas that are often unsuitable for development
buffer zone
As used by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and the U S Environmental Protection Agency (USEPA), an area adjacent to a restricted zone which residents may return to, but where protective measures are recommended to reduce dose or exposure
buffer zone
a barrier between sensitive wildlife habitat and land uses such as agriculture or urban development
buffer zone
A strip of land created to separate and protect one type of land use from another; for example, as a screen of planting or fencing to insulate the surroundings from the noise, smoke, or visual aspects of an industrial zone or junkyard
buffer zone
(see also under heading: Habitat fragmentation through transportation infrastructure)
buffer zone
region set aside as a neutral area, safety area
buffer zone
A strip of land that protects one feature from another feature
buffer zone
A transitional area around a stream, lake, or wetland left in a natural state to protect the waterbody from runoff pollution Development is often restricted in a buffer zone
buffer zone
An area adjacent to a wetland which protects wetland function and minimizes adverse impacts of upland development on wetland function
buffer zone
A strip of land separating one parcel from another
buffer zone
this is the strip of land between the cease-fire lines patrolled by UNFICYP It is 180 kilometers long, comprises 3% of Cyprus' area, varies in width from 5 meters (in Nicosia) to seven kilometers, and contains some of Cyprus' most fertile agricultural land Back to Top C
buffer zone
A neutral area that separates and minimises interactions between zones (eg a vegetated riparian zone can act as a buffer to protect the water quality and streams from adjacent land uses)
buffer zone
An area of land specifically designed to separate one zoning use from another, such as separating a residential neighborhood from an industrial area
buffer zone
a transitional area between 2 areas of different predominant land uses
buffer zone
As it applies to coffee farming, a wide strip of vegetation along a stream to control erosion and runoff Also, land that intercepts pesticide and fertilizer drift from non-organic fields
buffer zone
A strip of land along each side of a drainage feature or other area in which special land and water protection conditions are applied
buffer zone
A buffer zone is an area created to separate opposing forces or groups which belongs to neither of them. A neutral area between hostile or belligerent forces that serves to prevent conflict
buffer zone
A less-intensively-managed and less-disturbed area at the margins of an agroecosystem that protects the adjacent natural system from the potential negative impacts of agricultural activities and management
buffer zone
Land, usually along a road or waterway, managed to lessen visual or environmental impacts of timber harvesting
buffer zone
The buffer zone (or buffer) is a term often substituted for riparian zone or the undisturbed vegetative area between the stream channel and existing land use The term buffer zone describes this area’s ability to trap and hold sediment and utilize nutrients from runoff In addition, the buffer zone protects the stream from temperature extremes (shading) and supplies woody debris and leaf litter to the stream channel for food and necessary substrates
buffer zone
In zoning law, a strip of land separating two different types of zones to make them blend more easily An example would be a park separating a residential zone from a commercial one
buffer zone
A zone extending radially from the critical region
buffer zone
An area of land specifically designed to separate one zoning use from another, such as separating a residential neighbourhood from an industrial area
buffered
Simple past tense and past participle of buffer
buffered
Using a buffer
frame buffer
Alternative spelling of framebuffer
printer buffer
A hardware or software device that stores a print stream until a printer is ready to process it
buffered
Dissolved in a buffer solution
buffered
Data that is collected but not made immediately available Compare to a language translator who listens to a whole statement before repeating what the speaker has said rather than providing a word-by-word tranlsation Example: Streaming media data viewable using a tool like RealMedia Player is buffered
buffered
Adding alkaline substances to materials after removing the acids to protect the product against acid migration in the future
buffered
means that the paper has had calcium carbonate or magnesium bicarbonate added to the paper during manufacture, to inhibit the formation and migration of acids Buffered paper usually has a pH level of 8 5
buffered
A term used in the paper industry indicating that an alkaline filler has been added during the paper-making process, which makes the paper acid-free It also increases the smoothness of the paper surface, improves brightness and opacity, and helps prevent ink from feathering The alkaline reserve in the paper helps absorb any acid found in items mounted on it (such as a birthday card), thereby protecting the photos from possible corruption from the acidic item
buffered
Buffered means adding logic, particularly drivers, to a SIMM or DIMM to increase the output current Buffering is used to overcome signal attenuation due to capacitive loading Modules that are "buffered" usually have small buffer chips mounted on them
buffered
{s} lessened, eased, made less severe; protected, shielded; (about aspirin) containing an antacid agent; treated with a buffer (Chemistry)
buffered
A term used to describe a material to which slightly water-soluble acid or base has been added in order to stabilize the pH In paper this is an alkaline substance, such as calcium carbonate, which is used to reduce the quantity of acids that may build up as a result of the degradation of paper fiber or acid absorption from the environment
buffered
A process of adding alkaline substances to materials to counteract acids that may form in the future The most common buffers used are magnesium carbonate and calcium carbonate
buffered
past of buffer
buffering
it is a procedure of analysis belonging to the topological overlay field It allows to create polygons inside predefined elements With this procedure, for example, non-building areas inside large traffic roads can be determined, or protected zones surrounding military or industrial areas, etc The dimensions, and therefore the radius of the protected areas, can be defined through the attributes of the bufferized elements such as width or traffic intensity for roads (linear elements), power of the emitted signal for aerials (punctual elements), quantity of pollution emitted for industrial areas (areal elements)
buffering
In the context of alkaline papermaking, an acid absorber or alkaline reserve, almost always calcium carbonate
buffering
Amount or act of copying that a system uses to avoid deadlocks A large amount of buffering can adversely affect performance and make MPI applications less portable and predictable
buffering
The process of temporarily storing data in a software program or in RAM, to allow transmission devices to accommodate differences in data transmission rates
buffering
The receiving and storing of data before it is played back A clip's initial buffering is called preroll After this preroll, excessive buffering may stall the presentation
buffering
the method of building buffers to hold data moved to or from I/O devices such as disk drives or modems
buffering
A spatial analysis function that creates an extension zone around a point, line or polygon by locating its boundaries at a user-defined distance from it
buffering
The storing of data in a memory device, allowing the devices to change data rates, perform error checking and error retransmission
buffering
The process of adding carbonate and/or bicarbonate ions to water to reduce acidity and increase pH Buffering systems are often used in recirculation systems , to counter the acidity produced during the nitrification process, and also the acidity caused by the carbon dioxide in the water Systems usually involve using a type of lime which is either dosed into the water once it as been dissolved, used in a pelleted form with the water flowing through it (often in a fluidised bed), or added directly to sumps etc in granular or powdered form The effect of a buffering system used on the farm is that the operator will se a rise in the pH of the water Systems may be manually controlled or automatically controlled by feedback from a pH controller
buffering
Creating supplies of excess resources in case of unpredictable needs
buffering
The ability to withstand an increase in acid deposition, without changing pH
buffering
Similar to caching, buffering is the process by which streaming media that is entering the user’s computer at a faster rate than can be played, is saved as memory without backing up or overloading the Player Byte Eight bits; the fundamental unit of personal computer data
buffering
The term used to describe the addition of an alkaline substance to a material to raise its pH Most often used today when referring to mat and substrate material
buffering
The neutralizing of acids in paper by adding an alkaline substance (usually calcium carbonate or magnesium carbonate) into the paper pulp The buffer acts as a protection from the acid in the paper or from pollution in the environment
buffering
A GIS procedure by which zones of specified radius or width are defined surrounding selected vector features or raster grid cells
buffering
The ability of a substance to reduce shock and cushion against pH fluctuations
buffering
{i} cushion which lessens or absorbs shock; polisher
buffering
A buffer is a polygon that encloses all areas within a set distance of the spatial features Points, lines, and polygons can all have buffers placed around them For example, if a user is interested in all areas within 1km of a church, a buffer would be placed around all the points representing churches This would create a new layer consisting of polygons representing those areas within 1km of a church
buffering
1 A protective material extruded directly on the fiber coating to protect the fiber from the environment (tight buffering) 2 Extruding a tube around the coated fiber to allow isolation of the fiber from stresses on the cable (loose buffered)
buffering
A term that describes a situation which occurs when a streaming media player is saving portions of a streaming media file to local storage for playback Most streaming media players buffer a small percentage of a streaming media presentation before beginning to play it Buffering also may occur in the middle of a presentation, when available bandwidth does not match the presentation's required bandwidth
buffering
A GIS operation in which areas that are within a specified distance of a selected map features are separated from areas that are beyond
buffers
Buffers are defined as University owned property adjacent to residential neighborhoods Buffers may include different elements, such as, benches, walkways/pathways, plantings that provide screening, underground utilities, and other elements that enhance circulation needs and provide the transition from University property to the residential neighborhoods
buffers
Physical barriers that separate farms from land uses that are incompatible with agriculture Buffers help safeguard farms from vandals and trespassers, and protect homeowners from some of the negative impacts of commercial farming Vegetated buffers and topographic barriers reduce the potential for clashes between farmers and their non-farming neighbors Buffers may be required by local zoning ordinances
buffers
Areas of memory used to store data that has been read or is waiting to be sent to an output device 8 7
buffers
plural of buffer
buffers
A storage area, device, or memory area in which date can be placed temporarily
buffers
Designated areas of land around which agricultural activities may be prohibited or subject to restrictions These areas may also be used as Best Management Practices where they are left vegetated to control soil erosion and nutrient pollution One example of a buffer is a strip of woodland left uncleared between a field and a stream to prevent soil from the field from washing into the stream
buffers
A statement in your Config sys file Every Buffer is 528 bytes By using more buffers, the speed of file-actions will increase Buffers use memory Windows 95 uses 23 buffers as standard There is no need to specify this setting in your Config sys file Only some specific programs will need more than these 23 buffers
buffers
substances which act to keep pH levels constant by regulating the concentration of hydrogen ions in solutions
buffers
Memory used to transfer data between clients
buffers
compounds that help keep a solution's acidity or alkalinity constant; proteins often act as buffers
buffers
A mechanism for insulating the organization against changes in the environment (such as long term contracts or inventories) (See 260)
buffers
that polish metal or furniture
buffers
chemical which are able to keep the pH of a solution within a normal range, neither acid nor alkali Salivary buffers are important in reducing the progress of caries by neutralising plaque acids
buffers
Temporary storage location for information being sent or received, either through communications channels or between processors in a computer Buffers play a critical role in maintaining a steady flow of information to an output device such as a video screen
buffers
(Internal) BUFFERS=(number), (read-ahead number) Used in the CONFIG SYS file to set the number of disk buffers (number) that will be available for use during data input Also used to set a value for the number of sectors to be read in advance (read-ahead) during data input operations
buffers
A line in CONFIG SYS that sets up buffers used for disk I/O If a disk cache is used, specify a low number for BUFFERS, like 2 or 3
drum-buffer-rope
(Ticaret) A technique that attempts to manage production flow through the identification of a bottleneck that sets the pace of releasing materials to production (drum), a buffer inventory to ensure continued operation of the bottleneck, and the system to control communications and information flow from the drum to the material release point (rope)
frame buffer
(computer science) a buffer that stores the contents of an image pixel by pixel
frame buffer
(Computers) temporary memory that stores frames of graphic images not currently being displayed on-screen
inventory buffer
(Ticaret) Stock held to prevent a disruption of supply in the face of uncertainty in future demand
keyboard buffer
area of memory which contains input from the keyboard which a program has not yet processed
keyboard buffer
a buffer that keeps track of key strokes until the computer is ready to respond to them
phosphate buffer solution
a solution containing a phosphate buffer
print buffer
a buffer that stores data until the printer is ready
starting buffer
buffer solution at the start of a reaction
Türkisch - Englisch
(Tıp) buffer
buffer
Favoriten