kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi

listen to the pronunciation of kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
Türkisch - Türkisch
ara
kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi

    Silbentrennung

    ki·şi·le·rin ve·ya top·lu·luk·la·rın bir·bi·ri·ne kar·şı o·lan du·ru·mu ve·ya il·gi·si

    Wort des Tages

    exigent
Favoriten