odd

listen to the pronunciation of odd
Englisch - Türkisch
tuhaf

Dün Tom'un bana bakış şekli hakkında bir tuhaflık vardı. - There was something odd about the way Tom looked at me yesterday.

O, o giysilerin içinde tuhaf görünüyor. - She looks odd in those clothes.

acayip

Tom bana en acayip görüntüyü verdi. - Tom gave me the oddest look.

Onu acayip bulmadığını mı demek istiyorsun? - Do you mean you don't find that odd?

garip

Tom'un yüzünde garip bir ifade vardı. - Tom had an odd look on his face.

Adamın davranışı çok garipti. - The man's behavior was very odd.

tek

Bir, üç, beş, yedi ve dokuz tek sayılardır. - One, three, five, seven and nine are odd numbers.

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

{s} sıradışı
Tek sayı

Mary tek sayılardan hoşlanmaz. - Mary does not like odd numbers.

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

antika
eşi yok
ara sıra meydana gelen
tek (sayı)
şaşılası
(sayı) tek
düzensiz
çifti olmayan
arada sırada olan
(sayı) küsur
Tek (sayı, rakam)
{s} garip, tuhaf, acayip, bambaşka
{s} ara sıra olabilen
{s} küsur: ten thousand odd dollars on bin küsur dolar
{s} artan

Leyla'nın giderek artan orandaki garip davranışları onun anne ve babasını çok endişelendiriyordu. - Layla's increasingly odd behavior worried her parents a lot.

{s} tek: odd number tek sayı. odd sock tek çorap
{s} teki olmayan
{s} tek tük
fark

Tom bir şeyin tuhaf olduğunu fark etti. - Tom noticed something was odd.

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

alelacayip
seyrek
küsur

Şair, yirmi küsur yıl burada yaşadı. - The poet lived here some twenty odd years.

garabet
odd number
tek sayı

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

Mary tek sayılardan hoşlanmaz. - Mary does not like odd numbers.

odd jobs
geçici iş
odd footer
(Bilgisayar) tek altbilgi
odd harmonic
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) tek harmonik
odd harmonic
(Bilgisayar) tek katsıklık
odd header
(Bilgisayar) tek üstbilgi
odd lot orders
(Ticaret) küsurat emir
odd lot trader
(Ticaret) lot altı menkul değer taciri
odd money
paranın üstü
odd nuclei
(Kimya) tek çekirdekler
odd number
-nin
odd number
(Biyokimya) tek sayılar

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

Mary tek sayılardan hoşlanmaz. - Mary does not like odd numbers.

odd numbered
tek sayılı
odd numbers
tek sayılar
odd or even?
tek mi çift mi?
odd page
(Bilgisayar) tek numaralı sayfa
odd page footer
(Bilgisayar) tek numaralı sayfa altbilgisi
odd page footer
(Bilgisayar) tek sayfa altbilgisi
odd page header
(Bilgisayar) tek sayfa üstbilgisi
odd pages
(Bilgisayar) tek sayfa
odd permutation
(Matematik) tek permütasyon
odd permutation
(Matematik) tek devşirim
odd pricing
(Ticaret) tek rakamlı fiyatlandırma
odd sock
tek çorap
odd/even
(Bilgisayar) tek/çift
odd’s sphincter
(Tıp) oddi sfinkteri
odd and even
tek ve çift
odd even check
tek çift denetimi
odd fish
tuhaf adam
odd function
tek işlev
odd man out
farklı şey/kimse
odd parity
tekli parite
odd-looking
tuhaf
odd-toed
tek parmaklı
odd come short
garip kısa gelmek
odd copy
tek kopya
odd one
tek tek
odd one out
Bir grup içinde emsallerinden farklı olan şey ya da kişi
odd one out
Diğerlerinin içinde farklı olan şey ya da kişi
odd one out
Çıkıntı
odd sock
Çorap teki
odd thing
tuhaf şey
odd time
sıra dışı zaman
odd to
garip
odd volume
tek ses
odd word out
(Dilbilim) Bir kelime grubunun içinden aykırı olanın bulunmasını gerektiren dil öğrenme oyunu
odd-one-out
garip-bir-out
odd even check
tek-çift denetimi
odd fellow
acayip tip
odd fellow
tuhaf tip
odd fish
tuhaf tip
odd fish
acayip tip
odd function
(Matematik) tek fonksiyon
odd harmonic
tek katsiklik (harmonik)
odd jobs
geçici işler
odd jobs
(deyim) ufak tefek isler
odd jobs
ufak tefek işler
odd looking
garip görünüşlü
odd lot
(Ticaret) teamülden az
odd lot
(Ticaret) alışılmış miktardan az
odd or even
tek mi çift mi oyun
odd or even
tek mi çift mi oyunu
odd page
tek sayfa
odd pages
tek numaralı sayfalar
odd parity
tek eşlem
odd parity check
(Bilgisayar) tek eşlik denetimi
odd parity check
tek eslik denetimi
odds
{i} olasılık

Bu kitap kahramanın aşılmaz olasılıkları fethettiğini görür ve günü kurtarır. - This book sees the protagonist conquer insurmountable odds and save the day.

Olasılıklar benim aleyhimeydi. - The odds were against me.

oddly
acayip şekilde
different odd and even
(Bilgisayar) farklı tek ve çift sayfa
different odd and even pages
(Bilgisayar) farklı tek ve çift sayfalar
find odd
yadırgamak
odd number
-nın
oddly
garip garip
oddly
acayip biçimde
oddly
tuhaf tuhaf
oddly
tuhaf

Tom tuhaf bir şekilde davranıyor. - Tom is behaving oddly.

Bana tuhaf bir şekilde bakıyorsun. - You are looking at me oddly.

odds
(Tıp) olupolmamasılık
odds
(bahiste) ikramiye oranı
odds
(Pisikoloji, Ruhbilim) bahis oranı
seem odd
acayip kaçmak
oddly
garip/tuhaf bir şekilde
oddness
tuhaflık
odds
şans
odds
ihtimaller

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

O, ihtimalleri yendi ve başarılı oldu. - He beat the odds and was successful.

a odd
bir garip
an odd
garip bir
forty odd
kırk kusur
odds
ihtimalli
sound odd
Kulağa garip gelmek
twelve ponds odd
oniki havuzları tuhaf
an odd man out
(deyim) baskalari ile ortak bir yonu olmadigi icin onlara uymayan kimse,herkes biriyle cift olunca tek kalan kisi,fazla kisi
at odd moments
fırsat buldukça
at odd times
fırsat buldukça
at odd times
zaman buldukça
footer odd
(Bilgisayar) altbilgi tek
header odd
(Bilgisayar) üstbilgi tek
highly odd
son derece saçma
it makes no odd
{k} (deyim) fark etmez ,onemi yok
oddly
işin garibi
oddly
garip bir şekilde
oddly
garip bir biçimde

Sen garip bir biçimde davranıyorsun. - You're behaving oddly.

Tom garip bir biçimde davranıyor. - Tom has been behaving oddly.

oddly
tuhaf bir şekilde

Bana tuhaf bir şekilde bakıyorsun. - You are looking at me oddly.

Tom tuhaf bir şekilde davranıyor. - Tom is behaving oddly.

oddness
{i} acayiplik
oddness
teklik/gariplik
oddness
{i} gariplik
odds
at odds araları açık
odds
{i} üstünlük
odds
zayıf tarafa verilen üstünlük
odds
{i} ihtimal

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

O, ihtimalleri yendi ve başarılı oldu. - He beat the odds and was successful.

odds
i., çoğ. ihtimal: The odds are very much in our favor. Başarı ihtimalimiz yüksek. The odds are against us. Başarı ihtimalimiz düşük
odds
odds and ends ufak tefek şeyler
odds
Ionu veya large odds bahis oranında fazla
odds
eşitsizlik
odds
{i} anlaşmazlık

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

O her zaman patronuyla anlaşmazlık içinde. - He is always at odds with his boss.

odds
kırıntılar
odds
{i} fark

Tom ihtimallerin farkındadır. - Tom is well aware of the odds.

odds
bir bahiste konulan paralar arasındaki oran farkı
odds
{i} kavga

Bu iki bölüm bazen birbiriyle kavgalıdır. - Those two departments are sometimes at odds with each other.

odds
{i} avantaj

Avantajlar ondan yana. - The odds are in his favor.

Ona üçe birlik avantaj önerdim. - I offered him odds of 3 to 1.

sixty odd
altmış küsur
the odd man out
(deyim) baskalari ile ortak bir yonu olmadigi icin onlara uymayan kimse,herkes biriyle cift olunca tek kalan kisi,fazla kisi
Englisch - Englisch
Not divisible by two
Casual, irregular

He's only worked odd jobs.

But for the odd exception
Left over, remaining when the rest have been grouped

I'm the odd one out.

Strange, unusual
About, approximately

There were thirty-odd people in the room.

{s} strange; irregular; random; extra
{a} uneven, particular, unaccountable, strande
not easily explained; "it is odd that his name is never mentioned"
not easily explained; "it is odd that his name is never mentioned" not divisible by two an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests" of the remaining member of a pair, of socks e
(Oppositional Defiant Disorder)
Oppositional Defiant Disorder
You use odd before a noun to indicate that you are not mentioning the type, size, or quality of something because it is not important. moving from place to place where she could find the odd bit of work I knew that Alan liked the odd drink. = occasional
Not paired with another, or remaining over after a pairing; without a mate; unmatched; single; as, an odd shoe; an odd glove
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
are odd numbers
(1) of a level, as "one-odd" (at the one-level)
Odd numbers, such as 3 and 17, are those which cannot be divided exactly by the number two. The odd numbers are on the left as you walk up the street There's an odd number of candidates. even
not divisible by two an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests"
of the remaining member of a pair, of socks e
Different from what is usual or common; unusual; singular; peculiar; unique; strange
You use odd after a number to indicate that it is only approximate. He has now appeared in sixty odd films `How long have you lived here?' --- `Twenty odd years.'
You say that two things are odd when they do not belong to the same set or pair. I'm wearing odd socks today by the way. matching
Remaining over; unconnected; detached; fragmentary; hence, occasional; inconsiderable; as, odd jobs; odd minutes; odd trifles
1 of a level, as "one-odd" at the one-level 2 of tricks, six more than the number specified, as "two odd tricks" or eight tricks altogether
If you describe someone or something as odd, you think that they are strange or unusual. He'd always been odd, but not to this extent What an odd coincidence that he should have known your family Something odd began to happen. see also odd-looking = peculiar + oddly odd·ly an oddly shaped hill His own boss was behaving rather oddly
dròl, enpe
Left over after a definite round number has been taken or mentioned; indefinitely, but not greatly, exceeding a specified number; extra
an indefinite quantity more than that specified; "invited 30-odd guests"
{s} leaving a remainder of one when divided by two, not divisible by two (Mathematics)
We say that a function, f, is odd, if it satisfies the equation f(-x) = -f(x) for all values of x This terminology is based on the fact that all odd power functions (e g , x3, x5, x-1, etc ) satisfy this equation
of the remaining member of a pair, of socks e g
The odd man out, the odd woman out, or the odd one out in a particular situation is a person who is different from the other people in it. Azerbaijan has been the odd man out, the one republic not to hold democratic elections Mark and Rick were the odd ones out in claiming to like this cherry beer. see also odds, odds and ends. Variant of Od
when divided by two, has a remainder of one -- "With practice it becomes easy to determine if a number is even or odd " (69)
tests whether its argument, which must be an integer, is odd
Not divisible by 2 without a remainder; not capable of being evenly paired, one unit with another; as, 1, 3, 7, 9, 11, etc
beyond or deviating from the usual or expected; "a curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang"; "they have some funny ideas about war"; "had an odd name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something definitely queer about this town"; "what a rum fellow"; "singular behavior"
odd and curious
On the Isle of Man, the common or general man

The odd and curious is born good and pure. The society corrupts.

odd and curious
A way to designate special coins, namely coins that are both odd and imperfect or seriously damaged
odd duck
An unusual person, especially an individual with an idiosyncratic personality or peculiar behavioral characteristics

Is O'Toole—skinny, tottering, eccentric in everything from costume to line-readings—wonderful in this role? Indeed he is. Always more of an odd duck than a leading man, age (he's 74) has given him license to play his essential weirdness.

odd function
Any function whose value changes sign if the dependent variable changes sign i.e. f(-x) = -f(x)
odd functions
plural form of odd function
odd job
Temporary employment or a task of an incidental, unspecialized nature

He moved all over the States, without a cent, picking up any odd job he could get.

odd jobs
plural form of odd job
odd lot
A block of shares of stock that is not a multiple of some number, usually 100
odd lot
A set of leftover goods, of a quantity less than an evenly divisible shippable unit, often sold at reduced price

Everard liked to shop at the stores specializing in odd lots down by the docks, as he was a cheapskate.

odd man out
Alternative form of odd one out
odd men out
plural form of odd man out
odd one out
A visual puzzle where the guesser has to choose which word/picture/symbol etc. does not fit with the others
odd one out
Something or someone in a group that is different or exceptional, that does not fit
odd-jobber
One who performs odd jobs; a handyperson
odd-pinnate
pinnate with a single leaflets at the apex
odd man out
Someone regarded as eccentric or crazy and standing out from a group(synonym) kook, odd fellow, odd fish, queer bird, queer duck
odd trick
(Oyunlar) Each trick in excess of six won by declarer's side at bridge
odd word out
(Dilbilim) A language learning game in which the player chooses the word whose meaning doesn't go with the other words in its group
odd-one-out
A person or thing differing in some way from the other members of a group or set
Odd Fellow
A member of the Independent Order of Odd Fellows, a fraternal and benevolent secret society
odd and even
divisible by 2 and not divisible by 2 (about numbers)
odd bod
{i} (Slang) one who is strange or peculiar, eccentric person
odd fellow
kook: someone regarded as eccentric or crazy and standing out from a group
odd fellow
A member of a secret order, or fraternity, styled the Independent Order of Odd Fellows, established for mutual aid and social enjoyment
odd fish
strange person, weird person
odd jobs
occasional jobs, casual and varied jobs
odd jobs
small jobs of different types
odd man out
One who, because of strangeness of behavior or belief, stands alone in or out from a group
odd moments
irregular times
odd number
A whole number that cannot be evenly divided by 2
odd number
A whole number that is not divisible by 2
odd number
number which leaves a remainder of one when divided by two
odd numbers
numbers which leave a remainder of one when divided by two; single leftover issues of a publication
odd parity
protocol for error checking which checks if the total of every unit of information is even or odd
odd shoe
single shoe without its mate
odd volumes
various individual editions of a publication
odd-job
odd-job(a): not regular or skilled; "found only odd-job employment"
odd-job man
An odd-job man is a man who is paid to do various jobs such as cleaning or repairing things, usually in someone's home. a man who does various jobs in people's houses or gardens
odd-job(a)
not regular or skilled; "found only odd-job employment
odd-leg caliper
caliper having the points on its legs both curve in the same direction
odd-looking
If you describe someone or something as odd-looking, you think that they look strange or unusual. They were an odd-looking couple
odd-pinnate
a leaf shape; pinnate with a single leaflet at the apex
odd-pinnate leaf
pinnate with a single leaflet at the apex
odd-toed ungulate
placental mammals having hooves with an odd number of toes on each foot
oddness
The state or quality of being odd
oddness
The result or product of being odd
odds
The odds in favor of an event is the ratio of the probability that the event occurs to the probability that the event does not occur For example, suppose an experiment can result in any of n possible outcomes, all equally likely, and that k of the outcomes result in a "win" and n-k result in a "loss " Then the chance of winning is k/n; the chance of not winning is (n-k)/n; and the odds in favor of winning are (k/n)/((n-k)/n) = k/(n-k), which is the number of favorable outcomes divided by the number of unfavorable outcomes Note that odds are not synonymous with probability, but the two can be converted back and forth If the odds in favor of an event are q, then the probability of the event is q/(1+q) If the probability of an event is p, the odds in favor of the event are p/(1-p) and the odds against the event are (1-p)/p
odds
In betting, a ratio that expresses the probable outcome of an event For example, the odds on a particular team may be two to one to win a specific game This means that the bettor must risk one dollar for a chance to win two
oddly
{a} unevenly, particularly, strangely
oddness
{n} an odd state, particularity, strangeness
odds
{n} more than even number or wager
the odd one
One of a few remaining, few and far between. "- Do you ever see any buffalo?" - "- Oh, the odd one."
the odd one out
(ALSO the odd man out) A person or thing that is different from or kept apart from others that form a group or set: "Guess which number of the following sequence is the odd one out.", "She was always the odd one out at school - she didn't have many friends."
forty odd
slightly more than forty
odder
comparative of odd
oddest
superlative of odd
oddly
strangely, queerly; in an odd manner
oddly
You use oddly to indicate that what you are saying is true, but that it is not what you expected. He said no and seemed oddly reluctant to talk about it Oddly, Emma says she never considered her face was attractive see also odd = strangely
oddly
In a peculiar manner; strangely; queerly; curiously
oddly
in a manner differing from the usual or expected; "had a curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
oddly
In an odd manner; unevenly
oddly
In a manner measured by an odd number
oddly
in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"; "he acted kind of funny"
oddly
In an odd manner; unevently
oddness
eccentricity that is not easily explained
oddness
The state of being odd (in all senses)
oddness
The state of being odd, or not even
oddness
Singularity; strangeness; eccentricity; irregularity; uncouthness; as, the oddness of dress or shape; the oddness of an event
oddness
{i} quality of being odd; unusualness; eccentricity
odds
If something happens against all odds, it happens or succeeds although it seemed impossible or very unlikely. Some women do manage to achieve business success against all odds
odds
The probability of making a hand vs the probability of not making a hand
odds
the ratio by which one better's wager is greater than that of another; "he offered odds of two to one"
odds
= The probable frequency of incidence of a given occurrence in a statistical sample It is expressed as a ratio to the probable number of nonoccurrences or as a decimal fraction of the total occurrences For example, a probability of 25 equals odds of three to one against A probability of 75 equals odds of three to one for See also Probability, Law of Large Numbers, and Degree of Risk
odds
If you say that the odds are in someone's favour, you mean that they are likely to succeed in what they are doing. His troops will only engage in a ground battle when all the odds are in their favour
odds
Odds are a way of expressing a probability as the ratio of the number of things that you are not looking for to the number of things that you are looking for So the odds against flipping a coin and it coming up heads are 1: 1 = 1(even odds), because there are 2 sides of the coin and you are looking for only one of them Now here is a problem for you: What are the odds of selecting a club out of a deck of cards?
odds
the ratio of the probabilities of an event happening to that of it not happening
odds
for a dichotomous variable they are equal to the probability of membership in the target group divided by the probability of membership in the other group
odds
the probability of a specified outcome
odds
If someone is at odds with someone else, or if two people are at odds, they are disagreeing or quarrelling with each other. He was at odds with his Prime Minister An adviser said there was no reason why the two countries should remain at odds
odds
A ratio of two probabilities, usually the probability of making a hand to the probability of not making the hand Thus if you have a 25% chance of making a hand, the odds are 3 to 1 against your making it In poker, this is especially important in considering pot odds
odds
a proportion in which the numerator contains the number of times an event occurs and the denominator includes the number of times the event does not occur
odds
the ratio of winnings to stake in betting situations
odds
If you say that the odds are against something or someone, you mean that they are unlikely to succeed. He reckoned the odds are against the scheme going ahead
odds
Difference in favor of one and against another; excess of one of two things or numbers over the other; inequality; advantage; superiority; hence, excess of chances; probability
odds
are a ratio of events to non-events If the event rate for a disease is 0 1 (10 per cent), its nonevent rate is 0 9 and therefore its odds are 1: 9, or 0 111 Note that this is not the same expression as the inverse of event rate
odds
The ratio of the probability (p) that an event occurs to the probability (1-p) that it does not Odds = p/(1-p) In a contingency table it is the ratio of the number of successes to the number of failures (As distinguished from a probability, which is the ratio of the number of success to the total number of events )
odds
By long odds By a great difference; as, “He is the best man by long odds ” A phrase used by betting men In horse-racing, odds are offered in bets on favourite horses; so, in the Cambridge and Oxford races, long odds are laid on the boat which is expected to win That makes no odds No difference; never mind; that is no excuse An application of the betting phrase
odds
The returns on money bet on a game, based on the likely outcome of the game as determined by an Oddsmaker (see below)
odds
'Odds' are listed to inform you of the chances you have of winning any particular game
odds
A ratio of the number of people incurring an event to the number of people who have non-events
odds
The mathematical probability of an outcome Expressed as a ratio
odds
In betting, odds are expressions with numbers such as `10 to 1' and `7 to 2' that show how likely something is thought to be, for example how likely a particular horse is to lose or win a race. Gavin Jones, who put £25 on Eugene, at odds of 50 to 1, has won £1,250
odds
To shorten the odds on something happening means to make it more likely to happen. To lengthen the odds means to make it less likely to happen. You can also say that the odds shorten or lengthen. His reception there shortened the odds that he might be the next Tory leader
odds
are ratios of events to non-events If the event rate for a disease is 0 1 (10 per cent), its nonevent rate is 0 9 and therefore its odds are 1: 9, or 0 111 Note that this is not the same expression as the inverse of event rate
odds
A rate on each horse predicting how whether the horse should win or not
odds
Quarrel; dispute; debate; strife; chiefly in the phrase at odds
odds
chessplayers
odds
{i} chances; probability; advantage
odds
The probable frequency of incidence of a given occurrence in a statistical sample It is expressed as a ratio to the probable number of nonoccurrences or as a decimal fraction of the total occurrences For example, a probability of 25 equals odds of three to one against A probability of 75 equals odds of three to one for See also Probability, Law of Large Numbers, and Degree of Risk (G)
odds
the ratio by which one better's wager is greater than that of another; "he offered odds of two to one
odds
The odds of an event occuring is the ratio of the probability of that event occurring to the probability of the event not occuring Note that this is significantly different from just the probability of the event occurring For example, the probability of rolling a six on one fair die is 1/6, however, the odds of rolling a six is 1: 5
odds
You refer to how likely something is to happen as the odds that it will happen. What are the odds of finding a parking space right outside the door? The odds are that you are going to fail. see also odds-on
odds
The ratio/likelihood of an event in probability happening The odds of flipping a coin and having it land on heads has a 1-2 chance
odds
"A ratio obtained either from the number of ways the events can occur and could fail to occur, or from the probabilities of the complementary events" (Gerver, Sgrui, Carter, Hansen, Molina, & Westegaard, 1997)
odds
The ratio or probability of an event occurring in the game of craps See Tables of Odds for odds on all bets
odd
Favoriten