get along

listen to the pronunciation of get along
Englisch - Türkisch
birbiriyle geçinmek
ayrılıp gitmek
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Tom'la iyi geçinmek zor. - It's hard to get along with Tom.

uyuşmak
gelişmek
anlaşabilmek
olmak (belirli bir şekilde)
geçinip gitmek
üstesinden gelmek
ayrılmak
gitmek
ilerlemek
with (bir işle) meşgul olmak
yaşlanmak
gitmek: "We'd better be getting along. - Gitmeliyiz."
idare etmek, yapmak; ile arası ... olmak: "How will he get along over there? - Orada nasıl yapacak?"; "He'll get along fine. - İyi olacak./Becerir o."; "How's she getting along in French? - Fransızcayla arası nasıl?"
birbiriyle iyi geçinmek
(saat/zaman) ilerlemek; towards (belirli bir zaman) yaklaşmak; towards (saat) (belirli bir saate) gelmek/yaklaşmak
(on) (ile) idare etmek, geçinmek
yeterli olmak
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

(deyim) ilerlemek,becermek,başarmak
devam etmek
geçinmek

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

yetmek
(deyim) anlaşmak, uyum saglamak
(deyim) (Deyimler) [kd] gitmek,ayrılmak
ilerlemek (zaman/yaş)
geçinmek (birbiriyle)
idare etmek
get along with
iyi geçinmek

Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım. - I should've tried harder to get along with everyone in the class.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

get along with
iyi anlaşmak
get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get along with
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get along with
ile anlaşmak
get along with
uyuşmak
get along together
barınmak
get along well with each other
yıldızları barışmak
get along with
iyi anlaşmak (birisiyle)
get along with
birisiyle geçinmek
get along with
(Dilbilim) ile uzlaşmak
get along with you!
yok devenin nalı
get along with
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

get along in years
iyice yaşlanmak
get along in/on in/up in years
k. dili yaşlanmak
get along together
bir arada uyumlu yaşamak
get along well with
ileri ile iyi olsun
get along well with sb.
boyunca iyi sb ile olsun
get along with
anlaşmak, iyi ilişkide olmak
get along with so.
birlikte öyle olsun
get along with you!
hadi canım!
get along in/on in/up
{k} yaşlanmak
get along well (with)
iyi anlaşmak
get along with you
amma da yaptın
get along/on
(zaman/yaş) ilerlemek
get along/on
(belirli bir şekilde) olmak, gitmek: I'm getting along just
get along with
biriyle iyi geçinmek
never get along with
asla anlaşamamak
never get along with
hiç anlaşamamak
never get along with
yıldızı barışmamak
not get along with
anlaşamamak
not to get along together
ikisi bir kazanda kaynamamak
Englisch - Englisch
To survive; to do well enough

She didn’t have a lot of money, but she had enough to get along.

to be together or coexist well, without arguments or trouble

She never did get along with her brother.

Get along means the same as get by. You can't get along without water = manage, survive
manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way"
have smooth relations; "My boss and I get along very well"
If you get along with someone, you have a friendly relationship with them. You can also say that two people get along. It's impossible to get along with him They seemed to be getting along fine. = get on
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
get along with
have smooth relations; "My boss and I get along very well
get along with
have smooth relations; "My boss and I get along very well"
get along with
manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward
get along
Favoriten