get out

listen to the pronunciation of get out
Englisch - Türkisch
çıkmak

Tom öğleden sonra sadece evden çıkmak zorunda olduğuna karar verdi. - In the early afternoon, Tom decided that he just had to get out of the house.

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

defol

Hepiniz buradan defolun! - Get out of here, all of you!

Seni iğrenç canavar, buradan defol! - You filthy beast, get out of here!

açığa çıkmak
(haber vb) duyulmak
(sorun) çözmek
gitmek

Sadece buradan gitmek zorundayım. - I just have to get out of here.

Bu şehirden gitmek istiyorum. - I want to get out of this town.

ağızdan dökülmek
(haber vb) yayılmak
çıkarmak
(söz vb) çıkmak
(haber vb) dışarı sızmak
çözümü bulmak
doğru sonuca ulaşmak
duyulmak
sakınmak
kaçınmak
yayımlamak
ağızdan çıkmak
yayılmak
ayrılmak
kaçırmak
çık

Sen hapishaneden çıkıncaya kadar o evlenmiş olacak. - By the time you get out of prison, she'll have been married.

Yolda bir araba olduğu için garajımdan çıkamadım. - I couldn't get out of my garage because there was a car in the way.

kaçmak
çek git
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak 2- (sır) sızmak , anlaşılmak
(deyim) yayimlamak satisa cikarmak
(deyim) kutuphaneden odunc almak. get out of sth. yapmaktan kurtulmak. get a rise out of someone [kd] birinin zayıf noktasına bastırıp kışkırtarak kızdırmak
(deyim) ortaya cikmak,sizmak. get sth. out
(deyim) ayrilmak,kacmak
(deyim) soyleyebilmek
(deyim) [kd] disari cikip eglenmek
(deyim) cikarmak
defolun
dolsun
get out of
(Fiili Deyim ) -den dışarı çıkmak
get out of bed
Yataktan kalkmak, uyanmak
get out scot-free
(Ev ile ilgili) Bir bedel veya ceza ödemeden kurtulmak, paçayı sıyırmak
get out of
kaçınmak
get out of
sorumluluktan kaçmak
get out (the car)
arabadan inmek
get out of
(bir yerden) çıkmak
get out of
bulaşmamak
get out of
sızıntı yapmak
get out of
dışarı çıkartmak
get out of
-den çıkartmak
get out of
uzak durmak
get out of
-den elde etmek
get out of
arabadan inmek

Leyla arabadan inmek istedi. - Layla wanted to get out of the car.

Tom arabadan inmek istiyordu. - Tom wanted to get out of the car.

get out of
ağzından laf almak
get out of
dışarı sızmak
get out of
sıyrılmak
get out of
bir şeyi elde etmek
get out of
sakınmak
get out of
-den yararlanmak
get out of
birine boyun eğdirmek
get out of
inmek

Tom arabadan inmek istiyordu. - Tom wanted to get out of the car.

Metrodan inmek için uğraştım. - I struggled to get out of the subway.

get out of
kaçak yapmak
get out of
uzaklaşıp kurtulmak
get out of a scrape
beladan kurtulmak
get out of a scrape
yakayı kurtarmak
get out of a tight spot
vartayı atlatmak
get out of condition
hamlamak
get out of condition
hamlaşmak
get out of control
gemi azıya almak
get out of control
azıtmak
get out of hand
çığırından çıkmak
get out of hand
şirazesinden çıkmak
get out of hand
idare edilememek
get out of practice
hamlaşmak
get out of the way
savulmak
get out of the way
kenara çekilmek
get out of
elde etmek
get out of
vazgeçebilmek
get out of
kaç

Dün saat kaçta yataktan çıktın? - What time did you get out of bed yesterday?

Kaç Tom. Çık buradan! - Run, Tom. Get out of here!

get out of a scrape
yakasını kurtarmak
get out of debt
borçtan kurtulmak
get out of hand
çapraşık hale gelmek
get out of one's depth
derin suya girmek
get out of one's depth
başından büyük işe girişmek
get out of sight
ortadan kaybolmak
get out of the wrong side of the bed
sol tarafından kalkmak
get out alive
canlı çıkmak
get out bed the wrong way
yanlış yol yatak olsun
get out of here!, get lost!
burdan!, kayıp olsun!
get out of line
çizginin dışına çıkmak
get out of my face
Yüzümü olsun
get out of my life
Hayatımdan olsun
get out of so.'s depth
out of öyle olsun. 's derinliği
get out of so.'s ken
out of öyle olsun. 'ken s
get out of the road
Çekilin yoldan almak
get out of the way
Yoldan çekilmek, yolu açmak, yol vermek
get out of the way!
yolumdan olsun!
get out of touch
iletişimi kopmak
get out so.'s rag
dışarı öyle. 'paçavra s
get out a balance
bilanço çıkarmak
get out a plan
(Sanat) plana geçirmek
get out af the bed on the wrong side
ters tarafından kalkmak
get out af the bed on the wrong side
aksiliği üstünde olmak
get out of
bırakabilmek
get out of
kazanmak
get out of
sağlamak
get out of
kurtulmak

Bir defa kötü bir alışkanlığı başlayınca, ondan kurtulmak zor olabilir. - Once you've got into a bad habit, it can be difficult to get out of it.

Kendimi sıkıntı içinde bulduğumda o konudan kurtulmak için bir çıkış yolu bulmaya çalışırım. - When I find myself in trouble, I try to find a way to get out of it.

get out of battle
savaştan çıkmak
get out of control
kontrolden çıkmak
get out of control
kontrolü dışına çıkmak
get out of date
çağın gerisinde kalmak
get out of date
çağ dışı kalmak
get out of date
zamanın gerisinde kalmak
get out of difficulties
düzlüğe çıkmak
get out of earshot
ses eriminin dışında kalmak
get out of earshot
duyulmayacak kadar uzaklaşmak
get out of earshot
duymayacak kadar uzaklaşmak
get out of focus
netliğini yitirmek
get out of focus
bulanıklaştırmak
get out of hand
bozulmak
get out of hand
yoldan çıkmak
get out of here
hadi be
get out of here
hadi ordan
get out of jail
cezaevinden çıkmak
get out of jail
hapisten çıkmak
get out of line
hatalı davranmak
get out of line
yanlış davranmak
get out of my sight
gözüme görünme
get out of my sight
defol
get out of my sight
gözüm görmesin seni
get out of one's control
kontrolünden çıkmak
get out of one's depth
yüzemeyeceği kadar açılmak
get out of one's depth
boyunu aşacak kadar açılmak
get out of one's hand
kontrolünden çıkmak
get out of one's head
beyninden kazımak
get out of one's head
akıldan çıkarmak
get out of one's mind
akıldan çıkarmak
get out of one's mind
beyninden kazımak
get out of one's way
yolunu kapatmamak
get out of one's way
(birinin) yolundan çekilmek
get out of one's way
yolunun üzerinde durmamak
get out of order
bozulmak
get out of prison
cezaevinden çıkmak
get out of prison
hapisten çıkmak
get out of range
menzil dışına çıkmak
get out of range
erim dışına çıkmak
get out of shower
duştan çıkmak
get out of somebody's sight
gözünün önünden çekilmek
get out of the bed
yataktan kalkmak
get out of the car
araçtan inmek
get out of the way!
savulun!
get out the car
araçtan inmek
get out the game
oyundan çıkmak
get the most out of something
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
get a kick out of
-den zevk almak
get a small job out of the way
aradan çıkarmak
get chewed up and spit out
(deyim) kullanılmak
get scared out of one's wits
üç buçuk atmak
get something out
yayımlamak
get one's rag out
kafasının tası atmak
get sth out in the open
bir şeyi açığa çıkarmak
get a bang out of
(deyim) -e bayılmak, -e bitmek, -den zevk almak
get a kick out
tekme çıkmak
get a kick out of
(deyim) -den zevk almak, -den hoşlanmak, -in tadını çıkarmak
get a kick out of
(deyim) -e bayılmak, -e bitmek, -den zevk almak
get a kick out of sth
-den çok zevk almak
get a rise out of
(deyim) Birinin bamteline basıp çileden çıkarmak
get a rise out of s.o
k. dili birinin bamteline dokunup ağzını açtırmak
get a rise out of so.
dışarı öyle bir artış olsun
get it out of your head
kafandan o olsun
get kick out
tekmeyi olsun
get kicked out
(deyim) Dışarı atılmak
get money out of the bank
bankadan para çekmek
get one out of the way
Yoldan biri olsun
get s.o. out of the way
1. birini kenara çekmek. 2. birini devredışı etmek, etkisiz hale getirmek
get s.t. out of one´s system
1. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. 2. (biri) çok arzuladığı bir şeyi arzulamaz olmak; bir şeyden hevesini almak
get s.t. out of the way
1. bir şeyi kenara çekmek. 2. bir şeyi bitirmek
get so. out of the goove
olsun o kadar. dışarı goove
get someone out of one's mind
(deyim) Birini aklından çıkarmak, unutmak
get something out of one's mind
(deyim) Bir şeyi aklından çıkarmak, unutmak
get something out of something
dışında bir şey bir şey olsun
get the fuck out
(Argo) Defol git! Şıktır git!
get the fuck out of here
(Argo) Defol git! Şıktır git!
get the fuck out of here
(Argo) Şıktır git buradan! Git belanı başka yerde bul! Defol!
get the hell out of
den cık git! ...den defol!
get the lead out
(deyim) Daha hızlı hareket etmek, çabuk olmak

Mac and I run together, but he runs much faster than I do.He's always telling me to get the lead out.

get the wax out of your ears
(deyim) Aç kulaklarını da iyi dinle!
get the word out
(deyim) Haber ulaştırmak, haberi yaymak
get/put s.o./s.t. out of one´s mind
birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak
get/stay out of my sight
/ Gözümün önünden kalmak olsun
go away, go away!, get out of here!
bitti artık gitme!, buradan olsun!
i cant get out of my head
Seni aklımdan/kafamdan çıkaramıyorum
out to get
çıkmak

Tom yiyecek bir şey almak için dışarıya çıkmak istedi. - Tom wanted to go out to get something to eat.

Tom yiyecek bir şey almak için dışarı çıkmak istiyor. - Tom wants to go out to get something to eat.

to get out of work
işsiz bırakmak
am i allowed to get out of bed
yataktan çıkabilir miyim
can you get this stain out
bu lekeyi çıkartabilir misiniz
get a ball out of smth
eğlenmek (ile)
get a ball out of smth
büyük zevk almak
get a bang out of
{k} -e bayılmak, -e bitmek
get a charge out of
aşırı heyecanlanmak
get a rise out
(deyim) get a rise out of someone [kd] birinin zayıf noktasına bastırıp kışkırtarak kızdırmak
get a rise out of s.o
{k} dalga geçerek birini kızdırmak
get blood out of a stone
(deyim) deveye hendek atlatmak
get blood out of a stone
(deyim) gerçekleşmesi çok zor olmak
get blood out of a stone
(deyim) taştan kan çıkarmak
get locked out
kapıda kalmak
get no change out of smb
hiç yardım görmemek
get no change out of smb
hiç faydası dokunmamak
get one's finger out
(deyim) şevkle çalışmaya başlamak
get pissed out of one's mind
çok içip sarhoş olmak
get pissed out of one's mind
zil zurna sarhoş olmak
get s.t. out of one's
bir şeyi bitirmek
get s.t. out of one's
(birinin) vücudu bir şeyi atmak: You'll get this poison out of your system in twenty-four hours. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri get s.t. out of the way
get s.t. out of one's
bir şeyi kenara çekmek
get scared out of one's mind
(Argo) korkudan altına etmek
get smb. out of a jam
kurtarmak
get smb. out of a jam
sıkıntıdan kurtarmak
get smb.'s shirt out
tepesini attırmak
get smb.'s shirt out
çok kızdırmak
get smb.'s shirt out
sinirlendirmek
get someone out of the way
birini kenara çekmek
get someone out of the way
birini devredışı etmek
get something out in the open
(deyim) bir şeyi açığa çıkarmak
get something out of the way
bir şeyi kenara çekmek
get ten out of ten
on üzerinden on almak
Englisch - Englisch
To take somthing from its container
To say something with difficulty

He could hardly get the words out for the tears.

To clean something. To eliminate dirt or stains

This detergent will get most household stains out.

To leave or escape

In case of fire, get out by the nearest exit.

To publish something, or make a product available

The organization has just gotten their newsletter out.

To help someone leave

We must get the children out first.

To spend free time out of the house

You work too hard. You should get out more.

Indicating incredulity
To become known

Somehow the secret got out.

Used in the imperative to express disgust when another person has said or done something the speaker disapproves of (especially a bad joke)

Get out. Just get out.

To leave a vehicle such as a car. (But not public transport)

I'll get out at the end of the road and walk from there.

If you get out, you go to places and meet people, usually in order to have a more enjoyable life. Get out and enjoy yourself, make new friends. = go out
If news or information gets out, it becomes known. If word got out now, a scandal could be disastrous Once the news gets out that Armenia is in a very critical situation, I think the world will respond
express with difficulty; "I managed to get out a few words"
express with difficulty; "I managed to get out a few words
Used in the context of general equities Sell interest ("We could get out big size in Humana" )
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
If you get out of an organization or a commitment, you withdraw from it. I wanted to get out of the group, but they wouldn't let me Getting out of the contract would be no problem
escape potentially unpleasant consequences; get away with a forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't get out from under these responsibilities"
Used in the context of general equities Sell interest ("We could get out big size in Humana ")
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire"
If you get out, you leave a place because you want to escape from it, or because you are made to leave it. They probably wanted to get out of the country I told him to leave and get out
take out of a container or enclosed space; "Get out your best dress--we are going to a party!"
be released or become known; of news; "News of her death broke in the morning"
exit, leave, go outside
get out at Haymarket
To practise coitus interruptus, the withdrawal method of contraception
get out of
To leave, exit, or become free of

I can't get out of this notion that she may have known all along.

get out of
To circumvent some obligation entirely

Is there any way I can get out of Saturdays?.

get out of Dodge
To leave; in particular to leave a difficult or dangerous environment with all possible haste

When Jasper surfaced, Skiles though to himself, Woody will come through. He'll find the way. He always gets us out of predicaments like this. Now that he's back it's just a matter or gearing up, getting in the water and getting the hell out of Dodge.

get out of bed on the wrong side
To start the day in a bad mood for no apparent reason

Our CO must have gotten out of bed on the wrong side, for he gave the whole company hell for their poor morale, dirty barracks, etc.

get out of here
Command for someone to leave immediately
get out of here
An exclamation of disbelief
get out of here
To leave or exit a place

If you're smart, don't sign the employment contract and get out of here while you still can.

get out of there
A demand that one cease taking or meddling with certain belongings
get out of there
To leave or exit that place

I don't trust you with those loony frat boys. You should get out of there.

get out of there
An alarmed notification of danger within a place
get out while the getting's good
To leave at an opportune time or before adverse conditions appear
get out while the getting's good
To sell all or part of one's holdings in stocks, real estate, a business, etc. while conditions are good, particularly in anticipation of a drop in prices
get out scot-free
Go unpunished; to be acquitted of a crime. (This scot is an old word meaning "tax" or "tax burden.")
get out of something
(deyim) Give up or stop a habit or a regular activity

1. I must get out of the habit of finishing off people's sentences for them. 2 If you get out of a routine, it's very hard to get back into it.

get out of
If you get out of doing something that you do not want to do, you succeed in avoiding doing it. It's amazing what people will do to get out of paying taxes
get out of here
(Slang) you are lying (expression of disbelief); get out of my sight!
get out of my face!
go away!, be gone!, get out of here!, get out of my sight
get out of my sight!
go away!, be gone!, get out of here!, get out of my face!
get out on bail
be released from prison prior to a hearing in return for financial collateral
get out!
go away! get lost!
as all get-out
Extremely; to a superlative degree; very much

It may not seem like much, but it'll work as hard as all get-out.

get a kick out of
To be delighted by; to be amused by

I really got a kick out of the clowns' juggling act.

get a rise out of
To obtain a reaction from someone, especially one of annoyance

Ahmadinejad is no simpleton. . . . His Holocaust denial is a flagrant ploy—the easiest way to get a rise out of the Jewish community.

get bent out of shape
To take offense; to become angry, agitated or upset

They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it.

get one's claws out
To prepare to attack or retaliate

That cat will always get its claws out when it sees a mouse.

get one's finger out
To free one's finger
get one's finger out
To proceed with the matter in hand
get the lead out
to go faster; to hurry up
get-out clause
An escape clause
if you can't take the heat, get out of the kitchen
If you cannot handle the pressure, you should not be in a position where you have to deal with it
out to get someone
deliberately causing another person problems

The supervisor keeps telling me off. He’s out to get me.

get a kick out of
be amused by, be entertained by, enjoy
get your finger out
start working hard
get a bang out of
(deyim) Derive excitement or pleasure from
get a kick out of
(deyim) Derive excitement or pleasure from
get a kick out of
(deyim) Enjoy
get a rise out of
(deyim) Provoke an angry or irritated response from
get bent out of shape
(deyim) Become very angry or upset

It's ok, don't worry about returning the books. I don't get bent out of shape about things like that.

get something out of something
(deyim) Benefit from
get the fuck out of here
(Argo) When you've had enough of a bully, to tell them to get out of your life

You people have bullied me long enough, just get the fuck out of my life, just GET THE FUCK OUT OF HERE!.

get the word out
(deyim) Tell the message, spread the word

The easiest way for us to get the word out is on the Internet.

get out
be released or become known; of news; "News of her death broke in the morning"
get out
Used in the context of general equities Sell interest ("We could get out big size in Humana ")
get out
express with difficulty; "I managed to get out a few words"
get out
escape potentially unpleasant consequences; get away with a forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't get out from under these responsibilities"
get out
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire"
get out
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
get out
Used in the context of general equities Sell interest ("We could get out big size in Humana" )
get out
take out of a container or enclosed space; "Get out your best dress--we are going to a party!"
get out
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
get a rise out of
annoy, anger; provoke into action; provoke a specific desired response
get it out of your head
forget about it
out to get
in pursuit of, intending to get
get out
Favoriten