boyun eğmek

listen to the pronunciation of boyun eğmek
Türkçe - İngilizce
submit

I would rather die than submit. - Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim.

He would not submit to his fate. - O ,kaderine boyun eğmek istemez.

give in

I always have to give in to him. - Ben her zaman ona boyun eğmek zorundayım.

She usually has to give in to her big sister. - O genellikle ablasına boyun eğmek zorunda.

comply
bow

I don't want to bow down to him. - Ona boyun eğmek istemiyorum.

give way
(Politika, Siyaset) obey
indulge
(Dilbilim) accommodate oneself
(deyim) knuckle under to
acquiesce
succumb
(Dilbilim) give way to
agree to
truckle to
defer to
(Dilbilim) give in to

She usually has to give in to her big sister. - O genellikle ablasına boyun eğmek zorunda.

I always have to give in to him. - Ben her zaman ona boyun eğmek zorundayım.

yield

We had to yield to their request. - Onların ricasına boyun eğmek zorunda kaldık.

kiss the dust
sit down under
resign oneself to
bow down

I don't want to bow down to him. - Ona boyun eğmek istemiyorum.

surrender
comply with
truckle
bend the knee
bend
buckle
to submit, to yield, to truckle to sb, to bite the bullet, to give in (to sb/sth), to knuckle under, to succumb (to sth)
knuckle down
knuckle under
cave
to submit (to); to humiliate oneself (before)
buckle under
conform
mind
(deyim) crush into submission
bow to
back down
waver
come to terms with
down bow
knuckle
boyun eğme
resignation
boyun eğme
submission
boyun eğme
compliance
boyun eğme
discipline
boyun eğme
bending
boyun eğme
abidance
boyun eğme
subservience
boyun eğme
subjection
boyun eğme
submittal
boyun eğme
subordination
boyun eğme
{i} obedience

Don't interpret their silence as obedience. - Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama.

boyun eğme
humility
boyun
truckle
boyun eğme
bow

The government refuses to bow to public pressure. - Hükümet kamuoyu baskısına boyun eğmeyi reddediyor.

I don't want to bow down to him. - Ona boyun eğmek istemiyorum.

boyun eğme
indulgence
boyun eğme
acquiescence
boyun eğme
submit

I would rather die than submit. - Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim.

I was forced to submit to my fate. - Ben kaderime boyun eğmek için zorlandım.

boyun eğme
amenability
boyun eğme
duty
cezaya boyun eğmek
kiss the rod
kadere boyun eğmek
to bow to fate, to bow to the inevitable
kaderine boyun eğmek
meet one's doom
çaresizliğe boyun eğmek
yield to despair
boyun eğmek