yetenek

listen to the pronunciation of yetenek
Türkçe - İngilizce
ability

He is a man of ability. - O, bir yetenek insanı.

I showed them the difference of ability. - Yetenek farkını onlara gösterdim.

{i} talent

Musical talent can be developed if it's properly trained. - Düzgün bir şekilde eğitilirse müzikal yetenek geliştirilebilir.

You must be very talented, so as I! - Sen, benim gibi çok yetenekli olmalısın.

(Askeri,Teknik) skill

The more skills one masters, the greater contribution one can make to society. - Bir insan ne kadar çok yetenek öğrenirse, topluma o kadar daha çok katkıda bulunur.

Students should develop their reading skills. - Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler.

flair
accomplishment

I'm proud of Tom's accomplishments. - Tom'un yetenekleriyle gurur duyuyorum.

resource
skills

I think if I talked more often with a native speaker, my English skills would improve quickly. - Sanırım bir yerli konuşur ile daha sık konuşsam, İngilizce yeteneklerim çabucak gelişir.

He boasted about his skills. - O, yetenekleri hakkında övündü.

capacity
caliber
gift

He was very gifted and talented. - O çok kabiliyetli ve yetenekliydi.

You're a very gifted artist. - Çok yetenekli bir sanatçısın.

facility
dowery
endowment
touch
dexterity
acumen
knack
(Ticaret) merit

You can't know his merits by his appearance. - Onun görünüşüyle yeteneklerini bilemezsin.

qualification
prerogative
quality
instinct

You have good instincts. - Senin güzel yeteneklerin var.

dower
accomplishments

I'm proud of Tom's accomplishments. - Tom'un yetenekleriyle gurur duyuyorum.

aptitude

I finally passed the aptitude test for higher management studies. - Ben yüksek yönetim çalışmaları için nihayet yetenek sınavını geçtim.

He has an aptitude for painting. - O, ressamlık için yeteneklidir.

competence
efficiency
hand

The amateur singer won first in the talent show hands down. - Amatör şarkıcı eller aşağı yetenek yarışmasında birincilik ödülünü almıştır.

That actor is both handsome and skillful. - Bu aktör hem yakışıklı hem de yetenekli.

bent
parts
fitness
aptness
disposition
competency
calibre
artistry
capability
capacity, capability, ability, aptitude, talent, power, gift, competence, acumen, flair, knack, bent kabiliyet, kapasite
faculty
dowry
turn
power
adequacy
the ability
capabilities
{i} vocation
yetenek denemesi
workout
yetenek isteyen iş
vocation
yetenek sınavı
(Dilbilim) aptitude test
yetenek testi
ability testing
yetenek testleri
(Havacılık) ability tests
yetenek avcısı
talent scout
yetenek avcısı
scout
yetenek denemesi
try out
yetenek gösterisi
tour de force
yetenek göstermek
show ability
yetenek göstermek
demonstrate ability
yetenek kazanmak
gain ability
yetenek kazanmak
acquire ability
yetenek kazanmak
obtain the ability
yetenek kazanmak
gain the ability
yetenek paketi
(Askeri) capability package
yetenek problemi
ability problem
yetenek testi
ability test
yetenek testi
workout
yetenek testi
aptitude test
yetenek vermek
dower
yetenek-yöntem etkileşimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) aptitude treatment interaction
zihinsel yetenek
(Ticaret) cognitive skills
yetenekler
capabilities
allah vergisi yetenek
endowment
allah vergisi yetenek
native ability
doğuştan yetenek
gift

He has natural gifts. - Onun doğuştan yetenekleri var.

doğuştan yetenek
apanage
doğuştan yetenek
appanage
evrensel yetenek
(Ticaret) global capability
genel yetenek
general ability
idari yetenek
(Ticaret) managerial skill
kovboyların yetenek gösterisi
rodeo
mesleki yetenek
(Pisikoloji, Ruhbilim) vocational aptitude
sportif yetenek
(Spor) sports ability
zihinsel yetenek
intellectuality
Türkçe - Türkçe
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
Dışardan gelen etkiyi alabilme gücü
Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü
Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite
Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır
kudret
başarat
kabiliyet
Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu
(Bilgisayar) (Capability Maturity Model ıntegration - CMMİ) — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirme modelidir
genel yetenek
Ölçüleri yeteneklerin ortalaması sayılan yetenek
yetenek