loop

listen to the pronunciation of loop
İngilizce - Türkçe
{i} döngü

Neden döngüde değildim? - Why wasn't I in the loop?

{i} ilmek
{i} düğüm
{f} düğümlemek
hat
{i} döngü [(Bilgisayar) ]
{i} çevrim
{f} ilmik olmak
(Elektrik, Elektronik) kapalı devre
(Gıda) oze
(Askeri) luping
(Askeri) çevirme kasa
(Sinema) büklüm
(Gıda) öze
(Askeri) doblin
takla atma
bağlamak
ilmik
{f} ilmekle
ilmik yapmak
ilik
ilmek olmak
{f} ilmek yap
Çerve yolu
(Askeri) ÇERÇEVE ANTEN: Bak. "loop antenna"
{i} elek. kapalı devre
{i} ilmik; ilik halkası
ırmağm yılankavi aktığı yer
{i} (Bilgisayar) döngü
ilmekle tutulmak
döngü,v.ilmekle: n.çevrim
{i} spiral
ilmeklemek
doğum kontrolü için dölyatağına konulan halka
ilmek yapmak
{f} iliklemek
kroşe ve örgü işlerinde bir ilmek
{i} takla
{i} dönme
loop back bir eğri meydana getirerek
{i} kavis
{i} hav. takla
(Elektrik, Elektronik) devre

Tom, devreye girmeye hazırlanıyor. - Tom is getting prepared to join the loop.

çerçeve
(Fizik) kordon
(Tıp) kıvrım
ring
ilme
fletner
lup
loop analysis
döngü yöntemi
loop antenna
(Bilgisayar,Teknik) döngü anten
loop back
(Bilgisayar) geri döngü
loop check
(Bilgisayar,Teknik) yankılayarak denetim
loop count
(Bilgisayar) döngü sayımı
loop current
(Bilgisayar,Teknik) döngü akımı
loop detected
(Bilgisayar) döngü algılandı
loop diagram
ilmik diyagramı
loop fastener
kablo tutturucu
loop fastener
kablo bağlayıcı
loop forever
(Bilgisayar) sonsuz döngü
loop forever
(Bilgisayar) sonsuz kere dön
loop gain
(Bilgisayar,Teknik) döngü kazancı
loop hole
(Mimarlık) barbakan
loop level
(Bilgisayar) döngü düzeyi
loop of henle
(Tıp) henle kulbu
loop reactor
(Mekanik) çevrim reaktörü
loop seal
(Askeri) ilmek devre
loop sewing
(Tekstil) birit ilik
loop start
(Bilgisayar) döngü başlangıcı
loop stitch
(Tekstil) halka dikişi
loop taker
çaganoz
loop terry
(Tekstil) tıraş edilmemiş havlu
loop test
(Bilgisayar) döngü sınaması
loop vent
dolaşık havalık
loop body
döngü gövdesi
loop check
döngü denetimi
loop counter
döngü sayacı
loop drier
askılı kurutucu
loop exit
döngü çıkışı
loop film
sonsuz film
loop increment
döngü artımı
loop knot
ilmek düğümü
loop program
döngü programı
loop step
döngü adımı
loop stop
döngü sonlaması
loop system
döngü sistemi
loop technology
döngü teknolojisi
loop testing
döngü sınaması
loop the loop
takla atma
loop the loop
uçakla havada takla atmak
loop thread guide
kıvrımlı iplik kılavuzu
loop analysis
(Elektrik, Elektronik) Çevre analizi
loop of leather
deriden kolye
loop of wire
telden çember
loop pile
loop kazık
loop-back
(Bilgisayar) Loopback terimi (loop-back) genel olarak modemin elektronik sinyallerinin bazı metodları ve presödürleri tanımlaması şeklinde açıklanabilir
loop aerial
çerçeve anten
loop analysis
dongu yontemi
loop antenna
çerçeve anten
loop antenna
(Askeri) ÇERÇEVE ANTEN, LUP ANTEN: Telsiz cihazlarında kullanılan ve özellikle tek bir sargı halinde olan anten. Buna kısaca (loop) da denir
loop attenuation
dongu zayiflamasi
loop back mode
geri yansitarak dogrulama
loop current
dongu akimi
loop delay
Döngü Gecikmesi
loop delay
(Bilgisayar) döngü bekleme süresi
loop exit
lup çıkışı
loop gain
dongu kazanci
loop gain characteristic
dongu kazanc islevi
loop key generator
(Askeri) çevrim anahtarı üreteci
loop line
şube hattı
loop modem
(Askeri) çevrim modemi
loop poles
baskin kapali dongu kutuplari
loop resistance
dongu direnci
loop sling
(Askeri) TÜFEK KAYIŞI İLMEK AYARI: Bir tüfek kayışının ateş etmek için ayarlanması. Bunun için; sol kol, kayışın atıcıya göre ayarlanıp sıkıştırılmış ilmeğinden geçirilir. Bu ayarlama; tüfeğin "acele tüfek kayışı ayarı (hasty sling) " na nazaran daha sıkı kavranmasını sağlarsa da, hazırlanması biraz daha fazla zaman alır. Buna (loop sling adjustment) da denir. Bak. "hasty sling adjustment"
loop sling adjustment
(Askeri) TÜFEK KAYIŞI İLMEK AYARI: Bak. "loop sling"
loop system
(Bilgisayar,Teknik) döngü dizgesi
loop testing
(Bilgisayar,Teknik) döngü denemesi
loop testing
(Elektrik, Elektronik) çember deneme
loop the loop
takla atmak (uçak)
loop the loop
takla atma,uçakla takla at
loop until next
(Bilgisayar) sonraki sese kadar
suture retainer loop
Sütür tespit halkası
bottom loop
(Sinema) altbüklüm
client loop
(Bilgisayar) istemci döngüsü
closed loop
kapalı devre
conditioned loop
iyileştirilmiş döngü
control loop
(Bilgisayar) kontrol döngüsü
current loop
akım döngüsü
current loop
(Bilgisayar) akım ilmiği
hardware in the loop
donanımla benzetim
iteration loop
özyineleme döngüsü
looped
zil gibi
shoulder loop
(Askeri) apolet
wire loop
(Otomotiv) kablo devresi
wire loop
(Otomotiv) kablo bağlantısı
causal loop diagram
nedensel döngü diyagramı
closed loop bandwidth
kapalı çevrim bant genişliği
closed loop control
kapalı çevrim kontrolü
closed loop control system
kapalı çevrim kontrol sistemi
closed loop gain
kapalı çevrim kazancı
closed loop output impedance
kapalı çevrim çıkış empedansı
closed loop system
kapalı çevrim sistemi
closed loop voltage gain
kapalı çevrim voltaj kazancı
control loop
denetim döngüsü
coupling loop
kuplaj ilmeği
endless loop
sonsuz döngü
holding loop
tutma döngüsü
hysteresis loop
histerezis çevrimi
infinite loop
sonsuz döngü
inner loop
iç döngü
looped
{f} ilmekle
looping
{i} döngüleme
looping
{f} döngüle
nested loop
içiçe döngü
open loop
açık döngü
throw for a loop
eşekten düşmüş karpuza döndürmek
uncontrolled loop
denetimsiz döngü
belt loop
kemer halkası
capillary pumped loop
kılcal pompalı döngü
digital loop carrier
dijital loop taşıyıcı
feedback loop
geribesleme döngüsü
film loop
film döngü
for a loop
bir döngü için
for loop
döngüsünün
get loop
kafası karışık olmak
get loop
Fizik terimi olarak, hayâli bir çember almak ya da hayali bir alan belirlemek

If you can't solve the problem, you can get loop inside the cylinder.

hook and loop
Cırtcırt
hook and loop fastener
Cırtcırt
in loop
döngü içinde
in the loop
(deyim) Bilgilendirilmiş, içeriden haberdar edilmiş, olup bitenlerden haberdar
in the loop
Bilgisi dahilinde olmak
inside loop
döngü içinde
keep in the loop
loop tutmak
keep you in the loop
haberdar etmek
looped
ilmek yapılmış
looped
ilmekledi
looping
döngüleyerek
open loop control system
açık döngülü denetim sistemi
out of the loop
(deyim) Bilgilendirilmemiş, içeriden haberdar edilmemiş, olup bitenlerden haberdar olmayan
stay in the loop
(deyim) Bkz. in the loop
third person singular of loop
üçüncü kişi döngüsünün tekil
throw sb for a loop
birini eşekten düşmüş karpuza döndürmek
wireless local loop
kablosuz yerel ağ
anchor loop
ankraj maşası
belt loop
(Tekstil) kemer köprüsü
button loop
(Tekstil) düğme halkası
cartridge loop
(Avcılık) fişek takılan her bir ilmek
closed loop
(Askeri) ZİNCİRLEME KONTROL DEVRESİ (HV.): Nihayetsiz bir zincir meydana getirecek şekilde kimyasal bir tepkime ile bağlanmış: otomatik kontrol cihazları sistemi kontrol edilen miktarların ölçüyü aşması halinde, kontrol cihazlarının, bunu normale getirmek üzere harekete geçmeleri için kontrol hareketlerinin etkileri devamlı olarak ölçülür
closed loop poles
(Bilgisayar) kapalı döngü kutupları
conditioned loop
iyilestirilmis dongu (telefon)
coupling loop
(Fizik) bağlaşım ilmeği
cutting loop
(Fizik) kesici halka
dedicated loop encryption device
(Askeri) özel düğüm kriptolama cihazı
digital phase locked loop
sayisal evre kenetleme devresi
diphase loop modem A
(Askeri) iki fazlı düğüm modemi A
double loop
(Tekstil) çift ilmekli
expansion loop
genleşme dirseği
external loop
(Havacılık) dış lup
feedback control loop
(Elektrik, Elektronik,Teknik) geribesleme denetim çevrimi
filling loop
doldurma devresi
ground loop
(Askeri) RULE KAÇIRMA: Bir uçağın meydana iniş, meydandan kalkış veya meydanda dolaşma esnasında, kontrol dışında şiddetle dönüşü
ground loop
(Havacılık) inerken yapılan dönüş
ground loop
(Havacılık) iniş lupu
guidance loop
(Havacılık) güdüm lup'u
hardware in the loop
donanimla benzetim
hysteresis loop
histeriz lupu
inside loop
(Havacılık) iç lup
iteration loop
ozyineleme dongusu
lead agent; legal adviser; line amplifier; loop key generator (LKG) adapter
(Askeri) lider kuruluş; hukuki danışman; hat yükselticisi; çevrim anahtarı üreteç (LKG) adaptörü
looping
(Meteoroloji) kirletici izi
missing loop
(Bilgisayar) döngü eksik
open loop
(Askeri) AÇIK KONTROL DEVRESİ: Zincirleme bir kontrol sisteminde (closed loop) olduğu gibi kendiliğinden düzeltme işleminin cereyan etmediği bir kontrol sistemi
open loop control
acik dongulu kontrol (denetim)
open loop frequency response
acik dongu siklik yaniti
open loop game
acik dongulu oyun
open loop poles
acik dongu kutuplari
open loop system
acik dongulu dizge
open loop transfer function
acik dongu aktarim islevi
passing loop
geçit mesafesi
İngilizce - İngilizce
An edge consisting of two identical nodes
To fasten or encircle something with a loop
To fly an aircraft in a loop
An endless strip of tape or film allowing continuous repetition
A length of thread, line or rope that is doubled over to make an opening; the opening so formed
To move in a loop
A shape produced by a curve that bends around and crosses itself
To join electrical components to complete a circuit
A programmed sequence of instructions that is repeated until or while a particular condition is satisfied
To move something in a loop
A loop-shaped intrauterine device
To form something into a loop
a maneuver in which an aircraft flies a circular path in a vertical plane
To form a loop
A complete circuit for an electric current
{n} a noose for a rope or string, an iron ring
A type of edge jump on which the skater takes off from and lands on the same back outside edge
As a verb, the act of playing the same section over and over As a noun, a chunk of audio that's played over and over Also an effect routing that adds an effect to a signal by sending a copy of the signal to an effect, and mixing the effect's output with the original signal
A construct by which a sequence of statements is executed repeatedly, typically until some exit condition is met Contrast sequence, conditional
A set of instructions executed repeatedly as long as some condition is met
A loop occurs when the same sequence of instructions is repeated until a specified condition is satisfied
A group of semantically related segments The NAD loop, which includes segments NAD to CTA for name and address information, is an example of a loop Loops may be nested within other loops If the requirement designator of the first segment in a loop is mandatory (M), then at least one iteration of the loop is required If a loop is used, the first segment shall be used for each iteration of the loop Mandatory segments within a loop are mandatory only if the loop is used
A loop is an element of the STAR grammar In order to encode a vector or table of data, an individual data item or a group of data items within the same category may be preceded by a loop_ token The list of data item names can then be followed by repeated rows of data values The number of data values must be an exact multiple of the number of data items CIF and mmCIF do not permit the nesting of loops The following example builds a small table of atomic positions loop_ _atom_site type_symbol _atom_site Cartn_x _atom_site Cartn_y _atom_site Cartn_z _atom_site id N 25 369 30 691 11 795 1 C 25 970 31 965 12 332 2 C 25 569 32 010 13 808 3 O 24 735 31 190 14 167 4
the basic pattern of the human fingerprint
a computer program that performs a series of instructions repeatedly until some specified condition is satisfied
In a program, a series of instructions that are repeated a prescribed number of times, followed by an "end" instruction to terminate the series
an intrauterine device in the shape of a loop
A curve of any kind in the form of a loop
an inner circle of advisors (especially under President Reagan); "he's no longer in the loop"
A loop is a curved or circular shape in something long, for example in a piece of string. Mrs. Morrell reached for a loop of garden hose
1 Typically a complete electrical circuit 2 The loop is also the pair of wires that winds its way from the central office to the telephone set or system at the customer’s office, home or factory (i e , 'premises' in telephony terms)
If someone is in the loop, they are part of a group of people who make decisions about important things, or they know about these decisions. If they are out of the loop, they do not make or know about important decisions. I think that the vice president was in the loop These activists don't want to feel out of the loop. the central business area of Chicago. The name comes from an elevated railway that forms a large circle or loop around the area
The repetition of a segment or group to segments in an EDI transaction set
The portion of a vibrating string, air column, etc
The "U" shape that a fly line makes during the cast
(computer science) a single execution of a set of instructions that are to be repeated; "the solution took hundreds of iterations"
A loop is an edge that connects a vertex to itself (See the illustration for degree which has a graph with three loops ) See pseudograph for a formal definition of loop
A mass of iron in a pasty condition gathered into a ball for the tilt hammer or rolls
If something loops somewhere, it goes there in a circular direction that makes the shape of a loop. The helicopter took off and headed north. Then it looped west, heading for the hills
The cable pair which connects the customer to the switching center (ex: central office, main PABX) This path is called a loop because it is generally two wires out to the customer which are electrically tied together through the terminal set (device, instrument) when the device goes off-hook, creating a continuous path, or "loop "
move in loops; "The bicycle looped around the tree"
to repeat a sequencer pattern or portion of an audio sample repeatedly The point to which the program returns, whether the beginning or some other point, is usually definable by the user
{f} form a loop, make a circular shape (with thread, string, etc.); fasten with a loop; perform a loop in an airplane
A small, narrow opening; a loophole
fastener consisting of a metal ring for lining a small hole to permit the attachment of cords or lines
A siding that had access from both ends Sometimes long lengths of track parallel to main line, that allowed fast train to pass a slow one Sometimes a short length of track that allows a Locomotive to run around the coaching stock
For the purposes of this project, the loop includes all of the equipment that constitutes and supports the electrical circuit between the telecommunication provider’s switch port in the central office or collocation facility and the end user premises This includes the cabling, drop wire, poles, conduits, and interface device on the customer premises The switch port is not considered to be part of the loop
anything with a round or oval shape (formed by a curve that is closed and does not intersect itself) fasten or join with a loop; "He looped the watch through his belt"
To make a loop of or in; to fasten with a loop or loops; often with up; as, to loop a string; to loop up a curtain
An option in a sample that allows you to repeat a sample at a certain point when it reaches a certain point in the sample In other words, a way to repeat a sample forever The basic sample loop simply loops the sample from a previous point in the sample when the sample reaches a designated end point; this is called a forward loop or a sustain loop Other types of loops include the reverse loop (a loop where the sample loops from a point near the end of the sample to a point near the beginning; in other words, reverse of the forward loop) and the bi-directional or ping-pong loop (a loop that plays from the starting point to the ending point, reverses and plays from the ending point to the starting point, and continues ping-ponging back and forth) Some samplers allow two loops: a loop for sustaining a note, and a second loop when a note-off message is received (called the release loop) Also: In a sequencer, an option that allows you to repeat a sequence infinitely
anything with a round or oval shape (formed by a curve that is closed and does not intersect itself)
through which another thread, cord, etc
Any recurring action the facilitator operates with Like, asking a question and getting an answer is a loop Starting a subject, working on it, and completing it is a loop
If you loop something such as a piece of rope around an object, you tie a length of it in a loop around the object, for example in order to fasten it to the object. He looped the rope over the wood He wore the watch and chain looped round his neck like a medallion
Note the two different meanings! A loop in a graph is an edge whose two vertices are the same A loop is a quasigroup containing an element e which is an identity for the operation (that is, ae=ea=a holds for all elements a ) If the elements are 1, ,n, with e=1, then the Cayley table is a normalised Latin square
A wire forming part of a main circuit and returning to the point from which it starts
A fold or doubling of a thread, cord, rope, etc
a flight maneuver; aircraft flies a complete circle in the vertical plane an intrauterine device in the shape of a loop a computer program that performs a series of instructions repeatedly until some specified condition is satisfied the basic pattern of the human fingerprint an inner circle of advisors (especially under President Reagan); "he's no longer in the loop"
A pair of repeated nodes of an oriented graph represented as an arrow with coinciding endpoints
A technique used by solo musicians to layer performances in real time It started with an actual loop of tape on a tape recorder whose erase head had been disabled By recording on this loop of tape, a musician could play along with parts played previously Complex variations on this scheme, using multiple tape recorders and other manipulations, were used by many musicians, including Robert Fripp and Brian Eno Now digital technology has replaced the tape loop, and many musicians are using digital looping devices that have been built specifically to allow accompanying oneself The term is also used in sampling to mean repeating a segment of digitally recorded sound to sustain a note, or to repeat a few bars of a rhythm
wind around something in coils or loops
can be passed, or which a hook can be hooked into; an eye, as of metal; a staple; a noose; a bight
{i} rope (or cord, thread, etc.) which has curved and doubled over itself leaving a circular opening; something which has a curved or circular shape; intrauterine device shaped like a loop; type of stunt performed by an airplane
1 The almond shaped section of the trace in a compulsory figure smaller than the corresponding circle within which it is skated 2 Any compulsory figure consisting of two circles in which a smaller loop is executed midway around each circle of the figure
A network path that passes the same node twice Loops cannot be analyzed using traditional network analysis techniques such as CPM and PERT Loops are allowed in GERT
make a loop in; "loop a rope"
move in loops; "The bicycle looped around the tree
a flight maneuver; aircraft flies a complete circle in the vertical plane
between two nodes; called also ventral segment
the topology of a network whose components are connected in a loop
loop quantum gravity
A proposed quantum theory of spacetime which attempts to reconcile the seemingly incompatible theories of quantum mechanics and general relativity
loop ratio
A loop transfer function
loop the loop
To perform any of several aerobatic manoeuvres in which the aircraft flies around a vertical circle
loop transfer function
The ratio of the Laplace transform of the primary feedback signal of a control system to that of the actuating signal
loop-back
(Bilgisayar) Loopback (loop-back) describes ways of routing electronic signals, digital data streams, or flows of items from their originating facility back to the source without intentional processing or modification. This is primarily a means of testing the transmission or transportation infrastructure
loop back
Loop Back is a method of performing transmission tests on a circuit not requiring the assistance of personnel at the distant end
loop back
A method of performing transmission tests on a circuit that does not require the assistance of personnel at the far end
loop back
A method of performing transmission tests of access lines from the serving switching center, which method usually does not require the assistance of personnel at the served terminal
loop back
An oval chair back without arms
loop back
chair that has one piece of wood in the back that is bent into a horseshoe shape and attached to the seat
loop current
The continuation of the Mediterranean Current through the Yucatan Strait and on into the Gulf of Mexico It is dynamically a western boundary current that separates from the shelf north of the Yucatan Strait, becomes unstable, and intermittently sheds anticyclonic eddies or rings into the Gulf of Mexico The speed of the current has been estimated to be 1 0 m/s in Yucatan Strait, falling off to 0 4 m/s at 1000 m depth A highly irregular southward flowing undercurrent has also been found in the 200 m above the sill depth See Maul and Vukovich (1993)
loop current
A current setting clockwise in the Gulf of Mexico It enters through the Yucatan Channel from the Caribbean Sea and leaves through the Straits of Florida
loop current
The current that flows through the circuit from the telephone switch when the line is off hook
loop gain
(telecommunication) the gain of a feedback amplifier or system as a function of how much output is fed back to the input; "if the loop gain is too great the system may go into oscillation
loop knot
any of various knots used to make a fixed loop in a rope
loop of Henle
U-shaped loop in the kidney discovered by Friedrich Gustav Jacob Henle
loop pile
A carpet surface composed of uncut loops As opposed to cut pile
loop pile
The fiber in the carpet is looped and uncut Can be either level loop or multi-level loop
loop pile
Carpet style having a pile surface consisting of uncut loops May be woven or tufted Also called "round wire" in woven carpet terminology
loop pile
- Carpet style having a pile surface consisting of uncut loops May be woven or tufted Also called "round wire" in woven carpet terminology
loop resistance
A)THE TOTAL RESISTANCE OF A THERMOCOUPLE CIRCUIT CAUSED BY THE RESISTANCE OF THE THERMOCOUPLE WIRE B)THE RESISTANCE OF A PROCESS LOOP TRANSMITTER, TYP A FEW HUNDRED OHMS, C) THE RESISTANCE OF AN ANALOG PYROMETER, TYPICALLY 10 OHMS
loop resistance
The total resistance of two conductors measured round trip from on end
loop resistance
measurement of the resistance of both wires in a pair measured from one end with the other end shorted
loop resistance
The total resistance of two conductors measured round trip from one end (twisted pair, shield and conductor, etc )
loop resistance
The total resistance of two conductors measured round trip form one end
loop resistance
The total resistance of the thermocouple materials in a thermocouple circuit
loop resistance
The total resistance of a thermocouple circuit caused by the resistance of the thermocouple wire Usually used in reference to analog pyrometers which have typical loop resistance requirements of 10 ohms
loop the loop
full 360-degree vertical loop made by an airplane in flight; vertical 360-degree loop in a ride at an amusement park
loop topology
the topology of a network whose components are connected in a loop
loop-line
a railway branch line that branches from the trunk line and then rejoins it later on
loop-the-loop
a flight maneuver; aircraft flies a complete circle in the vertical plane
local loop
A generic term for the connection between the customer's premises (home, office, etc ) and the provider's serving Central Office
local loop
Originally, the pair of wires (loop) between the subscriber (to a telephone system) and the local telephone exchange (switch or office) Now used as a generic term to describe the connection between the last switch/routing point and the subscriber, no matter what technology is used to deliver the service, nor what service (voice, data etc ) is delivered
local loop
The local connection between the end user and the central office
local loop
The physical wires that run from the subscriber's telephone equipment to the switching system in the telephone company's central office (CO)
local loop
A generic term for the connection between the customer's premises (home, office, etc ) and the provider's serving central office Historically, this has been a wire connection; however, wireless options are increasingly available for local loop capacity Also colloquially referred to as "the last mile" (even though the actual distance can vary)
local loop
The wires that connect an individual subscriber's telephone or data connection to the telephone company central office or other local terminating point
local loop
the interconnection of telephone central offices in a small region
local loop
The local connection between the end user and the central office M
local loop
Line between the telephone company’s central office and the customer
local loop
The copper lines between a customer's premises and a telephone company's central office (See central office)
local loop
Telephone company lingo for the pair of copper wires that run between a customer's premises and a telephone company central office location
local loop
– the connection between the central office and the customer, linking local subscribers to the local telco's central office
local loop
the line from a telephone customer's premises – usually a circuit of two copper wires – to the telephone company's nearest local exchange
local loop
Local loop is the domestic link connecting a carrier transmission POP a customer premises It provides connectivity between the customer's location and the carrier's point of presence in the same country
local loop
A communications link (usually wire), between a telephone subscriber's location and the local telephone Central Office
local loop
The line that runs between the home and the local central office
local loop
The line from a telephone subscriber's premises to the telephone company CO
local loop
A fixed telephone line connection that provides wide-area connectivity, often constituting "last mile" transport between an ISP and a commercial customer Contrast with dial-up
local loop
The telephone line that runs from the local telephone company to the premise of the end user
local loop
The copper wires running between the telephone subscriber's home or business and the phone company switch
local loop
1 The communication line between a telephone subscriber and the local exchange carrier (LEC) switching center 2 A local connection between an end user and a central office (CO) or end office (EO)
local loop
The physical wires that run from the subscriber's telephone set or PBX to the telephone company central office
local loop
The wire from the telephone company's central office building to the customer's property
local loop
The line from a subscriber's premises to the telephone company central office
local loop
The communications channel, usually a physical line, between the subscriber's location and his local central office Also known as the subscriber loop
Lebanese loop
a skimming device fitted to an ATM , used to collect personal banking information by criminals
The Loop
The Chicago Loop; the famous section of downtown Chicago
autoregulatory loop
Part of a protein that allows it regulate its own genetic expression
belt loop
A highway that loops around the perimeter of a major city
belt loop
One of the loops of fabric ringing the waist of a pair of pants, used to hold the belt in place
crossed loop sensor
A device comprising two magnetic coils with axes set at right angles to each other. When an electromagnetic signal induces voltages in the coils, the ratio of voltage induced in one compared to the other provides information about the direction of the signal source relative to the device
for loop
A section of code in which an instruction or group of instructions is executed a specific number of times depending on the value of a loop counter

Example (from simple BASIC) - FOR X = 1 to 10; PRINT 1/X; NEXT.

fruit loop
A crazy person
hanging loop
A strip at the collar of a coat, jacket etc for hanging it
hanging loop
A similar strip at the edge of a tea towel, handle of an umbrella etc
hysteresis loop
a closed curve generated by cycling the input to a system undergoing hysteresis through an appropriate range
in the loop
Informed; up to date; current; part of the discussion

Please be sure to keep your manager and the customer contacts in the loop if you must make changes.

induction loop
An electromagnetic communication and detection system, relying on the fact that a moving magnet will induce an electrical current in a nearby conducting wire
infinite loop
A loop which continues indefinitely
keep someone in the loop
To furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
knock for a loop
To astonish; to surprise very much

Poor Janice, she'll be knocked for a loop. - Rabbit at Rest, by John Updike.

looped
formed into a loop
looped
drunk
looped
Simple past tense and past participle of loop
out of the loop
Not informed up to date; current; not kept part of the discussion

After three weeks off, he felt a bit out of the loop when he returned to work.

phase-locked loop
an electronic circuit used to lock an oscillator in phase with an arbitrary input signal
read-eval-print loop
An interactive programming language interpreter

It is easier to experiment in langauges that provide a read-eval-print loop.

service loop
An extra length of wire or cable included in an electrical or electromechanical assembly for neatness, accessibility, freedom of movement or future serviceability
throw for a loop
to confuse or disorient; to throw off; to mix up

The detour threw me for a loop and I arrived late for work.

tight loop
In assembly languages, a loop which contains few instructions and iterates many times
tight loop
Such a loop which heavily uses I/O or processing resources, failing to adequately share them with other programs running in the operating system
while loop
A section of computer code in which an instruction or group of instructions is executed only while a certain condition continues to be met

}.

looped
{a} full of holes or nooses
closed-loop system
A control system with a feedback loop that is active
in the loop
(deyim) On the list of people who receive information
in the loop
(deyim) Aware of information known to only a privileged few
keep someone in the loop
(deyim) Furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
knock someone for a loop
Surprise or astonish someone
out of the loop
(deyim) Unaware of information known to only a privileged few
out of the loop
(deyim) Not included on the list, not in the loop
throw someone for a loop
Surprise or astonish someone
closed loop
A system or piece of computer code in which every step in a control mechanism is contained inside the system, and does not utilize external input See also Feedback
closed loop
Control system that is constantly changing, based on inputs from sensors
closed loop
refers to an advanced version of the Dichromat colour heads in which the system automatically detects and corrects for changes in the colour and intensity of the lamps, and movement of the filters is microprocessor controlled This system provides highly accurate filtration settings and maximum print repeatability through lamp changes and when working from recorded exposure data The need for fewer test prints ensures greater productivity
closed loop
Piping circuit that is complete and not open to the atmosphere
closed loop
An underground heat exchanger piping system usually of polyethelene or polybutylene designed to allow the extraction or rejection of heat to the earth by the circulation of fluid within the tubing
closed loop
A method of designing a control or guidance system in which all the elements (sensors, computers, actuators, etc ) are linked in such a way as to operate continuously with feedback between the elements The guidance systems for Apollo spacecraft were closed loop systems
closed loop
A system in which each component is connected to the next component with the last component being connected to the original device Forms a complete circle
closed loop
Checks that the machine has or has not obeyed the computer command {See Open Loop & Feedback}
closed loop
A system in which the output of one or more elements is compared to some other signal to provide an actuating signal to control the output of the loop
closed loop
Use of a feedback device within a system to measure position and or velocity
closed loop
A control system with an active feedback loop
closed loop
An operating mode of the PCM enabling modification of pre-programmed instructions based on a feedback system By constant exhaust sampling, a closed loop system allows pre-programmed engine adjustments to occur while running in order to minimize exhaust emissions
closed loop
A control system that uses a sensor to measure process variable and makes decisions based on that input
closed loop
A means of operating a control surface by means of flexible wires, under tension, attached to either side; sometimes known as pull-pull
closed loop
A regulator circuit in which the actual value of the controlled variable (such as pressure, temperature or speed) is sensed and a signal proportional to this value (feedback signal) is compared with a signal proportional to the desired value (set point signal) The difference between these signals (error signal) causes the controlling device to change in the direction that will reduce the difference in signals to zero
closed loop
a control system with a feedback loop that is active
closed-loop
A system that uses feedback information to regulate the output response The output feeds back to a controller for comparison to the input command; any difference results in a corresponding change in the input command Thus, the accuracy increases
closed-loop
A system in which the output is compared to the command with the result being used to force the output to follow the command Servo systems are closed-loop
closed-loop
describes a system where a measured output value is compared to a desired input value and corrected accordingly (e g , a servomotor system)
closed-loop MRP
(Ticaret) The system extending the original single function of material requirements planning (MRP) by including higher-level, long term production planning, master production scheduling (MPS), capacity requirements planning (CRP), production control and purchasing. Where the original MRP function strictly generated a materials plan by exploding bills of material, closed-loop MRP creates feedback and interaction by measuring the proposed material plan against longer term production and sales goals, verifying that capacity is available to complete the proposed production, and incorporating date and quantity changes to original plans required by vendors or the production floor
do while loop
loop in computers which exists as long as a certain condition is preserved
drip loop
a downward hanging loop in a line that runs to a building; "when it rained water would fall from the drip loop before it reached the building
feedback loop
The section of a control system that allows for feedback and self-correction and that adjusts its operation according to differences between the actual output and the desired output
ground loop
a sharp uncontrollable turn made by an airplane while moving along the ground
ground loop
A sharp horizontal turn made by an aircraft on the ground when taxiing, landing, or taking off
infinite loop
programming mistake which causes part of a code to continuously repeat itself until stopped by an external factor (Computers)
inside loop
a loop consisting of a climb followed by inverted flight followed by a dive that returns to horizontal flight
looped
Full of holes
looped
having loops
looped
whorled
looped
like the pattern basic to the human fingerprint
looped
Bent, folded, or tied, so as to make a loop; as, a looped wire or string
looping
In animated banners, one loop is a complete cycle of all the frames A "endless looping" banner plays through the cycle and repeats continuously A banner can be "looped" to play through as many cycles as desired, then stop Some advertisers require "no looping", in which case the banner must play through the animation cycle once, then stop on the last frame
looping
The running together of the matter of an ore into a mass, when the ore is only heated for calcination
looping
The appearance of embroidery when the stitches are too loose Usually caused by insufficient tensioning
looping
A test procedure in which the received signal returns to its source
looping
a pattern of plume dispersion in an unstable atmosphere in which the plume undergoes marked vertical oscillations as it is alternately affected by rising convective plumes and the subsiding motions between the plumes
looping
Dialogue replacement Sometimes called dubbing Also called "ADR" or "EPS "
looping
(computer science) executing the same set of instructions a given number of times or until a specified result is obtained; "the solution is obtained by iteration"
looping
The process of executing the same instructions over and over
looping
Looping is the process of repeating a portion of a sample over and over in order to create a sustaining sound The looped sound will continue as long as the key is depressed A sound is usually looped during a point in its evolution where the harmonics and amplitude are relatively static in order to avoid pops and glitches in the sound
looping
(see repetition)
looping
Another term for ADR This describes more the actual action of replacing the dialogue where ADR is a more broad term
looping
The repetition of a group of segments in a standard data format message set
looping
— Loops on the surface of embroidery generally caused by poor top tension or tension problems Typically occurs when polyester top thread has been improperly tensioned
looping
of Loop
looping
The repetition of program instructions until a conditional exit situation is encountered
looping
repeated playing of a passage of music
looping
An in-studio technique used to fix dialogue already performed during principal photography by matching voice to picture
looping
A segment of instructions or steps in a process that are performed repeatedly until some condition is satisfied Even though the processor must execute each instruction time and time again, looping makes programs more concise and easier to develop
looping
When the looping of the heart is formed early in developmental stages of the fetus
looping
present participle of loop
looping
Used to repeat a section of a recording
loops
A circle, cycle, story, metaphor or representation that goes back to its own beginning, so that it loops back (feeds back) onto itself An open loop: a story left unfinished A closed loop: finishing a story In strategies: loop refers to getting hung up in a set of procedures that have no way out, the strategy fails to exit
loops
third person singular of loop
loops
Programming constructs that support repetitive execution of one or more statements C/C++ has while, do-while, and for loops
loops
The number of loops in a towel determines its drying ability The more loops, the greater the absorbency A cotton loop in a towel is termed a "terry loop "
loops
plural of loop
Türkçe - İngilizce

loop teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

loop diüretiği
(Tıp) loop diüretic
loop