art

listen to the pronunciation of art
İngilizce - Türkçe
sanat

Büyük sanatçıların vatanı yoktur. - Great artists have no country.

Hayat kesin bir bilim değildir, bir sanattır. - Life is not an exact science, it is an art.

usül
{i} ustalık
{i} yaratıcılık
{i} ressamlık
güzel sanatlar

Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz. - You don't have to study at a school of fine arts to become an artist.

Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti. - The fine arts flourished in Italy in the 15th century.

sanat yapıtı
sanat ürünü
yol yordam
yöntem
(Askeri) hava ihtiyat teknisyeni (air reserve technician)
BA black art sihir
başölyelik derecesi
sanat, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
{i} beceri

Kesinlikle sanatsal becerilerim yok. - I have absolutely no artistic skills.

büyücülük
sanatsal

Bahçenin sanatsal güzelliği gerçekten şaşırtıcı. - The artistic beauty of the garden is truly amazing.

Beyninizin sol tarafını çok kullanıyorsunuz. Daha sanatsal olabilmek için beyninizin sağ tarafını kullanmaya çalışın. - You live in your left brain too much. Try to use your right brain to be more artistic.

sihirbazlık

Sihirbazlık, batıl itikadı paraya çevirme sanatıdır. - Magic is the art of changing superstition into money.

{i} bilim dalı
büyü

Büyük sanatçıların vatanı yoktur. - Great artists have no country.

Müzik ve sanat, yaşam zevkine çok büyük ölçüde katkıda bulunabilirler. - Music and art can greatly contribute to the enjoyment of life.

{i} kurnazlık

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

{i} şeytanlık
{i} hüner
fine arts güzel sa
eski

Kabuki eski bir Japon sanatıdır. - Kabuki is an old Japanese art.

Tom Mary'e, eski bir gazete makalesi gösterdi. - Tom showed Mary an old newspaper article.

arts and crafts el işleri
(Bilgisayar) resim

Sekiz yaşındayken bir resim okuluna kaydoldum. - I enrolled in an art school when I was eight.

O, resim ve heykel eğitimi için sanat okuluna gitti. - He went to art school to study painting and sculpture.

sanat eseri

Onun bahçesi bir sanat eseridir. - His garden is a work of art.

Bu Rembrandt tablo bir sanat eseridir. - This Rembrandt painting is a work of art.

sanata
(Hukuk) zanaat
kübist
izlenimci
be
bulunmak
art collector
Sanat koleksiyoncusu
art gallery
{i} sergi salonu
art bit
(Bilgisayar) resim tablosu
art forgery
sanat eseri sahteciliği
art dealer
sanat simsarı
art department
sanat bölümü
art director
sanat yönetmeni
art exhibition
sanat sergisi
art lover
sanatsever
art school
sanat okulu

Tom bir sanat okulunda okurken Mary ile tanıştı. - Tom met Mary while studying at an art school.

O, resim ve heykel eğitimi için sanat okuluna gitti. - He went to art school to study painting and sculpture.

art student
sanat öğrencisi
art and design
Sanat ve tasarım
art class
sanat sınıfı
art collection
sanat koleksiyonu
art current
Sanat akımı
art engineering
sanat mühendisliği
art for art's sake
sanat aşkına sanat
art form
sanat formu
art galery
resim sergisi
art galery
Sanat galerisi
art gallery
Sanat galerisi

En yakın sanat galerisi nerede? - Where's the nearest art gallery?

Sanat galerisine gitmek istiyorsan bu otobüse bin. - If you want to go to the art gallery, get this bus.

art history
sanat tarihi
art house
Sanat evi
art movement
sanat akımı
art museum
sanat müzesi
art music
sanat müziği
art of conjecturing
varsayım sanatı
art of conjecturing
tahmin etme sanatı
art of delivering speech
hitabet sanatı
art of printing
baskı sanatı
art of war
sanat savaş
art y
sanat y
art-house
Sanat filmleri gösteren sinema
art and history
sanat ve tarih
art book
sanat kitapları
art critic
sanat eleştirmeni

Tom bir sanat eleştirmeni ve tarihçidir. - Tom is an art critic and historian.

Tom bir sanat eleştirmenidir. - Tom is an art critic.

art for art’s sake
(Sosyoloji, Toplumbilim) sanat sanat içindir
art lover
sanat sever, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
art of sculptor
oymacılık
art right
(Bilgisayar) sağ desen
art up
ustaca yapmak
be
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
be
mal olmak
be
mevcut olmak
be
var olmak
be
ol
be
{f} tutmak (para)
be
anlamına gelmek
BE
(Askeri) temel ansiklopedi (basic encyclopedia)
be
kalmak
be
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
BE
{k} bill of exchange
art gallery
resim sergisi
be
önek hakkında
be
çoğul öznele
be
{f} durmak
be
be ol
be
vaki olmak
be
(Dilbilim) eski thou wert
be
tekil öznelerle is
be
tutmak ı öznesiyle am
artful
kurnaz
be
etrafında veya tamamen
artfulness
kurnazlık
artless
natural
artlessly
hilesiz bir şekilde
artlessness
beceriksizlik
artlessness
hilesiz olma
be
varlığını göstermek
be
sanki
be
(Dilbilim) eski thou wast
artful
akıllıca  düşünülmüş
artful
kandırıcı
artful
akıllıca yapılmış
artful
beceriyle yapılmış
artful
akıllıca düşünülmüş
artful
aldatıcı
artful
hileci
artfully
ustaca

Bütün bu şeyler çok ustaca yapılır! - All those things are so artfully made!

artfully
maharetle
artfulness
ustalık
artless
basit
artless
içten
artless
saf
artless
yalın
artless
yapaylıktan uzak
artless
sade
artlessly
saflıkla
artlessness
saflık
artlessness
hilesizlik
arts
güzel sanatlar

Güzel Sanatlar Sarayı nerede? - Where is the Palace of Fine Arts?

Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz. - You don't have to study at a school of fine arts to become an artist.

be
-di
be
-dir
be
-dı
be
-dır
be
{f} olmak
Arts
sanatlar
arts
sanatları
be
var ol
be
edilecek
be
edilmesi
be
edilmek
artful
sanatlı
artful
ustalıklı
artful
şeytan
artful
ustalık gerektiren
artful
ustalık
artful
kurnaz artfully maharetle
artful
akıllıca düşünülmüş,ustalık isteyen
artful
kurnazca/kurnaz
artful
maharet isteyen
artful
ustaca artfulness maharet
artfully
kurnazca
artfulness
{i} beceri
artfulness
{i} maharet
artfulness
{i} hinlik
artless
artlessness hilesiz oluş
artless
basit/saf/doğal
artless
doğal
artless
doğal,hilesiz
artless
{s} sanatsız
artless
açık sözlü
artless
saflıkla
artless
hünersiz
artless
artlessly hilesizce
artless
{s} hilesiz, saf, açıksözlü
artless
{s} sanatsız, kaba; beceriksizce yapılmış
artless
saflık
artlessly
basitçe/doğal olarak
artlessness
basitlik/saflık/doğallık
arts
{i} hile
arts
{i} kurnazlık
arts
edebiyat ve beşeri ilimler
arts
{i} şeytanlık
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin öbür yüzü
Arkada bulunan
Arka, geri: "Ardında kapı koyu karanlık bir sonsuzluğa açılıyordu."- T. Buğra
Arka, geri
art avurt ünsüzü
Dil ucunun art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses
art damak ünsüzü
Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla art damağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak, bazen de sızarak oluşturduğu ünsüz: kara, gayrı, yağmur gibi
art düşünce
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce, art niyet
art oda
Gözde iris ile billûr cismin arasındaki boşluk
art teker
İtici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker
be
Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu
be
Ey, hey, yahu: "Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!"- F. N. Çamlıbel
BE
(Osmanlı Dönemi) f. Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır
be
Berilyum elementinin simgesi
Art niyetli
simile
Be
Berilyum'un kısaltması
art arda
Birbirinin arkasından
art niyet
Art düşünce
be
Güney Vietnam'da bir akarsu
be
Ey, hey, yahu
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the male given name Arthur
Activity intended to make something special
A nonscientific branch of learning; one of the liberal arts
A field or category of art, such as painting, sculpture, music, ballet, or literature
A re-creation of reality according to the artist's metaphysical value judgements
The conscious production or arrangement of sounds, colours, forms, movements, or other elements in a manner that affects the sense of beauty, specifically the production of the beautiful in a graphic or plastic medium

There is a debate as to whether graffiti is art or vandalism.

Aesthetic value
Skill that is attained by study, practice, or observation

A physician was immediately sent for; but on the first moment of beholding the corpse, he declared that Elvira's recovery was beyond the power of art.

The study and the product of these processes
Artwork
Second-person singular simple present tense indicative of be

How great thou art!.

Human effort to imitate, supplement, alter, or counteract the work of nature
{i} production and expression of esthetics, creation and expression of representations of beauty (as in painting, music, theater, drawing, sculpting, etc.)
{f} archaic form of the verb "to be" (replaced by "are" in modern usage)
{n} cunning, device, skill, science, trade
pet form of Arthur
There are few examples of prehistoric art in Britain The major examples are: Cup-and-ring marks The engraved bones found at Mother Grundy's Parlour, Pin Hole Cave, and Robin Hood's Cave at Creswell Crags which are the only known examples of Palaeolithic art The bâtons de commandement found at Gough's Cave, Somerset Celtic art came to Britain during the Iron Age See Rock Art, Parietal Art, Portable Art
Skill, dexterity, or the power of performing certain actions, acquired by experience, study, or observation; knack; as, a man has the art of managing his business to advantage
The arts are activities such as music, painting, literature, cinema, and dance, which people can take part in for enjoyment, or to create works which express serious meanings or ideas of beauty. Catherine the Great was a patron of the arts and sciences. the art of cinema
Cf
The application of skill to the production of the beautiful by imitation or design, or an occupation in which skill is so employed, as in painting and sculpture; one of the fine arts; as, he prefers art to literature
All treatments or procedures that involve the handling of human eggs and sperm for the purpose of establishing a pregnancy Types of ART include IVF, GIFT, ZIFT, embryo cryopreservation, egg or embryo donation, and surrogate birth
An image format (typically called the Johnson-Grace format) with extremely aggressive compression at the expense of quality This format is most frequently seen by AOL users as AOL automatically compresses online images of other formats (like gif or jpeg) into Johnson-Grace images This is why AOL users often do not see web pages at the same quality level as other people, often seeing blurry images where others see clear images (and occasionally even seeing black bars that are not really present in images)
A form of human activity created primarily as an aesthetic expression, especially, but not limited to drawing, painting and sculpture
Êall kinds of illustration copy used in preparing a job for printing Also used to describe the pasteups themselves
A system of rules serving to facilitate the performance of certain actions; a system of principles and rules for attaining a desired end; method of doing well some special work; often contradistinguished from science or speculative principles; as, the art of building or engraving; the art of war; the art of navigation
the same word as English hard
1 audible ringing tone A signal sent back to the calling party to indicate the called number is ringing 2 administrative reporting tool A web-based application for Cisco CallManager that generates reports on performance and service details See also CDR and CMR
The employment of means to accomplish some desired end; the adaptation of things in the natural world to the uses of life; the application of knowledge or power to practical purposes
Learning; study; applied knowledge, science, or letters
Magical Arts are types of learnt magical expertise (different from abilities) They consists of five techniques which are types of action that can be taken, and ten forms which are types of substance to be acted upon All spells require the use of at least one technique and at least one form
photographs or other visual representations in a printed publication; "the publisher was responsible for all the artwork in the book"
Cunning; artifice; craft
a superior skill that you can learn by study and practice and observation; "the art of conversation"; "it's quite an art"
All illustrations used in preparing a job for printing
Objects or ideas created by humans which tell/show what we are thinking or feeling   Art may or may not be beautiful   Art may or may not look like something we know (recognize)   Art includes painting, sculpture, architecture, music, performance, dance, and acting (drama)
The black art; magic
The skillful application of correct knowledge in the order of making It is a habit residing in the soul of the artist which is ordered toward making rather than mere doing
Automated Reasoning Tool, is an expert system software development environment from Inference-Corporation ART provides knowledge engineers with a comprehensive set of knowledge representation and storage techniques and graphics capabilities for building expert systems [DEC]
The second person singular, indicative mode, present tense, of the substantive verb Be; but formed after the analogy of the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt, orig
A recreation of reality according to the artists metaphysical value-judgements
Any photograph, map or illustration used in preparing a job for printing
a superior skill that you can learn by study and practice and observation; "the art of conversation"; "it's quite an art
The termination of many English words; as, coward, reynard, drunkard, mostly from the French, in which language this ending is of German origin, being orig
This is the creative process and production applied to expression of culture
Those branches of learning which are taught in the academical course of colleges; as, master of arts
Art consists of paintings, sculpture, and other pictures or objects which are created for people to look at and admire or think deeply about. the first exhibition of such art in the West. contemporary and modern American art. Whitechapel Art Gallery
(IC) v The integration and manifestation into a state of being which allows a free flowing creative process using personally unique techniques evolved from the technical processes of a discipline
an ending of the second person sing
Also, an occupation or business requiring such knowledge or skill
"A selective re-creation of reality according to an artist's metaphysical value-judgements " Art is the stylization of the essential or significant aspects of a subject/concept Art requires a theme (or at least a problem to be dealt with in action films) -- a unifying idea -- to integrate the material elements into a single entity
Skillful plan; device
human endeavor thought to be aesthetic and have meaning beyond simple description Includes music, dance, sculpture, painting, drawing, stitchery, weaving, poetry, writing, woodworking, etc A medium of expression where the individual and culture come together
1 Unconscious potential 2 creative abilities 3 expression
The systematic application of knowledge or skill in effecting a desired result
the products of human creativity; works of art collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of art"
the creation of beautiful or significant things; "art does not need to be innovative to be good"; "I was never any good at art"; "he said that architecture is the art of wasting space beautifully"
Art is an old-fashioned form of the second person singular of the present tense of the verb be. see also Bachelor of Arts, fine art, martial art, Master of Arts, state-of-the-art, work of art. A second person singular present indicative of be. article. thou art a phrase meaning 'you are'. also called visual art A visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography, and installation. The various visual arts exist within a continuum that ranges from purely aesthetic purposes at one end to purely utilitarian purposes at the other. This should by no means be taken as a rigid scheme, however, particularly in cultures in which everyday objects are painstakingly constructed and imbued with meaning. Particularly in the 20th century, debates arose over the definition of art. Figures such as Dada artist Marcel Duchamp implied that it is enough for an artist to deem something "art" and put it in a publicly accepted venue. Such intellectual experimentation continued throughout the 20th century in movements such as conceptual art and Minimalism. By the turn of the 21st century, a variety of new media (e.g., video art) further challenged traditional definitions of art. See aesthetics; art conservation and restoration; drawing; painting; printmaking; sculpture; photography; decorative arts. visual art Woodstock Music and Art Fair abstract art nonrepresentational art nonobjective art Anglo Saxon art International Exhibition of Modern Art Ancient Art New Art art brut raw art art collection art conservation and restoration art criticism Art Deco Art Ensemble of Chicago art history Art Institute of Chicago Art Nouveau Blakey Art Byzantine art Carolingian art computer art conceptual art Early Netherlandish art Egyptian art Etruscan art Flemish art folk art Gandhara art Gothic art Kushan art Kusana art martial art Mathura art Merovingian art Metropolitan Museum of Art Moscow Art Theatre Mozarabic art Museum of Modern Art naive art outsider art National Gallery of Art Op art Optical art Ottonian art performance art Pop art Public Works of Art Project rock art Romanesque art Scythian art WPA Federal Art Project African arts Arts and Crafts Movement Beaux Arts style Black Arts movement California Institute of the Arts Central Asian arts Conservatoire des Arts et Métiers decorative arts East Asian arts École Nationale Supérieure des Beaux Arts Islamic arts Kennedy Center for the Performing Arts Latin American arts liberal arts Lincoln Center for the Performing Arts National Endowment for the Arts Native American arts Oceanic arts Royal Academy of Arts South Asian arts Southeast Asian arts
At a university or college, arts are subjects such as history, literature, or languages in contrast to scientific subjects. arts and social science graduates. the Faculty of Arts
Human expression in sensuous form, often “for its own sake” The word "expression" is very important, in that it implies that the motivation comes from within the artist rather than somewhere else
Detail Inventory Table category including: drawings, engraving, frame, heads, images, likeness, maps, miscellaneous, painting, pictures, portraits, prints, profiles, and sculptural
An Article of the Code of Zoological Nomenclature
Art is the activity or educational subject that consists of creating paintings, sculptures, and other pictures or objects for people to look at and admire or think deeply about. a painter, content to be left alone with her all-absorbing art. Farnham College of Art and Design. art lessons
If you describe an activity as an art, you mean that it requires skill and that people learn to do it by instinct or experience, rather than by learning facts or rules. Fishing is an art
Arts or art is used in the names of theatres or cinemas which show plays or films that are intended to make the audience think deeply about the content, and not simply to entertain them. the Cambridge Arts Cinema
Be
all kinds of illustration copy used in preparing a job for printing Also used to describe the pasteups themselves
[n] Objects created by humans that have aesthetic value or express symbolic meaning, including drawings, paintings, and sculpture
pret
In this case, art is the trade abbreviation for artificial and is used to describe certain book binding materials
Art Deco
a style of decorative art and architecture originating in the 1920s and 1930s, characterized by bold geometric forms and simple composition
art collection
A collection of works of art housed together
art film
A cinematic film intended to be an artistic work rather than a commercial film having mass appeal
art films
plural form of art film
art for art's sake
An expression of the belief that art has or should have no economic, social, political or religious functions, that beauty is its only purpose
art form
Any activity or piece of work that has artistic merit

He turned self-pity into an art form!.

art forms
plural form of art form
art galleries
plural form of art gallery
art gallery
a room, group of rooms, or other space where works of art are placed on display, possibly for sale
art glass
decorative glass articles, notably vases, more often coloured or of artistic form or design beyond the requirements of utility
art historian
An expert in the history of art
art historians
plural form of art historian
art history
the study of the history of the visual arts
art house
A building or gallery in which works of art are collected, displayed, and offered for sale

Hitler had collected most of the paintings from a Jewish-owned art house—Goudstikker of Amsterdam.

art house
A cinema that shows art films and foreign films which are not widely distributed

Practically nothing has yet been reported in detail about audiences who attend the art house—a relatively new and growing institution on the American cinematic scene.

art houses
plural form of art house
art imitates life
The observation that a creative work was inspired by true events; based on a true story
art journal
A collection of words and images in a diary that chronicles the ideas, memories, and thoughts of an artist. Pages within an art journal include words, pictures and even embellishments
art movement
Any of many styles of art having an underlying philosophy or goal; many of them have names with an -ism suffix
art movements
plural form of art movement
art movie
Any cinema movie intended to be an artistic work rather than a commercial movie of mass appeal
art music
Music composed with advanced structural and theoretical considerations, as opposed to folk music and pop music

as the invention of the grand piano opened up new possibilities for composers of European art music in the nineteenth century.

art nouveau
A decorative style of art and architecture that used especially the sinuous and flowing lines of plants
art paper
Any type of paper that has a specific use in art

To make window frames, apply gold 33 acrylic paints leaf to craft or art paper, let dry, then cut out frames with a craft knife.

art room
A room in a school set aside for instruction in the arts
art school
A school that specializes in the study of art
art schools
plural form of art school
art student
A student who attends an art school or similar institution
art therapies
plural form of art therapy
art therapy
The use of creative activities related to the visual arts to improve physical, mental, emotional, or spiritual well-being
art union
A raffle run to raise money for a charity
art-house
Of or pertaining to an art house or art houses

Czech movies may soon be as much a staple on the art-house circuit as the effervescent outpourings of France's New Wave.

artificial art
The automatization of art production, for example computer-generated art
art appreciation
study of the basic principles of art and aesthetics; evaluation of the appearance of an artistic work without consideration for its historical or symbolic significance
Art Blakey
{i} Arthur Blakey (1919-1990), United States jazz drummer and one of the inventors of the modern bebop style of drumming, known as Abdullah Ibn Buhaina
Art Buchwald
born Oct. 20, 1925, Mt. Vernon, N.Y., U.S. U.S. humour writer and columnist. Buchwald moved to Paris in 1948. His popular original column reviews of the city's nightlife for the International Herald Tribune increasingly included offbeat spoofs and candid comments from celebrities. After moving in 1961 to Washington, D.C., he began poking fun at issues in the news, soon becoming established as one of the sharpest satirists of American politics and modern life. His widely syndicated work won a Pulitzer Prize in 1982. His books include numerous collections of columns and the memoir I'll Always Have Paris (1996)
Art Ensemble of Chicago
U.S. jazz ensemble. The group evolved from the Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), an experimental collective. Saxophonists Roscoe Mitchell and Joseph Jarman, trumpeter Lester Bowie, bassist Malachi Favors, and drummer Don Moye formed the group in 1969, combining freely changing tempos, dynamics, and textures with an often comic theatricality of presentation. Their diversity of inspiration is expressed by their motto, "Great Black Music: Ancient to the Future
Art Garfunkel
Simon and Garfunkel
Art Nouveau
style of decorative art popular in the late 19th and early 20th centuries (characterized by plant motifs, flowing lines and asymmetrical shapes)
Art Nouveau
Art Nouveau is a style of decoration and architecture that was common in the 1890s. It is characterized by flowing lines and patterns of flowers and leaves. We lunched at the stunning art nouveau Café American. a style of art that used plants and flowers in paintings and in the design of objects and buildings, popular in Europe and America at the end of the 19th century. Decorative style that flourished in western Europe and the U.S. 1890-1910. The term was derived in 1895 from a gallery in Paris called L'Art Nouveau. Characterized by sinuous, asymmetrical lines based on plant forms, the style was used in architecture, interior design, graphic art and design, jewelry, and glass. It was international in scope, with celebrated exponents in England (Aubrey Beardsley), Paris (Alphonse Mucha), the U.S. (Louis Comfort Tiffany), Scotland (Charles Rennie Mackintosh), Spain (Antonio Gaudí), and Belgium (Victor Horta). The style did not significantly survive the outbreak of World War I. See also Arts and Crafts Movement; Jugendstil
Art Tatum
a US jazz piano player, who was born almost blind, and was one of the greatest ever (1910-56). born Oct. 13, 1909, Toledo, Ohio, U.S. died Nov. 5, 1956, Los Angeles, Calif. U.S. jazz pianist. Tatum was blind from birth. Influenced by Fats Waller and Earl Hines, his playing represents a synthesis of stride and swing piano traditions. He developed an unprecedented technical and harmonic control on the instrument and was capable of astonishing speed and intricate elaborations of melody. By 1937 he was recognized as the outstanding pianist in jazz. He formed a trio with guitar and bass in 1943 but frequently made solo performances that showcased his unique mastery
art collection
Works of art accumulated by an individual or institution. Such collections were made in the earliest civilizations; precious objects were stored in temples, tombs, sanctuaries, and palaces. A taste for collecting per se developed in Greece (4th-1st century BC). The great art collections of the world grew out of private collections formed by royalty, aristocracy, and the wealthy. By the 18th century, collectors were donating their holdings to the public and constructing buildings to house them (e.g., the Louvre Museum, Uffizi Gallery). Wealthy industrialists in the U.S. played a prominent role in the 19th-20th century, and an unprecedented flow of masterpieces from Europe soon filled U.S. museums
art criticism
Description, interpretation, and evaluation of works of art, manifested in journal reviews, books, and patronage. Art criticism encompasses a wide variety of approaches, from critical commentary to more subjective emotional reactions inspired by viewing works of art. Art criticism as a distinct discipline developed parallel to Western aesthetic theory, beginning with antecedents in ancient Greece and fully taking form in the 18th and 19th centuries. In the 20th century perceptive critics became champions of new artistic movements. Beginning in the 20th and continuing into the 21st century, many critics used social and linguistic, rather than aesthetic, theoretical models. Prominent art critics include Roger Fry, Clive Bell, Clement Greenberg, Harold Rosenblum, Lawrence Alloway, Rosalind Krauss, and Donald Kuspit. See also aesthetics
art deco
a style of design that was popular in the 1920s and 1930s; marked by stylized forms and geometric designs adapted to mass production
art deco
A style of (mainly) internal decoration in which moulded flowing patterns were formed in fibrous plaster, and chromium, glass and stained timber were popular for furniture
art deco
a style characterized by geometric forms and bright, bold colors, popular from c 1918 to 1940 See Style Guide
art deco
originally a French movement in the 1920s reacting against the ornate art nouveau style which preceded WWI Popular in the US the style laid emphasis on bold geometric patterns and abstract forms
art deco
A decorative style, popular in the 1920s, characterized by its geometric patterns and reflecting the rise of industry and mass production in the early twentieth century
art deco
The term came from a Paris exposition in the mid-1920's that featured decorative arts, but in terms of architecture, its most notable hallmark is the "set-back" Skyscrapers were rising so fast, and setting new height records overnight that cities, particularly New York City, decreed that additional floors could only be built if they were set back from the main wall This creates a stepped pattern to the top of an element, either the building itself, or even a column on the side There was another style, "Art Moderne" (modern art), which used horizontal streamlined lines, rather than Art Deco's vertical lines and bas relief decoration, but in common use "Art Deco" is applied to any post-Victorian style up to the 1950's
art deco
A streamlined, geometric style of architecture and home furnishings popular in the 1920's and 1930's Characteristics include rounded or "waterfall" fronts, wood furniture with chrome hardware and/or glass tops
art deco
A popular design style of the 1920s and '30s characterized by bold outlines, geometric and zigzag forms
art deco
A style characterized by angular geometric shapes, zigzags, bold colors, molded or faceted Czech glass beads, plastics (like celluloid or Bakelite) and chrome, unlike the curves of the previous era Also known as the geometric style that succeeded Edwardian jewelry beginning in the 1910s through the mid-1920's Colored stones were utilized more, and the opaque stones such as jade, onyx and coral were set in geometric shapes Sleek animals such as Borzoi and Greyhound dogs were featured in some designs It started out with relatively delicate designs, and progressed to a more bold and blocky style also called Art Moderne
art deco
> A decorative style predominant from 1910-1930 characterized by geometric motifs and shapes, luxurious materials, and strong colors; the name actually derives from the 1925 Paris Exposition International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, but it also refers to pieces in that style made prior to 1925; artists whose work is representative of the style include Jacques-Emile Ruhlmann, Edgar Brandt, Jean Dunand, Jean Dupas, and Albert Cheuret
art deco
A decorative style that was based on geometric forms It was popular during the 1920s and 1930s
art deco
popular in the U S and Europe in the 1920's and 1930's, a style of design and decoration with designs are geometric and highly intense colors, to reflect the rise of commerce, industry and mass production
art deco
{i} style of interior design and architecture and jewelry that was popular in the 1920s and 1930s in which geometrical forms and daring colors and outlines were used
art department
the academic department responsible for teaching art and art appreciation
art director
someone whose job is to decide on how pictures, photographs etc will look in a magazine, film, advertisement etc
art director
Person who oversees your publication’s design and supervises graphic designers, other design staff, and freelance artists and photographers, as needed
art director
Hiromasa Ogura
art director
Cameo Executive Producer Sequel
art director
The Art Director is responsible for creating and maintaining the visual consistency of the art elements connected with the production including the design, construction and coloration of the sets and props Analyzing the script for the number and type of props, furniture, window, floors, ceilings dressings, and all other set materials Works closely with the Set Decorator, Carpenter and Property Master
art film
A film intended to be a serious artistic work, often experimental and not designed for mass appeal
art for art's sake
artistic movement justifying artistic creation that serves no social or political purpose
art form
(architecture) a form of artistic expression (such as writing or painting or architecture)
art gallery
a room or series of rooms where works of art are exhibited
art gallery
{i} room or place where works of art are displayed
art historian
a historian of art
art history
study of the development of art and architecture over time
art nouveau
a French school of art and architecture popular in the 1890s; characterized by stylized natural forms and sinuous outlines of such objects as leaves and vines and flowers
art nouveau
An 1890s style in architecture, graphic arts, and interior decoration characterized by writhing forms, curving lines, and asymmetrical organization Some critics regard the style as the first stage of modern architecture
art nouveau
Decorative style developed in France between 1890 and 1910 Tiffany lamps are a great example of this styles ornate and flowing lines
art nouveau
A style also known as "Victorian" or "Edwardian" consisting of fluid lines, floral and nature themes and natural colors Also known for its flowing style with sinuous curves and naturalistic motifs that was popular from about 1895 to 1905 A common motif was a women's head with flowing hair
art nouveau
a movement and style of decoration characterized by sinuous curves and flowing lines, asymmetry, and flower and leaf motifs See Style Guide
art nouveau
A style of architecture and interior decor dating from the late 1800s marked by the overly ornate use of undulation, such as waves, flames, flower stalks and flowing hair
art nouveau
A free-flowing, curved, revolutionary style of jewelry popular from the 1890s until about 1910, featuring delicate enamels with precious and non-precious materials in the characteristic motifs of bats, morning glories, dragonflies, and women with long, flowing hair
art nouveau
A romantic furniture and design style borrowing heavily from Gothic style, and its revivals, in being curvilinear Seldom utilizes straight lines, and can be asymetrical Started with the designs of William Morris in England and was therefore origianlly called "le style anglais" and later "le style moderne" in France Influenced and devolped by Toulose-Lautrec, Emil Galle, and Rene Lalique An organic flowing style with gentle and well balance curves and edges
art nouveau
A major ornamental style characterized by the usage of sinuous, graceful, cursive lines, interlaced patterns, flowers, plants, insects and other motifs inspired by nature First developed in England in the 1880’s, Art Nouveau both a protest against a sterile Realism, and also against the whole drift toward industrialization and mechanization and the unnatural artifacts they produce Baroque: In art and architecture, the Baroque style developed in Europe, England, and Latin America during the 17th and 18th cent Its essential characteristic is an emphasis on unity, a balance among diverse parts Architecture took on the plastic aspects of sculpture and, along with sculpture, was enhanced by the chiaroscuro (high-contrast) effects of painting Works in all media were produced on a grand scale Illusionism increased an unequaled sense of drama, energy, and mobility of form Some Baroque greats include Rembrandt , Ingres, Fragonard, and Cot
art of drama
art of stage performance, ability to be a believable and impressive actor
art of photography
art of taking photographs, ability to create beautiful photographs with a camera
art of sculpture
art of creating sculptures, ability to shape and mold materials into works of art
art of war
methods by which wars are fought
art paper
Coated, normally woodfree, paper suitable for 4-colour printing
art paper
A paper coated with fine clay to produce a smooth, hard surface Often used for printing halftones
art paper
smooth, coated paper
art paper
A paper evenly coated with a fine clay compound, which creates a hard smooth surface on one or both sides
art paper
Paper coated with a mineral substance to produce a glossy surface
art student
someone studying to be an artist
art teacher
someone who teaches art
art therapy
Psychotherapy that incorporates the production of visual art, such as painting or sculpture, in order to understand and express one's feelings
art therapy
method of emotional healing and self-exploration in which art is used as a medium for patients to express their feelings
art union
An association for promoting art esp
art union
the arts of design, and giving encouragement to artists
art work
artist's work; creative piece of work (i.e. painting, sculpture, drawing, etc.)
art-house
An art-house film is a film that is intended to be a serious artistic work rather than a piece of popular entertainment
BE
Black English
BE
Bengkulu, a province of Indonesia
BE
Bachelor of Engineering
BE
Buddhist Era
BE
Berlin, a federal state of Germany
artful
Performed with, or characterized by, art or skill
artful
Cunning; disposed to cunning indirectness of dealing; crafty; as, an artful boy
artful
Artificial; imitative
artfulness
The quality of being artful or of acting in an artful manner
artless
Free of artificiality; natural

This pendant has artless charm.

artlessness
The state or quality of being innocent; naivete
artlessness
The state or quality of being artless
be
To exist

To be or not to be, that is the question.

be
Used to indicate temperature

It is in the eighties outside, and next week it is expected to be in the nineties! (Fahrenheit degrees).

be
Used to indicate time of day, day of the week, or date

Today is the second, so I guess next Tuesday must be the tenth.

be
Used to indicate age

He looks twelve, but is actually thirteen, and will turn fourteen next week.

be
Used to indicate height

He was five-eight.

be
used to indicate passage of time since the occurrence of an event

It had been six days since his departure, when I received a letter from him.

be
Used to indicate weather, air quality, or the like

Why is it so dark in here?.

be
Used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominal

François Mitterrand was president of France from 1981 to 1995.

be
elliptical form of "be here", "go to and return from" or similar

I have been to Spain many times.

be
Used to form the continuous forms of various tenses

We liked to chat while we were eating.

be
Used to indicate that the values on either side of an equation are the same

3 times 5 is fifteen.

be
Used to form the passive voice

The dog was drowned by the boy.

be
Used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs. Often still used for to go

He is gone.

artful
characterized by craft or cunning
artless
ingenuous
Be
{i} lightweight metallic chemical element commonly used in alloys
be
v be am 1 sg pres es 3 sg pres er pl pres war, was, wase 1/3 sg pret bese 3 sg fut [OE bëon]
be
Belgium (in Internet addresses). The symbol for the element beryllium
be
{f} exist; occur, happen; occupy a position or place
artful
{a} cunning, crafty, dexterous
artfully
{a} cunningly, dexterously, skillfully
artfulness
{n} art, cunning, finess, dexterity, skill
artless
{a} without art or design, simple, honest
artlessly
{a} without art, naturally, sincerely
artlessness
{n} simplicity of heart, sincerity
Arts
philosophy
Arts
performing arts
Arts
literature
Arts
music
art gallery
a building where paintings are shown to the public
artful
marked by skill in achieving a desired end especially with cunning or craft; "the artful dodger"; "an artful choice of metaphors"
artful
Cunning; disposed to cunning indirectness of dealing; crafty; as, an artful boy. [The usual sense.]
artful
If you describe someone as artful, you mean that they are clever and skilful at achieving what they want, especially by deceiving people. Some politicians have realised that there are more artful ways of subduing people than shooting or jailing them. = crafty
artful
] marked by skill in achieving a desired end especially with cunning or craft; "the artful dodger"; "an artful choice of metaphors
artful
[The usual sense
artful
not straightforward or candid; giving a false appearance of frankness; "an ambitious, disingenuous, philistine, and hypocritical operator, who exemplified the most disagreeable traits of his time"- David Cannadine; "a disingenuous excuse"
artful
Using or exhibiting much art, skill, or contrivance; dexterous; skillful
artful
{s} shrewd, clever; sly, wily; deceitful; skillful
artful
approval If you use artful to describe the way someone has done or arranged something, you approve of it because it is clever or elegant. There is also an artful contrast of shapes
artfully
In an artful manner
artfully
shrewdly, cleverly, slyly, deceitfully; artistically, skillfully
artfully
in an artful manner; "he craftily arranged to be there when the decision was announced"; "had ever circumstances conspired so cunningly?"
artfully
in a disingenuous manner; "disingenuously, he asked leading questions abut his opponent's work"
Türkçe - İngilizce
rear
back, behind, rear; hinder part, hind
back, rear, hinder part; sequel, end; back; hind
end

They have lost 10 games in a row since their winning streak ended. - Onların galibiyet serileri bittiği için art arda 10 oyun kaybettiler.

The auction ends Monday. - Açık artırma pazartesi sona eriyor.

posterior
{f} soar

Travel agencies' profits soared. - Seyahat acentalarının gelirleri arttı.

The company's profits soared. - Şirketin kazancı arttı.

compound by
{f} increasing

The number of Japanese going overseas has been increasing year by year. - Yurt dışına çıkan Japon sayısı yıldan yıla artmaktadır.

The number of students going abroad to study is increasing each year. - Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

{f} surge

Food prices have surged. - Gıda fiyatları arttı.

The Great Depression triggered a great surge in crime. - Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu.

{f} escalating
art arda
sequential
art arda
in succession
art niyetle
maliciously
art niyetli
malevolent
art yük
(Tıp) preload
art ünlü
(Dilbilim) back vowel
art arda
consecutive

Next Monday and Tuesday are consecutive holidays. - Gelecek pazartesi ve salı art arda tatil.

Layla was sentenced to two consecutive life sentences. - Leyla art arda iki ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

art arda
one after another, one after the other, on the trot
art arda
(Hukuk) successive
art arda gelen
sequent
art düşünce
hidden intent
art mirasçı
reversioner
art niyet
hidden intent
art niyet
wantonness
art niyetli
evil disposed
art niyetli
evil-minded
art teker
back wheel
art arda
consecutively
be
Oh, you! Hey, you! (used vocatively to express reproach)
art arda
cascade
art arda
on the trot
be
hey!
be
buddy!
be
man!
art arda
by turns
art arda
successively
art niyet
arriere-pensee
be
goddamn
be
underarm
be
onside
be
fro
be
been
Art niyet
malevolence
art arda
tandem
art niyet
ulterior motive

I don't think Tom has any ulterior motives. - Tom'un bir art niyeti olduğunu sanmıyorum.

I had romantic ulterior motives. - Benim romantik art niyetlerim vardı.

art arda
one after another, continually
art arda
serial
art arda
following one after another
art arda
running
art arda
in sequence
art arda
(Nükleer Bilimler) sequentially
art niyet
concealed thought
art niyet
arriere pensee
art niyetli
{s} snide

I've had enough of your snide remarks. - Art niyetli uyarılarından usandım.

art niyetli
evil minded
be
hey!, man!, buddy!
be
vulg. Hey! (used in a terminal position): Neredesin be? Hey, where are you?
art