music

listen to the pronunciation of music
İngilizce - Türkçe
{i} müzik

Justin Bieber müzik kariyerine başladığında on dört yaşındaydı. - When Justin Bieber started his music career, he was fourteen years old.

Müzik evrensel bir dildir. - Music is a universal language.

partisyon
makam
nota

Tom nota okumayı bilmiyordu. - Tom didn't know how to read music.

Nota okumayı öğrenmek ne kadar zor? - How hard is it to learn to read music?

hava

Müzik hayatımızı hava gibi çevreler. - Music surrounds our lives like air.

müzik hocası
müzik ilmi
music master musiki üstadı
music book nota kitabı
(Askeri) MÜZİK: Hava önleme görevlerinde, elektronik karıştırma anlamına gelen bir terim
vodvil tiyatrosu
nağme
{i} musiki
music of the spheres Pitagor ku
music box latarna
music hall müzik salonu
müziklendirmek
musical
müzikli
musical
müzikal

Düzgün bir şekilde eğitilirse müzikal yetenek geliştirilebilir. - Musical talent can be developed if it's properly trained.

Tom müzikal bir aileden geliyor. - Tom comes from a musical family.

musical
{s} müziğe ait
music appreciation
müzikte takdir
music appreciation
(Eğitim) müzik anlayışı
music cd
(Bilgisayar) müzik cd
music cd
(Bilgisayar) müzik cd'si
music files
(Bilgisayar) müzik dosyaları
music genre
müzik türü
music industry
müzik endüstrisi
music lessons
(Bilgisayar) müzik dersleri
music master
(Muzik) müzik öğretmeni
music notes
(Bilgisayar) müzik notaları
music player
müzik çalar
music program
(Bilgisayar) müzik programı
music room
müzik odası
music set
set
music stool
(Muzik) piyano sandalyesi
music taste
müzik zevki
music theory
müzik teorisi

Tom müzik teorisi okudu. - Tom studied music theory.

music therapy
müzik tedavisi
music box
laterna
music box
müzik kutusu

Halam benim ona İtalya'dan bir müzik kutusu almamı istedi. - My aunt asked me to buy her a music box from Italy.

Müzik Kutusu Tiyatrosunda ne oynuyor? - What's playing at the Music Box Theater?

music department
müzik bölümü
music director
müzik yönetmeni
music drama
müzikli dram
music hall
çalgılı ve içkili gazino
music hall
müzikhol
music lesson
müzik dersi
music school
müzik okulu

Şarkı derslerimiz için, yolun karşısındaki müzik okuluna giderdik. - For our singing lessons, we would go to the music school across the road.

Dan prestijli bir müzik okuluna başladı. - Dan attended a prestigious music school.

music set
müzik seti
music stand
nota sehpası
music stool
piyano iskemlesi
music teacher
müzik öğretmeni
music and effects track
müzik ve efekt bandı, sözsüz ses kuşağı
music band
Müzik grubu
music by ...
Müzik:
music centre
müzik seti
music engraving
müzik oyma
music fest
müzik ziyafeti
music festival
müzik festivali
music library
müzik kütüphanesi
music master
müzik ustası
music on hold
beklemede müzik
music paper
nota kâğıdı
music scene
müzik dünyasında
music to my ears
(deyim) Tam duymak istediğim şey! Güzel haber!

When I heard the news it was music to my ears. It was exactly what I wanted to hear.

music-hall
tiyatro - vodvil
music-hall
müzik - müzikhol, içkili ve çalgılı gazino
music acid
(Kimya,Tıp) musik asit
music and effects track
(Sinema) müzik ve efekt bandı
music and effects track
(Sinema) sözsüz ses kuşağı
music and society
müzik ve toplum
music and the conflict
müzik ve çatışma
music book
(Muzik) nota kitabı
music box
latarna
music category
(Bilgisayar) müzik kategorisi
music folders
(Bilgisayar) müzik klasörleri
music hall
İng., tiy. vodvil
music hall
müzik salonu
music heals the soul
müzik ruhun gıdasıdır
music instrument
entrüman
music instrument
çalgı
music lover
müziksever
music master
müzik hocası
music paper
(isim)ta kâğıdı
music player
{i} müzisyen
music player
{i} çalgıcı
music ports
(Bilgisayar) müzik bağlantı noktaları
music stand
(isim)ta sehpası
music stool
piyano taburesi
music store
müzik mağazası
music tasks
(Bilgisayar) müzik görevleri
music wire gauge
tel çapı ölçeri
court music
Saray müziği, klasik müzik
face the music
(Fiili Deyim ) yaptığının sonucuna katlanmak
influence of music
müziğin etkisi
instrumental music
(Muzik) çalgı müziği
keen on music
müziksever
modern music
(Muzik) çağdaş müzik
musical
müzikle

Ben müzikle ilgili değilim ama duşta şarkı söylemeyi severim. - I am not musical, but I like to sing in the shower.

musical
tatlı
play music
çalgı çalmak
rock music
rock müzik
rock music
rak
shared music
(Bilgisayar) paylaşılan müzik
sheet music
(Muzik) ciltlenmemiş notalar
sufi music
tasavvuf müziği
taste in music
müzik zevki
teacher of music
müzikçi
turkish art music
(Muzik) türk sanat müziği
turkish folk music
(Muzik) türk halk müziği
chamber music
oda müziği
church music
kilise müziği
classical music
klasik müzik
compose music
bestelemek
country music
country müzik

Ben country müzik dinliyorum. - I am listening to country music.

Genellikle country müzikten hoşlanmam. - Generally I don't like country music.

country music
kantri müzik

Tom kantri müzik yapmaya başlamadan önce bir caz gitaristiydi. - Tom was a jazz guitarist before he started playing country music.

danceroom music
dans salonu müziği
department of music
müzik bölümü
electronic music
çıncalık müzik
face the music
sonucuna katlanmak
face the music
ceremeyi çekmek
folk music
halk müziği

İrlanda halk müziğiyle çok ilgileniyorum. - I'm very interested in Irish folk music.

Tom halk müziği ile çok ilgileniyor. - Tom is very interested in folk music.

live music
canlı müzik
marching music
marş
martial music
savaş şarkısı
musical
hoş
musical
müzikle ilgili

Ben müzikle ilgili değilim ama duşta şarkı söylemeyi severim. - I am not musical, but I like to sing in the shower.

musical
müziğe yetenekli
musical
müzik sever
musical
uyumlu
polyphonic music
çoksesli müzik
polyphonic music
polifonik müzik
popular music
popüler müzik

Roger Miller'ın Dang Me'si Amerikan folk müziği fanatikleri arasında ve popüler müzik fanatikleri arasında da bir liste başıydı. O miyonlarca adet sattı. - Roger Miller's Dang Me was a hit with country music fans and with popular music fans too. It sold millions of copies.

Tom modern popüler müzik hakkında oldukça bilgili. - Tom is quite knowledgeable about modern popular music.

religious music
dini müzik

O, dini müzik dinler. - She listens to religious music.

school of music
müzik okulu
serious music
ciddi müzik
symphonic music
senfonik müzik
dance music
dans müziği

O bir dans müziği plağı aldı. - She has bought a record of dance music.

early music
(Muzik) Avrupa klasik müziği
early music
(Muzik) Rönesans ve erken barok döneminin kendine özgü çalgılarıyla icra edilen müzüği
experimental music
deneysel müzik
fourth tone of a scale (music)
Bir ölçek (müzik dördüncü tonu)
function of music
müzik işlevi
go in for music
müzik için gitmek
good ear for music
iyi bir müzik kulağı
listen to music
Müzik dinlemek
make music
Müzik mi
marching music
mars
marching music
müzik yürüyüş
oriental music
oryantal müzik
piece of music
müzik parçası
rap music
(Muzik) Rep müzik
sacred music
kutsal müzik
set something to music
bestelemek
set to music
bestelemek
the sound of music
müzik sesi
to face the music
müzik yüz
to play rock music
rock müzik çalmak için
musical
müzikli komedi
musical
{s} müziksever

Müziksever bir aileden mi geldin? - Did you come from a musical family?

Onlar müziksever bir aileden mi geliyorlar? - Do they come from a musical family?

musical
{s} bestelenmiş
musical
{s} ahenkli, uyumlu
musical
musikişinas
musical
musical chairs müzik eşliğinde iskemle kapmaca oyunu
musical
musical comedy müzikli
musical
{i} müzikli oyun
musical
şarkılı ve danslı güldürü
musical
musicallyahenkle
İngilizce - İngilizce
A sound, or the study of such sounds, organized in time
A guide to playing or singing a particular tune; sheet music
Any pleasing or interesting sounds
{n} harmony, the science of sounds, musicians
Sites dedicated to the distribution and presentation of music or musical information These sites may provide content or tools that enable a direct listening experience or promoting musical awareness including musicians' or record labels' sites, sites that promote musical events, or those that teach music or about music, generally or technically
In television, theme music as well as incidental music, plays an important part in the design of the programme to create atmosphere In theatre, music may be totally absent or it may be live or pre-recorded and played by the sound technician
The organization of sounds with some degree of rhythm, melody, and harmony
any agreeable (pleasing and harmonious) sounds; "he fell asleep to the music of the wind chimes"
Something wonderful
(music) the sounds produced by singers or musical instruments (or reproductions of such sounds) an artistic form of auditory communication incorporating instrumental or vocal tones in a structured and continuous manner
"his music was his central interest"
A selection of some of the popular music available
[n] Vocal or instrumental sounds that express ideas and emotions through the elements of rhythm, melody, harmony, and/or color
(music) the sounds produced by singers or musical instruments (or reproductions of such sounds)
musical activity (singing or whistling etc ); "his music was his central interest"
The ability to use one's voice in the singing of praises and joy to the Lord for the benefit of others, or to play a musical instrument to the praise of the Lord and for the benefit of others Deuteronomy 31: 22, I Samuel 16: 16, I Chronicles 16: 41-42, II Chronicles 5: 12-13, II Chronicles 34: 12, Psalm 150
sounds of higher or lower pitch, begotten of uniform and synchronous vibrations, as of a string at various degrees of tension; the science of harmonical tones which treats of the principles of harmony, or the properties, dependences, and relations of tones to each other; the art of combining tones in a manner to please the ear
Music is the art of creating or performing music. He went on to study music, specialising in the clarinet. a music lesson
Harmony; an accordant combination of simultaneous tones
Music is the symbols written on paper which represent musical sounds. He's never been able to read music. see also sheet music
Music is the pattern of sounds produced by people singing or playing instruments. classical music. the music of George Gershwin
{i} composed rhythmical sound; playing of musical instruments, singing; musical notes in written form
); "his music was his central interest" punishment for one's actions; "you have to face the music"; "take your medicine" any agreeable (pleasing and harmonious) sounds; "he fell asleep to the music of the wind chimes" (music) the sounds produced by singers or musical instruments (or reproductions of such sounds) an artistic form of auditory communication incorporating instrumental or vocal tones in a structured and continuous manner
tr>
The science and the art of tones, or musical sounds, i
The capacity to create or perform lyrics and melodies that lead others to experience, to worship, and to serve God
A sound, or the study of such sounds, organized in time in a melodious way
an artistic form of auditory communication incorporating instrumental or vocal tones in a structured and continuous manner
The entire week you will make music and hear music At Choir School you more or less breath music
musical activity singing or whistling etc
in Ancient Greece, "the art of the Muses" blending poetry, drama, and the visual arts with what we consider to be musical sounds
Love of music; capacity of enjoying music
A price a cutter usually doesn't want to pay, but has to anyway As in, "Pay the music, or you'll never find your way out of here " Not a literal amount
The written and printed notation of a musical composition; the score
If you face the music, you put yourself in a position where you will be criticized or punished for something you have done. Sooner or later, I'm going to have to face the music. Art concerned with combining vocal or instrumental sounds for beauty of form or emotional expression, usually according to cultural standards of rhythm, melody, and, in most Western music, harmony. Music most often implies sounds with distinct pitches that are arranged into melodies and organized into patterns of rhythm and metre. The melody will usually be in a certain key or mode, and in Western music it will often suggest harmony that may be made explicit as accompanying chords or counterpoint. Music is an art that, in one guise or another, permeates every human society. It is used for such varied social purposes as ritual, worship, coordination of movement, communication, and entertainment. Music Corporation of America Music Television Woodstock Music and Art Fair aleatory music chamber music country music Curtis Institute of Music electronic music folk music gospel music incidental music klezmer music music box music hall and variety theatre feigned music popular music rock music soul music world music
Kenji kawai
A more or less musical sound made by many of the lower animals
Postmodernism http: //www outsideshore com/school/almanac/html/Jazz_Styles/Modern_Jazz/Postmodernism htm Phillip Glass http: //www cyberhalides com/curator/composer html#style Nickel Creek http: //listen artistdirect com/listen/genre/0,,267,00 html Music and Postmodernism http: //www eng umu se/culturec/MUSP htm
Arts
used as a general material designation for printed music intended for use by the visually impaired
The gift of Music is the special ability God gives to certain members of the body of Christ to use music in a joyful and uplifting manner and, by so doing, praise & worship God (see Psalm 33: 1-3, Psalm 100: 1-2, Ephesians 5: 18-20)
feelings If something that you hear is music to your ears, it makes you feel very happy. Popular support -- it's music to the ears of any politician
Melody; a rhythmical and otherwise agreeable succession of tones
punishment for one's actions; "you have to face the music"; "take your medicine"
Men of genius averse to music The following men of genius were actually averse to music: Edmund Burke; Byron had no ear for music, and neither vocal nor instrumental music afforded him the slightest pleasure Charles Fox, Hume, Dr Johnson, Daniel O'Connell, Robert Peel, William Pitt; Pope preferred a street organ to Handel's oratorios; the poet Rogers felt actual discomfort at the sounds of music; Sir Walter Scott, the poet Southey, and Tennyson Seven of these twelve were actually poets, and five were orators The Princess Mathilde (Demidoff), an excellent artist, with a veritable passion for art, may be added to those who have had a real antipathy to music
Background music in an episode which only appears rarely (if at all) in other episodes in the series Or, if it is common background music, music which adds a particularly powerful accent to a scene in the episode
musical

Tom is musically talented as well. - Tom is also musically talented.

Tom is also musically talented. - Tom is musically talented as well.

far
Far-
conservatory
nocturne
decreasing
music box
A box that generates or plays music, particularly one using mechanical means rather than electronic, generally using a cylinder or disk containing the music
music boxes
plural form of music box
music center
A place where music is performed or rehearsed
music centers
plural form of music center
music centre
An integrated home audio system
music centres
plural form of music centre
music chart
A ranking of music (songs, albums etc) according to popularity during a given period of time
music charts
plural form of music chart
music hall
A vaudeville or variety theater
music hall
An auditorium for concerts and musical entertainments
music notation
A system which represents aurally perceived music, through the use of written symbols
music room
A room in a school set aside for instruction in music
music school
A school whose main objective is teaching music
music stand
A stand, made for holding pages or books of sheet music
music stands
plural form of music stand
music theory
The field of study dealing with how music works
music therapies
plural form of music therapy
music to someone's ears
Some good news; a spoken expression or a sound which is pleasing; a welcome remark or information

We should aim for a lower ambition, Dannatt said. . . . Not what you might call music to his boss's ears.

music video
A motion picture produced to accompany a song, for promotional or artistic purposes
music videos
plural form of music video
music band
A group of two or more musicians who perform instrumental or vocal music
music to my ears
(deyim) Good news, a message that makes me happy

When she called my name, it was music to my ears.

Music Television
MTV, international television channel that broadcasts music videos and entertainment programs (located in London)
music academy
school where musicians are trained
music arrangement
{i} (Music)adaptation of a composition for performance by a specific voices or set of instruments; (Music) act of adapting a musical composition
music book
notebook of musical notes and scales
music box
produces music by means of pins on a revolving cylinder that strike the tuned teeth of a comb-like metal plate
music box
A music box is a box that plays a tune when you open the lid. = musical box. A music-making device consisting of a housing or box enclosing a sounding mechanism, especially one in which a row of tuned steel teeth are plucked by pins set in a revolving cylinder to produce a melody. a box that plays a musical tune when you open it. Mechanical musical instrument in which projecting pins on a revolving brass cylinder or disk, encoding a piece of music, pluck tuned steel tongues. It was probably invented 1780 in Switzerland. With its modular cylinders or disks, it was a popular domestic instrument until displaced by the player piano and phonograph
music box
box that plays a melody when its lid is raised
music critic
a critic of musical performances
music department
the academic department responsible for teaching music and music appreciation
music director
The music director of an orchestra or other group of musicians is the person who decides what they will play and where, and usually conducts them as well. = musical director
music drama
"Rheingold,"
music drama
"Siegfried,"
music drama
An opera in which the text and action are not interrupted by set arias, duets, etc
music drama
"Walküre,"
music drama
the music being determined throughout by dramatic appropriateness; musical drama of this character, in general
music drama
"Die Meistersinger,"
music drama
to the later works of Wagner: "Tristan und Isolde,"
music drama
"Götterdämmerung,"
music drama
It involves the use of a kind of melodious declamation, the development of leitmotif, great orchestral elaboration, and a fusion of poetry, music, action, and scene into an organic whole
music drama
to the later works of Wagner: "Tristan und Isolde," "Die Meistersinger," "Rheingold," "Walküre," "Siegfried," "Götterdämmerung," and "Parsifal
music drama
An opera that avoids discrete numbers such as arias, recitatives, or ensembles, and in which the music reflects or embodies the action of the drama
music drama
and "Parsifal
music drama
The term is applied esp
music fan
one who enjoys music, one who is fond of listening to music and attending concerts
music festival
event with musical performances and entertainment
music genre
an expressive style of music
music hall
a variety show with songs and comic acts etc
music hall
A place for public musical entertainments; specif
music hall
a public hall for vaudeville performances, in which smoking and drinking are usually allowed in the auditorium
music hall
A music hall was a theatre that presented popular entertainment
music hall
Eng
music hall
a theater in which vaudeville is staged
music hall
esp
music hall
Music hall was a popular form of entertainment in the theatre in the nineteenth and early twentieth century. It consisted of a series of performances by comedians, singers, and dancers. an old music hall song
music hall and variety theatre
Popular entertainment that featured successive acts by singers, comedians, dancers, and actors. The form derived from the taproom concerts given in city taverns in England in the 18th-19th centuries. To meet the demand for entertainment for the working class, tavern owners often annexed nearby buildings as music halls, where drinking and smoking were permitted. The originator of the English music hall as such was Charles Morton, who built Morton's Canterbury Hall (1852) and Oxford Hall (1861) in London. Leading performers included Lillie Langtry, Harry Lauder (1870-1950), and Gracie Fields. Music halls evolved into larger, more respectable variety theatres, such as London's Hippodrome and the Coliseum. Variety acts combined music, comedy acts, and one-act plays and featured celebrities such as Sarah Bernhardt and Herbert Tree. See also vaudeville
music lesson
a lesson in performing music
music lessons
music studies, courses in music (i.e. playing an instrument, composition, etc.)
music library
library of musical recordings
music lover
one who enjoys music, one who is fond of listening to music and attending concerts
music master
teacher of music, music instructor
music of the spheres
an inaudible music that Pythagoras thought was produced by the celestial
music of the spheres
A perfectly harmonious music, inaudible on the earth, thought by Pythagoras and later classical and medieval philosophers to be produced by the movement of celestial bodies
music of the spheres
music of the gods
music paper
paper with lines appropriate for writing music
music player
{i} musician, one who plays a musical instrument professionally
music school
a school specializing in music a school for the study of music
music stand
A music stand is a device that holds pages of music in position while you play a musical instrument. a metal frame for holding written music, so that you can read it while playing an instrument or singing
music stand
a light stand for holding sheets of printed music
music stand
device used to hold sheet music for a musician
music stool
low bench for sitting while playing the piano
music stool
a stool for piano players; usually adjustable in height
music teacher
expert instructor of music and how to play various musical instruments
music teacher
someone who teaches music
music video
A filmed or videotaped rendition of a recorded song, often portraying musicians performing the song or including visual images interpreting the lyrics
music-hall
large room for musical entertainment
New Age music
A genre of music of a mystical nature, associated with New Age philosophies
New Age music
A genre of relaxing music with elements of world music
art music
Music composed with advanced structural and theoretical considerations, as opposed to folk music and pop music

as the invention of the grand piano opened up new possibilities for composers of European art music in the nineteenth century.

background music
Any music played in a public space whose main function is to create an atmosphere suitable to a specific occasion, rather than to be listened to
background music
Any music in a film, video game, or other medium that establishes mood and is not meant to have the audience's focus
ballet music
Music composed primarily to accompany a ballet performance
chamber music
A genre of classical music written for a small group of instruments
chin music
A fastball thrown near the batter's chin, often to set up a subsequent pitch thrown low and outside

Jones backed Smith off the plate with a little chin music.

classical music
Music of the classical period; the music of Mozart, Haydn, etc; the musical period before the romantic
classical music
The more serious forms of European and American music, as opposed to folk music, jazz or the many forms of popular music
country music
A style of music that originated in the folk music of the rural population of the southern and western United States. Characterized by twangy guitars, fiddles, banjos and simple melodies
country-western music
country music
dance music
Music composed to accompany social dancing
electronic body music
A genre of aggressive danceable music originating in the 1980s and taking elements from industrial and electronic music
elevator music
Bland, unoffensive music played as a background in elevators and shopping malls
face the music
to accept or confront the unpleasant consequences of one's actions
fill music
Music broadcast as an interlude between formally scheduled programming, or to fill in during an unscheduled interruption, in order to forestall listener abandonment of the station
folk music
contemporary music in the style of traditional folk music
folk music
any genre of music originating from the ethnic community of a specific region; often not recorded, but passed down orally
gospel music
A type of African American religious music based on folk music melodies with the addition of elements of negro spiritual and jazz
house music
A particular type of electronic dance music
house music
Music of this type
incidental music
Music that is played as a background to a film, television programme, video game, etc

The incidental music helped give the programme its evocative atmosphere.

incidental-music
Attributive form of incidental music, noun
industrial music
A noisy, experimental genre of music with transgressive themes that originated in the 1970s
intelligent dance music
A genre of experimental electronic music that combines elements of techno and dance music with complex rhythmic structures and atypical melodic patterns
lounge music
A style of music popular in the 1950s and 1960s, intended to evoke in the listener the feeling of being in some other place (an island paradise, outer space, etc.)
mouth music
The vocal imitation of instrumental music
musical
Gifted or skilled in music
pop music
Music intended for or accepted by a wide audience

Pop music, despite its commercial focus, includes many artistic gems.

popular music
Any genre of music that has a wide appeal amongst the general public of a society dominated by urban culture and advanced technology, especially music with less complexity than "classical music"
program music
A form of art music that attempts to convey a scene, image, or mood
punk music
punk rock
race music
Popular African-American music such as jazz and blues
rap music
A form of popular music emphasizing spoken rhymes over heavily rhythmic backing tracks
rock music
Any of various genres of popular music employing electrical amplification
serial music
music, especially from the 20th century, in which themes are based on a definite order of notes of an equal-tempered scale
set to music
To adapt a literary work by adding music (and often song)
sheet music
Handwritten or printed form of musical notation
soul music
A combination of rhythm and blues and gospel music developed by African Americans in the late 1950s
studio music
Music recorded in a studio and later released on a record, CD or other medium
trance music
A style of dance music with fast beats, short melodic synthesizer phrases, and a musical form that builds up and down throughout a track, often played in nightclubs
world music
The term world music includes traditional music (sometimes called folk music or roots music) of any culture that are created and played by indigenous musicians or that are "closely informed or guided by indigenous music of the regions of their origin," including Western music (e. g. Celtic music). Most typically, the term world music has now replaced folk music as a shorthand description for the very broad range of recordings of traditional indigenous music and song from around the world
musical
A film genre in which songs sung by the characters are interwoven into the narrative, sometimes accompanied by dancing
musical
{a} harmonious, melodious, sweet
face the music
(deyim) be confronted with the unpleasant consequences of one's actions."It's time the politicians faced the music for the damage they've done to the country."
rap music
Genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged. (synonym) rap, hip-hop
musical
A musical is a play or film that uses singing and dancing in the story. London's smash hit musical Miss Saigon
musical
a play or film whose action and dialogue is interspersed with singing and dancing
musical
Pleasing to the ear. (Her voice had a musical tone.)
musical
Of or relating to music
musical
Someone who is musical has a natural ability and interest in music. I came from a musical family
musical
characterized by or capable of producing music; "a musical evening"; "musical instruments
musical
You use musical to indicate that something is connected with playing or studying music. We have a wealth of musical talent in this region Stan Getz's musical career spanned five decades + musically mu·si·cal·ly Musically there is a lot to enjoy
musical
talented in or devoted to music; "comes from a very musical family"
musical
The successor to musical comedy Showboat has been hailed as the first great musical
musical
Originally named "musical play" A 20th Century equivalent to the operetta The musical originated in the USA
musical
{i} stage production incorporating music and dancing
musical
containing or constituting or characterized by pleasing melody; "the melodious song of a meadowlark"
musical
a film which relies heavily on song and dance
musical
Having an interest in or talent for music and/or dance
musical
Musical Learners are the hummers, the shower-singers and persons who are described as having an ear for music Musical Learners may not be the best singers or musicians, but they have an innate ability to respond to melodies They relate best to the world through rhythm and sound Activities Musical Learners may enjoy include listening to songs, playing instruments, and singing When learning new information or developing academic skills, Musical Learners benefit most from writing song lyrics, playing music to accompany their work, or developing multimedia projects Some examples of Musical Learners applying their learning style to their work are singers, musicians, orchestra conductors, recording engineers, and Web designers
musical
{s} of or pertaining to music; tuneful, melodious, harmonious; skilled in music; set to or accompanied by music
musical
A generic name for a play with a large number of songs, particularly when there is also dancing and/or a chorus
musical
a stage performance, show or film which involves singing, dancing and musical numbers performed by the cast as well as acting
musical
characteristic of or resembling or accompanied by music; "a musical speaking voice"; "a musical comedy"
musical
A social entertainment of which music is the leading feature; a musical party
musical
characterized by or capable of producing music; "a musical evening"; "musical instruments"
musical
Of or pertaining to music; having the qualities of music; or the power of producing music; devoted to music; melodious; harmonious; as, musical proportion; a musical voice; musical instruments; a musical sentence; musical persons
musical
Sounds that are musical are light and pleasant to hear. He had a soft, almost musical voice. a play or film that includes singing and dancing. or musical comedy Theatrical production that is characteristically sentimental and amusing in nature, having a simple but distinctive plot and offering music, dancing, and dialogue. Its roots can be traced to 18th-and 19th-century genres such as ballad opera, singspiel, and opéra comique. The Black Crook (1866), often called the first musical comedy, attracted patrons of opera and serious drama as well as those of burlesque shows. European composers such as Sigmund Romberg brought to the U.S. a form of operetta that was the generic source for musical comedy. George M. Cohan ushered in the genre's heyday, and in the 1920s and '30s it entered its richest period with the works of Jerome Kern, George Gershwin and Ira Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers, and Oscar Hammerstein. Kern and Hammerstein's Show Boat (1927) was perhaps the first musical to employ music thoroughly integrated with the narrative. The genre flourished in the 1950s with works by composers such as Leonard Bernstein, but it began to decline in the late 1960s, by which time musicals had begun to diverge in many different directions, incorporating elements such as rock music, operatic styling, extravagant lighting and staging, social comment, nostalgia, and pure spectacle. Later notable musical composers included Stephen Sondheim and Andrew Lloyd Webber. Musical Instrument Digital Interface musical comedy musical notation
musical
a play or film whose action and dialogue is interspersed with singing and dancing characteristic of or resembling or accompanied by music; "a musical speaking voice"; "a musical comedy"
music