kurnazlık

listen to the pronunciation of kurnazlık
Türkçe - İngilizce
trick
craftiness
art

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

artfulness
shiftiness
archness
artifice

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

astuteness
cunning
cunning, foxiness
foxiness
stratagem
wheeling and dealing
shenanigan
wheeler dealing
subtlety
finesse
strategy
subtility
smartness
cunning, guile, ruse, craft
slyness
wiliness
dodge
guile
sophistication
wile
craft
ruse

It could just be a ruse. - Bu bir kurnazlık olabilir.

trickiness
devilment
shrewdness
astute
{i} wrinkle
shenanigans
{i} arts
kurnaz
crafty

Tom is very crafty, isn't he? - Tom çok kurnaz, değil mi?

Tom thought of a crafty joke. - Tom kurnaz bir şaka düşündü.

kurnaz
shrewd

Tom is a shrewd businessman. - Tom kurnaz bir iş adamı.

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

kurnaz
cunning

He's cunning and manipulative. - O kurnaz ve çıkarcıdır.

People say that the fox is more cunning than other animals. - İnsanlar tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğunu söylerler.

kurnazlık etmek
fox
kurnaz
{s} smart
kurnaz
mercurial
kurnaz
{s} cute
kurnaz
{s} quirky
kurnaz
{s} slim
kurnaz
artful
kurnaz
fox

People say that the fox is more cunning than other animals. - İnsanlar tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğunu söylerler.

It is said that the fox is more cunning than any other animal. - Tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğu söylenir.

kurnaz
hard-boiled
kurnaz
wheeler-dealer
kurnaz
design
kurnaz
shrewdest
kurnaz
leerier
kurnaz
wise
kurnaz
guileful
kurnaz
trickier
kurnaz
{s} feline
kurnaz
subtle
kurnaz
vulpine
kurnaz
slick
kurnaz
tricky
kurnaz
knowing
kurnaz
cagey
kurnaz
canny
kurnaz
cagy
kurnaz
snaky
Kurnaz
savvy
kurnaz
sly

Aren't you the sly one? - Sen kurnaz biri değil misin?

kurnaz
wise guy
kurnaz
coon
kurnaz
catty
kurnaz
hard boiled
kurnaz
wheeler dealer
kurnaz
dodgy
kurnaz
sly old fox
kurnaz
weasel
kurnaz
designing
kurnaz
arch
kurnaz
serpentine
kurnaz
sharp

Tom is really sharp, isn't he? - Tom gerçekten kurnaz, değil mi?

kurnaz
cattish
kurnaz
leery
kurnaz
astute
kurnaz
politic
kurnaz
dodger
kurnaz
foxy
kurnaz
shifty
kurnaz
slyboots
kurnaz
calculating

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

Tom is cunning and calculating. - Tom kurnaz ve çıkarcıdır.

kurnaz
roguish
kurnaz
downy
kurnaz
cunning, foxy
kurnaz
heady
kurnaz
cunning, foxy, sly, shrewd, canny, wily, astute, artful, crafty, sharp
kurnaz
snuff
kurnaz
disingenuous
kurnaz
parlous
kurnaz
subtile
kurnaz
hardboiled
kurnaz
{s} wily
kurnaz
wide awake
Türkçe - Türkçe
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş: "Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi."- H. Taner
Kurnaz
hinoğlu
kurnaz
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
kurnaz
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz: "Nedim kurnaz, benden iki gün evvel izin aldı."- A. Gündüz
kurnazlık