art niyetle

listen to the pronunciation of art niyetle
Türkçe - İngilizce
maliciously
mala fide
art niyet
arriere-pensee
Art niyet
malevolence
art niyet
ulterior motive

Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself. - Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu.

Tom had ulterior motives. - Tom'un art niyetleri vardı.

art niyet
hidden intent
art niyet
wantonness
art niyet
concealed thought
art niyet
arriere pensee
Türkçe - Türkçe

art niyetle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

art niyet
Art düşünce
art niyetle