anlamına gelmek

listen to the pronunciation of anlamına gelmek
Türkçe - İngilizce
mean

These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it. - Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu.

A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital. - Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir.

be
infer
stand for
imply
signify
purport
read
amount
spell
add up
to mean, come to mean, amount to
add up to
to mean, to signify, to amount to
amount to
boil down to
denote
{f} connote
anlamına gelmek