var olmak

listen to the pronunciation of var olmak
Türkçe - İngilizce
exist
be
appear
obtain
1. to exist. 2. to come into existence
to be
be there
consist
endure
come into being
to exist, to be
subsist
come to being
occur
var ol
exist

I don't believe that ghosts exist. - Ben, hayaletlerin var olduklarına inanmıyorum.

Tom doesn't believe that ghosts exist. - Tom hayaletlerin var olduğuna inanmıyor.

var olma
availability
var olma
presence
varolmak
endure
varolmak
obtain
varolmak
come into being
varolmak
come into existence
var ol
{f} existing

Keeping existing clients is just as important as finding new ones. - Var olan müşterileri korumak, yenilerini bulmak kadar önemlidir.

var olma
ens
var ol
be
varolmak
exist
bir arada var olmak
coexist
daha önce var olmak
pre exist
var ol
Good for you!/Well done!/Bravo!
var olma
entia
var olma
continued existance
var olma
(İnşaat) existing
var olma
corporeity
Türkçe - Türkçe
Sağ olmak, yaşamak
durmak
(Osmanlı Dönemi) TEKEVVÜN
var olmak