-e uymak

listen to the pronunciation of -e uymak
Türkisch - Englisch

Definition von -e uymak im Türkisch Englisch wörterbuch

-e uymak
comport with
-e uymak
go with
-e uymak
abide by
-e uymak
obey
-e uymak
respect
-e uymak
square with
-e uymak
fit
-e uymak
comply with
-e uymak
jibe with
-e uymak
tie in with
-e uymak
accord with
-e uymak
square
-e uymak
satisfy
-e uymak
observe
-e uymak
fit in with
-e uymak
(Fiili Deyim ) correspond with
-e uymak
be in line with
uymak
suit
uymak
adapt

It is generally hard to adapt to living in a foreign culture. - Yabancı bir kültürde yaşamaya uymak genellikle zordur.

uymak
fit

Tom is doing his best to fit in. - Tom uymak için elinden geleni yapıyor.

uymak
accord
uymak
conform to

You must conform to the rules. - Kurallara uymak zorundasın.

uymak
abide by

They have got to abide by the rules. - Onlar kurallara uymak zorundalar.

The first lesson in democracy is to abide by the will of the people. - Demokraside ilk ders halkın iradesine uymaktır.

uymak
conform

You must conform to the rules. - Kurallara uymak zorundasın.

uymak
fit in

Tom is doing his best to fit in. - Tom uymak için elinden geleni yapıyor.

uymak
adjust
birbirine uymak
jibe
uymak
correspond to
birbirine uymak
match
uymak
cohere
uymak
(deyim) be in line with
uymak
keep up with something
uymak
sort together
uymak
blend in
uymak
submit
uymak
tone
uymak
correspond with
uymak
get
uymak
pertain
uymak
tone in
uymak
fitted
uymak
defer
uymak
keep
uymak
(Havacılık) comform
uymak
(deyim) be in harmony with
uymak
tally with
uymak
go in
uymak
(deyim) lend itself to
uymak
(deyim) be in tune with
uymak
do
uymak
fall with
uymak
respect

It's very important to respect the rules. - Kurallara uymak çok önemlidir.

uymak
concur with
uymak
string along with
uymak
(Konuşma Dili) suit one's book
uymak
agree to
uymak
square
uymak
tally
uymak
go with something
uymak
adapt oneself
uymak
keep to
uymak
(deyim) be in accord with
uymak
agree with
uymak
do for
uymak
quadrate
uymak
square with
uymak (birbirine)
match
uymak
become
kurallara uymak
Toe the line, follow the rules
tarife uymak
to match the description
aklına uymak
to be tempted by sb and do sth silly
araziye uymak
slang to lay low
araziye uymak
to go to earth, to go to ground, to run to earth, to run to ground
cemaate uymak
to go along with the crowd, conform
egemen olan görüşe uymak
swim with the tide
geçiş hakkına uymak
to observe the right of way
havasına uymak
to adap
her ortama uymak
trim one's sails to every wind
izine uymak
to adopt the ideas and plans (of another)
kanuna uymak
to obey a law
kurallara harfi harfine uymak
be very observant of forms
kurallara uymak
keep the rules
modaya uymak
to keep up with the latest fashions
modaya uymak
be hip
modaya uymak
be in the swing
nefsine uymak
to yield to flesh, to sin
standartlara uymak
be up to standard
tam uymak
suit smb. to a T
tanıma uymak
answer
tarife uymak
(deyim) answer to the description of
tarife uymak
match the description
uymak
accommodate oneself
uymak
assort
uymak
coincide
uymak
comply
uymak
follow

All members must follow these rules. - Bütün üyeler bu kurallara uymak zorundadırlar.

We have to follow their instructions. - Onların talimatlarına uymak zorundayız.

uymak
comply with
uymak
chime in with
uymak
(Hukuk) coincide, comply with
uymak
chime
uymak
comport
uymak
to adapt (to), adjust (to)
uymak
to fit; to suit; to conform; to correspond; to match, to go with sth; to adjust oneself, to adapt oneself; to agree, to conform to; to obey, to respect, to comply with, to keep, to abide by
uymak
to fit, be the right size and shape for
uymak
obey

I have to obey his orders. - Ben onun emirlerine uymak zorundayım.

People have to obey the rules. - İnsanlar kurallara uymak zorundadır.

uymak
answer
uymak
go with
uymak
agree
uymak
consort
uymak
to match, look good with, harmonize with
uymak
match
uymak
to conform to, comply with; to conform to (someone's) wishes, fall in line with, fall in with
uymak
to suit: Bu fiyat hesabıma uyuyor. This price suits my pocketbook
uymak
consist
uymak
correlate
uymak
correspond
uymak
go together
verilen tanıma uymak
(deyim) answer to the description of
zamana uymak
to conform to the age in which one lives, move with the times, keep in step with the times
zamana uymak
to keep up with the times
zamana uymak
temporize
şartlara uymak
meet the case
şeytana uymak
to let the devil get the better of one, yield to temptation
şeytana uymak
fall into temptation
şeytana uymak
to yield to temptation
Türkisch - Türkisch

Definition von -e uymak im Türkisch Türkisch wörterbuch

uymak
Uygun düşmek, münasip olmak: "Her cihette birbirine uyacak kadın erkek bulmak dünyada kabil değildir."- H. C. Yalçın
uymak
Bağlı kalmak, tabi olmak
uymak
Zevke, anlayışa uygun düşmek
uymak
Ölçüleri birbirini tutmak
uymak
Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak: "Şu acaip sevdaları bırak, muhite uy, zamana uy, hayatını mükemmel kazanırsın."- P. Safa
uymak
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
uymak
Uygun düşmek, münasip olmak
uymak
Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak
-e uymak
Favoriten