match

listen to the pronunciation of match
İngilizce - Türkçe
{f} eşlemek
{i}

O, benim için iyi bir eştir. - He is a good match for me.

Kanepedeki minderler koltuklardakilerle eşleşmiyor. - The cushions on the sofa don't match those on the armchairs.

{i} kibrit

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

Tom bir ateşi kibritsiz olarak nasıl başlatacağını bilen tek kişiydi. - Tom was the only one who knew how to start a fire without matches.

{i} maç

Manchester United maçı 4-2 yendi. - Manchester United won the match, four to two.

Final maçındaki tek gol Andrés Iniesta tarafından atıldı. - The only goal of the final match was scored by Andrés Iniesta.

eşleştirmek

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

{f} uymak
{i} evlenme
{i} denk

O benim için denk değil. - She is no match for me.

{i} yarışma

Bu futbol maçı enerji dolu ve görkemli yarışmadır. - This soccer match is full of energetic and splendid competition.

John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti. - John represented his class in the swimming match.

eşleştirmek eşleme, eş
eşleştirme

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

eşleşen

Elbiseyle eşleşen ayakkabıları seçti. - She picked out the shoes that match the dress.

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

{i} rakip
eşleştirme yapmak
{i} benzer

Biz onun benzerini asla görmeyeceğiz. - We shall never see her match.

Tom ve Mary benzer gömlekler satın aldılar. - Tom and Mary bought matching shirts.

eşleme
(Sinema) uyuşum
eşleşme

Halılar perdeler için iyi bir eşleşmedir. - The rugs are a good match for the curtains.

Dan'ın hikaye versiyonu kanıtla eşleşmedi. - Dan's version of the story didn't match the evidence.

uyumlamak
(Bilgisayar) büyük/küçük
alıştırmak
{i} karşılaşma

Kafeye girdiğim gibi televizyonda güreş karşılaşması izleyen iki genç erkek gördüm. - As I entered the coffee shop, I found two young men watching a wrestling match on television.

Karşılaşmayı penaltılarda kaybetmen daima hayal kırıklığına uğratıyor. - It's always disappointing when you lose a match on penalties.

at başı gitmek
(Bilgisayar) eşleştir

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

mac
aşık atmak
eşlendirmek
yalnızca
eş olmak
eşi benzeri olmak
boy ölçüşmek
iyi gitmek
-e uygun bir şey bulmak
akran
{f} eşle

İngilizce cümle değiştirildi. Bu çevirinin hala eşleştiğinden emin olun. - The English sentence has been changed. Make sure that this translation still matches.

E-posta kayıtlı değil ya da şifre eşleşmiyor. - The email is not registered, or the password does not match.

eşle(mek)
{i} uygun eş
birbirine tutturmak
{f} uygun olmak
{f} birleştirmek
üstün gelmek
{f} karşılaştırmak
matching fund bağışların toplamına eşit miktarda yapılan şartlıba
{f} 1. (birbirine) uymak; (birbirine) uydurmak: That tie doesn't
birleştirmek evlendirmek
{f} evlendirmek
{f} benzemek
uydurmak
geçmek
geçirmek
yazı turada karşılaştırmak üzere iki para atmak
uydurmak (birbirine)
birbiri ile uyumlu
kısmet
evlenmek
birbirine uygun olmak
uymak (birbirine)
birbirine uymak
birbirine uydurmak
uygun
eşleştirmem
maçta
maçı
uyma

Onun giysileri yaşına uymadı. - His clothes didn't match his age.

O, yeni elbisesi ile uyması için yeni bir şapka seçti. - She selected a hat to match her new dress.

matchless
benzersiz
matchless
eşsiz
match against
karşılaştırmak
match against
karşılaştır
match analysis
(Spor) maç analizi
match case
(Bilgisayar) büyük/küçük duyarlı
match case
(Bilgisayar) büyük/küçük
match case
(Bilgisayar) büyük/küçük harf duyarlı
match fixing
(Spor) şike
match found
(Bilgisayar) eşleşme bulundu
match industry
kibrit endüstrisi
match information
(Bilgisayar) eşleme bilgisi
match points
(Spor) maç puanı
match up with
örtüşmek
match upper/lowercase
(Bilgisayar) büyük/küçük harf duyarlı
match upper/lowercase
(Bilgisayar) küçük harf duyarlı
match whole word
(Bilgisayar) tüm sözcüğü eşleştir
match whole word only
(Bilgisayar) tüm sözcüğü eşleştir
match merging
uyuşumlu birleştirme
match select
uyum seçimi
match against
karsilastir
match case
büyük-küçük harfe duyarlı
match criterion
maç kriteri
match line
maç hattı
match maker
maç maker
match making
Çöpçatanlık
match merging
uyusumlu birleştirme
match up
Eşleşme, denk eşleşme. "İt was a good match-up but the home team won"; "we need a matchup of the best teachers with the neediest schools."
match with
ile maç
match-maker
Çöpçatan
match ammunition
(Avcılık) yarışma fişeği
match byte
(Bilgisayar) eşleşme baytı
match byte
(Bilgisayar) bayt eşleştir
match case
BÜYÜK küçük harf duyarlı
match case
Büyük / Küçük Harf Ayırsamalı
match case
büyük küçük duyarlı
match colours
(Tekstil) renkleri uyuşturmak
match criteria
(Bilgisayar) ölçüte uyanlar
match fields
(Bilgisayar) alanları eşleştir
match kashida
(Bilgisayar) keşide eşleştir
match kashida
(Bilgisayar) kashida yazı eşleştir
match kashida
(Bilgisayar) kashida'ları eşleştir
match kashida
(Bilgisayar) keşideleri eşleştir
match line up
(Spor) maç kadrosu
match maker
çöp çatan
match merging
(Bilgisayar,Teknik) uyum birleştirme
match select
(Bilgisayar,Teknik) uyuşum seçimi
match the description
tarife uymak
match upper/lowercase
BÜYÜK / küçük harf duyarlı
match whole field
(Bilgisayar) tüm alanı eşleştir
match width
(Bilgisayar) genişliği eşleştir
magic match
(Bilgisayar) sihirli eşleşme
make a match
evlenmek
matches
kibritler

O, kibritlerini hissetti ve onları arka cebinde buldu. - He felt for his matches and found them in his back pocket.

Tom'un annesi ona kibritlerle oynamamasını söyledi. - Tom's mother told him not to play with matches.

matching
{s}

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

be a match for
eş olmak
be a match for
birinin dengi olmak
conduct a match
maç yönetmek
conduct the match
(Spor) maçı yönetmek
matched
uyumlu
matched
uygun
matches
(Bilgisayar) eşleşiyor
matching
eşleyen
matching
(Ticaret) eşleştirmek

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

matching
uyuşturma
matching
uyarlama
matching
(Ticaret) denkleştirmek
matching
eşleşen

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

matching
(Ticaret) yarıştırmak
matching
uyumlu

Mary mini etekle uyumlu pembe bir bluz giyiyordu. - Mary was wearing a pink blouse with matching miniskirt.

matching
uydurma
matching
uyumlama eşleme
matching
(Ticaret) uydurmak
matching
eşleyerek
meet one's match
adamına çatmak
previous match
(Bilgisayar) önceki eşleşme
quick match
(Askeri) çabuk yanan fitil
quick match
(Askeri) barutlu fitil
safety match
kibrit
screen match
(Bilgisayar) ekran eşleşmesi
title match
(Spor) ünvan maçı
title match
(Spor) (boksta) ünvan maçı
to be a match for
eş olmak
apply a match
kibritle tutuşturmak
boxing match
boks maçı

Televizyonda boks maçı gördüm. - I saw the boxing match on television.

challenge match
çelenç
draw the match
maçı berabere bitirmek
final match
final maçı
friction match
kibrit
friendly match
dostluk maçı
matched
{f} eşle

Parmak izleri Sami'ninkilerle eşleşti. - The fingerprints matched Sami's.

Sen ve ben başa baş eşleştik. - You and I are evenly matched.

matches
eşleşmeler
matching
(sıfat) eş
matching
birbirine giden
matching
{i} eşleme
matching
{f} eşle

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

matchless
eşi benzeri olmayan
meet one's match
tam adamına çatmak
return match
rövanş maçı
safety match
emniyet kibriti
slow match
barutlu fitil
wrestling match
güreş müsabakası
a match
bir maç
chess match
satranç maçı
crucial match
çok önemli maç
equal, match
Maç eşit
equal, match, parallel
eşit, paralel maç
find so.'s match
bulmak o kadar. 'maç var
friendly match
(Spor) Dostluk maçı, hazırlık maçı
home match
maç
love match
aşk evliliği
matched
eşlenen
matches
eşlenir
matching
(Elektrik, Elektronik) Farklı empedansa sahip devre ögelerini birbirine uyacak tarzda ayarlama.Uygunlaştırma.Uygun hale getirme
matching
(Elektrik, Elektronik) Uyum derecesi
no match for
(deyim) nin dengi değil
perfect match
mükemmel bir maç
play an away match
deplasmanda oynamak
screaming match
ağız dalaşı
shouting match
maç haykırış
the whole shooting match
hepsi, sürü sepet
wrestling match
güreş karşılaşması
apply a match to
-i kibritle tutuşturmak
away match
deplasman maçı
be a match for
(birinin) dengi olmak
best match
uyumlu karı-koca
best match
uyumlu çift
challenge match
spor çelenç
do you have a jacket to match these pants
bu pantolona uyacak ceketiniz var mı
drawn match
berabere biten maç
floodlit match
gece maçı
floodlit match
ışıklandırılmış maç
friction match
sürtünme ile yanan kibrit
go out for a match
(Spor) maça çıkmak
i would like a belt to match this blouse
bu bluza uygun kemer rica ediyorum
i would like a silk scarf to match this blouse
bu bluza uygun ipek eşarp rica ediyorum
language match
(Bilgisayar) dil eşleşmesi
lucifer match
kibrit
matching
{i} uygun

Mary ve Alice uygun kıyafetler giydi. - Mary and Alice wore matching outfits.

O bir uygun mini etekle yeşil bir ceket giyiyordu. - She was wearing a green coat with a matching mini-skirt.

matching
(Askeri) HARCAMA/ELDE EDİLEN İLİŞKİ
matching
uyan

Polis bu tanıma uyan bir kamyon buldu. - The police found a truck matching that description.

matching
karşılaştırma,n.eşleme: v.eşle: prep.eşleyerek
matching
denk
matching
(Biyoloji) karşılaştırma
matching
x bul/yarıştır/uy/denk ol
matchless
rakipsiz
matchless
emsalsiz
meet match
(deyim) meet one's match dengine ratslamak
meet one's match
hakkından gelebilecek birine rastlamak
national match
(Askeri) MİLLİ ATIŞ MÜSABAKASI: Askeri veya sivil personelin, her türlü hafif ateşli silahlarla yaptıkları senelik atış müsabakası
next match
(Bilgisayar) sonraki eşleşme
not to match
uymamak
perfect match
tam uyum
quick match
(Askeri) ÇABUK YANAN FİTİL, BARUTLU FİTİL: Kare barut içirilmiş bir sicimden yapılan süratle yanar bir fitil, aydınlatma mühimmatı da kullanılır
return game/match
rövanş maçı
runaway match
kaçarak evlenme
İngilizce - İngilizce
To agree, to be equal, to correspond to
To equal or exceed in achievement

She matched him at every turn: anything he could do, she could do as well or better.

Suitability
A marriage
Someone with a measure of an attribute equaling or exceeding the object of comparison

He knew he had met his match.

To make a successful match or pairing

They found out about his color-blindness when he couldn't match socks properly.

A pair of items or entities with mutually suitable characteristics
Device made of wood or paper, at the tip coated with chemicals that ignite with the friction of being dragged (struck) against a rough dry surface

He struck a match and lit his cigarette.

Equivalence; a state of correspondence
Sporting event such as a boxing meet, a baseball game, or a cricket match

My local team are playing in a match against their arch-rivals today.

{v} to pair, couple, marry, suit, equal
{n} a contest, marriage, what catches fire
Commercial ecological software sold in the UK to assist with identification of vegetation types, and of natural habitat definition
open only to losers in early stages of contests
Equality of conditions in contest or competition
an exact duplicate; "when a match is found an entry is made in the notebook"
something that resembles or harmonizes with; "that tie makes a good match with your jacket"
A series of games between two players which ends when one player wins the required number of points
In a sport or other contest, if you match one person or team against another, in sports or other contests, you make them compete with each other to see which one is better. The finals of the Championship begin today, matching the United States against France see also matched, matching
be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton for durability"; "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
Suitable combination or bringing together; that which corresponds or harmonizes with something else; as, the carpet and curtains are a match
A bringing together of two parties suited to one another, as for a union, a trial of skill or force, a contest, or the like A contest to try strength or skill, or to determine superiority; an emulous struggle
give or join in marriage
The complete contest between two players, commencing with the warm up and concluding when both players have left the court at end of the final rally (covers broken ball rule)
A candidate for matrimony; one to be gained in marriage
If a combination of things or people is a good match, they have a pleasing effect when placed or used together. Helen's choice of lipstick was a good match for her skin-tone Moira was a perfect match for him
State or local funds required by various federal or state programs to complement funds for a project A match may also be required by states in funding projects which are joint state/local efforts Some funding sources allow services, such as the work of volunteers, to be counted as an in-kind funding match Federal programs normally require that match funds come from other than federal sources
a burning piece of wood or cardboard; "if you drop a match in there the whole place will explode"
If one thing matches another, they are connected or suit each other in some way. The students are asked to match the books with the authors It can take time and effort to match buyers and sellers The sale would only go ahead if the name and number matched Pictures of road signs are matched with their Highway Code meanings. Match up means the same as match. The consultant seeks to match up jobless professionals with small companies in need of expertise They compared the fat intake of groups of vegetarians and meat eaters, and matched their diets up with levels of harmful blood fats My sister and I never really matched up I'm sure that yellow lead matched up to that yellow socket
A person or thing equal or similar to another; one able to mate or cope with another; an equal; a mate
be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun
When your search string is found in the corpus, it is referred to as a match or hit
{i} small combustible stick designed for lighting things afire; competition, game (Sports); equal opponent; partner; something similar; counterweight; person considered suitable for marriage
State or local funds required by the federal government to complement federal funds for a project A match also may be required by states in funding projects which are joint state/local efforts
A match is a small wooden stick with a substance on one end that produces a flame when you rub it along the rough side of a matchbox. a packet of cigarettes and a box of matches
A match is an organized game of football, tennis, cricket, or some other sport. He was watching a football match France won the match 28-19. = game
Refers to a bid opportunity that coincides with the criteria your company was in search of
The compatibility between recipient and donor In general, the more closely the donor and recipient “match,” the greater the potential for a successful transplant
a person who is of equal standing with another in a group
A series of games between two players which ends when one player wins by accumulating the required number of points See also: match play
To be a mate or match for; to be able to complete with; to rival successfully; to equal
If one person or thing is no match for another, they are unable to compete successfully with the other person or thing. I was no match for a man with such power
An agreement, compact, etc
A medal round or game of golf between opponents
in which a pattern is partly imbedded when a mold is made, for giving shape to the surfaces of separation between the parts of the mold
If you meet your match, you find that you are competing or fighting against someone who you cannot beat because they are as good as you, or better than you. I had finally met my match in power and intellect
A tennis contest made up of sets, as a set is made up of games In major competition, a men's match is made up of five sets and the winner is the player who first wins three sets Women usually play best-of-three matches
To oppose as equal; to contend successfully against
A series of games (at U S Olympic Festival-'93 it is three out of five), to determine a winner Midcourt - The middle third of the court, halfway between the net and the back boundary line
The aggregate of bouts between two fencing teams
If something of a particular colour or design matches another thing, they have the same colour or design, or have a pleasing appearance when they are used together. Her nails were painted bright red to match her dress All the chairs matched You don't have to match your lipstick exactly to your outfit Mix and match your tableware and textiles from the new Design House collection. Match up means the same as match. The pillow cover can match up with the sheets Because false eyelashes come in various lengths and shades, it's so easy to match them up with your own
A message matches a condition if in every position the values are the same or the values in the condition are more general and cover the message value
satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
Any word All words Exact phrase Sound-alike matching
A game, match, etc
An aggregate of bouts
A term, British in origin, used to describe a game; matches last 90 minutes, with a 12-minute rest between halves
bring two objects, ideas, or people together; "This fact is coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"; "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
A perforated board, block of plaster, hardened sand, etc
a formal contest in which two or more persons or teams compete
To be of equal, or similar, size, figure, color, or quality; to tally; to suit; to correspond; as, these vases match
make correspond or harmonize; "Match my sweater"
provide funds complementary to; "The company matched the employees' contributions"
A matrimonial union; a marriage
Device made of wood or paper, coated with chemicals at the tip, that when dragged against a rough surface, will ignite
a formal contest in which two or more persons or teams compete the score needed to win a match be equal or harmonize; "The two pieces match"
Someone as skillful as self
A contest between two players or two teams of players A match often refers to a series of games, however, it can mean only one game
To agree, to be equal
To be united in marriage; to mate
match drill
The process of drilling a hole through multiple assembled parts at once, so as to ensure that the parts align properly in the final assembly
match fixing
The act of losing, or playing to a pre-determined result, in sports matches after betting against oneself
match made in heaven
A marriage that is likely to be happy and successful because the two people are very compatible with each other
match made in heaven
A very successful combination of two people or things
match made in hell
A marriage that is likely to be unhappy or abusive and unsuccessful because the two people are very incompatible with each other
match made in hell
A very unsuccessful or conflicting combination of two people or things
match play
A knockout competition between two single bowlers
match play
A scoring system in which points are awarded for each hole won, as opposed to stroke play
match play
The playing of a competitive match, as opposed to training and practice
match point
A state in a game where a player can win the entire match by winning the next point. Often used in tennis

He made it to matchpoint three times and still lost, but you can't come much closer than that.

match points
plural form of match point
match referee
an administrative official who decides on any penalties for bad conduct etc
match referees
plural form of match referee
match sticks
plural form of match stick
match-maker
Someone who seeks a romantic partner for another
match line
Mechanical drawing lines, which match a portion on one drawing with a portion on another drawing, usable with large building sections
match game
A game arranged as a test of superiority; also, one of a series of such games
match game
an international championship match
match maker
one who arranges marriages for others
match making
arranging marriages for others, bringing two people together
match plane
a plane having cutters designed to make the tongues and grooves on the edges of matchboards
match play
scoring by holes rather than strokes, the way golf was originally played Example: The winner of a match play competition is the player who has won the most holes, not necessarily the player with the fewest total strokes
match play
Play in which the score is reckoned by counting the holes won or lost by each side; disting
match play
golf scoring by holes won
match play
A kind of competition in which two bowlers compete against one another, rather than against the field as a whole Typically, the winner of a match advances to the next round for another match
match play
Match play is a form of golf where the game is scored by the number of holes someone wins rather than the number of strokes it takes them to complete the course. A method of scoring golf games by counting only the number of holes won by each side rather than the number of strokes taken
match play
scoring by holes rather than strokes The way golf was originally played Example: "The winner of a match play competition is the player who has won the most holes, not necessarily the player with the fewest total strokes "
match play
The competition system used in tournaments in which two participants play a series of games which ends when one player accumulates a required number of points Each game is worth one, two, or three points (for a single game, gammon, or backgammon) multiplied by the value of the doubling cube Compare: money play
match play
A competition system used in tournaments, in which each pair of participants plays a match The winner advanced to the next round
match play
Form of competition where each hole is won, lost or halved The winner is whoever won the most holes A winning score of 3 and 2 means that the winner won by 3 holes with 2 left to play The highest score possible is 10 and 8
match play
Portion of a tournament in which bowlers are pitted individually (one-on-one) against each other (rather than against the field)
match play
from medal play
match play
A form of competition where each hole is worth one point
match point
In a game of tennis, match point is the situation when the player who is in the lead can win the whole match if they win the next point. The final point needed to win a sports match, especially in tennis
match point
the final point needed to win a match (especially in tennis)
match point
final point required to win a match (Sports); scoring unit in the game of Bridge
match up
see match 3, 5
match up to
If someone or something does not match up to what was expected, they are smaller, less impressive, or of poorer quality. Her career never quite matched up to its promise
match-fit
a sports player who is match-fit is well and fit enough to play
match-play
a method of scoring in golf based on the number of holes that are won, rather than the number of strokes needed to reach each hole
match-up
the pairing of people or things as for comparison or competition; "it was a good match-up but the home team won"; "we need a matchup of the best teachers with the neediest schools
match-up zone
defense strategy in which a team pressure the opposing players (Basketball)
Man of the Match
A player chosen as having made the most outstanding achievement during a match; awarded a small prize
making a match
setting a man and woman up for a romantic relationship
Test match
A five-day first class match between sides representing the official Test nations
Test match
An international match between the teams of two nations
cage match
An event in which wrestlers battle in a enclosed location escaping over the top to win
fireplace match
A match with long shaft used especially for lighting a fireplace, campfire, barbecue grill or other fire where holding a short-shaft match close to the ignitable fuel might pose a risk
first class match
A three- or five-day cricket match, with two innings per side, played under a set of conditions specified and officially recognised by an official governing body of cricket
friendly match
A game that has no competitive value; an exhibition match
grudge match
a bout between two teams or competitors who have a history of competitiveness between them
hatch, match and despatch
The Office of Births, Marriages and Deaths
hatch, match and despatch
Very infrequent; attending only for baptism, marriage, and funeral

He is a hatch, match and despatch Catholic .

matchable
able to be matched
matching
Present participle of match
matching
A set of independent edges in a given graph, i.e. a set of edges which do not intersect: so-called because pairs of vertices are "matched" to each other one-to-one
matchless
Having no match; without equal

It was not his matchless talent that exalted Koufax beyond his greatest contemporaries so much as it was his knowledge that character was not connected to talent.

matchless
Having no mate

In this comedy, a matchmaker has a matchless daughter. Try as he might, he cannot seem to find anyone for her.

mix and match
To vary elements to make compatible combinations

She became very good at mixing and matching skirts, blouses, and accessories to extend her fashion budget.

one-day match
a game of cricket played on one day; each side batting once
post-match
Happening after a match
quick match
A pyrotechnic fuse consisting of a cotton string, coated with black powder, confined in a paper tube
rubber match
Any sporting event in which the opponents are tied as it pertains to events won and lost in the series

The Red Sox having lost the opener and won the second game proceeded into the rubber match against the Yankees.

safety match
A match designed so it can only be ignited on a special friction surface
shouting match
An argument or debate characterized by the loudness or intensity of the participants
slanging match
A row; an argument in which names are called
slow match
a slow-burning fuse used to ignite a matchlock musket or fire a cannon
steel cage match
A special match in wrestling where opponents wrestle inside an enclosed cage surrounded by steel
storm match
A match coated with a combustible compound that can continue to burn even in a strong wind
sulfur match
a match whose head consists of a mixture containing sulfur; a small amount of phosphorus is included either on the match, or on a striking surface in the case of a safety match
sulphur match
Alternative spelling of sulfur match
the whole shooting match
everything; the entire collection, endeavor, or activity

It started raining on their picnic and they had to move the whole shooting match inside.

tour match
a cricket match played between a touring side and a local side
matchless
incomparable
matchable
{a} that may be matched, suitable
matchless
{a} having no equal, incomparable
exhibition match
(Spor) A game whose outcome is not recorded in the season's standing
friendly match
(Spor) A match whose outcome is not recorded in the season's standing
no match for
(deyim) Not as strong as, not an equal competitor
screaming match
argy-bargyargle-barglea verbal dispute; a wrangling argumentbattle of words, slanging match, argument, passage of (or at) arms, spat, quarrel
sparring match
1. a practice or exhibition boxing match
Matchless
parallelless
Matchless
makeless
Paris-Match
Weekly pictorial magazine published in France since 1949 as the successor to L'Illustration (1843-1944). A popular news and current-events magazine aimed at the middle class, it features picture-stories on such subjects as public affairs, entertainment, fashion, and consumer products. Its format resembles that of Life, and it is similarly noted for topicality and outstanding photography. Under the ownership of Jean Prouvost (d. 1978), it achieved prestige and financial success. It is now published by Hachette Filipacchi Médias, one of the world's largest magazine publishers
after match
{i} (New Zealand) social gathering after a rugby match
be a match for
be capable of contending with, be of nearly equal ability as
bickford match
A fuse used in blasting, consisting of a long cylinder of explosive material inclosed in a varnished wrapping of rope or hose
bickford match
It burns from 2 to 4 feet a minute
boxing match
a match between boxers; usually held in a boxing ring
chess match
a match between chess players
cricket match
a match between two cricket teams
cross match
To find similarities between a patient's blood and a donor's blood using laboratory tests
cross match
Typically a piece of thin raw match used to facilitate ignition of a shell's internal time fuse Generally made by either splitting or punching the time fuse
cross match
Type and cross; test in which the blood cells of a donor and a recipient are mixed together to determine if they are compatible
crucial match
decisive game, match which is very important to a team
derby match
race or contest open to all contestants; annual horse race
final match
last game in a tournament
find one's match
find the right person to marry; find a worthy opponent
football match
American football match; competitive game of soccer
friction match
{i} type of match that has a thin piece of wood or cardboard tip which ignites by friction or by rubbing it on abrasive surface
friction match
A match that ignites when struck on an abrasive surface
friendly match
game between friends, game played without competition
good match
compatible couple
grudge match
You can call a contest between two people or groups a grudge match when they dislike each other. This is something of a grudge match against a long-term enemy
kitchen match
a wooden friction match that will light on any granular surface; useful to light wood or gas stoves
lit match
burning match, match that has been ignited
love match
a marriage for love's sake; not an arranged marriage
love match
marriage for love only; marriage that is not arranged (for money or social status)
lucifer match
{i} friction match, type of match that has a thin piece of wood or cardboard tip which ignites by friction or by rubbing it on abrasive surface
matchable
Capable of being matched; comparable on equal conditions; adapted to being joined together; correspondent
matchable
{s} open to comparison, able to be suited or paired
matched
going well together; possessing harmonizing qualities
matched
past of match
matched
provided with a worthy adversary or competitor; "matched teams"
matched
{s} suitable, identical, coordinated, correlated
matched
The purchase leg of a deal will be matched when the corresponding sales leg is reported to the computer, if these are equal in every respect, and vice versa A matched deal is a confirmed deal
matched
A forward purchase is said to be matched when offset by a forward sale for the same or nearly the same date or vice versa
matched
If you say that two people are well matched, you mean that they have qualities that will enable them to have a good relationship. My parents were not very well matched
matched
In sports and other competitions, if the two opponents or teams are well matched, they are both of the same standard in strength or ability. Two well-matched sides conjured up an entertaining game
matcher
{i} matchmaker, one who arranges mates or matches
matcher
someone who arranges (or tries to arrange) marriages for others
matcher
One who, or that which, matches; a matching machine
matcher
See under 3d Match
matches
plural of match
matches
third-person singular of match
matching
Adopting some aspects of another person's communication style for the purpose of building rapport For example, matching their posture Matching is not mimicry, which is conscious exact copying of another person's behavior
matching
A pledge or commitment of funding or in-kind contributions used to encourage other donors to commit themselves to the effort or to increase their current support
matching
A method utilized to create comparison groups, in which groups or individuals are matched to those in the treatment group based on characteristics felt to be relevant to program outcomes
matching
The process of identifying compatible bids and offers and transferring money and wine between accounts
matching
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated"
matching
The process of applying system match control rules against vouchers, purchase orders, and receiver documents, ensuring that an invoice being entered reflects the amount ordered and received before it is approved for payment
matching
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in correct relation to the preceding strips The types of matches: random, straight and drop Also, coordinating different wallpapers or fabrics
matching
Comparison of the terms of a trade to ensure the details from both parties match
matching
Financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's clients are the primary beneficiary; typically one third (1/3) or greater; a form of cost sharing
matching
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in the correct relation to the preceding strips The types of matches are "random", "straight", "drop", and "reverse"
matching
being two identical
matching
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in the correct relation to the preceding strips The types of match are random, straight and drop
matching
An accounting concept developed to prevent fraud and errors, the most complete being a 'Three Way Match" reconciling the Purchase Order, Receiving Record, and Invoice
matching
(funds): financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's client is primary beneficiary; typically 1/3 or greater; a form of cost sharing
matching
The process by which trades are checked and agreed before transmission to LCH
matching
(funds) - Financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's clients are the primary beneficiary; typically one third (1/3) or greater; a form of cost sharing
matching
Matching is used to describe things which are of the same colour or design. a coat and a matching handbag. having the same colour, style, or pattern as something else
matching
The act of testing a string against a regular expression If the regexp describes the contents of the string, it is said to match it
matching
Matching means the value of third-party in-kind contributions and the portion of the costs of a federally assisted project or program not borne by the Federal Government Where matching is not required by law or regulation, matching may be administratively required by the PHS awarding office Costs used to satisfy matching requirements are subject to the same policies governing allowability as other costs under the approved budget
matching
offsetting a currency inflow in one currency, e g a stream of revenues, by a corresponding stream of costs, thus leaving only the profit element unmatched Firms may also match operating cash flows against financial flows, e g a stream of interest and capital payments resulting from overseas borrowing in the same currency
matching
A trade has to be instructed by both the receiver and the deliverer with all pertinent information matching in order for the trade to progress towards settlement
matching
{s} corresponding; suitable; similar, same
matching
Adopting characteristics of another person's outputs (behavior, words, etc ) to enhance rapport
matching
The process of keeping together a unique insert to the addressee that goes with at least one other unique insert in the same package, or a unique insert to the addressee that goes with the address information located on the outside of the package For example a personalized letter that needs to be matched with the address displayed on the outside of the envelope
matching
Performing the same movement side-by-side and at the same time
match