accord with

listen to the pronunciation of accord with
İngilizce - Türkçe
ile bağdaşmak
-e uygun olmak
-e uymak
uyum sağlamak
uygun olmak
ahenkli olmak
uyum sağla

Onun konuşması duygularıyla uyum sağlamadı. - His speech did not accord with his feelings.

anlaşması ile
accord with

  Heceleme

  ac·cord with

  Türkçe nasıl söylenir

  ıkôrd wîdh

  Telaffuz

  /əˈkôrd wəᴛʜ/ /əˈkɔːrd wɪð/

  Etimoloji

  [ &-'kord ] (verb.) 12th century. Middle English, from Old French acorder, from Vulgar Latin accordare, from Latin ad- + cord-, cor heart; more at HEART.

  Günün kelimesi

  arcadia