fakirlik

listen to the pronunciation of fakirlik
Türkçe - İngilizce
poverty

By following this book's advice, I was able to pull myself out of poverty. - Bu kitabın tavsiyelerini izleyerek, kendimi fakirlikten kurtarabilirdim.

Poverty prevented him from continuing his studies. - Fakirlik onun çalışmalarına devam etmesini engelledi.

poorness
nudity
beggary
pauperism
poverty, destitution, impoverishment
insufficiency, inadequacy
indigence
poverty, indigence yoksulluk
want
impoverished state (of the soil)
narrow circumstances
impecuniousness
neediness
federal fakirlik seviyesi
federal poverty level
Türkçe - Türkçe
Yoksulluk: "Bilmezsin belki, arpa ekmeği de İran'da fakirliğin sembolüdür."- T. Buğra
Yetersizlik
Verimsizlik, kısırlık
Yoksulluk
muasere
yokluk
(Osmanlı Dönemi) AYLE
(Osmanlı Dönemi) TEREBBÜB
(Osmanlı Dönemi) HALLE
(Osmanlı Dönemi) KAYY
(Osmanlı Dönemi) FAKE
(Osmanlı Dönemi) ALYE
(Osmanlı Dönemi) ASÂR
(Osmanlı Dönemi) BÜ'S
fakirlik