region

listen to the pronunciation of region
İngilizce - Türkçe
{i} yöre
bölge

Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür. - Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

{i} nahiye
{i} alan

Güneş lekeleri güneş manyetik alanının çok güçlü olduğu Güneş bölgeleridir. - Sunspots are regions of the Sun where the solar magnetic field is very strong.

Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir. - Agriculture is developed in the most fertile lands of the region.

{i} tabaka: in the upper regions of the atmosphere havanın üst tabakalarında
(Tıp) rejyon
dar

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan,tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların yüzde sekseni gitmiş olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

{i} çevre

Çevrecilerin çabalarına rağmen bölgenin ormansızlaşması devam ediyor. - Despite the efforts of environmentalists, the deforestation of the region continues.

Bölgenin sanayileşmesi çevresel tahribatı önlemek için çok dikkatli yapılmalıdır. - Industrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.

hava veya deniz tabakası
{i} iklim

Onun için, Arhangelsk'in arktik iklimi yeryüzündeki cehennemdi, ama o bölgede büyüyen diğeri için Arhangelsk yeryüzündeki cennetti. - For him, the arctic climate of Arkhangelsk was hell on earth, but for her, who had grown up in this region, Arkhangelsk was heaven on earth.

Kıyı bölgelerinin genellikle daha yumuşak iklimleri vardır. - Coastal regions generally have milder climates.

(Tıp) Bölge, nahiye, regio
(Askeri) HAVA SAVUNMA KESİMİ, KESİM: Hava savunma bölgesinin bir kısmı
üIke
tabaka
ülke

Kuzey ülkelerinin işçilerine güney bölgelerindeki üretimi değiştirmesi için yüksek bir bedel ödedik. - The workers of the northern countries have paid a high price for the displacement of production in the southern regions.

Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür. - Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

mesaha
region growing
bolge buyutme
region merging
bolge kaynastirma
region of convergence
yakinsama bolgesi
region border
(Politika, Siyaset) bölge sınırı
region coordinates
(Bilgisayar) bölge koordinatları
region court
(Kanun) asliye mahkemesi
region file
(Bilgisayar) bölge dosyası
region growing
(Bilgisayar,Teknik) bölge büyütme
region headquarters
(Ticaret) bölge müdürlüğü
region of lakes
göller yöresi
region of the loin
(Tıp) bel bölgesi
region selection
(Bilgisayar) bölge seçimi
region warning
(Bilgisayar) bölge uyarısı
region of interest
(Nükleer Bilimler) (roi) ilgili bölge
region of articulation
ses çıkartma bölgesi, eklemleme bölgesi
region of deformation
deformasyon bölgesi
region of limited proportionality
sınırlı orantı bölgesi
region of marmara
(Coğrafya) Marmara bölgesi
region scaling
Bölge Ölçeklendirmesi
region's
bölgenin
region merging
(Bilgisayar,Teknik) bölge kaynaştırma
region of limited proportionality
(Nükleer Bilimler) sınırlı orantılılık bölgesi
resonance region
(Nükleer Bilimler) rezonans bölgesi
air defence region
(Askeri) hava savunma bölgesi
arid region
(Coğrafya) kurak bölgeler
benthic region
(Çevre) deniz dibi bölgesi
border region
sınır bölgesi
breakdown region
belverme bölgesi
core region
(Arkeoloji) çekirdek bölge
countries in the region
bölge ülkeleri
country/region
(Bilgisayar) ülke
country/region
(Bilgisayar) ülke/bölge
e region
e bölgesi
emergency region
olağanüstü hal bölgesi
feasible region
olurlu bölge
fresnel region
fresnel bölgesi
polygonal region
(Matematik) çokgensel bölge
priority region
(Politika, Siyaset) öncelikli bölge
semantic region growing
anlambilimsel bölge büyütme
shadow region
gölgeli bölge
simply connected region
(Matematik) basit bağlantılı bölge
site region
(Bilgisayar) site bölgesi
state/region
(Bilgisayar) eyalet/bölge
temperate region
(Denizbilim) ılıman bölge
thrace region
trakya bölgesi
throughout the region
bölge genelinde
visible region
(Kimya) görünür bölge
alpha region
alfa bölgesi
arid region
kurak bölge
autonomous region
özerk bölge
closed polygonal region
kapalı çokgensel bölge
coastal region
kıyı bölgesi
critical region
kritik bölge
epigastric region
epigastriyum
geographical region
coğrafi bölge
high pressure region
yüksek basınç bölgesi
hypochondriac region
hipokondriyum
hypogastric region
hipogastriyum
in the region of
civarında
in the region of
yaklaşık
ionospheric region
iyonosfer bölgesi
marshy region
bataklık bölge
microwave region
mikrodalga bölgesi
pilot region
pilot bölge
pubic region
kasık kemiği bölgesi
rarefaction region
basıncı azaltılmış bölge
regionally
bölgeye göre
schumann region
schumann bölgesi
source region
kaynak bölgesi
abdominal region
karın bölgesi
aegean region
Ege bölgesi
black sea region
(Coğrafya) Karadeniz Bölgesi
central anatolia region
(Coğrafya) Orta Anadolu Bölgesi
central anatolia region
(Coğrafya) İç Anadolu Bölgesi
central anotolia region
İç Anadolu Bölgesi
choose a region or a country
bir bölge ya da ülke seçin
city region
şehir bölge
country or region
ülke veya bölge
decay vary from one region to another
bozulma bölgeden bölgeye değişir
depletion region
Tükenim bölgesi
eastern anatolia region
(Coğrafya) Doğu Anadolu Bölgesi
eastern anatolia region
Doğu Anadolu Bölgesi
eco-region
Eko bölge, ekolojik bölge
exterior region
dış bölge
hence, the region where the sun sets; the west
bu nedenle, güneşin battığı bölge; batı
in the region of
yaklaşık, ... civarında
junction region
kavşak bölge
marmara region
Marmara Bölgesi
on-center region
-Merkez bölge
polar region
kutup bölgesi
pubic region
kaşık kemiği bölgesi
regions
bölgeler

Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür. - Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

Güneş lekeleri güneş manyetik alanının çok güçlü olduğu Güneş bölgeleridir. - Sunspots are regions of the Sun where the solar magnetic field is very strong.

sacral region
(Anatomi) Kuyruk sokumu bölgesi
southeastern anatolia region
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
space charge region
Elektrik yükü olmayan bölge
transition region
geçiş bölgesi
variable region
değişken bölge
vein of the sacral region
sakral bölge ven
Alaskan NORAD Region
(Askeri) Alaska Kuzey Amerika Hava Savunma Bölgesi
Canadian NORAD region
(Askeri) Kanada Kuzey Amerika Hava Savunma Bölgesi
Defense Fuel Region
(Askeri) Savunma Yakıt Bölgesi
Defense Fuel Region, Europe
(Askeri) Avrupa Savunma Yakıt Bölgesi
Defense Fuel Region, Middle East
(Askeri) Orta Doğu Savunma Yakıt Bölgesi
Fresnel region
Fresnel bolgesi
Senior Readiness Oversight Council; Southern Region Operational Center, United S
(Askeri) Üst Hazırlık Nezaret Konseyi; Güney Bölge Harekat Merkezi; Birleşik Devletler Güney Komutanlığı
Southern Region Operational Center (USSOUTHCOM)
(Askeri) Güney Bölgesi Harekat Merkezi
abdomen region
batın bölgesi
absorbance region
(Denizbilim) soğurum bölgesi
absorbance region
(Biyokimya) soğurma bölgesi
abyssal region
göl veya deniz dibinin, dalga etkisine uğramayacak derecede derin olan kısmıdır
abyssal region
(Jeoloji) abisal bölge
acceptance region
kabul bölgesi
adiabatic region
troposfer
adiabatic region
(Meteoroloji,Teknik) adyabatik bölge
aegean sea region
ede denizi bölgesi
air defense region
(Askeri) HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: Hava savunma sahasının coğrafi bir bölgesi
angara river region
angara nehri bölgesi
appalachian region
(Coğrafya) appalaş bölgesi
area (region)
alan
area (region)
bölge
army air defense region
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: ABD Anayurdu'nda bir kara ordusu hava savunmasına isabet eden coğrafi tali bölüm
aseismic region
(Jeoloji) asismik bölge
aseismic region
(Jeoloji) sismik olmayan bölge
backward region
geri kalmış bölge
breakdown region
belverme bolgesi
caribbean region
(Havacılık) karayib bölgesi
caspian sea region
hazar denizi bölgesi
climate region
iklim bölgesi
closed region
(Matematik) kapalı bölge
common region
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak bölge
compression region
basınç bölgesi
continental United States North American Aerospace Defense Command Region
(Askeri) Kıta Amerikası Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Bölgesi
control region
(Askeri) meteorolojik bölge
control region
(Askeri) METEOROLOJİK BÖLGE: Bir meteoroloji servisinin teknik ve idari teşkilatında kullanılan coğrafi birim
convective region
(Meteoroloji) konvektif bölge
convex region
(Matematik) dışbükey bölge
cortical region
(Hayvan Bilim, Zooloji) kabuk bölgesi
critical region
(Matematik) dönüşül bölge
current region
(Bilgisayar) geçerli bölge
d region
(Havacılık) d bölgesi
dead air region
(Havacılık) durgun hava bölgesi
dead water region
ölü su bölgesi
defense traffic management service region
(Askeri) SAVUNMA TRAFİK İDARESİ HİZMET BÖLGESİ: ABD dahilinde, bazı trafik idare görevlerini kolaylaştırmak maksadıyla tesis edilmiş belirli bölge. DEFENSE TRAFFIC MANAGEMENT SERVICE REGIONAL OFFICE: SAVUNMA TRAFİK İDARESİ HİZMET BÖLGE BÜROSU
disk region
(Bilgisayar) disk bölgesi
dividing region method
(Askeri) bölgelere ayırma yöntemi
diyarbakir region
diyarbakır bölgesi
dvd region
(Bilgisayar) dvd bölgesi
earthquake region
(Jeoloji) deprem etki bölgesi
elastic region
(Otomotiv) elastik bölge
f region
(Havacılık) f bölgesi
feasible region
olurlu bolge
fight information region
(Politika, Siyaset) fir hattı
finger print region
(Biyokimya) parmak izi bölgesi
fingerprint region
parmak izi bölgesi
first region
(Politika, Siyaset) birinci bölge (seçim)
first region
(Politika, Siyaset) birinci bölge
fishing region
(Denizbilim) balıkçılık bölgesi
flight information region
(Askeri) UÇUŞ BİLGİ BÖLGESİ: İçerisinde uçuş bilgi hizmeti ve uyarı hizmeti sağlanmış belirli boyutta bir hava sahası. Ayrıca bakınız: "air traffic control area", "air traffic control center". "area control center"
fork region
(Biyokimya) çatallanma bölgesi
frozen region
(Meteoroloji) donmuş bölge
frozen region
(Meteoroloji) don bölgesi
gamma region
gama bölgesi
geiger region
geiger bölgesi
harbour region
liman bölgesi
hypogastric region
(Anatomi) karın artı
i'd like a map of the bicycle paths in this region
bu bölgenin bisiklet yollarının haritasını rica ediyorum
i'd like a map of the walking trails in this region
bu bölgenin yürüyüş yollarının haritasını rica ediyorum
in the region of
-e bölgesinde
inguinal region
kasık bölgesi
inland search and rescue region
(Askeri) KARA ARAMA VE KURTARMA BÖLGESİ: Amerika Birleşik Devletleri anayurdunun Amerikan kara suları hariç, yurt içi bölgeleri. Bak. "search and rescue region"
isothermal region
(Askeri) izotermal bölge
isothermal region
(Askeri) İZOTERMAL BÖLGE (HV.): Yeknesak sıcaklıkta bölge olarak kabul edilen stratosfer
isotropic region
(Hayvan Bilim, Zooloji) izotropik bölge
karst region
karst bölgesi
keban region
keban bölgesi
lumbar region
(Tıp) lumbar bölge
lumbosacral region
(Tıp) lumbosakral bölge
mach region
(Çevre) mach bölgesi
maritime search and rescue region
(Askeri) DENİZ ARAMA VE KURTARMA BÖLGESİ: ABD Kara suları; Federal birlik dışındaki ABD arazisi ile Amerika hakimiyeti altındaki (Kanal bölgesi ve iç Alaska bölgeleri hariç) bölgeler ve tespit edilmiş bazı deniz sahaları. Ayrıca bakınız: "search and rescue region"
marmora region
marmara bölgesi
microseismic region
mikrosismik bölge
microwave region
(Fizik) minidalga bölgesi
multiply connected region
(Matematik) çokbağlantılı bölge
navigation in coral region
(Askeri) mercan bolgelerinde seyir
neritic region
(Denizbilim) neritik bölge
new dvd region
(Bilgisayar) yeni dvd bölgesi
ocr region
(Bilgisayar) ocr bölgesi
open circular region
(Matematik) açık döngesel bölge
open circular region
(Matematik) açık dairesel bölge
orbital region
(Denizbilim) göz bölgesi
overseas search and rescue region
(Askeri) DENİZAŞIRI BİRLEŞTİRİLMİŞ KOMUTANLIK BÖLGELERİ (VEYA BU BÖLGELERİN İÇ BÖLGE VEYA DENİZ BÖLGESİNE DAHİL EDİLMEMİŞ KISIMLARI): Ayrıca bakınız: "search and rescue region"
peneseismic region
penesismik bölge
peneseismic region
sık deprem olmayan bölge
persian gulf region
basra körfez bölgesi
persion gulf region
basra körfez bölgesi
pineal region tumors
(Tıp) pineal bölge tümörleri
proportional region
(Nükleer Bilimler) orantılı bölge
regionally
bölgesel olarak
regionally
z. bölgeye göre
schuman region
şuman bölgesi
search and rescue region
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA BÖLGESİ: Bak. "inland search and rescue region", "maritime search and rescue region", "overseas search and rescue region"
search and rescue region
(Askeri) arama ve kurtarma bölgesi
second region
(Politika, Siyaset) ikinci bölge
seismic region
sismik bölge
Türkçe - Türkçe
Yedi notalık dizi
İngilizce - İngilizce
Any considerable and connected part of a space or surface; specifically, a tract of land or sea of considerable but indefinite extent; a country; a district; in a broad sense, a place without special reference to location or extent but viewed as an entity for geographical, social or cultural reasons

the upper regions of the atmosphere.

Such a division of the city of Rome and of the territory about Rome, of which the number varied at different times; a district, quarter, or ward
Place; rank; station; dignity
An administrative subdivision of a city, a territory, a country or the European Union
A place in or a part of the body in any way indicated

the abdominal regions.

The inhabitants of a region or district of a country
The space from the earth's surface out to the orbit of the moon: properly called the elemental region
Any explicitly defined geographic area In the EMAP objectives, region refers to the ten standard Federal regions (OMB 1974)
{n} a tract of land or space, country, rank
The region is the text between point (q v ) and the mark (q v ) Many commands operate on the text of the region @xref{Mark,Region}
n 1 A set of mathematical points in the plane; a mapping from an (x,y) pair into either true or false (meaning member or not a member, respectively, of the region) In CLIM, all regions include their boundaries (that is, they are closed) and have infinite resolution 2 A Lisp object that represents a region [annotate]
A region is a large area of land that is different from other areas of land, for example because it is one of the different parts of a country with its own customs and characteristics, or because it has a particular geographical feature. Barcelona, capital of the autonomous region of Catalonia
Each designation is assigned to a state Each state is assigned to a region The regional break-out is as follows
a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve; "in the abdominal region"
The region is the text between point (q v ) and the mark (q v ) Many commands operate on the text of the region See section Selecting Text
vagueness You say in the region of to indicate that an amount that you are stating is approximate. The scheme will cost in the region of six million pounds. = around. Hui Autonomous Region of Ningxia Bluegrass region Zhuang Autonomous Region of Guangxi Uygur Autonomous Region of Xinjiang
A region used, for example, in clipping or maintaining the invalid region of a window Implemented as a list of rectangles
The geographic area defined by the Northwest Power Act It includes the states of Idaho, Oregon and Washington; Montana west of the Continental Divide; portions of Nevada, Utah and Wyoming that lie within the Columbia drainage basin; and any rural electric cooperative customer not in the geographic area described above, but served by BPA on the effective date of the Northwest Power Act
One of the grand districts or quarters into which any space or surface, as of the earth or the heavens, is conceived of as divided; hence, in general, a portion of space or territory of indefinite extent; country; province; district; tract
The Education Service Center (ESC) region from which the district receives educational services This is not necessarily the service center assignment based upon geographic location, although in most cases they are the same There are 20 ESCs serving districts in the state (Source: Organization Master Files)
The part of a network administrated by an ESM Console user An ESM region can contain managers, domains, agents, security policies, and a summary database that contains the results of the ESM policy runs
The upper air; the sky; the heavens
An area having some characteristic or characteristics that distinguish it from other areas A territory of interest to people and for which one or more distinctive traits are used as the basis for its identity
A region in Crystal Space is a collection of objects (textures, materials, mesh objects, mesh factories, sectors, ) Regions are not a geometrical concept It is possible to define a region which contains all wall geometry and a region which contains all moving geometry Usually though, regions represent some area in the world You can use regions to dynamically load/unload parts of the world This is useful if you have really big worlds that don't fit in memory at once
one of nine geographic territories of the ELCA comprised of a number of synods in the United States and the Caribbean
the approximate amount of something (usually used prepositionally as in `in the region of'); "it was going to take in the region of two or three months to finish the job"; "the price is in the neighborhood of $100
The name of the region in which the federal district is located
A portion of the ionosphere usually characterized by a particular altitude or range of altitudes, in which concentration of free electron tend to form
The region is the text between point (q v ) and the mark (q v ) Many commands operate on the text of the region Region
The region is the text between point (q v ) and the mark (q v ) Many commands operate on the text of the region See Mark
1 A set of mathematical points in a plane; a mapping from an (x, y) pair into either t or nil (meaning member or not a member, respectively, of the region) In CLIM, all regions include their boundaries (i e , are closed) and have infinite resolution 2 A Lisp object that represents a region
Tract, part, or space, lying about and including anything; neighborhood; vicinity; sphere
The region is the text between point (q v ) and the mark (q v ) Many commands operate on the text of the region See section The Mark and the Region
The space from the earths surface out to the orbit of the moon: properly called the elemental region
The regions are the parts of a country that are not the capital city and its surrounding area. London and the regions
a large indefinite location on the surface of the Earth; "penguins inhabit the polar regions"
In general, the Pacific Northwest states of Idaho, Montana, Oregon and Washington The definition of "region" varies among the federal laws that address electricity generation and transmission, in some cases including parts or all of British Columbia, Alberta, Wyoming, Utah and Nevada See maps
the extended spatial location of something; "the farming regions of France"; "religions in all parts of the world"; "regions of outer space" a large indefinite location on the surface of the Earth; "penguins inhabit the polar regions" the approximate amount of something (usually used prepositionally as in `in the region of'); "it was going to take in the region of two or three months to finish the job"; "the price is in the neighborhood of $100
Place; rank; station
The inhabitants of a district
Any area in which it is suspected or known that effects due to the action under review may interact with effects from other actions This area typically extends beyond the local study area; however, how far it extends will vary greatly depending on the nature of the cause-effect relationships involved
A defined portion of the Earth's surface distinguished by certain natural features, climatic conditions, a special fauna or flora of a definite extent or character An area with unity and different from adjacent regions
one of five geographic regions in California identified by the California Library Networking Task Force for planning and establishing Regional Library Networks
{i} area, territory, domain; field, area of activity or interest, sphere
A collection of prefixes for incoming telephone calls If the leading digits of a calling line ID value match any of the prefixes, the call is from the region You use a region in defining call types or branch within a script based on the call's region
a knowledge domain that you are interested in or are communicating about; "it was a limited domain of discourse"; "here we enter the region of opinion"; "the realm of the occult"
The region name is usually an automatically-generated name from the Flinn-Engdahl (F-E) seismic and geographical regionalization scheme The boundaries of these regions are defined at one-degree intervals and therefore differ from irregular political boundaries More->
A group of Communities within the Council designated for the purpose of communication between the Board of Directors and the membership
the extended spatial location of something; "the farming regions of France"; "religions in all parts of the world"; "regions of outer space"
You can refer to a part of your body as a region. the pelvic region. = area
regio

The river flooded the whole region. - The river flooded the entire region.

The river flooded the entire region. - The river flooded the whole region.

Región Autónoma del Atlántico Norte
A department of Nicaragua
Región Autónoma del Atlántico Sur
A department of Nicaragua
region code
A code used on DVDs to identify which region's DVD player it will play in
region code
A two-character code used to identify a l10n
region code
A code used in DVD players to allow only DVD's being sold in that region to be played
region free
Made or distributed without the ability to enforce regional lockout

Region free DVD player.

region-free
Alternative spelling of region free
Barents Region
a name given to the land along the coast of the Barents Sea to establish international cooperation after the fall of the Soviet Union
Brussels Capital Region
The region of Belgium consisting of the capital, Brussels and its suburbs
H II region
A large nebula of gas and plasma of glowing low density in which star formation has recently taken place
airmass source region
An extensive area of the earth's surface over which bodies of air frequently remain for a sufficient time to acquire characteristic temperature and moisture properties imparted by that surface. Air so modified becomes identifiable as a distinct air mass. See Airmass
complementary region
A connected component of the complement in a manifold of a lamination of that manifold
eco-region
A region, smaller than an ecozone, that contains a distinct biodiversity of flora and fauna
intergenic region
DNA sequences located between genes that comprise a large percentage of the human genome with no known function
meso-region
A administrative system that is equivalent to a prefecture or a department. It is used in Brazil as a third-level administration between state and micro-region
micro-region
A administrative system that is equivalent to a county or a prefecture and a department. It is used in Brazil as a third-level administration between state and micro-region
nether region
A place which is subterranean or enclosed beneath a surface, especially one which is dark, dank, or otherwise inhospitable
nether region
The groin or buttocks
nether region
Hell; a realm beneath the surface of the earth conceived as the abode of the souls of the dead and, sometimes, as the abode of demons or evil spirits
pubic region
the central part of the (notably human) body near the pubes and the pubis, which includes the genitalia and is hence often subject to pudency
regions
plural form of region
regions
the rest of the country excluding the capital city or metropolitan region

Three government departments may be named for a move from London to the regions.

depletion region
In semiconductor physics, the depletion region, also called depletion layer or depletion zone, as well as the junction region or the space charge region is an insulating region within a conductive, doped semiconductor material where the charge carriers have diffused away or have been swept away by an electric field
eco-region
An area defined in terms of its natural features and environment
junction region
In semiconductor physics, the depletion region, also called depletion layer or depletion zone, as well as the junction region or the space charge region is an insulating region within a conductive, doped semiconductor material where the charge carriers have diffused away or have been swept away by an electric field
space charge region
In semiconductor physics, the depletion region, also called depletion layer or depletion zone, as well as the junction region or the space charge region is an insulating region within a conductive, doped semiconductor material where the charge carriers have diffused away or have been swept away by an electric field
Adulam Region
area in the northwest section of the Negev (Israel)
Adygei Autonomous Region
{i} Adygei, autonomous area located in north west Caucasus Mountains
Besor Region
area located to the east of the southern part of the Gaza Strip
Bluegrass region
Area of central Kentucky, U.S. The region contains Kentucky's best agricultural land and thus became the first area to be settled. It became known for its abundant bluegrass and became famous for breeding fine horses; the calcium-rich soil imparts its minerals to the grass and thence into the horses' bones
Judea and Samaria region
West Bank, area in eastern Israel, the conquered territories
Tohoku region
{i} region in Japan in northeastern area of Honshu
abdominal region
stomach area
aphotic region
A depth of water so great that only those organisms can exist that do not assimilate
biogeographical region
an area of the Earth determined by distribution of flora and fauna
breakaway region
group seeking independence from a larger union
climatic region
climatic zone, area of the world classified according to its climatic conditions
constant region
The portion of the carboxyl terminal of an immunoglobulin's heavy and light chains having an amino acid sequence that does not vary within a given class or subclass of immunoglobulin
french region
a geographical subdivision of France
in the region of
in the area of, around, approximately
italian region
Italy is divided into 20 regions for administrative purposes
lothian region
a district in southeast central Scotland (south side of the Firth of Forth) and the location of Edinburgh
photic region
The uppermost zone of the sea, which receives the most light
regionally
in a regional manner; "regionally governed"
regionally
in a regional manner; "regionally governed
regionally
in a regional manner, locally
regionally
Referring to a large but limited area, more than local but smaller than entirety. (Generally smaller than a nation.)
regions
is used the maximum number of regions the system can handle Each possible region is represented by a TPRB control block in AROS regs is the number of TPRB control blocks within the range 1-255 Note: For systems with AUTODEF this number is calculated as NOBATCH + k where k is 1 for MVS and 2 for VSE, i e the number of concurrent batch programs plus one or two as defined in the RSMCONF macro
regions
7 areas of the world as used by RMI to group countries for Postal purposes They are Western Europe, Rest of Europe, North America, Central and South America, Middle East, Africa and Asia and Far East and Australasia
regions
An area on the earth with features that make it different from other areas
regions
There are four regions: Northeast, Midwest (formerly North Central),(1) West, and South States and divisions within regions are presented below NORTHEAST REGION
regions
Data are presented for four major regions: Northeast, Midwest, South, and West Consumer units are classified by region, according to the address at which the family was residing during the time of their participation in the survey The regions comprise the following States: Northeast Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, and Vermont Midwest Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, and Wisconsin South Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, and West Virginia West Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, and Wyoming
regions
plural of region
regions
Workforce Services has divided into five regions for planning and administrative purposes The regions include: Northern: Box Elder, Cache, Davis, Morgan, Rich and Weber counties Central: Salt Lake and Tooele Mountainland: Summit, Utah and Wasatch counties Eastern: Carbon, Daggett, Duchesne, Emery, Grand, San Juan and Uintah counties Western: Beaver, Garfield, Iron, Juab, Kane, Millard, Piute, Sanpete, Sevier, Washington and Wayne counties
regions
The World Association is divided into five geographical areas called regions for administrative purposes The regions are Western Hemisphere, Europe, Africa, Asia Pacific and Arab
transition region
A zone in a seed plant where the vascular tissue of the root changes into the vascular tissue of the stem
variable region
The portion of the amino terminal of an immunoglobulin's heavy and light chains having a variable amino acid sequence
Türkçe - İngilizce

region teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

deprem alanı region hit by
an earthquake
region