conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten

listen to the pronunciation of conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten
İngilizce - Türkçe

conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sweep something under the carpet
(deyim) Haşır altı etmek
sweep something under the carpet
(deyim) Bilerek unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Haşır, eskiden hali ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir
İngilizce - İngilizce
(deyim) sweep something under the carpet
conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten

  Heceleme

  con·ceal or ig·nore a prob·lem or dif·fi·cul·ty in the hope that it will be for·got·ten

  Türkçe nasıl söylenir

  kınsil ır îgnôr ı präblım ır dîfıkılti în dhi hōp dhıt ît wıl bi fôrgätın

  Telaffuz

  /kənˈsēl ər əgˈnôr ə ˈpräbləm ər ˈdəfəkəltē ən ᴛʜē ˈhōp ᴛʜət ət wəl bē fôrˈgätən/ /kənˈsiːl ɜr ɪɡˈnɔːr ə ˈprɑːbləm ɜr ˈdɪfəkəltiː ɪn ðiː ˈhoʊp ðət ɪt wəl biː fɔːrˈɡɑːtən/

  Günün kelimesi

  dissert