akın etmek

listen to the pronunciation of akın etmek
Türkçe - İngilizce
flock
raid
to surge into, to rush into, to invade
1. to surge into, rush into. 2. to attack, make a raid on
invade
flood
surge into
swarm
sweep
rush into
influx
throng
flood in
akın et
{f} raid
akın et
throng
akın et
{f} raiding
akın et
foray
akın et
flock

Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom. - Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler.

Young people flocked to southern California. - Genç insanlar güney Kaliforniya'ya akın etti.

Türkçe - Türkçe
Toplu olarak gitmek, üşüşmek
Düşman ülkesine saldırmak, baskın yapmak
akın etmek