the direction of a motion, destruction, a large oar, a range

listen to the pronunciation of the direction of a motion, destruction, a large oar, a range
İngilizce - Türkçe

the direction of a motion, destruction, a large oar, a range teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sweep
çevrelemek (bir alanı)
sweep
hışımla yürümek
sweep
üzerinden geçmek (bir yerin)
sweep
çok geniş bir alan
sweep
sürtünmek
sweep
akın etmek
sweep
hız ve gururla ilerlemek
sweep
süpürerek temizlemek
sweep
(Askeri) ARAMA: Yerleştirilen mikrofonları veya diğer gözlem cihazlarını ortaya çıkartmak için teknik vasıtalar kullanmak. Bak. "technical survey"
sweep
{i} etki alanı
sweep
{f} tara
sweep
(fiil) süpürmek, süpürüp atmak, temizlemek, sürüklemek, ezip geçmek, önüne katmak, ortadan kaldırmak, silip süpürmek, hepsini almak, taramak, üzerinde gezinmek (parmaklar), sert esmek, hızla yayılmak, azametle yürümek, salınmak, salınarak geçmek, uzamak (sokak), kıvrılmak (sokak), mayın taramak
sweep
{i} geniş alan
sweep
{f} uzamak (sokak)
sweep
{f} süpürüp atmak
sweep
(isim) tarama, tarayıcı, süpürme, mayın tarama, temizleme, sürükleme, erim, etki alanı, kıvrım, dönemeç, geniş alan, silip süpürme, hepsini alma, çıkrık, baca temizleyicisi, ocakçı, rezil, kerata
sweep
{f} kıvrılmak (sokak)
sweep
{i} kıvrım
sweep
{f} ortadan kaldırmak
İngilizce - İngilizce
{n} sweep
the direction of a motion, destruction, a large oar, a range