çıkrık

listen to the pronunciation of çıkrık
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
iplik eğirmek için kullanılan bir alet
İplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
Doğal ya da yapay liflerden iplik eğirmek için kullanılan bir araç
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Bahçe kapısı
Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir
İngilizce - Türkçe
(fizik) Ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla çevrilerek dönen silindir
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
çıkrık