carriage

listen to the pronunciation of carriage
İngilizce - Türkçe
{i} nakliye
{i} vagon

O, vagona girmek istedi. - She wanted to enter the carriage.

Yolcu vagonlarının yerini otomobiller aldı. - Automobiles replaced carriages.

{i} binek arabası
(Bilgisayar) kayarga
taşımacılık
(Ticaret) taşıma ücreti
makinenin oynak parçası
nakil
çocuk arabası
taşıyıcı alt takım
nakliye vergini
yürüyüş biçimi
araba

Arada bir yanımdan bir araba geçti. - Every once in a while, a carriage passed by me.

Prenses saat tam dokuzda dört atlı arabasıyla geldi. - Precisely at nine o'clock came the Princess in the carriage with four horses.

at arabası
taşıma
duruş
duruş biçimi
(Mühendislik) torna arabası
{i} İng. nakliye ücreti
carriage trade zengin müşteriler
{i} tutum
{i} onaylama (tasarı vb)
(İnşaat) taşıyıcı

Bunlar birinci sınıf taşıyıcılar değil. - These are not first-class carriages.

{i} İng. yolcu vagonu
{i} taşıyıcı alttakım
nakliye/at arabası/vagon
bir makinanın diğer kısımları taşıyan parçası
(Askeri) KUNDAK: bkz: "gun carriage"
{i} navlun
şaryo
{i} nakliye ücreti
{i} tavır
bebek arabası
(Ticaret) nakliye bedeli
yolcu vagonu
(Ticaret) navlun bedeli
hamallık
baby carriage
bebek arabası

Bebek arabasında uyuyan bebek, bir melek kadar sevimli. - The baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.

carriage by air
(Havacılık) hava taşımacılığı
carriage horse
koşum atı
carriage paid to
(Ticaret) cpt
carriage return
(Bilgisayar) satır başı karakteri
carriage return
(Bilgisayar) yazıcı güdüm komutu
carriage by sea
deniz taşımacılığı
carriage control character
yazıcı kontrol karakteri
carriage forward
navlun alıcıya ait
carriage freight
nakliye masrafları
carriage paid
nakliyesiz
carriage paid
navlun satıcıya ait
carriage return character
satır başına dönüş karakteri
carriage spring
vagon yayı
carriage trade
zengin müşteriler
carriage way
taşıt yolu
carriage collect
taşıma ücreti varista ödenecek
carriage contract
nakliye sözleşmesi
carriage control tape
yazıcı denetim bandı
carriage forward
taşıma ileri
carriage note
yük senedi
carriage return
(Bilgisayar) Satırbaşı
carriage way
taşıma yolu
carriage and pair
iki atlı araba
carriage body
karoser
carriage bolt
(Mekanik) ağaç vidası
carriage bolt
ağaç civatası
carriage by land
(Ticaret) kara taşımacılığı
carriage contract
(Ticaret) taşıma sözleşmesi
carriage control tape
denetim teybi
carriage control tape
(Bilgisayar) denelim teybi
carriage control tape
(Bilgisayar,Teknik) denetim şeridi
carriage horse
araba atı
carriage house
ahır ev
carriage main shaft
(Tekstil) araba ana mili
carriage motion
(Tekstil) araba hareket mekanizması
carriage nut
kare somun
carriage nut
ağaç cıvatası somunu
carriage of dangerous goods
(Otomotiv) tehlikeli madde taşıma
carriage of goods by sea act
(Askeri) denizden mal taşıma kanunu
carriage paid
nakliyesi satıcıya ait
carriage paid
(isim)kliyesi satıcıya ait
carriage return
satırbaşı satır başı
carriage return
Satır Başı
carriage return and line feed
(Bilgisayar) satır başı ve yeni satır
carriage return signal
(Bilgisayar) kayarga güdüm imi
carriage scavenger
(Tekstil) araba temizleme tertibatı
conditions of carriage
taşıma şartları
automatic carriage
otomatik taşıyıcı
baby carriage
çocuk arabası
gun carriage
top arabası
land carriage
kara taşımacılığı
log carriage
tomruk arabası
railway carriage
demiryolu vagonu
typewriter carriage
daktilo taşıyıcısı
a carriage
Bir taşıma
bearing, carriage, poise
Taşıma, duruş rulmanlı
dual carriage highway
Çift yönlü anayol
horse carriage
At arabası
horse-drawn carriage
At arabası
on-carriage
on-taşıma
oxen-driven carriage
Kağnı, öküz arabası
ship carriage
gemi taşıma
artillery carriage
(Askeri) top kundağı
artillery carriage
(Askeri) (OR MOUNT) TOP KUNDAĞI: Bir top, obüs, rampa havan için seyyar destek. Yan, yükseklik tevcih tertibatı ve geri tepme tertibatını ihtiva eder
baby carriage/buggy
çocuk arabası
batch of carriage
(Tekstil) kumaş sağma arabası
box bottom carriage
(Askeri) ALT KUNDAK: Bir topta, üst kundağı taşıyan kundak parçaları grubu
disappearing carriage
(Askeri) HUSUSİ KUNDAK: Çakılı topların bazı tiplerinde; alt kundakta geriye ve yukarıya doğru meyilli kızak yatakları üzerinde geri tepme kuvvetiyle hareket ederek topu, önünde kendisini gizleyen duvar veya set üstüne çıkaran, kendi ağırlığıyla eski yerine oturmasını sağlayan kundak. Buna "disappearing gun carriage" de denir
disappearing gun carriage
(Askeri) HUSUSİ TOP KUNDAĞI: Bak. "disappearing carriage"
gun carriage
(Askeri) TOP KUNDAĞI: Bir topun sabit veya müteharrik kaidesi. Bazen yükseliş ve yan ıskala tertibatı da kundak üzerinde bulunur. Buna bazen kısaca kundak (carriage) da denir
gun carriage
top kundağı
gun motor carriage
(Askeri) TOP MOTORLU KUNDAĞI: Bak. "carriage"
hitch the horses to a carriage
arabaya koşmak
howitzer carriage
(Askeri) obüs kundağı
howitzer carriage
(Askeri) OBÜS KUNDAĞI: Bir obüse destek vazifesi gören tekerlekli kundak veya kaide. Bak. "carriage". HOWITZER, 8-INCH (HEAVY ARTILLERY): 8 İNÇLİK OBÜS (AĞIR TOPÇU): Azami 18.000 metre menzile, nükleer ve nükleer olmayan harp başlığı kullanma kabiliyetine sahip, kundağı motorlu veya çekili, 8 inçlik bir obüs
howitzer motor carriage
(Askeri) obüs motorlu kundağı
howitzer motor carriage
(Askeri) OBÜS MOTORLU KUNDAĞI: Bir obüse destek vazifesi gören motorlu kaide. Bak. "carriage"
mortar carriage
(Askeri) havan kundağı
mortar carriage
(Askeri) HAVAN KUNDAĞI: Bir havanın monte edildiği kaide. Ayrıca bakınız: "carriage"
motor carriage
(Askeri) MOTORLU KUNDAK: Bak. "carriage"
on carriage equipment
(Askeri) SİLAHLA TAŞINAN MALZEME: Top kundağının özel bir kısmı olmamakla beraber, kundağa monte edilmiş olan ve çekilirken, bunun üstündeki özel sehpa, askı veya muhafazalarında bulunan malzeme ve teçhizat. Bu maddelere; birlik bakımı ile, topun tevcihi için lüzumlu olan atış kontrolünü sağlamada ihtiyaç vardır. Mesela; mermi sürgüleri (rammer steaves) ve kuyruk manivelaları (handspikes) gibi
on carriage fire control
(Askeri) KUNDAK ÜSTÜ ATIŞ KONTROL MALZEMESİYLE ATIŞ İDARESİ: Doğrudan doğruya silaha monte edilmiş bir nişan tertibatı vasıtasıyla bir atışın idare edilmesi
on carriage fire control equipment
(Askeri) KUNDAK ÜSTÜ ATIŞ KONTROL MALZEMESİ: Top kundağının esas parçalarından olmayan fakat, top yol vaziyetinde iken, kendi hamil ve mesnetlerine monte edilen ya da muhafazalarında bulundurulan malzeme ve teçhizat
railway carriage
demiryolu kavşağı
saloon carriage
(isim) yemek vagonu
saloon carriage
{i} yemek vagonu
state carriage
saltanat arabası
stretcher carriage
sedye arabası
top carriage
(Askeri) ÜST KUNDAK: Bir top kundağın hareket ettirilebilir üst parçası
İngilizce - İngilizce
A manner of walking and moving in general; how one carries oneself, bearing

His carriage was full comely and vpright, / His countenaunce demure and temperate .

A rail car, esp. designed for the conveyance of passengers
A wheeled vehicle, generally drawn by horse power

The carriage ride was very romantic.

The part of a typewriter supporting the paper
A shopping cart
A baby stroller; a baby carriage
One's behaviour, or way of conducting oneself towards others

Some people whisper but no doubt they lie, / For malice still imputes some private end, / That Inez had, ere Don Alfonso's marriage, / Forgot with him her very prudent carriage .

{n} what is carried, a vehicle, expense of the thing carried, conveyance, conduct, behavior
A railroad car drawn by a locomotive
The assembly that holds the platen of a typewriter or a typewriter-like printer On a standard typewriter, the platen and carriage move past a fixed position within the typewriter housing, where the keys strike the paper; the platen rotates to advance the paper held in the carriage On most impact printers for computers, however, the print head moves back and forth across a platen, which rotates but does not move horizontally; in such machines, the assembly that carries the print head is often called the print-head carriage assembly
The structure that holds a piece of ordnance in place and allows it to be aimed For field ordnance, typically a two-wheeled device drawn by a limber; carriages for fortifications and naval use were more complex See the Equipment page for illustrations and a more detailed description
The posture of the horse, most easily evaluated when the horse's profile or outline
A wheeled vehicle carrying a fixed burden, as a gun carriage
Pulled by locomotives to carry passengers
n kereta
A frame or cage in which something is carried or supported; as, a bell carriage
That which is carried; burden; baggage
A railway vehicle appointed for the conveyance of people
The manner of carrying one's self; behavior; bearing; deportment; personal manners
a railcar where passengers ride
The assembly that holds the reproducer in in position
This is the part of the staircase which supports the tread and risers
Your carriage is the way you hold your body and head when you are walking, standing, or sitting. Her legs were long and fine, her hips slender, her carriage erect. = bearing. Four-wheeled, horse-drawn vehicle, mainly for private passenger use. It was the final refinement of the horse-drawn passenger conveyance, having developed from the wagon, chariot, and coach. Light carriages with enhanced suspension for added comfort had been developed by the 17th century. A variety of carriages were common in the 19th century, including the brougham and the buggy. Carriage manufacturers provided the very similar early designs for automobile bodies
A part of a machine which moves and carries of supports some other moving object or part
A cable system's procedure of carrying the signals of television stations on its various channels CRTC rules determine which signals cable systems must or may carry
a vehicle with four wheels drawn by two or more horses
The process of transporting (conveying) cargo, from one point to another Synonym: Transport
The way a model carries herself or walks
one designed for elegance and comfort
A piece of rolling stock used to convey passengers
A component of the scanner that contains the optical sensor and light source for scanning
a machine part that carries something else
A manner of walking and moving in general; how one carries oneself
A carriage is one of the separate, long sections of a train that carries passengers. = coach
The position of the arms and top line while in dance position Related: 'Frame'
Wheeled vehicle for persons Usually private four wheeled vehicle, drawn by two or more horses
The act of carrying, transporting, or conveying
Carriage is the cost or action of transporting or delivering goods. It costs £10.86 for one litre including carriage
{i} coach, buggy; railroad car; transportation; mechanism that prepares the next sheet of paper before it is fed into a printer (Computers); pedestal of a cannon; walking, manner of carrying oneself; paper feeder in a typewriter
A baby stroller; a baby carraige
The carriage supports the cross slide tool post and the cutting tool It runs lengthwise along the bed between the headstock and the tailstock The carriage is made up of two major parts the saddle, which straddles the lathe bed and rests on carefully machined ways and the apron, attached to the front of the saddle
Part of a flatbed scanner that travels the length of the scanner bed The illuminating lamp is mounted on the carriage to provide light for the image In a CCD scanner, the carriage has mirrors mounted on it which reflect the image back to the CCD In a CIS scanner, the carriage contains the CIS elements Also known as a scanhead
A scanner's imaging head that moves down a page to capture an image Also called optical-imaging element, optical-imaging head
The manner of holding and moving one's head and body
a vehicle with four wheels drawn by two or more horses a machine part that carries something else characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture
The price or expense of carrying
A carriage is the same as a baby carriage
a support structure for forks or attachments, generally roller mounted, traveling vertically within the mast of a cantilever truck
The act or manner of conducting measures or projects; management
A carriage is an old-fashioned vehicle, usually for a small number of passengers, which is pulled by horses. The President-elect followed in an open carriage drawn by six beautiful gray horses
characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture"
house-a building where a wheeled vehicle, especially a four-wheeled horse-drawn passenger vehicle is parked or housed
That which carries of conveys, A wheeled vehicle for persons, esp
The wooden structure upon which the tube of a gun, howitzer, or mortar was emplaced for use Mortars were mounted on fixed wooden beds; howitzers used wheeled trail carriages which permitted relatively high elevation; guns used field or siege carriages with two large wheels and a trail, or were mounted on naval or garrison carriages with four wheels of the same small size
a small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around
automatically moves a log in a sawmill into the head saw that cuts boards
Carriage Paid To
Meaning the seller pays for the freight to the named destination, but the buyer pays for the insurance during the transportation
Carriage and Insurance Paid to
Meaning the seller pays for the freight to the named destination and the insurance during the transportation
carriage bolt
A type of bolt with a rounded head and a square shank which will not turn
carriage clock
A small clock with a carrying handle, originally designed for travelling
carriage control character
A character, added to the beginning of each line of text to be printed on a line printer, that controls the movement of paper through the printer before each new line is printed
carriage door
A door that is reminiscent of the looks and styles of the original carriage house doors
carriage house
A building in which a horse and carriage is stored, separate from the house
carriage return
On a mechanical typewriter the action or result that comes about using the return lever which when moved caused the paper holding carriage to return to it's home (left margin position) and advance the line advance roller by single-space, double-space or one-and-a-half-spaced lines down the page being typed
carriage return
On a electric typewriter or electronic (computer) printer the key, key press, or control code which causes the carriage or print-head to return to its home (left margin position) and advance the roller similarly, or the description of taking the action giving that result
carriage return
The control character (0x0D in ASCII) which moves the active printing position of a printer print-head (or video screen cursor) to the left margin
carriage return
On a computer running a text editing applications program, the key which generates a typewriter-like carriage return on the computer keyboard by generating a CR, normally paired with a line feed as the CRLF control code sequence or newline. Since the Mid-1980's this key is usually labeled as the enter key on computers
carriage return
(Bilgisayar) Carriage return refers to a control character or mechanism used to start a new line of text
carriage bolt
a round-headed bolt for timber; threaded along part of the shank; inserted into holes already drilled
carriage clock
a clock inside a glass case with a handle on top
carriage return
(n ) Usually shortened to Return A keyboard key that moves the cursor to the beginning of the next line
carriage return
The \r character Also used as a synonym for the `Return' or `Enter' key used to terminate a line of text The name derives from the carriage on a mechanical typewriter
carriage return
character which returns the cursor or the print head to the beginning of the line
carriage return
One of two line-ending characters (The other is line feed ) So named after an archaic device called a typewriter in whose early models the carriage (i e , paper-bearing part) literally needed to be returned to the other side of the typewriter at the end of each line
carriage return
The key to be pressed to complete an entry The notation used in all CL4 manuals is CR
carriage return
the operation that prepares for the next character to be printed or displayed as the first character on a line
carriage return
A control character that returns the cursor to the beginning of the same line May also perform a line feed
carriage return
A character that forces all following text to the left margin of the next line or that signals the end of user input The Return key is usually used to produce a carriage return
carriage return
Sending the Carriage Return control character the printer causes the [email protected] hlp [email protected] hlp return to the left-most print position
carriage return
An ASCII data character that forces all following text to the left margin of the next line or that signals the end of user input The Return key is usually used to produce a carriage return
carriage trade
trade from upper-class customers
carriage trade
Wealthy patrons or customers, as of a store
carriage wrench
a wrench designed for use with carriage bolts
baby carriage
a cart that is designed for moving a baby around in a lying position
hackney carriage
The official name for a traditional "London"-style taxi; a black cab
horseless carriage
An early automobile, of the types designed before World War I
on-carriage
(Pazarlama) Transportation beyond the port of discharge, usually up to the point of delivery
A carriage
voiture
baby carriage
A baby carriage is a small vehicle in which a baby can lie as it is pushed along. A four-wheeled carriage, often having a hood that folds back and a handle for pushing, used for wheeling an infant about. Also called baby buggy. a thing like a small bed with four wheels, used for taking a baby from one place to another British Equivalent: pram pushchair
baby carriage
a small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around
baby carriage
stroller, wheeled carriage for babies
barbette carriage
a gun carriage elevated so that the gun can be fired over the parapet
carriages
Things carried, luggage “And after those days we took up our carriages, and went up to Jerusalem ”- Acts xxi 15
carriages
(Stringers, Cut Jacks) The diagonal members that support the treads
carriages
plural of carriage
gun carriage
A frame or structure upon which a gun is mounted for firing or maneuvering. a frame with wheels on which a large heavy gun is moved around
gun carriage
a framework on which a gun is mounted for firing
gun carriage
vehicle used to transport a cannon or large gun
hackney carriage
hackney: a carriage for hire
hackney carriage
(England) taxicab
harness a horse to a carriage
attach a horse to a carriage with harnesses
horseless carriage
an early term for an automobile; "when automobiles first replaced horse-drawn carriages they were called horseless carriages
hydropneumatic gun carriage
It is used with some English and European heavy guns
hydropneumatic gun carriage
A disappearing gun carriage in which the recoil is checked by cylinders containing liquid and air, the air when compressed furnishing the power for restoring the gun to the firing position
on carriage
Inland freight movement on the importer's side
on carriage
Transportation beyond the port of discharge This can also be another accessorial charge
on carriage
Freight costs arising after the cost of principal international freight costs These are usually inland freight charges for delievery within the buyer's country
saloon carriage
{i} (British usage) sedan car; dining or sleeping car of a train, pullman (also saloon car)
smoking carriage
{i} smoking car, carriage where smoking is allowed, passenger car for passengers who smoke
typewriter carriage
a carriage for carrying a sheet of paper
water carriage
A vessel or boat
water carriage
Transportation or conveyance by water; means of transporting by water
Türkçe - İngilizce

carriage teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

çocuk arabası baby carriage, baby buggy, Brit
pram, perambulator
carriage