speaking

listen to the pronunciation of speaking
İngilizce - Türkçe
{f} konuş

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

Çok iyi Arapça konuşamıyorum. - I'm not very good at speaking Arabic.

konuşan

Hiç Fransızca konuşan birini duydun mu? - Have you ever heard someone speaking French?

Hiç Fransızca konuşan birini duydun mu? - Have you ever heard someone speaking in French?

konuşarak

Tom hem Fransızca hem de İngilizce konuşarak büyüdü. - Tom grew up speaking both French and English.

Tom hem İngilizce hem de Fransızca konuşarak büyüdü. - Tom grew up speaking both English and French.

{i} konuşma

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English is not easy.

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

speaking likeness aşırı benzeyiş
ezberden nutuk söyleme
hitabetme kabiliyeti olan
tanıdık
speaking acquaintance uzaktan aşinalık
{s} berrak
{s} etkileyici
(isim) konuşma
{s} akıcı

Bir yıl içinde hepinizi akıcı İngilizce konuşturacağım. - I'll have you all speaking fluent English within a year.

Onun Amerikalı kadar akıcı bir biçimde İngilizce konuştuğunu duydum. - I heard her speaking English as fluently as an American.

tıpkısı olma
{s} dokunaklı
söyleme

Sıkı bir şekilde konuşulursa, o bundan hiç hoşlanmadı ama bir şey söylemedi. - Strictly speaking, she didn't like it at all, but she didn't say a thing.

Biri konuşurken saygılı olmalı ve müstehcen şeyler söylememelidir. - One must be respectful when speaking, and not say obscene things.

konuşacak gibi
hitap

Tom halka hitap etmede iyidir. - Tom is good at public speaking.

speak
{f} konuşmak

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English is not easy.

İngilizce konuşmak kolay değildir. - It's not easy to speak English.

speaking likeness
tıpkısı olma
speaking likeness
aşırı benzeyiş
speaking tube
konuşma borusu
speaking key
konuşma anahtarı
speaking of which
Sözü açılmışken ..., yeri gelmişken

Speaking of which, I need to get him to a hospital.

speaking out
dışarı konuşma
speaking up
Konuşman
speaking clock
saat servisi (telefon)
speaking ill of
kötüleme
speaking of
bahsederken

Yabancı dillerden bahsederken, Fransızca konuşabilir misin? - Speaking of foreign languages, can you speak French?

Dün geceden bahsederken, ne zaman eve geldin - Speaking of last night, what time did you get home?

speaking of
gelince
speaking of
tam sözederken
speaking trumpet
megafon
speaking tube
(isim) konuşma borusu
speaking well
hitabet
confidentially speaking
aramızda kalsın
speak
{f} göstermek (özellik)
speak
{f} söylemek

Sanırım söylemek istediğim bir şeyi neredeyse tamamen söylemek için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to say pretty much anything I want to say.

Doğruyu söylemek suç değildir. - Speaking the truth is not a crime.

speak
{f} (gerçeği/sözü) söylemek: He couldn't speak a word. Hiçbir söz söyleyemedi
speak
konuş

İngilizce konuşabiliyor musun? - Can you speak English?

Japonca konuşamıyorum. - I don't speak Japanese.

speak
{f} (spoke, spo.ken)
speak
{f} söz söylemek
speak
{f} ses çıkarmak

Bir yerli konuşan gibi ses çıkarmak istiyorsan bu çok iş gerektirir. - If you want to sound like a native speaker, it'll take a lot of work.

İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin. - You don't have to sound like a native speaker in order to communicate.

speak
{f} haberleşmek
broadly speaking
kabaca
broadly speaking
yaklaşık
properly speaking
gerçekte
resume speaking
(Bilgisayar) konuşmayı sürdür
roughly speaking
aşağı yukarı
speak
(Bilgisayar) seslendir
speak
belirtmek
speak
önemli

Seninle önemli bir şey hakkında konuşmak zorundayım. - I have to speak to you about something important.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

speaking of
-e gelince
strictly speaking
gerçekte
strictly speaking
doğrusunu söylemek gerekirse
confident speaking
söz aramızda
generally speaking
genel anlamda
public speaking
topluluk huzurunda konuşma
roughly speaking
tahminen
speak
konuşma yapmak
speak
konuşabilmek

İsviçrelilerin çoğunluğu üç ya da dört dil konuşabilmektedir. - The majority of the Swiss can speak three or four languages.

Altı dil konuşabilmekle böbürlenir. - He boasts that he can speak six languages.

speak
düşünceleri iletmek
speak
bilmek

İngilizcenin yanı sıra iki dil bilmekte. - He speaks two languages besides English.

Tom Fransızca bilmektedir ve ayrıca İngilizce bilmektedir. - Tom speaks French and also speaks English.

english-speaking
İngilizce konuşan
impromptu speaking
İrticâlî, on hazırlıksız konuşma
in a manner of speaking
bir anlamda
manner of speaking
konuşma şekli
quiet; speaking gently
sessiz; hafifçe konuşma
roughly speaking
Kabaca söylemek gerekirse, üç aşşağı beş yukarı
be on speaking terms
(with) (biriyle) selamlaşıp konuşmak
broadly speaking
(Fiili Deyim ) genellikle

Genellikle, köpekler kedilerden daha sadıktırlar. - Broadly speaking, dogs are more faithful than cats.

confidentially speaking
laf aramızda
english speaking countries
ingilizce konuşan ülkeler
evil speaking
iftira eden
evil speaking
kötüleyici
evil speaking
kötüleyen
evil speaking
yeren
frankly speaking
doğrusu
frankly speaking
açıkçası

Açıkçası, ondan hoşlanmıyorum. - Frankly speaking, I don't like her.

Açıkçası, onun konuşmaları her zaman sıkıcı. - Frankly speaking, his speeches are always dull.

generally speaking
genelde

Genelde çocuklar açık havada oynamayı sever. - Generally speaking, children like to play outdoors.

Genelde Japon arabaları denizaşırı ülkelerde daha popüler. - Generally speaking, Japanese cars are popular overseas.

i need an english speaking lawyer
İngilizce konuşan bir avukata ihtiyacım var
i want an english speaking guide
İngilizce konuşan bir rehber istiyorum
in a manner of speaking
tabiri caizse
in a manner of speaking
sözün gelişi
is there an english speaking stewardess on board
uçakta İngilizce konuşabilen hostes var mı
legally speaking
hukuken
legally speaking
kanunen
pause speaking
(Bilgisayar) konuşmayı duraklat
properly speaking
aslında, gerçekte
speak
açıkla
speak
bahsini etmek
speak
nutuk söylemek
speak
işaretle konuşmak Speak Haydi
speak
havla speak by the book
stop speaking
susmak
strictly speaking
açık konuşmak gerekirse
strictly speaking
kurallara bakılırsa
strictly speaking
doğrusu

Doğrusunu istersen, domates sebze değildir, bilakis meyvedir. - Strictly speaking, tomatoes aren't vegetables, but rather fruits.

strictly speaking
açıkçası

Açıkçası, bu bir hata. - This is, strictly speaking, a mistake.

Açıkçası dünya yuvarlak değil. - Strictly speaking, the earth is not round.

they aren't on speaking terms
araları açık
who is speaking
kiminle görüşüyorum
İngilizce - İngilizce
Involving speaking

It was her first speaking part: she screamed.

Present participle of speak
Having the ability of speech

the English-speaking gentleman gave us directions; I travel in Russian-speaking countries; the French-speaking world listened in to the broadcast.

Expressive; eloquent

The sight was more speaking than any speech could be.

Used in speaking

one's normal speaking voice.

{a} talking, conveying words, declaring
Seeming to be capable of speech; hence, lifelike; as, a speaking likeness
Uttering speech; used for conveying speech; as, man is a speaking animal; a speaking tube
{s} able to speak; involving speech; expressive; lifelike, realistic
You can say `speaking as a parent' or `speaking as a teacher', for example, to indicate that the opinion you are giving is based on your experience as a parent or as a teacher. Well, speaking as a journalist I'm dismayed by the amount of pressure there is for pictures of combat
The action of the verb to speak
Speaking is the activity of giving speeches and talks. His work schedule still includes speaking engagements and other public appearances
the utterance of intelligible speech
delivering an address to a public audience; "people came to see the candidates and hear the speechmaking"
capable of or involving speech or speaking; "human beings--the speaking animals"; "a speaking part in the play"
The act of uttering words
capable of speech; "the speaking animal"
Public declamation; oratory
You use speaking in expressions such as generally speaking and technically speaking to indicate which things or which particular aspect of something you are talking about. Generally speaking there was no resistance to the idea Politically speaking, do you think that these moves have been effective?
{i} talking
You can say speaking of something that has just been mentioned as a way of introducing a new topic which has some connection with that thing. There's plenty of time to drop hints for Christmas presents! And speaking of presents, we have 100 exclusive fragrance collections to give away. = talking of
speaking clock
a person employed to read the time over a phone line
speaking clock
A service provided by telephone companies where people can get the time by phoning a certain number
speaking clocks
plural form of speaking clock
speaking in tongues
Present participle of speak in tongues
speaking of
Speaking of which; relatedly; used to introduce a related topic

And speaking of, can you please cover up that hideous shirt?”.

speaking trumpet
A trumpet-shaped acoustic device formerly used as a hearing aid
speaking acquaintance
person with whom one is not closely acquainted
speaking in tongues
or glossolalia Utterances approximating words and speech that are nonetheless generally unintelligible, usually produced during states of trance or delirium. The religious interpretation of the phenomenon is that the speaker is possessed by a supernatural spirit, is in conversation with divine beings, or is the channel of a divine proclamation. Speaking in tongues occurred in ancient Greek religion and is mentioned in the New Testament. According to The Acts of the Apostles, it first occurred among followers of Jesus at Pentecost and reappeared wherever conversion to Christianity occurred. St. Paul claimed to have been adept at it but urged restraint in the practice. Today it is mainly associated with charismatic Protestant movements such as Pentecostalism
speaking look
meaningful glance or look
speaking trumpet
a trumpet-shaped acoustic device to intensify and direct the human voice; formerly held to the ear by a hard-of-hearing person
speaking tube
a tube for conveying the sound of a voice from one room to another
speaking tube
A tube used to convey the voice over a short distance, as from one part of a ship to another
speaking tube
{i} pipe or tube for carrying the voice over a short distance (from one room to another for example)
speaking(a)
capable of or involving speech or speaking; "human beings--the speaking animals"; "a speaking part in the play
speaking(a)
capable of speech; "the speaking animal"
spanish-speaking
able to communicate in Spanish
public speaking
speaking to a group of people in a structured manner; oratory
speak
To communicate (some fact or feeling); to bespeak, to indicate

There he sat, his very indifference speaking a nature in which there lurked no civilized hypocrisies and bland deceits.

speak
To communicate with one's voice, to say words out loud

You're speaking too fast.

speak
To utter

And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.

speak
a low class bar, a speakeasy
speak
When you speak, you use your voice in order to say something. He tried to speak, but for once, his voice had left him I rang the hotel and spoke to Louie She says she must speak with you at once She cried when she spoke of Oliver. as I spoke these idiotic words. + spoken spo·ken a marked decline in the standards of written and spoken English in Britain
speak
{v} to talk, utter, pronounce, address, celebrate
impromptu speaking
A speech and debate consolation event that involves a five to eight minute speech with a characteristically short preparation time of one to three minutes
English speaking
able to speak the English language
Turkic-speaking
{s} able to speak Turkic, capable of communicating in Turkic
bantu-speaking
able to communicate in Bantu of or relating to people who speak Bantu; "the Bantu-speaking people of Africa
be on speaking terms
be in a good relationship with, be amicable with -
broadly speaking
without taking into account particular details or exceptions
broadly speaking
without regard to specific details or exceptions; "he interprets the law broadly"
by way of speaking
in a manner of speaking
choral speaking
Recitation of poetry or prose by a chorus
english-speaking
able to communicate in English
finno-ugric-speaking
able to communicate in a Finno-Ugric language
flemish-speaking
able to communicate in Flemish
french-speaking
able to communicate in French
gaelic-speaking
able to communicate in Gaelic
generally speaking
in general terms, generally
german-speaking
able to communicate in German
icelandic-speaking
able to communicate in Icelandic
in a manner of speaking
in a sense, in a way
italian-speaking
able to communicate in Italian
japanese-speaking
able to communicate in Japanese
kannada-speaking
able to communicate in Kannada
livonian-speaking
able to communicate in Livonian
manner of speaking
method of speaking, method of expression
manner of speaking
your characteristic style or manner of expressing yourself orally; "his manner of speaking was quite abrupt"; "her speech was barren of southernisms"; "I detected a slight accent in his speech
not on speaking terms
not talking to one another, mad at each other
on speaking terms
friendly with somebody, having the kind of relationship where one can communicate freely; willing to communicate, not alienated one from another
oscan-speaking
able to communicate in Oscan
properly speaking
in actual fact; "properly speaking, they are not husband and wife
public speaking
The act, art, or process of making effective speeches before an audience.public speaker n
public speaking
delivering an address to a public audience; "people came to see the candidates and hear the speechmaking
public-speaking ability
ability to give lectures in front of an audience, skills of speaking in front of a large number of people
russian-speaking
able to communicate in Russian
samoyedic-speaking
able to communicate in Samoyedic
semitic-speaking
able to communicate in a Semitic language
siouan-speaking
able to communicate in a Siouan language
speak
To deliver a message to a group; to deliver a speech
speak
language, jargon, or terminology used uniquely in a particular environment or group
speak
To have a conversation
speak
To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a public assembly formally
speak
If two people are not speaking, they no longer talk to each other because they have quarrelled. He is not speaking to his mother because of her friendship with his ex-wife The co-stars are still not speaking
speak
You use so to speak to draw attention to the fact that you are describing or referring to something in a way that may be amusing or unusual rather than completely accurate. I ought not to tell you but I will, since you're in the family, so to speak
speak
People sometimes mention something that has been written by saying what the author speaks of. Throughout the book Liu speaks of the abuse of Party power St Paul speaks of the body as the `temple of the Holy Spirit'
speak
make a characteristic or natural sound; "The drums spoke"
speak
If you speak well of someone or speak highly of someone, you say good things about them. If you speak ill of someone, you criticize them. Both spoke highly of the Russian president It seemed she found it difficult to speak ill of anyone
speak
{f} talk; say; express; give a speech; mention, indicate
speak
To utter with the mouth; to pronounce; to utter articulately, as human beings
speak
to speak your mind: see mind to speak volumes: see volume
speak
To utter in a word or words; to say; to tell; to declare orally; as, to speak the truth; to speak sense
speak
To talk or converse in; to utter or pronounce, as in conversation; as, to speak Latin
speak
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect"
speak
If a person or thing is spoken for or has been spoken for, someone has claimed them or asked for them, so no-one else can have them. She'd probably drop some comment about her `fiancé' into the conversation so that he'd think she was already spoken for
speak
If you are on speaking terms with someone, you are quite friendly with them and often talk to them. For a long time her mother and her grandmother had hardly been on speaking terms
speak
When someone speaks to a group of people, they make a speech. When speaking to the seminar Mr Franklin spoke of his experience, gained on a recent visit to Trinidad He's determined to speak at the Democratic Convention The President spoke of the need for territorial compromise
speak
To declare; to proclaim; to publish; to make known; to exhibit; to express in any way
speak
If you say `Speak for yourself' when someone has said something, you mean that what they have said is only their opinion or applies only to them. `We're not blaming you,' Kate said. `Speak for yourself,' Boris muttered
speak
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
speak
To give sound; to sound
speak
If you speak a foreign language, you know the language and are able to have a conversation in it. He doesn't speak English
speak
To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by utterance; as, features that speak of self-will
speak
Nothing to speak of means `hardly anything' or `only unimportant things'. They have no weaponry to speak of `Any fresh developments?' --- `Nothing to speak of.'
speak
To discourse; to make mention; to tell
speak
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect" make a characteristic or natural sound; "The drums spoke
speak
To utter words or articulate sounds, as human beings; to express thoughts by words; as, the organs may be so obstructed that a man may not be able to speak
speak
make a characteristic or natural sound; "The drums spoke
speak
To be able to communicate in a language
speak
To communicate with ones voice, to say words out loud
speak
give a speech to; "The chairman addressed the board of trustees"
speak
To communicate or converse by some means other than orally, such as writing or facial expressions
speak
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words"
speak
To address; to accost; to speak to
speak
To express opinions; to say; to talk; to converse
speak
If you say that something speaks for itself, you mean that its meaning or quality is so obvious that it does not need explaining or pointing out. the figures speak for themselves -- low order books, bleak prospects at home and a worsening outlook for exports see also speaking
speak
If you speak for a group of people, you make their views and demands known, or represent them. He said it was the job of the Church to speak for the underprivileged I speak for all 7,000 members of our organization
strictly speaking
in a serious manner of understanding
turkic-speaking
able to communicate in Turkic
while speaking
while talking, during the process of speaking
speaking

  Heceleme

  speak·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  spikîng

  Zıt anlamlılar

  unspeaking, nonspeaking

  Telaffuz

  /ˈspēkəɴɢ/ /ˈspiːkɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'spEk ] (verb.) before 12th century. Middle English speken, from Old English sprecan, specan; akin to Old High German sprehhan to speak, Greek spharageisthai to crackle.

  Videolar

  ... you know speaking about socially his ninety-six bathroom ...
  ... [laughter] Approximately speaking, these two modes correspond to, of course, iOS and Android. ...

  Günün kelimesi

  dompteuse