kanunen

listen to the pronunciation of kanunen
Türkçe - İngilizce
by law, according to the law; legally
legally speaking
by law, according to law, legally
(Kanun) jure
according to the law
legally

I drove as fast as I legally could. - Kanunen mümkün olduğunca hızlı sürdüm.

dejure
rule
truly
kanunen el koyma
eviction
kanunen el koyma
condemnation
kanunen el koymak
confiscate
kanunen geçersiz
informal
kanunen suç
(Pisikoloji, Ruhbilim) mala prohibitum
kanunen yetkin
of sound mind
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kanuna göre. Kanunca. Kanuna uyarak. Kanun yolu ile
Yasa gereğince, yasal olarak
kanunen