speak

listen to the pronunciation of speak
İngilizce - Türkçe
konuşmak

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English isn't easy.

İngilizce konuşmak kolay değildir. - It's not easy to speak English.

{f} (gerçeği/sözü) söylemek: He couldn't speak a word. Hiçbir söz söyleyemedi
{f} söylemek

Genel olarak söylemek gerekirse, oğlanlar kızlardan daha hızlı koşabilirler. - Generally speaking, boys can run faster than girls.

Doğruyu söylemek suç değildir. - Speaking the truth is not a crime.

{f} göstermek (özellik)
konuş

O benimle konuşmuyor. - She doesn't speak to me.

John, Fransızcayı iyi konuşamıyor. - John can't speak French well.

{f} (spoke, spo.ken)
{f} söz söylemek
{f} ses çıkarmak

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

İletişim kurmak için bir anadil konuşuru gibi ses çıkarmak zorunda değilsin. - You don't have to sound like a native speaker in order to communicate.

{f} konuşma yapmak
{f} haberleşmek
konuşabilmek

Altı dil konuşabilmekle böbürlenir. - He boasts that he can speak six languages.

Rusçayı akıcı bir şekilde konuşabilmek isterim. - I want to be able to speak Russian fluently.

bilmek

Tom Fransızca konuşabilip konuşamayacağımı bilmek istedi. - Tom wanted to know if I could speak French.

İngilizcenin yanı sıra iki dil bilmekte. - He speaks two languages besides English.

düşünceleri iletmek
bahsini etmek
nutuk söylemek
işaretle konuşmak Speak Haydi
havla speak by the book
önemli

Seninle önemli bir şey hakkında konuşmak zorundayım. - I have to speak to you about something important.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

belirtmek
(Bilgisayar) seslendir
açıkla
speak of
bahsetmek
speak up
çekinmeden konuşmak
speak about
(bir konu) hakkında konuşmak
speak of
-den söz etmek, -den bahsetmek
speak of
-i göstermek, -e işaret etmek: It speaks of careful planning. Dikkatli bir ön çalışma yapıldığını
speak up
açıkça konuş
speak frankly
Samimi şekilde konuşmak
speak of the devil
(Muhasebe) 1. İti an çomağı hazırla. 2. İyi adam sözünün üstüne gelirmiş
speak of the devil
(deyim) iti an çomağı hazırla
speak of the devil and in he walks
(Muhasebe) 1. İti an çomağı hazırla. 2. İyi adam sözünün üstüne gelirmiş
speak for
önceden ayırtmak
speak for
adına konuş

Ben bütün insanlar adına konuşuyorum. - I speak for all people.

Tom'un kendi adına konuşmasına izin vereceğiz. - We'll let Tom speak for himself.

speak for
sözcülük etmek
speak for
adına konuşmak
speak in response
karşılık ver
speak of
-den söz etmek
speak one's mind
görüşlerini çekinmeden söylemek
speak out
konuş

Senin konuşman gerekiyor. - You need to speak out.

Sen burada özgürce konuşabilirsin. - You can speak out freely here.

speak out
sesini yükselterek konuşmak
speak out
serbestçe konuşmak
speak softly and carry a big stick
aba altından değnek göstermek
speak to
konuş

O benimle konuşmuyor. - She doesn't speak to me.

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

speak to the point
konuya bağlı kalmak
speak up
daha yüksek sesle konuşmak
speak volumes for
açığa vurmak
speak clearly
net konuşmak
speak easy
kolay speak
speak fair to
adil konuşmak
speak for
1. (birinin) lehinde konuşmak. 2. (birinin) yerine konuşmak
speak for itself/themselves
(bir şeyin/şeylerin) ne olduğu meydanda/ortada/aşikâr olmak: The sound job of restoration that´s been döne here speaks for ıtself. Burada yapılan restorasyonun ne kadar iyi olduğu meydanda. İt speaks for ıtself. Ne menem bir şey olduğu belli
speak in a high voice
yüksek sesle konuşmak
speak in lutestring
ipekli parlak bir kumaş konuşmak
speak in tongues
konuşabiliriz
speak in tongues
(Din) Cezbe halinde kendinden geçmişken konuşmak
speak louder
daha yüksek sesle konuşur
speak loudly
BT yüksek sesle
speak low
düşük speak
speak of the devil
(deyim) Speak (or talk) of the devil: İti an çomağı hazırla
speak off hand
elini speak
speak on
(Bir konu) hakkında konuşmak
speak on so.'s side
üzerinde tabiri caizse. 'yan s
speak on/upon
konuşmak / üzerine
speak one's mind
(deyim) Ne düşündüğünü açıkça söylemek
speak out
isyanlarda olmak
speak out of prejudice
on yargılı konuşmak
speak out/up
konuşma / yukarı
speak plain english
düz ingilizce
speak quietly
BT sessizce
speak so.'s heart
BT öyle. 'kalp s
speak so.'s mind
BT öyle. 'zihin s
speak thick
kalın speak
speak up for
için konuş
speak with
ile konuşmak

Tom ile konuşmak istiyorum, lütfen. - I want to speak with Tom, please.

Tom ile konuşmak istiyorum. - I want to speak with Tom.

speak with one voice
Hemfikir olmak, aynı düşüncede birleşmek
speak your mind
aklından geçeni söylemek
speak your mind
ne düşündüğünü söylemek
speak aside
kendi kendine konuşmak
speak bluntly
dobra dobra söylemek
speak bluntly
açık açık konuşmak
speak by the book
(deyim) kitaptan konuşmak
speak by the book
(deyim) kitaba göre konuşmak
speak evil of
(Fiili Deyim ) kötülemek , yermek , iftira etmek
speak evil of
iftira etmek
speak fluent english
akıcı ingilizce konuşmak
speak fluent english
İngilizcesi iyi olmak
speak for
(bir şeyin/şeylerin) ne olduğu meydanda/ortada/aşikâr olmak: The sound job of restoration that's been done here speaks for itself. Burada
speak for
lehinde konuşmak
speak for
(deyim) speak for itself/themselves durum acik oldugu icin fazla konusmaya gerek olmamak
speak for
(Fiili Deyim ) 1- -in lehinde konuşmak 2- -ın adına konuşmak
speak for
temsil etmek
speak for oneself
kendini savunmak
speak for oneself
kendi adına konuşmak
speak ill of
kötülemek
speak ill of
hakkında kötü konuşmak
speak ill of smb
hakkında kötü konuşmak
speak in praise of smb
övgüyle bahsetmek
speak in praise of smb
methetmek
speak in praise of smb
övmek
speak in sign language
el kol hareketleriyle konuşmak
speak of
söz etmek
speak of
hakkında konuşmak
speak of
söylemek
speak one's last will
vasiyet etmek
speak one's last will
vasiyette bulunmak
speak one's mind
(deyim) dusundugunu acikca soylemek ,sozunu esirgememek
speak one's mind
düşündüğünü söylemek
speak one's mind
aklından geçeni söylemek
speak one's piece
kendi fikrini belirtmek
speak out
daha yüksek sesle konuşmak
speak out
açıkça söylemek
speak out
ne düşündüğünü açıkça söylemek
speak out
sesli konuşmak
speak out
(Fiili Deyim ) 1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak
speak out against
-in aleyhinde konuşmak
speak out of turn
pot kırmak
speak out of turn
yersiz konuşmak
speak out of turn
(deyim) yerli yersiz konuşmak
speak out of turn
sırası gelmeden konuşmak
speak to
konusunda konuşmak
speak to
konuşmak (ile)
speak to
değinmek
speak true
doğru söylemek
speak up
sesli söylemek
speak up
ne düşündüğünü açıkça söylemek
speak up
serbestçe konuşmak
speak up
yüksek sesle konuşmak

Yüksek sesle konuşmak zorundasın. - You've got to speak up.

speak up for
-in lehinde konuşmak
speak volumes
(deyim) speak volumes (for someone/sth.) [kd] acikca gostermek;kanitlamak,birinin lehinde cok sey ifade etmek,anlamli olmak
speak volumes
(Fiili Deyim ) çok anlamlı olmak , kitaplar doldurmak
speak well/ill for
(biri/bir şey) için olumlu/olumsuz bir puan olmak. be spoken for (satılık bir şey) biri için ayrılmak: Those books have already been spoken
speak with conviction
inançla konuşmak
speaking
konuşma

Seninle Fransızca konuşmaktan vazgeçeceğim. - I'll stop speaking to you in French.

Bay Smith ile konuşmak istiyorum. Ben Smith. - I'd like to talk to Mr Smith. This is Smith speaking.

spoken
{s} konuşma

Eğer uzun süre İngilizce konuşmadıysan, körelirsin. - You get rusty if you haven't spoken English for a long time.

Bu yapılar nadiren, kırk yılda bir, konuşma İngilizcesinde olurlar. - These structures would rarely, if ever, occur in spoken English.

speak to
seslenmek
spoke
{f} konuş

ABD'de hangi diller konuşuluyor? - Which language is spoken in the U.S.A.?

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır. - In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

spoke
tekerleğe çomak sokmak
spoke
çubuk sokarak durdurmak
spoke
tekerlek parmaklığı
spoke
at arabası tekerine dönmemesi için sokulan çomak
spoke
fren düzeni
ask for permission to speak
söz istemek
begin to speak
söz almak
do you speak turkish?
türkçe biliyor musun?
nothing to speak of
ehemmiyetsiz
speak of
önemli
speak of
göstermek
speak out
dile getirmek
spoke
konuşmak

Benim konuştuğumdan beri Tom'la konuşmaktasın, değil mi? - You've spoken with Tom since I have, haven't you?

spoke
ispit
spoke
(Bilgisayar) tekerlek teli
spoken
konuşmak

Benim konuştuğumdan beri Tom'la konuşmaktasın, değil mi? - You've spoken with Tom since I have, haven't you?

spoke
{i} jant teli
so to speak
adeta

O, adeta, sudan çıkmış balık gibi. - He is, so to speak, a fish out of water.

so to speak
tabir caizse
so to speak
yani
speaking
{f} konuş

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English isn't easy.

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

spoke
tekerlek parmağı
spoke
(bisiklette) jant teli
spoke
tutacak
spoke
kulp
spoke
pille
spoken
konuşulan

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır. - In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

Dido dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir. - Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan.

spoken
sözlü
spoken
{f} konuş

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır. - In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

Children and fools speak the truth
(Atasözü) Bir çocuktan bir deliden al haberi
actions speak louder than words
(Atasözü) Kişinin işi sözünden daha önemlidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
actions speak louder than words
aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
don't speak loudly
yüksek sesle konuşma

fine.

new speak
BT yeni
so to speak
sözün gelişi
so to speak
sözde
so to speak
bir bakıma
speaking
konuşarak

Ana dilini konuşan bir sürü arkadaşım var, bu yüzden ana dilini konuşanlarla konuşarak bir sürü deneyimim oldu. - I have a lot of friends who are native speakers, so I've had a lot of experience speaking with native speakers.

Tom okulda bütün günü Fransızca konuşarak geçirir ve evde sadece İngilizce konuşur. - Tom spends all day speaking French at school and only speaks English at home.

speaks
konuşuyor

İngilizce ve Almanca yanı sıra, İspanyolca konuşuyor. - He speaks Spanish, not to mention English and German.

Tom İspanyolca konuşuyor, ve Betty de. - Tom speaks Spanish, and so does Betty.

spoke
konuş(mak)
spoke
konuşmuş
spoke
konuştu
spake
speak konuş
speaking
tanıdık
speaking
hitabetme kabiliyeti olan
speaking
ezberden nutuk söyleme
speaking
speaking likeness aşırı benzeyiş
speaking
{s} konuşan

Hiç Fransızca konuşan birini duydun mu? - Have you ever heard someone speaking in French?

Ana dilini konuşan bir sürü arkadaşım var, bu yüzden ana dilini konuşanlarla konuşarak bir sürü deneyimim oldu. - I have a lot of friends who are native speakers, so I've had a lot of experience speaking with native speakers.

speaking
hitap

Tom halka hitap etmede iyidir. - Tom is good at public speaking.

speaking
speaking acquaintance uzaktan aşinalık
speaking
{s} berrak
speaking
{s} etkileyici
speaking
(isim) konuşma
speaking
{s} akıcı

Öğretmen üç ay içinde hepimizi akıcı Fransızca konuşturacağını iddia etti. - The teacher claimed that he'd have us all speaking fluent French in three months.

Onun bir Amerikan vatandaşı kadar akıcı bir biçimde İngilizce konuştuğunu duydum. - I heard her speaking English as fluently as a citizen of the USA.

speaking
tıpkısı olma
speaking
{s} dokunaklı
speaking
söyleme

Doğruyu söylemek suç değildir. - Speaking the truth is not a crime.

Sıkı bir şekilde konuşulursa, o bundan hiç hoşlanmadı ama bir şey söylemedi. - Strictly speaking, she didn't like it at all, but she didn't say a thing.

speaking
konuşacak gibi
spoke
{i} portatif merdiven basamağı
spoke
f., bak. speak
spoken
konuşan

Onlarla konuşmadıkça nadiren konuşan insanlar vardır. - There are people who seldom speak unless they're spoken to.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

spoken
sözlü: spoken message sözlü mesaj
spoken
speak konuş
spoken
f., bak. speak. s
İngilizce - İngilizce
To utter

And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.

To communicate with one's voice, to say words out loud

You're speaking too fast.

To communicate (some fact or feeling); to bespeak, to indicate

There he sat, his very indifference speaking a nature in which there lurked no civilized hypocrisies and bland deceits.

a low class bar, a speakeasy
To communicate or converse by some means other than orally, such as writing or facial expressions

Actions speak louder than words.

To be able to communicate in a language

He speaks Mandarin fluently.

To deliver a message to a group; to deliver a speech

This evening I shall speak on the topic of correct English usage.

language, jargon, or terminology used uniquely in a particular environment or group

Corporate speak; IT speak.

To have a conversation

It's been ages since we've spoken.

When you speak, you use your voice in order to say something. He tried to speak, but for once, his voice had left him I rang the hotel and spoke to Louie She says she must speak with you at once She cried when she spoke of Oliver. as I spoke these idiotic words. + spoken spo·ken a marked decline in the standards of written and spoken English in Britain
{v} to talk, utter, pronounce, address, celebrate
If you speak for a group of people, you make their views and demands known, or represent them. He said it was the job of the Church to speak for the underprivileged I speak for all 7,000 members of our organization
If two people are not speaking, they no longer talk to each other because they have quarrelled. He is not speaking to his mother because of her friendship with his ex-wife The co-stars are still not speaking
To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a public assembly formally
make a characteristic or natural sound; "The drums spoke"
To give sound; to sound
To discourse; to make mention; to tell
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect" make a characteristic or natural sound; "The drums spoke
To utter words or articulate sounds, as human beings; to express thoughts by words; as, the organs may be so obstructed that a man may not be able to speak
make a characteristic or natural sound; "The drums spoke
give a speech to; "The chairman addressed the board of trustees"
Nothing to speak of means `hardly anything' or `only unimportant things'. They have no weaponry to speak of `Any fresh developments?' --- `Nothing to speak of.'
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words"
To address; to accost; to speak to
To express opinions; to say; to talk; to converse
If you say that something speaks for itself, you mean that its meaning or quality is so obvious that it does not need explaining or pointing out. the figures speak for themselves -- low order books, bleak prospects at home and a worsening outlook for exports see also speaking
To communicate with ones voice, to say words out loud
To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by utterance; as, features that speak of self-will
If you speak well of someone or speak highly of someone, you say good things about them. If you speak ill of someone, you criticize them. Both spoke highly of the Russian president It seemed she found it difficult to speak ill of anyone
If you speak a foreign language, you know the language and are able to have a conversation in it. He doesn't speak English
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
If you say `Speak for yourself' when someone has said something, you mean that what they have said is only their opinion or applies only to them. `We're not blaming you,' Kate said. `Speak for yourself,' Boris muttered
To declare; to proclaim; to publish; to make known; to exhibit; to express in any way
When someone speaks to a group of people, they make a speech. When speaking to the seminar Mr Franklin spoke of his experience, gained on a recent visit to Trinidad He's determined to speak at the Democratic Convention The President spoke of the need for territorial compromise
If you are on speaking terms with someone, you are quite friendly with them and often talk to them. For a long time her mother and her grandmother had hardly been on speaking terms
If a person or thing is spoken for or has been spoken for, someone has claimed them or asked for them, so no-one else can have them. She'd probably drop some comment about her `fiancé' into the conversation so that he'd think she was already spoken for
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect"
To talk or converse in; to utter or pronounce, as in conversation; as, to speak Latin
To utter in a word or words; to say; to tell; to declare orally; as, to speak the truth; to speak sense
to speak your mind: see mind to speak volumes: see volume
To utter with the mouth; to pronounce; to utter articulately, as human beings
{f} talk; say; express; give a speech; mention, indicate
You use so to speak to draw attention to the fact that you are describing or referring to something in a way that may be amusing or unusual rather than completely accurate. I ought not to tell you but I will, since you're in the family, so to speak
People sometimes mention something that has been written by saying what the author speaks of. Throughout the book Liu speaks of the abuse of Party power St Paul speaks of the body as the `temple of the Holy Spirit'
speak for
To represent an intrinsic quality

You really do deserve to be published - your recent articles speak for themselves.

speak for
To claim, reserve, or occupy

Be sure to speak for a seat early, if you plan to attend.

speak for
To speak on somebody's behalf

I think I speak for the whole group when I say that we're glad you came.

speak for oneself
Expressing disagreement with an opinion expressed by another

Speak for yourself! I think it's a great idea.

speak for oneself
To provide an opinion only on one's own behalf

I'm here speaking for myself, not for my company.

speak in tongues
To speak in a language unknown to the speaker; glossolalia
speak of the devil
An expression sometimes used when a person mentioned in the current conversation happens to arrive on the scene
speak of the devil and he appears
Alternative form of speak of the devil
speak of the devil and he shall appear
Alternative form of speak of the devil
speak one's mind
To state one's thoughts or opinions honestly or frankly

Stand before the people you fear and speak your mind -- even if your voice shakes. — Maggie Kuhn.

speak out
To assert or promote one's opinion; to make one's thoughts known

You should learn to speak out in meetings with your boss.

speak out of turn
Alternative form of talk out of turn
speak to
To address a particular topic
speak to
To resonate with, to strike a chord in

His music really speaks to me.

speak to
To give evidence regarding something; to attest for
speak up
To talk more loudly or plainly

Could you speak up? I can't hear you.

speak up
To make oneself or one's opinions known; to advocate or assert oneself

Speak up if I'm bothering you.

speak with a forked tongue
To speak deceptively; to be duplicitous or untruthful

He's spoken with a forked tongue to reporters, and his explanations for launching a probe don't pass the plausibility and credibility tests.

speak-box
an intercom that allows a visitor to a building to speak to someone inside before being allowed entry; an entryphone
speak of the devil
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
speak of the devil and in he walks
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
speak in tongues
"Glossolalia" is the most commonly accepted term for "speaking in tongues." It comes from the Greek words meaning "tongues" or "languages," and "to speak." Although not exclusively, "speaking in tongues" is primarily practiced by Pentecostal Christians. Glossolalia is the "prayer language" of Pentecostal churches. Some Christians who speak in tongues believe they are speaking in an existing language. Most believe they are uttering a heavenly tongue. Some Pentecostal denominations teach that speaking in tongues is the initial evidence of the Baptism in the Holy Spirit
speak with one voice
Express the same opinion
speak by the book
be strict with what one says, take care with one's words
speak by the card
express beautifully, express nicely
speak evil of
speak badly about -
speak fair
speak politely, speak with courtesy
speak for
be a spokesperson for; "He represents the Government's position"
speak for
be a spokesperson for; "He represents the Government's position
speak for
talk in the name of; present ideas and opinions
speak for oneself
speak as a representative of oneself and one's own opinion
speak highly of
praise someone, speak nicely about someone
speak his mind
say what one is currently thinking; speak openly
speak ill of
say bad things about -, criticize
speak in lutestring
speak in florid language, speak using ornate language
speak in one's cast
interrupt, disrupt someone when speaking
speak in one's private capacity
speak personally, speak when expressing one's individual opinion
speak in tongues
speak unintelligibly in or as if in religious ecstasy; "The parishioners spoke in tongues
speak in tongues
speak unintelligibly in or as if in religious ecstasy; "The parishioners spoke in tongues"
speak like a book
report facts, provide facts
speak low
speak in a soft voice, whisper
speak of
talk about
speak of the devil
here he comes now (expression said when a person shows up who was just the object of a conversation)
speak of the devil
mention someone's name who just then appears
speak one's mind
speak openly, speak from the heart
speak out
speak loudly; speak freely, express oneself
speak out
If you speak out against something or in favour of something, you say publicly that you think it is bad or good. As tempers rose, he spoke out strongly against some of the radical ideas for selling off state-owned property Even then, she continued to speak out at rallies around the country
speak smooth things
speak in compliments, say nice things
speak the sentiments of all of us
express all of our feelings
speak the truth
say what is true
speak through the nose
pronounce with a nasal sound
speak to
talk to -; rebuke; testify about -
speak up
speak louder; raise one's voice; "The audience asked the lecturer to please speak up
speak up
If you speak up, you say something, especially to defend a person or protest about something, rather than just saying nothing. Uncle Herbert never argued, never spoke up for himself
speak up
speak one's opinion without fear or hesitation; "John spoke up at the meeting"
speak up
If you ask someone to speak up, you are asking them to speak more loudly. I'm quite deaf -- you'll have to speak up
speak up
A program where you can develop and improve your public speaking skills Competitions are held on the local, regional, state and national levels
speak up
click here to send your feedback to the NCCI
speak up
speak louder; raise one's voice; "The audience asked the lecturer to please speak up"
speak up
talk loudly, raise one's voice
speak up!
talk, open your mouth and let yourself be heard
speak volumes
speak a lot, talk a great deal
speak well for
recommend -
speak well of
say nice things about, compliment
speak with
{f} talk with, discuss with
speak with a forked tongue
speak with forked tongue, speak dishonestly, speak deceptively, lie, make false statements, prevaricate
speak with forked tongue
{f} speak with a forked tongue, speak dishonestly, speak deceptively, lie, make false statements, prevaricate
-speak
Indicates a manner of speech typical of or characterized by the root term

On the American side, one motive for this is usually couched in the most delicate diplomat-speak.

I do not speak
Rarely used alternative form of I don't speak
I don't speak American Sign Language
Indicates that the speaker is unable to speak the American Sign Language
I don't speak Azerbaijani
I don't speak Azeri
I don't speak Azeri
Indicates that the speaker is unable to speak the Azeri language
I don't speak Catalan
Indicates that the speaker is unable to speak the Catalan language
I don't speak English
Indicates that the speaker is unable to speak the English language
I don't speak Indonesian
Indicates that the speaker is unable to speak the Indonesian language
I don't speak Persian
Indicates that the speaker is unable to speak the Persian language
I don't speak Russian
Indicates that the speaker is unable to speak the Russian language
actions speak louder than words
It is more effective to act directly than to speak of action
do you speak English
Used to ask whether or not the addressed person is able to speak in the English language
do you speak something
Used to ask whether or not the addressed person can understand or converse in a given language. (something is a placeholder for the name of the language.)
does anyone here speak English
Does anyone here speak English?
even as we speak
Right at the moment, right now, contemporaneously

There is no doubt in my mind that the introduction of bag searches—even though it’s random, even though it’s not 100 percent—dramatically improves the security posture of this huge, sprawling subway system, which I believe is a top-tier target of Al Qaeda right now, even as we speak,” said the police official, Michael A. Sheehan.

please speak more slowly
Used to ask the interlocutor to speak more slowly
re-speak
to echo

And the King's rouse the heaven shall bruit again,Re-speaking earthly thunder.

so to speak
In a manner of speaking
speaking
Having the ability of speech

the English-speaking gentleman gave us directions; I travel in Russian-speaking countries; the French-speaking world listened in to the broadcast.

speaking
Involving speaking

It was her first speaking part: she screamed.

speaking
Present participle of speak
speaking
Expressive; eloquent

The sight was more speaking than any speech could be.

spoke
Simple past of speak
spoke
A piece that fits between the axle and the round outside, or rim, of a wheel
spoken
Concerning speechesp. as opposed to written
weather speak
phatic conversation about the weather
weather speak
meteorological jargon
what languages do you speak
What are the natural languages which you can understand and which you can speak or write in?
speaking
{a} talking, conveying words, declaring
spoke
{n} a bar or ray in a wheel
Actions speak louder than voice
(Atasözü) what you do is more important than what you say
Spake
{i} family name
spake
archaic, simple past of speak
spake
Spake is the very old-fashioned form of the past tense of speak. A past tense of speak. a past tense of speak
spake
of Speak
speaking
The action of the verb to speak
speaking
You can say `speaking as a parent' or `speaking as a teacher', for example, to indicate that the opinion you are giving is based on your experience as a parent or as a teacher. Well, speaking as a journalist I'm dismayed by the amount of pressure there is for pictures of combat
speaking
{s} able to speak; involving speech; expressive; lifelike, realistic
speaking
Seeming to be capable of speech; hence, lifelike; as, a speaking likeness
speaking
Uttering speech; used for conveying speech; as, man is a speaking animal; a speaking tube
speaking
Speaking is the activity of giving speeches and talks. His work schedule still includes speaking engagements and other public appearances
speaking
the utterance of intelligible speech
speaking
delivering an address to a public audience; "people came to see the candidates and hear the speechmaking"
speaking
capable of or involving speech or speaking; "human beings--the speaking animals"; "a speaking part in the play"
speaking
The act of uttering words
speaking
Used in speaking
speaking
capable of speech; "the speaking animal"
speaking
Public declamation; oratory
speaking
You use speaking in expressions such as generally speaking and technically speaking to indicate which things or which particular aspect of something you are talking about. Generally speaking there was no resistance to the idea Politically speaking, do you think that these moves have been effective?
speaking
{i} talking
speaking
You can say speaking of something that has just been mentioned as a way of introducing a new topic which has some connection with that thing. There's plenty of time to drop hints for Christmas presents! And speaking of presents, we have 100 exclusive fragrance collections to give away. = talking of
speaks
third-person singular of speak
spoke
A contrivance for fastening the wheel of a vehicle, to prevent it from turning in going down a hill
spoke
the thin rods of the wheelset
spoke
pieces going between the axle and the round outside, or rim, of a wheel
spoke
The spokes of a wheel are the bars that connect the outer ring to the centre. the past tense of speak
spoke
of Speak
spoke
A projecting handle of a steering wheel
spoke
To furnish with spokes, as a wheel
spoke
one of the crosspieces that form the steps of a ladder
spoke
(verb) When members of the House of Commons and other debaters call out Spoke, they mean that the person who gets up to address the assembly has spoken already, and cannot speak again except in explanation of something imperfectly understood
spoke
support consisting of a radial member of a wheel joining the hub to the rim
spoke
The radius or ray of a wheel; one of the small bars which are inserted in the hub, or nave, and which serve to support the rim or felly
spoke
Spoke is the past tense of speak
spoke
{i} any of the bars that extend from the hub to the rim of a wheel; rung of a ladder
spoke
A radial feature in the rings of Saturn
spoke
A rung, or round, of a ladder
spoken
past participle of speak
spoken
Uttered in speech; delivered by word of mouth; oral; as, a spoken narrative; the spoken word
spoken
uttered through the medium of speech or characterized by speech; sometimes used in combination; "a spoken message"; "the spoken language"; "a soft-spoken person"; "sharp-spoken"
spoken
using the voice in speech; "vocal communication"; "either silent or vocal prayers"; "vocal noises
spoken
Spoken is the past participle of speak. the past participle of speak
spoken
Concerning speech esp. as opposed to written
spoken
Characterized by a certain manner or style in speaking; often in composition; as, a pleasant-spoken man
spoken
{s} oral; expressed through speech; having a particular manner of speaking (i.e. soft-spoken)
spoken
using the voice in speech; "vocal communication"; "either silent or vocal prayers"; "vocal noises"
spoken
oral¨
spoken
oral
speak