pervasız

listen to the pronunciation of pervasız
Türkçe - İngilizce
reckless

The reckless girl climbed the tree regardless of danger. - Pervasız kız tehlikeyi aldırmadan ağaca tırmandı.

It seems that my son is now at a rebellious age and recklessly opposes us. - Benim oğlum şimdi bir asi yaşta görünüyor ve pervasızca bize karşı çıkıyor.

harum scarum
careless
bluff
fearless, unafraid, undauntable
fearless
daft
daring
fearless, reckless, unrestrained
fond
devil may care
gutsy
unconcerned (about what others may think)
(deyim) freewheeling
(deyim) carefree
devil-may-care
unweighted
harumscarum
thoughtless
{s} heedless
blunt
sorumsuz ve pervasız
loose cannon
Türkçe - Türkçe
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz: "Hele hanımlar, şık mı şık, açık saçık, ama pervasız ve uzak hanımlar."- T. Buğra
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
pervasız