oral¨

listen to the pronunciation of oral¨
İngilizce - Türkçe

oral¨ teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

oral
sözlü

Yarın bir sözlü sınavım var. - Tomorrow I have an oral test.

O, bir sözlü sınava girdi. - He took an oral examination.

oral
(isim) sözlü
oral
{s} ağız

İyi ağız hijenine sahip olmak önemlidir. - Having good oral hygiene is important.

oral interview
(Dilbilim) mülakat
oral
(Tıp) ağız içi
oral
(Tıp) ağız yoluyla
oral
ağızdan alınan (ilaç)
oral and dental health
(Tıp) ağız ve diş sağlığı
oral cancer
(Tıp) ağız kanseri
oral cavity
(Tıp) ağıziçi boşluğu
oral communication
sözlü iletişim
oral culture
(Dilbilim) sözel kültür
oral diseases
(Diş Hekimliği) ağız hastalıkları
oral evidence
(Ticaret) şahadet
oral health
(Tıp) ağız sağlığı
oral hearing
duruşma
oral hearing
müdafaa
oral history
sözlü tarih
oral hygiene
(Diş Hekimliği,Tıp) ağız hijyeni
oral literature
(Dilbilim) sözlü edebiyat
oral manifestations
(Tıp) ağız belirtileri
oral medicine
(Diş Hekimliği) ağız hastalıkları
oral rinse
(Diş Hekimliği) gargara
oral surgeon
(Diş Hekimliği) çene cerrahı
oral surgery
(Tıp) cerrahi
oral surgery
(Diş Hekimliği,Tıp) ağız cerrahisi
oral test
sınav
oral test
sözlü
oral translation
sözlü tercüme
oral
sözel
oral
oral
oral
ağızdan
oral
ağızla ilgili
oral cavity
ağız boşluğu
oral communication
sözlü haberleşme
oral contract
şifahi akit
oral dose
oral doz
oral exam
sözlü sınav
oral examination
sözlü (sınav)
oral examination
sözlü sınav
oral intercourse
oral seks
oral presentation
sözlü takdim
oral tradition
sözlü gelenek
Oral exposition
(Edebiyat) Sözel serim,sözel anlatım
oral exams
sözlü sınav
oral fixation
Sigara, kurdan gibi şeylerin sürekli ağıza götürelerek oluşturduğu alışkanlık
oral intercourse
ağız yoluyla cinsel ilişki, oral seks
oral message
sözlü mesaj
oral stage
çocuğun her şeyi ağzına götürdüğü büyüme evresi
oral suctioning
Vakum aracılığı ile ağızdan girilip sıvı alma işlemi
oral-based
konuşmaya dayalı
oral
{s} ruhb. oral
oral
ağzın bulunduğu tarafı gösterenı orallyağızdan
oral
sözlü olarak
oral
{s} oral yolla
oral
ağıza ait
oral
ağızdan/sözlü
oral
oralssözlü imtihanlar
oral
(Tıp) Ağza ait, oralis
oral
{s} sözlü, ağızdan söylenen
oral administration
(Tıp) ağızdan ilaç alımı
oral administration
(Tıp) ağız ilaç uygulanması
oral aggressive character
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral-saldırgan kişilik
oral agreement
(Kanun) şifahi anlaşma
oral anticoagulant
(Tıp) oral antikoagülan
oral anticoagulant therapy
(Tıp) oral antikoagulan tedavi
oral antidiabetic
(Tıp) oral antidiyabetik
oral approach
(Dilbilim) sözel yaklaşım
oral argument
(Kanun) sözlü yargılama
oral argument
(Kanun) şifahi murafaa
oral behavior
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral davranış
oral behaviour
oral davranış
oral brooder
(Denizbilim) ağızda kuluçkalayıcılar
oral brooder
(Denizbilim) ağızda kuluçkalayıcı
oral character
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral kişilik
oral contract
sözlü anlaşma
oral contract
sözleşme
oral contract
(Ticaret) şifahi sözleşme
oral dependence
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral bağımlılık
oral diagnosis
(Tıp) ağızdan tanı
oral diaphragm
(Diş Hekimliği) Hyoglossus ve mylohyoid kaslardan oluşan, submandibüler bölgeyi sublingual bölgeden ayıran bölüm
oral drops
(Tıp) oral damla
oral drug administration
(Eczacılık) ağızdan ilaç uygulanması
oral emulsion
(Tıp) oral emülsiyon
oral eroticism
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral erotizm
oral eroticism phase
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral erotizm evresi
oral examination
sözlü

O, bir sözlü sınava girdi. - He took an oral examination.

Onun İngilizce sözlü sınavı vardı. - She had an oral examination in English.

oral exposure
(Tıp) oral maruziyet
oral fimbria
(Denizbilim) oral fimbriya
oral fimbria
(Denizbilim) ağız contası
oral fissure
(Anatomi) ağız boşluğu
oral gestation
(Denizbilim) ağız gebeliği
oral gestation
(Denizbilim) oral inkübasyon
oral grasping
(Denizbilim) ağızla tutunma
oral gum
(Tıp) oral sakız
oral hygiene
(Diş Hekimliği) Ağız sağlığı; diş,dişetleri, dil ve mukozasının sağlığı ve temizliği
oral incorporative phase
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağızdan içine alma evresi
oral incubation
(Denizbilim) oral inkübasyon
oral incubation
(Denizbilim) ağız gebeliği
oral iyophylisat
(Tıp) liyofilizat oral
oral lyophilisate
(Tıp) oral liyofilizat
oral notice
sözlü bildirim
oral order
(Askeri) şifahi emir
oral order
(Askeri) Şifai emir
oral passage
(Dilbilim) ağız yolu
oral paste
(Tıp) oral pat
oral pathology
(Tıp) ağız patolojisi
oral pleading
(Kanun) şifahen müracaat
oral powder
(Tıp) oral toz
oral primacy
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral öncelik
oral proceeding
(Kanun) şifahi muhakeme
oral proceeding
(Kanun) sözlü yargılama
oral proceedings
(Kanun) sözlü duruşma
oral proficiency interview
(Dilbilim) konuşma yeterlik sınavı
oral promise
(Ticaret) şifahi vaat
oral promise
(Ticaret) sözlü vaat
oral promise to pay
(Ticaret) sözlü ödeme vaadi
oral receptive character
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral alıcı kişilik
oral sadism
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral sadizm
oral source
sözlü kaynak
oral stage
(Sosyoloji, Toplumbilim) oral dönem (freud)
oral surgical procedures
(Tıp) ağız cerrahi işlemleri
oral trade test
(Askeri) sözlü meslek testi
oral trade test
(Askeri) SÖZLÜ MESLEK TESTİ: Bir kimsenin bazı işlerde veya meslekteki bilgisini ölçmek için yapılan sözlü sınav
oral triad
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral üçleme
oral will
(Kanun) şifahi usulle vasiyetname
spoken
{s} konuşma

Bu yapılar nadiren, kırk yılda bir, konuşma İngilizcesinde olurlar. - These structures would rarely, if ever, occur in spoken English.

Tom yıllarca Fransızca konuşmadı. - Tom hasn't spoken French in years.

perform oral sex
(Argo) oral çekmek
spoken
konuşmak

Benim konuştuğumdan beri Tom'la konuşmaktasın, değil mi? - You've spoken with Tom since I have, haven't you?

per oral
peroral
spoken
sözlü
spoken
{f} konuş

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır. - In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

ABD'de hangi diller konuşuluyor? - Which language is spoken in the U.S.A.?

spoken
konuşulan

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır. - In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

Dido dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir. - Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan.

an oral
sözlü
anal-oral sex
anal-oral seks
low oral toxicity
ağızdan alındığında düşük toksisite gösteren
spoken
konuşan

Hiç İngilizce konuşan bir izleyici ile konuştun mu? - Have you ever spoken to an English speaking audience?

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

spoken
sözlü: spoken message sözlü mesaj
spoken
speak konuş
spoken
f., bak. speak. s
Türkçe - Türkçe

oral¨ teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ORAL
(Hukuk) Ağızla ilgili, ağıza ilişkin
oral
Ağız yoluyla, kanalıyla
oral
Sözlü
oral
Söze dayanan
oral
Ağızla ilgili
İngilizce - İngilizce
a stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression
of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; "the oral cavity"; "the oral mucous membrane"; "the oral surface of a starfish"
Of the mouth; through or by the mouth
using speech rather than writing; "an oral tradition"; "an oral agreement"
of or relating to or affecting or for use in the mouth; "oral hygiene"; "an oral thermometer"; "an oral vaccine"
Used in or taken into the body through the mouth
an examination conducted by word of mouth
Relating to the mouth
spoken
Having to do with the mouth
Related to the mouth; administered through the mouth
Pertaining to the mouth
Oral
A male given name of American usage, ultimately derived from Aurelius
oral
Spoken rather than written

An oral presentation.

oral
A physical examination of the mouth
oral
A spoken test or examination, particularly in a language class
oral
Relating to the mouth
oral
oral sex
oral availability
The quality of being efficacious when taken by mouth (usually of a medicinal drug)

An analysis of the measured oral availability in rats for over 1100 compounds studied at SmithKline Beecham has revealed the unexpected positive influence of increasing molecular rigidity as measured by the rotatable bond count and the more expected negative impact of increasing polar surface area.

oral cavities
plural form of oral cavity
oral cavity
mouth
oral gratification
In Freudian psychology, the satisfaction felt in infancy when the need for food, especially from the mother's breast, is fulfilled, and which in later life can be associated with such dysfunctional behaviors as excessive eating, drinking, or smoking

These experiences left him with a rather unsteady control over his angry impulses, particularly when denied oral gratification such as a drink of liquor.

oral hygiene
The practice of keeping the mouth clean in order to prevent cavities (dental caries), gingivitis, periodontitis, bad breath (halitosis), and other dental disorders
oral mucositis
inflammation of the mucus membranes of the mouth
oral sex
Stimulation of the genitals using the mouth
oral
uttered through the mouth
oral
{a} delivered by the mouth only, not written
oral personality
(Psikoloji, Ruhbilim) (psychoanalysis) a personality characterized either by generous optimism or aggressive and ambitious selfishness; formed in early childhood by fixation during the oral stage of development
Oral
A male given name, ultimately derived from Aurelius
Oral Law
orally transmitted traditions and laws that were collected and recorded in the Mishnah (Judaism)
Oral Roberts
who has a weekly television programme and his own radio station, and who also started a university in Oklahoma called Oral Roberts University (1918- ) a US Christian televangelist (=someone who talks about religion on television). born Jan. 24, 1918, near Ada, Okla., U.S. U.S. evangelist. The son of a Pentecostal preacher, he underwent a conversion experience in 1935. He spent 12 years as a pastor in several towns in the South and built up his own organization, the Pentecostal Holiness Church. He studied at Oklahoma Baptist College (1943-45), emerging as a Methodist. Claiming direct communications from God, he began an itinerant ministry of faith healing in the late 1940s. The Oral Roberts Evangelistic Association, based in Tulsa, Okla., became the parent organization for other endeavors, including a publishing firm, and Roberts became known for his luxurious way of life. From the 1950s he reached wide audiences through radio and television. In 1963 he founded Oral Roberts University in Tulsa, and in the early 21st century he continued his association with the university, holding the office of chancellor
oral
{s} verbal, spoken; of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); (Psychoanalysis) understood or experienced through the mouth (of a stage in childhood development)
oral
spoken
oral
{i} spoken exam, test in which the answers are not written
oral
Short for oral sex
oral
Oral communication is spoken rather than written. the written and oral traditions of ancient cultures. an oral agreement. + orally oral·ly their ability to present ideas orally and in writing
oral
You use oral to indicate that something is done with a person's mouth or relates to a person's mouth. good oral hygiene. + orally oral·ly antibiotic tablets taken orally. oral cavity oral tradition Roberts Oral
oral
An oral is an examination, especially in a foreign language, that is spoken rather than written. I spoke privately to the candidate after the oral
oral
an examination conducted by word of mouth a stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; "the oral cavity"; "the oral mucous membrane"; "the oral surface of a starfish"
oral
of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; "the oral cavity"; "the oral mucous membrane"; "the oral surface of a starfish"
oral
Used in or taken into the body through the mouth
oral
Of or pertaining to the mouth; surrounding or lining the mouth; as, oral cilia or cirri
oral
of or relating to or affecting or for use in the mouth; "oral hygiene"; "an oral thermometer"; "an oral vaccine"
oral
a stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression
oral
Uttered by the mouth, or in words; spoken, not written; verbal; as, oral traditions; oral testimony; oral law
oral
using speech rather than writing; "an oral tradition"; "an oral agreement"
oral
an examination conducted by word of mouth
oral
Having to do with the mouth
oral
Of the mouth; through or by the mouth
oral
Related to the mouth; administered through the mouth
oral
Short for an oral test or oral exam, particularly in a language class
oral
of or relating to or affecting or for use in the mouth; "oral hygiene"; "an oral thermometer"; "an oral vaccine
oral
Pertaining to the mouth
oral
\'Or-&l, 'or-, 'är-\
oral
Short for a physical oral examination or oral exam
oral agreement
verbal agreement, agreement that is not put in writing
oral cancer
{i} (Medicine) cancer of the lip or mouth, cancer of the mouth area
oral cancer
malignant neoplasm of the lips of mouth; most common in men over the age of 60
oral cavity
The mouth
oral cavity
mouth: the opening through which food is taken in and vocalizations emerge; "he stuffed his mouth with candy"
oral cavity
space within the mouth
oral cavity
The mouth, whose boundaries are the lips and teeth in the front and the soft palate in the rear
oral confession
verbal confession
oral contraception
contraception achieved by taking oral contraceptive pills
oral contraceptive
A pill, typically containing estrogen or progesterone, that inhibits ovulation and thereby prevents conception. Also called birth control pill. a drug that a woman takes by mouth, so that she can have sex without having a baby = pill
oral contract
{i} agreement made verbally and not recorded on paper and not signed by the parties but which is enforceable; promise to do something expressed verbally (as opposed to written down)
oral contract
an agreement that is not in writing and is not signed by the parties but is a real existing contract that lacks only the formal requirement of a memorandum to render it enforceable in litigation
oral evidence
verbal evidence, spoken evidence
oral exam
an examination conducted by word of mouth
oral examination
examination given verbally
oral herpes
caused by herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
oral history
Oral history consists of spoken memories, stories, and songs, and the study of these, as a way of communicating and discovering information about the past
oral hygiene
cleanliness of the mouth, proper care for the teeth and mouth
oral hypoglycemic agents
class of drugs which serve to lower the blood sugar level (Medicine)
oral presentation
verbal demonstration or explanation
oral sex
{i} sexual activities which make use of the mouth
oral sex
Oral sex is sexual activity involving contact between a person's mouth and their partner's genitals. Sexual activity involving oral stimulation of one's partner's sex organs. the activity of touching someone's sex organs with the lips and tongue, to give sexual pleasure
oral sex
oral-genital stimulation; "they say he gives good head"
oral sex
oral-genital stimulation; "they say he gives good head
oral smear
alimentary tract smear of material obtained from the mouth
oral stage
(psychoanalysis) the first sexual and social stage of an infant's development; the mouth is the focus of the libido and satisfaction comes from suckling and chewing and biting
oral surgeon
{i} dentist who specializes in surgery of the mouth and jaw and teeth
oral surgeon
a dentist who performs operations in the mouth
oral tradition
orally transmitted traditions and laws
oral tradition
The spoken relation and preservation, from one generation to the next, of a people's cultural history and ancestry, often by a storyteller in narrative form. Cultural information passed on from one generation to the next by storytellers. The forms of oral tradition include poetry (often chanted or sung), folktales, and proverbs as well as magical spells, religious instruction, and recollections of the past. Music and rhyme commonly serve as both entertainment and aids to memory. Epic poems concerning the destiny of a society or summarizing its myths often begin as oral tradition and are later written down. In oral cultures, oral tradition is the only means of communicating knowledge. The prevalence of radio, television, and newspapers in Western culture has led to the decline of oral tradition, though it survives among old people and some minority groups as well as among children, whose games, counting rhymes, and songs are transmitted orally from generation to generation
oral undertaking
verbal commitment
post-oral
Alternative spelling of postoral
pre-oral
Alternative spelling of preoral
anal-oral contact
Anal-oral contact, also referred to as anal-oral sex, rimming, or anilingus (from anus and lingua), is a form of oral sex involving contact between the anus or perineum of one person and the mouth of another
anal-oral sex
Anal-oral contact, also referred to as anal-oral sex, rimming, or anilingus (from anus and lingua), is a form of oral sex involving contact between the anus or perineum of one person and the mouth of another
intra oral mouth guard
Intra oral mouth guards are dental devices worn on the upper or lower teeth. They can be hard or soft, and may cover all or some of the teeth
the oral stage
stage of childhood development in which a child discovers the world around him by putting things in his mouth
Türkçe - İngilizce

oral¨ teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

oral çeken kimse
(Argo) cocksucker
oral
(Tıp) oral use
oral disk
(Denizbilim) oral disk
oral dönem
oral stage
oral jel
(Tıp) oral gel
oral kontraseptif
(Tıp) oral contraceptive
oral seks
(Argo) head
oral seks
(Argo) lip service
oral seks
blowjob
oral seks
(Argo) blowjobs
oral süspansiyon
(Tıp) oral suspension
oral sıvı
(Tıp) oral liquid
oral takıntı
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral fixation
oral tıp
(Tıp) oral medicine
oral çözelti
(Tıp) oral solution
Oral Dissolution Therapy
(Tıp) Kolesteral safra taşlarını çözen (eriten) bir metot.Hastaya chenodiol(Chenix) ve ursodiol(Actigall) gibi ağızdan alınan (oral) ilaçlar verilir.Bu ilaçlar hiç bir ameliyat geçirmemiş hastalarda çok sık kullanılır
oral
oral
oral alıcı kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral receptive character
oral antidiyabetik
(Tıp) oral antidiabetic
oral antikoagulan tedavi
(Tıp) oral anticoagulant therapy
oral antikoagülan
(Tıp) oral anticoagulant
oral bağımlılık
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral dependence
oral damla
(Tıp) oral drops
oral davranış
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral behavior
oral davranış
oral behaviour
oral doz
(Tıp) oral dose
oral emülsiyon
(Tıp) oral emulsion
oral erotizm
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral eroticism
oral erotizm evresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral eroticism phase
oral fimbriya
(Denizbilim) oral fimbria
oral inkübasyon
(Denizbilim) oral gestation
oral inkübasyon
(Denizbilim) oral incubation
oral kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral character
oral liyofilizat
(Tıp) oral lyophilisate
oral maruziyet
(Tıp) oral exposure
oral pat
(Tıp) oral paste
oral sadizm
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral sadism
oral sakız
(Tıp) oral gum
oral seks kondomu
dental dam
oral seks yapmak
(Argo) go down on
oral süspansiyon granülü
(Tıp) granules for oral suspension
oral süspansiyon tozu
(Tıp) powder for oral suspension
oral toz
(Tıp) oral powder
oral yolla
oral
oral çözelti granülü
(Tıp) granules for oral solution
oral çözelti tozu
(Tıp) powder for oral solution
oral öncelik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral primacy
oral üçleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral triad
oral-saldırgan kişilik
(Pisikoloji, Ruhbilim) oral aggressive character
anal-oral seks
(Argo) rimjob
Cholecystografy,Oral
(Tıp) bkz: Cholecystogram,Oral
Cholecystogram,Oral
(Tıp) Safra kesesi ve safra kanallarının bir röntgeni. Organların röntgende görülmesi için Hastaya özel bir boya içeren tabletler yutturulur.Oral Cholecystografy'de denir
kendi kendine oral seks yapma
autofellatio
oral¨